#OT261. Pyramidens hemmelighed. MCK 22.05.2009

#OT261. Pyramidens hemmelighed. MCK 22.05.2009

 

Sfinksen, Cheopspyramiden, Nostradamus og Martinus

En ny kultur tog sin begyndelse ved bygningen af hele anlægget med sfinksen og pyramiderne i Giza sydvest for det nuværende Cairo. Man taler om sfinksens gåde og pyramidens hemmelighed.

Den Store Danske Encyklopædi skriver: “Mange myter er allerede fra oldtiden blevet knyttet til sfinksen; bl.a. skulle den skjule hemmeligheder om verdens fremtid”.

Den store stenkiste i Kongens kammer blev anvendt ved indvielser i keops pyramiden. Martinus Institut
Martinus i Keops-pyramiden i kongens kammer. Oktober 1961. Martinus Institut

Sfinksens gåde. Sfinxen

Carl V. Hansen har skrevet en artikel om “Sfinksens gåde” i Kosmos nr. 12/1950. (Se www.martinus.dk).

Sfinksen er en kolossal stor statue bestående af en løvekrop med et menneskehoved, der ligger ved pyramiderne i Ægypten. – For mange er sfinksen en gådefuld figur, men for Martinus er den et symbol på det jordiske menneske. Det er et sfinks-væsen, det er halvt dyr og halvt menneske. (Logik, kap. 48-49 og Hvorfor skal man tilgive sin næste, bog 17 kap. 8).

Billenstein om pyramidens hemmelighed

I forbindelse med pyramidens hemmelighed skriver Billenstein: “Der er udtalelser i profetierne, der tyder på, at vi står foran overraskende opdagelser, der vil føre til yderligere erkendelse af tilværelsens gåder. I et af versene, side 128, knyttes Nostradamus, Nildeltaet med pyramiden og Kongen af Danmark sammen, som om pyramiden og profetierne skal supplere hinanden. Dette kan kun forstås således, at der vil komme en lignende opklaring angående pyramidens mysterium, som den, der nu er blevet mulig med profetierne.” (Opklaringen af Nostradamus’ profetier, side 168).

Nostradamus, kongen af Danmark og Martinus

Hvis man tolker “kongen af Danmark” som Martinus, kunne man således forvente, at man vil gøre store opdagelser i forbindelse med pyramiden, der på en eller anden måde vil have forbindelse med Martinus. Måske vil man finde en pendant til et af Martinus’ symboler i et nyopdaget kammer inde i pyramiden eller nede mellem sfinksens forben? – Fra min side er det ren spekulation, men måske ville man finde Martinus’ symbol over det levende væsen med trekanten, cirklen og strålekorset.

Meget talmystik og mange esoteriske spekulationer er knyttet til Cheopspyramiden, som man kan læse om mange forskellige bøger.

Et ukendt kammer i pyramiden

Selv om tiden måske endnu ikke er moden til afsløringen af pyramidens hemmelighed, er det dog interessant, at man i forbindelse med det seneste forskningsarbejde i pyramiden, nu har afsløret eksistensen af et hidtil ukendt kammer, som indtil videre ikke er blevet åbnet. På tv-kanalerne Discovery og National Geographic er der blevet vist filmoptagelser af en lille robot eller bil, der kørte op igennem en af pyramidens luftkanaler indtil den stødte på en lille dør til et ukendt kammer.

Martinus ved skrivebord med skrivemaskine på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg
Martinus ved skrivemaskinen
på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg

 

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

– – –

Fødslen af det menneskelige princip ved pyramiderne for 90.000 år siden

Det af Martinus’ symboler, der ligner Cheopspyramiden mest, er symbolet med titlen Verdensgenløsningsprincippet. (DEV1, symbol nr. 2). Det vil af de følgende stykker netop fremgå, at Cheopspyramiden spiller en helt central rolle i forbindelse med skabelsen af en menneskelig verdenskultur eller en human verdensmoral. Den lyse side af menneskehedens uddannelsesforløb, der organisk er indbygget i det kosmiske forældreprincip, verdensgenløsningsprincippet, tog sin begyndelse for knap hundredtusind år siden, og den vil finde sin afslutning om nogle få tusind år i forbindelse med skabelsen af en ny verdensmoral, der i princippet er en ren kristusmoral. Dette forløb er i virkeligheden helt analogt med et fra undervisningsministeriet planlagt uddannelsesforløb fra børnehaveklasse til kandidateksamen på universitetet.

Indvielser i pyramiden for 90.000 år siden

Denne første menneskeliggørelse eller humanisering af det primitive dyremenneske tog ifølge Martinus sin begyndelse for ca. 90.000 år siden ved pyramiderne. Mest kendt er den største pyramide, Cheopspyramiden, der er den eneste af oldtidens syv vidundere, der stadig er bevaret. Naturvidenskaben i dag angiver, at pyramiden blev bygget for højst 5.000 år siden.

Martinus taler om Pyramiden foredraget “Julestemning” Kosmos nr. 12, 1992

I sine juleforedrag kom Martinus altid ind på verdensgenløsningsprincippet, der fungerer ved, at de ældre brødre i udviklingen hjælper de yngre. Hjælpen kan komme ad åndelig vej, eller den kan komme ved, at der fødes verdensgenløsere og profeter i fysisk skikkelse, som f.eks. Moses, Buddha, Jesus og Muhamed. I foredraget Julestemningafholdt den 15. december 1958 kommer Martinus ind på, at det ikke er det dyriske princip, der giver julestemning, men derimod det menneskelige princip, der er ved at fødes ind på jorden.

Martinus: “Denne vældige fødsel af dette guddommelige princip begyndte for ca. 90.000 år siden, da menneskeheden blev befrugtet af nogle store væsener, som inkarnerede på jorden. De nedlagde grundprincipperne for hele den materielle videnskab i pyramiderne i Ægypten. Det skal jeg ikke komme ind på, men det var en fødsel, hvor de første menneskelige tilstande fødtes. Dengang var menneskene en slags dyremennesker, men nogle var dog så modne, at man kunne begynde at indvirke på dem, så humaniteten kunne vokse frem.” (Julestemning, Kosmos nr. 12/1992).

Martinus om tre store begivenheder i verdenshistorien

Martinus talte om tre begivenheder, som havde haft stor betydning for menneskehedens udvikling, nemlig Pyramidebegivenheden, Moses-begivenheden på Sinai med de ti bud og Kristus-begivenheden med korsfæstelsen (se kap. 11).

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

 

 

 

 

#OT260. Den globale krise – krige og klima

#OT260. Den globale krise – krige og klima. MCK 23.05.2009

Foredraget “Den globale krist – krige og klima-forandirnger blev afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint 23. maj 2009

Martinus lavede en aftale med Jarld Borgen om udgivelse af en bog, en introduktionsbog til “Det Tredje Testamente” med symbol nr. 23 “Det fuldkomne menneske”

Den globale krise – en ny epokes fødsel

Samtidig med miljø- og klimaproblemerne går store religiøse, militære, økonomiske og politiske kriser hen over kloden. I hverdagen er der store problemer med samlivet, helbredet, økonomien og arbejdet. Det er alt sammen udtryk for de erfaringer, der nødvendigvis må gå forud for en ny verdens fødsel

 

Martinus og den ny verdensmoral

Ole Therkelsen er forfatter til bogen ”Martinus og den ny verdensmoral”, der viser, at Martinus’ forfatterskab har et globalt sigte. Martinus og Krishnamurti som verdenslærere. Det Tredje Testamente som menneskehedens ny kulturfundament. En ny verdensmoral med kærlighed til jordkloden, mennesker, dyr og mikrokosmos. Kristusmoralen og verdens indvielse i kosmisk bevidsthed.

Min vilje – Guds vilje

De globale og personlige kriser er en kamp mellem to sider i vort eget sind. En sin side vil vi eje have magt over og fastholde næsten. En anden side vil give, støtte og frigøre vor næste. Ethvert valg er en mulighed for at skabe en bedre verden.

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

– – –

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

 

 

#OT259. Spørgetime om klima og globalisering

#OT259. Spørgetime om klima og globalisering

OT259 er en spørgetime der blev afholdt af Ole Therkelsen på Martinus Institut den 07.11.2009

Forandringer i klima  og den globale krise er fødselsveer

De store kriser på kloden, klima-forandringer, bevirker, at det enkelte menneske og hele verdenssamfundet er under en stor og dramatisk forvandling, der er indledningen til en verdensepoke. Erfaringerne fra alle fejltagelser og lidelser afføder en ny humanitet, der sammen med åndsvidenskaben danner grundlaget for skabelsen af en ny verdenskultur.

Klima og globalisering

Globalisering og klimaforandringer er analoge med de processer, der sker i vor egen organisme, fordi jordkloden ligesom os også er et levende væsen under udvikling. Forandringer i klima, økonomiske og politiske kriser er udtryk for jordklodens viljeføring og bevidsthedsudvikling.

Ole Therkelsen talking on Martinus Cosmology at Hotel Sheraton at Martinus Birthday 11.08.1983
Ole Therkelsen er conference with Martinus Festdag 11.08.1983, der blev afholdt på Hotel Sheraton, Vester Søgade, København

 

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

– – –

Martinus og den ny verdensmoral. Klima

En ny verdensmoral med kærlighed til jordkloden, mennesker, dyr og mikrokosmos. Globale problemer med klima, økonomi, økologi. Kristusmoralen og verdens indvielse i kosmisk bevidsthed.

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

En ny verdensmoral og et nyt tanke-klima

Pyramidens hemmelighed og profetier om Martinus og Krishnamurti som verdenslærere.  En ny verdensmoral med kærlighed til jordkloden, mennesker, dyr og mikrokosmos. Løsningen på globale problemer med klima. Kristusmoralen og verdens indvielse i kosmisk bevidsthed.

 

 

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk