#OT372. Fredsvidenskab. Martinus Center Klint.

#OT372. Fredsvidenskab. Martinus Center Klint, 02.07.1992

Fredsvidenskab er et foredrag af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 2. juli 1992.

Fredens anatomi

Enpolethed er krigens anatomi – Dobbeltpolethed er fredens anatomi

Hvilket princip regulerer al udvikling?

Det seksuelle polprincip er et af de overordnede kosmiske skabeprincipper, der regulerer det evige livs pulsslag eller åndedræt. Denne livets evige pulseren er baseret på, at det levende væsen skiftevis optræder i en seksuelt enpolet og dobbeltpolet tilstand. De seksuelle polers pulseren er den regulerende faktor i væsenets vekslende tiltrækning til spiralkredsløbets to store kontraster, den fysiske og den stråleformige verden. I stedet for luft er det evige livs åndedræt baseret på en indånding og udånding af lys eller materie. Det evige liv former sig altså som en evig skiften mellem liv i en fysisk og i en stråleformig verden.

Paul Brunton og Martinus i Danmark 1952
I sommeren 1952 var Paul Brunton 3 måneder i Danmark, hvor han talte med Martinus med henblik på at skrive en bog om Martinus. www.martinus.dk www.oletherkelsen.dk

Krigens anatomi = enpolethed

Ifølge Martinus’ beskrivelse findes der to seksuelle poler i ethvert levende væsen. For et nærmere studium af dette polprincip og specielt menneskets nuværende seksuelle forvandling henvises til Livets Bog 5, hvor Martinus har skrevet ikke mindre end 350 sider om dette emne. I dyreriget er den ene pol latent, hvorfor væsenerne her fremtræder som halve, ufuldkomne eller enpolede væsener, hanner og hunner, der er egoistiske og har en partisk kærlighed. I de øvrige riger findes der fuldkomne og dobbeltpolede væsener, der er det tredje køn, der har den organiske struktur og forudsætning for at praktisere en upartisk kærlighed.

Martinus Fødselsdag ca 1977 på Hotel Sheraton
Takketale på Hotel Sheraton ved Martinus fødselsdag 11.08.1890

Enpolethed er krigens anatomi

Dobbeltpolethed er fredens anatomi

 

Den gradvist skiftende tilstand mellem enpolethed og dobbeltpolethed er den højeste regulerende faktor bag kombinationen af de energier, som ethvert levende væsen tiltrækker eller frastøder. De to seksuelle poler eller polprincippet er den højeste faktor bag al udvikling.

Den seksuelle lyst eller det seksuelle princip, også kaldet den højeste ild, er den styrende kraft bag hele sult- og mættelsesprincippet og dermed også den regulerende faktor i skabeevnens eller X2’s styring af udviklingen igennem alle udviklingsspiraler.

Menneskets seksuelle forvandling fra enpolethed til dobbelpolethed

Hvis man ganske kort og lidt overfladisk skulle argumentere lidt for menneskets nuværende seksuelle polforvandling fra et enpolet væsen til et dobbeltpolet væsen, kunne man se på, at forskellen mellem kvinde og mand bliver mindre og mindre. Den maskuline pol udvikler sig i kvinden, og den feminine pol udvikler sig i manden. Det skyldes ifølge Martinus, at jordmennesket er ved at udvikle sig mod det omtalte tredje køn, der er dobbeltpolet. Mennesket er kort sagt inde i et udviklingsforløb, der fører fra en partisk enpolethed til en upartisk og alkærlig dobbeltpolethed. Ofte kan det være svært at få en empirisk bekræftelse på Martinus’ analyser, men specielt i forbindelse med menneskets seksuelle transformation er der gode muligheder.

Martinus bog nr 28. To slags kærlighed
Forside til småbog 28, To slags kærlighed af Martinus 1967. Om menneskets seksuelle forvandling fra enpolethed til dobbeltpolethed

Det er således ifølge Martinus et evigt kosmisk princip, og ikke tilfældigheder og mutationer, der ligger bag omskabelsen af væsenet fra et egoistisk enpolet dyr til et alkærligt dobbeltpolet menneske i Guds billede. Det er et kosmisk princip eller en naturlov, der bevirker at udviklingen bliver styret i en ganske bestemt bane frem mod fuldkommenhed.

Selv om det forekommer ganske selvfølgeligt, at der må findes naturlove for udvikling, anses det fra naturvidenskabeligt hold for dybt religiøst og uvidenskabeligt at arbejde med en planmæssighed i evolutionen. Mens biologerne afviser, at der kan være en plan og en hensigt med evolutionen, kan man dog i f.eks. fysiologien og medicinen læse om, at både den ene og den anden af cellers og organers funktioner er meget hensigtsmæssige. De fleste intelligensbetonede naturforskere er tilfredse med forklaringer og undersøgelser af detaljer i deres respektive specialer, men med den fremvoksende intuition begynder der hos visse forskere at opstå et behov for at erkende større sammenhænge og helheder.

Ole Therkelsen talking on Martinus Cosmology at Hotel Sheraton at Martinus Birthday 11.08.1983
Ole Therkelsen er conference with Martinus Festdag 11.08.1983, der blev afholdt på Hotel Sheraton, Vester Søgade, København

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

 

#OT371. Vejen til kreativitet og genialitet

#OT371. Vejen til kreativitet og genialitet

‘Foredraget “Vejen til kreativitet og genialitet” blev af holdt af Ole Therkelsen i Aalborg den 04.11.1992.

Den materialistiske videnskab mener, at alle naturfænomener kan forklares ud fra egenskaber ved materien. Den komplekse natur skulle således have en immanent årsag, en i materien iboende årsag. Videnskaben angiver altså rent materielle årsager til skabelsen af de komplekse organismer i naturen. Målrettethed, hensigter og bevidsthedsmæssige faktorer skulle således ikke spille nogen rolle i evolutionen. Videnskaben afviser, at naturfænomenerne skulle kunne have en transcendent eller usynlig årsag, der ligger uden for den hensmuldrende materie.

Den materialistiske videnskab bygger på epifænomenalisme, der indebærer en antagelse om, at bevidsthed, åndsliv og psykiske fænomener kun er følgevirkninger af den fysiske materie og de rent materielle processer i hjernen. At den fysiske materie skulle være årsag til bevidsthed er en teori eller en antagelse, der ikke er bevist. Det er en religiøs tro, der er forklædt som videnskab!

I konsekvens af materialismen skulle alle menneskelige funktioner og egenskaber – bevidsthed, fri vilje, moral, altruisme, kærlighed, kreativitet, omtanke, medlidenhed og oplevelse af mening – være produkter af den fysiske materie!

Videnskaben: Materien er årsag til tænkningen
Martinus: Materien er materiale for tænkningen

 

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

#OT370. Livet efter døden. Sørvad 04.03.1993

Foredraget #OT370. Livet efter døden. blev afholdt af Ole Therkelsen den 4. marts 1993 i Sørvad ved Herning.

 

Opfattelse om livet og døden

Man kan have forskellige opfattelser og meninger om livet, men på alle de punkter, hvor man har en forkert opfattelse af livets realiteter, vil man ifølge Martinus komme i konflikt og disharmoni med livet. Livet selv læser automatisk korrektur på alle fejlagtige opfattelser. Al disharmoni, ulykke, lidelse, depression og sygdom skyldes et manglende kendskab til livets realiteter. Hvis man for eksempel tror, at et komfur er koldt, mens det i virkeligheden er meget varmt, kan man nemt komme til at brænde sig. Man kan være materialist og tro, at man ikke er evig og kun har ét liv. Man kan tro på døden og på materien. Men denne opfattelse kan føre til kollision med livet på mange områder. Troen på døden og materien kan specielt være årsag til meget dødsangst og sorg og mere generelt til en større skuffelse og utilfredshed med livets forskellige hændelser.

Lars Nibelvang mente, at da alle de store forfattere, som f.eks. Dickens, skrev i hånden, skulle Martinus også gøre det.
Men Martinus insisterede på, at det var bedre at skrive på maskine. Det var de uenige om. Så sagde Martinus, at de kunne lade det komme an på en prøve. De valgte så en bestemt sætning, som L.N. skulle skrive i hånden og Martinus skulle skrive på maskine. Det viste sig, at Martinus var meget hurtigere på maskine, selv om han ikke var særligt øvet. Det overbeviste Lars Nibelvang. *** Local Caption *** Martinus

Hvordan er relationen mellem tanke og materie?

Naturvidenskaben forklarer, at tanken er et produkt af materien. Helt omvendt mener Martinus, at materien er materiale for tænkningen.

Tankens kraft er stor. Martinus’ analyser viser, at alle timelige ting er udkrystalliseret tanke! – Med intuitiv enkelhed og klarhed kan Martinus formulere, at hele den fysiske verden er en materialiseret tankeverden (Kosmos nr. 3/2005). I parentes bemærket forklarer han også i denne artikel, “Døden og menneskenes tankeverden”, at når menneskene begynder at forstå dette, vil deres indstilling til åndelige problemer og den såkaldte død kunne ændres.

Når det drejer sig om menneskeskabte fænomener som biler, vinduer og dørhåndtag, er der jo ingen tvivl om, at disse fænomener er udtryk for materialiseret tanke. Hvorfor skulle så naturens oven i købet mere geniale skabelser så ikke også være udtryk for tanke? – Alle levende væsener i alle størrelsesforhold i mikro-, mellem- og makrokosmos deltager i denne naturens skabelse.

Materialisten tror sig identisk med sin fysiske organisme og tror, at det er den, der tænker og handler. Denne erkendelse indebærer i virkeligheden, at det er stoffet eller materien, der tænker og handler. Det har den yderste konsekvens, at det er det skabte, der skaber skaberen, eller at tingene skaber sig selv. Dette er helt i modstrid med virkeligheden, og på dette punkt er materialismen mere udtryk for overtro end videnskab.

Martinus: “Der findes intet i jordmenneskets erfaringsmateriale, der beviser, at noget kan skabe sig selv” (LB3 stk. 689).

Martinus i sin dagligstue på Mariendalsvej 94-96 på Frederiksberg
Martinus ved skrivebordet i stuen *** Local Caption *** Martinus

Den fysiske verden er en materialiseret tankeverden

Religiøsitet er baseret på tro, men kan der ikke også være tale om tro i materialismen?

Martinus’ analyser viser, at alle de materialistiske, politiske og gudløse stadier i udviklingen i virkeligheden også er udslag af det religiøse princip. Det er religiøst at tro på materien og at tro på døden som en tilintetgørelse af livet efter kroppens undergang (se DEV1 stk. 4.7).

Religionerne baserer sig på trossætninger og dogmer, men materialismen har også sine dogmer i form af troen på materien og døden. Som vi har set, var den materialistiske, ateistiske kommunisme i virkeligheden også religiøs, fordi tilhængerne blindt troede på alle læresætninger.

Den materialistiske videnskab har opbygget et verdensbillede, der forklarer, at den fysiske materie er årsag til alting. Man mener, at den fysiske materie må være det absolutte udgangspunkt for alt, at tilfældige reaktioner i materien må være årsagen til evolutionen og bevidsthedens fremkomst. Man tror altså på, at det er materien eller det livløse, der har frembragt det levende.

Materialismen bygger på epifænomenalisme, der indebærer en antagelse om, at bevidsthed, åndsliv og psykiske fænomener kun er følgevirkninger af rent materielle processer i hjernen. At den fysiske materie skulle være årsag til bevidsthed er en teori eller en antagelse, der ikke er bevist. Det er en religiøs tro, der er forklædt som videnskab!

I konsekvens af materialismen skulle alle menneskelige funktioner og egenskaber – bevidsthed, fri vilje, moral, altruisme, kærlighed, kreativitet, omtanke, medlidenhed og oplevelse af mening – være produkter af den fysiske materie! –

Materialismen er i første omgang baseret på termodynamikken, kvantefysikken, relativitetsteorien og udviklingslæren. Men disses teorier er ikke i enhver henseende udtryk for videnskabelige fakta, da de til en vis grad bygger på teorier og hypoteser, der nærmest er trosobjekter for materialisterne. F.eks. tror man, at årsagen til livet og til evolutionen er tilfældigheder, uden at det er blevet bevist.

Materialismen er blevet den toneangivende filosofi bag videnskaben med alt, hvad det har indebåret af tekniske landvindinger. Men materialismen står også bag et forarmet åndsliv og en forarmet moral, der kan karakteriseres ved udtryk som, “man lever bare én gang” og “enhver er sig selv nærmest”. Materialismen, der er meget fikseret ved økonomibegrebet, er blevet en slags “egoismens evangelium”.

Hvad svarer materialismen på spørgsmålene: “Hvor kommer vi fra, hvor går vi hen, hvad er meningen med livet?”? – Svaret er, at det er en tilfældighed, at vi lever, og at vi bliver nødt til at acceptere livets meningsløshed! –

Bogen er både lærerig og underholdende læsning under overskrifter som f.eks.: Martinus får kosmisk bevidsthed, Krishnamurti som verdenslærer, Profetier om den danske verdenslærer, Pyramidens hemmelighed, Jordkloden – et levende væsen, Verdensstaten, Verdenssproget esperanto, Kærlighed til dyrene, Sygdom og helbredelse, Kristusmoralen, Kan evigheden forstås? og Kristi genkomst. Bogen viser konturerne af en ny kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab, filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente.
Forside til Ole Therkelsens bog “Martinus og den ny verdensmoral”. 2. udgave, Scientia Intuitiva, 2016. www.martinusshop.dk

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS (1890-1981) Martinus er født i Nordjylland, nærmere betegnet i Sindal. Han fik kun en beskeden uddannelse og tjente sit levebrød i forskellige underordnede stillinger. I 1921 havde han en dybtgående åndelig oplevelse, som gav ham evner til at analysere livet og beskrive dets åndelige love og evige principper.. Martinus kaldte sine samlede værker “Det Tredje Testamente”. Det omfatter “Livets Bog” i syv bind, “Det Evige Verdensbillede” i fire bind (symboler med forklaring), “Logik”, “Bisættelse”, “Artikelsamling 1” og 28 småbøger, samt mange båndoptagelser og artikler udkommet i tidsskriftet “Kosmos”. www.martinus.dk
Martinus Institut med Harald Isenstein’s skulptur Moder med barn, som blev skænket til Instiuttet den 3. okt. 1943. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

Bogen "Martinus, Darwin og intelligent design - en ny evolutionsteori" af Ole Therkelsen blev udgivet på Borgen forlag i 2007. 2. udgave blev udgivet i 2016 på forlaget www.scientia-intuitiva.dk. www.martinusshop.dk
Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori. Ny bog af Ole Therkelsen

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk