VIDEO on “Martinus, Darwin i inteligentni dizajn – nova teorija evolucije”

VIDEO in ENGLISH on Croatian translation of Ole Therkelsen’s book on Darwin and Martinus

“Martinus, Darwin i inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije”.

Translated by Davorin Gruden” in Croatia. Martinusov Center Karlovac.

MARITNUS, DARWIN and INTELLIGENT DESIGN

VIDEO in ENGLISH on Croatian translation of Ole Therkelsen’s book Martinus, Darwin and Intelligent Design – A new Theory of Evolution.

“Martinus, Darwin i inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije”.

Translated by Davorin Gruden” in Croatia.
https://youtu.be/WDDIJbhbOLI
Objašnjenje naslovne strane
Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Explanation of front cover – MARITNUS, DARWIN and INTELLIGENT DESIGN


In connection with his eternal world picture, Martinus (1890-1981) drew a series of symbols in which he uses the seven colours of the visible spectrum to characterise the different forms of energy of the universe. Religious belief is mainly based on feeling, symbolised by the colour yellow. Science is based on the energy of intelligence, symbolised by the colour green, and Martinus’ Spiritual Science is based on intuition, symbolised by the colour blue.
After passing through centuries of superstition and belief, humanity has now, thanks to the clear light of intelligence, entered the epoch of science and intelligence. But we now stand at the threshold of a new epoch of intuition that will be based on spiritual science. The book’s three topics are symbolised by the three colours yellow, green and blue.
Science is based on intelligence or thought processes from below, whereas spiritual science is based on intuition or thought processes from above, as Martinus puts it.
The humane individual whose mature feeling (yellow) and developed intelligence (green) are in balance begins to gain access to intuition (blue).
The triangle in Martinus’ symbolic language represents the eternally living being.

Subscribe to YouTube Channel – Ole Therkelsen
https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

GOOGLE+ – profile  > www.google.com/+MartinusKosmologiOleTherkelsen

TWITTER >  https://twitter.com/ole_therkelsen

AMAZON > www.amazon.com/author/ole.therkelsen

FACEBOOK in English, French, Esperanto, German and Danish

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

PLAYLIST Ole Therkelsen, ENGLISH

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdzQxbwjZoNhqusSr0jzOTiEKeEcVaKnA