11. Poglavlje. Entropija i prikupljanje informacija

11. Poglavlje
Entropija i prikupljanje informacija

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Ole Therkelsen

11.1 Kako su nastale složene strukture koje se mogu naći u prirodi ?

Već smo vidjeli da teorija inteligentnog dizajna tvrdi da iza stvaranja složenih organizama u prirodi mora postojati neki inteligentni uzrok.

Martinusova kozmologija također ističe da genijalne strukture i funkcije prirode otkrivaju postojanje svjesnog života.

U odnosu na to, darvinizam zastupa spontano stvaranje koje je posljedica slučajnih mutacija. Prema tome, teorija spontanog stvaranja temelji se na slučajnim procesima u materiji. Međutim, problem je u tome da spontane reakcije narušavaju i potkopavaju red i strukturu, u skladu sa drugim zakonom termodinamike (zakon entropije) koji vrijedi za sve zatvorene sustave. Stoga se ovdje postavlja veliko pitanje : kako mogu spontani i slučajni procesi koji stvaraju nered stvoriti red i strukturu koji karakteriziraju živa bića ? – Znanost još uvijek ima neriješeni problem kako objasniti ovo zamršeno pitanje.

Martinu 1928. Martinus blev 90 år. Han levede 1890-1981. Martinus Institut. www.martinus.dk
Martinus 38 år i 1928. Foto Louis Hertz lyngby. Martinus Institut

Entropija je termodinamički koncept sa simbolom S i jedinicama (J/mol x stupnjevi). Popularno govoreći, to je mjera stupnja nereda. Niska entropija predstavlja visoki stupanj organizacije i odgovarajući visoki sadržaj informacija. Pojam entropija je interesantan zbog ogromne količine informacija u DNK molekulama, koje su odgovorne za izuzetnu složenost živih organizama.

11.2 Kako DNK molekule, koje su velike svega nekoliko tisućinki milimetra, mogu sadržavati informacije koje su potrebne za izgradnju tijela ?

Jezgra ljudske stanice sadrži 23 para kromosoma sa ukupno oko 25 000 gena, a svaki pojedini gen predstavlja šifru za sintezu proteina, a time i za određenu karakteristiku. Dakle, postoje geni za smeđe oči i za crvenu kosu. Gen sadrži informaciju koja je potrebna za sintetiziranje određenog proteina iz dvadeset osnovnih aminokiselina koje se nalaze u proteinima organizma. Jedino što geni mogu činiti je praviti proteine.

Gen u DNK molekuli sadrži specifični niz od četiri nukleotida, od kojih svaki sadrži nitrogensku bazu, naime adenin, citozin, gvanin i timin, koje imaju odgovarajuće skraćenice A, C, G i T. 1967 godine bio je razbijen genetski kod i bilo je pokazano da tri nukleotida u nizu odgovaraju specifičnoj aminokiselini. Dakle, CCA je šifra za aminokiselinu glicin, GCT za arginin i CGA za alanin. Enzim sadrži između 100 i 2 000 aminokiselina povezanih u duge lance. Naročiti niz lanca nukleotida u genu predstavlja dakle šifru za ispravan niz aminokiselina u specifičnom enzimu ili hormonu. Ti enzimi i hormoni kontroliraju i upravljaju oblikovanjem, djelovanjem i održavanjem čitavog organizma.

Dakle, informacijska tehnologija prirode nije nimalo beznačajna ! No, neshvatljivo je da bi taj genijalni genetski kod i vrlo složeni sustav informacija mogao biti proizvod kaosa i slučajnih događaja, što uporno tvrdi materijalistička znanost.

Usprkos svojoj sićušnosti, DNK molekule imaju veliki kapacitet pohranjivanja informacija. Poznati Danski astrofizičar Jens Martin Knudsen rekao je sljedeće o njihovom ogromnom broju mogućih kombinacija : «Broj atoma koji možemo vidjeti u sadašnjem svemiru odgovara broju 1 iza kojeg slijedi 80 nula – 1080 To je ogroman broj. Ali, DNK molekula, koja je u čovjeku dugačka nekoliko tisućinki milimetra, može biti kombinirana na toliko načina koji odgovaraju broju 1 iza kojeg slijedi 600 000 000 nula – 10600.000.000. To je tako ogroman broj da ga je apsolutno nemoguće pojmiti. Apsolutno je zapanjujuće da se tako veliki broj molekularnih mogućnosti nalazio sakriven u praoblaku vodika i helija iz kojeg je sve nastalo.»

11.3 Da li postoji neko drugo objašnjenje za prikupljanje informacija od slučajnih događaja ?

Mi, ljudi, prikupljamo iskustvo i znanje tijekom naših života. Pokušavamo postati kompetetniji. Mi radimo, stječemo iskustvo, vježbamo i sprovodimo u praksu. U idealnom slučaju postajemo genije npr. u području matematike ili muzike. No, što se događa sa svim tim znanjem i genijalnim osobinama nakon što se naše tijelo položi u grob ? Da li na kraju propadaju cjeloživotno teško stečeno znanje i vještine, sposobnosti i talenti ? Ne bi li takvo propadanje bilo nalik kazalištu apsurda ?

Nije li to neobično ? Život bi trebao započeti nezamislivo ogromnom količinom znanja i informacija koji su sadržani u DNK molekulama, koje slučajno nastaju iz ničega, dok znanje i iskustvo stečeni tijekom života također postaju ništa kada umremo. Dakle, polazne informacije tobože nastaju iz ničega, a konačna količina informacija na kraju života također tobože nestaje u ničemu.

Materijalistička teorija evolucije :
 1. Informacije nastaju spontano iz slučajnih događaja
 2. Prikupljene informacije propadaju smrću.

Teorija da su informacije koju sadrže geni prilikom začeća nastale iz slučajnih događaja i da znanje i informacije koje je bilo teško stečeno između koljevke i groba propadaju smrću uključuje dva velika i neobjašnjiva misterija. Prvo, da je nešto nastalo iz ničega, a drugo, da je nešto postalo ništa. Za mene su to dvije jednako apsurdne teorije.

No, možda tu postoji veza ? Zar ne bi bilo logičnije pretpostaviti prijenos informacija između smrti i rođenja ? Umjesto dvije apsurdne teorije, možemo pretpostaviti zajedničku logičnu teoriju da su informacije u DNK tvari rezultat prethodnog stjecanja iskustava.

Martinusova kozmologija

Martinusova teorija evolucije : informacije koje se nalaze u genima nastale su prethodnim prikupljanjem znanja i iskustva.

Prema Martinusu informacije u našoj DNK sa kojima započinjemo život prilikom začeća ne nastaju iz slučajnih događaja, već su plod prethodno stečenog znanja i vještina. Kao što smo već spomenuli, svijest uopće ne igra nikakvu ulogu u biološkoj teoriji evolucije, no Martinus zauzima potpuno suprotno stajalište i objašnjava da je svijest jedini faktor koji utjeće na evoluciju. Informacije koje se nalaze u DNK molekulama su rezultat prethodnog stjecanja i pohranjivanja znanja i iskustava.

Znanost se sve više suočava sa tim pitanjem kako raste interes za pojavu složenosti u prirodi koja se temelji na informacijama.

11.4 Kakav je odnos između entropije i informacija ?

Entropija i informacije su vrlo povezani. Niska entropija odgovara visokom sadržaju informacija i visokom stupnju reda. Informacije se mogu izraziti kao razlike u molekularnoj strukturi ili razinama energije. One nestaju kada nestanu te razlike, strukture ili kontrasti. Sadržaj informacija i radna sposobnost se smanjuju sa porastom nesklada ili entropije. Drugi zakon termodinamike, koji vrijedi za zatvorene sustave, govori nam da u spontanim procesima opada sadržaj informacija. To je u suprotnosti sa činjenicom da se količina informacija u kromosomima neprestano povečava tokom čitave evolucije. To se ne može objasniti slučajnim ili spontanim procesima. Sposobnost smanjivanja entropije je osobina života koju znanost još uvijek nije uspjela objasniti.

11.5 Da li fizička kemija podržava teoriju o spontanom stvaranju ?

Termodinamika baš ne podržava biološku teoriju da je informacija korištena za stvaranje složenih organizama nastala spontano.

Zakon entropije (drugi zakon termodinamike) tvrdi da će promjena u entropiji dS u spontanim procesima unutar zatvorenog sustava uvijek biti veća ili jednaka nuli : dS ≥ 0.

Popularno govoreći, taj zakon tvrdi da stupanj nereda raste u spontanim procesima. Stoga, kako su savršeni red i struktura DNK molekula mogli nastati iz spontanih i slučajnih procesa ?

Kao što smo vidjeli, zakon entropije ne podržava biološku teoriju evolucije. Spontani procesi ne mogu stvoriti informacije i strukture kao što to može živo biće. Vulkan može uništiti stotine kuća, no stotinu vulkana ne može izgraditi kuću. Gomila cigli se ne može spontano složiti u kuću, bez obzira koliko dugo čekali ili kolikim slučajnim procesima te cigle bile izložene, no spontani proces sigurno može tokom vremena pretvoriti kuću u hrpu ruševina. Vatra je drugi primjer kako spontani procesi mogu uništiti red i strukturu. Ako nešto napišemo na pijesku ili izgradimo veličanstveni pješčani dvorac, njegov sadržaj informacija i strukturu spontano će uništiti vjetar i vrijeme u skladu sa zakonom entropije. Ne, informacija ne može nastati iz slučajnih i spontanih procesa.

Martinusova kozmologija

Kada govorimo o stvaranju i održavanju živih organizama, možemo primjetiti da složenost koja se temelji na informacijama vodi ka rastu negativne entropije (vidi negentropija u 13.24). Niti Inteligentni dizajn niti Darvinizam nisu uspjeli objasniti koja osobina života doprinosi rastu negativne entropije koja je primjećena kod stvaranja informacijama prožetih DNK molekula i složenih organizama. U odnosu na to, Martinus je dao dobro objašnjenje te sposobnosti života da koncentrira i pohranjuje informacije (vidi 13 poglavlje).

Međutim, za zakon entropije se ne može reći da negira materijalističku teoriju o spontanom stvaranju u prirodi. Uostalom, ne možemo sa sigurnošću reči da je čitavi svemir zatvoreni sustav, što je neophodan preduvjet nepobitnosti zakona entropije.

Jedina stvar koja nema ništa izvan sebe je čitavi svemir, koji je prema Martinusu istovjetan sa beskonačnim kozmosom, iz čega proizlazi da se mora smatrati zatvorenim sustavom ! Znanost još ne može odrediti da li zakon entropije vrijedi za čitavi svemir.

U evoluciji su, kako prirodna selekcija, tako i mutacije neophodni, ali ne i dovoljni uslovi za nagomilavanje ogromne količine informacija u genima. Martinus kaže da glavna odgovornost za nagomilavanje ogromne količine informacija DNK molekula leži na vječnoj sposobnosti bića da pohranjuje informacije u jezgrama talenata i svojoj nadsvijesti, naime X2 (vidi 13 poglavlje).

11.6 Jesu li stečene karakteristike prikupljene ili naslijeđene ?

Martinus objašnjava u svojim analizama kako živo biće svojom vječnom strukturom svijesti može neprestano prikupljati informacije. Vječna stvaralačka sposobnost X2 predstavlja osnovu za stečene karakteristike koje se nalaze u genima tako da živa bića mogu stvoriti red i strukturu i time povečati negentropiju.

U odnosu na to, znanost do sada nije mogla dati sveobuhvatno objašnjenje na čisto materijalnoj osnovi mehanizma koji stoji iza rasta negentropije i velikog gomilanja informacija u DNK molekulama živih bića. Problem nije postao ništa lakši time što je danas znanost ustanovila da se naučene ili stečene karakteristike ne mogu naslijediti. Ako, na primjer, tijekom našeg života neprestanim vježbanjem postanemo vješti na glazbenom području, to ne mijenja naše gene. Novi se talent ne može prenijeti na našu djecu putem jajnika ili spermija. Što god naučimo nakon što smo dobili djecu, to se očigledno također ne prenosi na njihove gene. Kromosomi koje dobijemo pri rođenju ostaju isti tijekom čitavog života. Oni se ne mijenjaju u skladu sa našim učenjem i osobnim razvojem.

Ne, rješenje se mora potražiti negdje drugdje. Čak iako stečene karakteristike nisu pohranjene u kromosomima, to ne sprječava da se novostečene informacije pohranjuju i čuvaju u zračećoj energetskoj strukturi jedinke, kao što to kaže Martinus.

11.7 Da li je Zemlja živo biće gledano iz perspektive zakona entropije ?

Što je živo biće ? Živo biće se može definirati kao struktura koja može povečati negentropiju na svojem vlastitom području.

Drugi zakon termodinamike, također poznat kao zakon entropije, ne sprječava stvaranje određenog stupnja reda i strukture u zatvorenom sustavu, no to će se odvijati na račun ostatka sustava, gdje će popularno govoreći biti stvoren veći nered od reda stvorenog u prvom dijelu.Ukupan stupanj nereda će rasti ili ostati nepromijenjen : dS ≥ 0. Dakle, mi održavamo visok stupanj reda u našem organizmu zahvaljujući činjenici da uzimamo hranu sa visokim stupnjem reda i vraćamo to prirodi niskim stupnjem reda u obliku izmeta, urina, znoja, izdahnutog zraka i topline. Živo biće donosi nered svojoj okolini kako bi moglo održavati svoj vlastiti red i strukturu.

Za planet Zemlju se može reći da je živo biće jer ona stvara rast negentropije u biosferi gdje održava visoki stupanj reda na račun okolnog svemira. Zemlja se hrani sunčevom svjetlošću visoke kvalitete (visokog stupnja reda i visoke radne sposobnosti) i odašilje u svemir dugovalno toplinsko zračenje niske kvalitete, kao neku vrstu izmeta.

Već 1932, u Livets bog 1, Martinus je napisao svoje prve analize o planetu Zemlji kao živom biću koje prolazi kroz proces evolucije.

 • * * * * * * * * *

Što je Martinusova kozmologija u suštini ?

Znanost je pokazala da su sve promjene u fizičkoj materiji podređene zakonima. Martinus pokazuje da također postoje zakoni za um ili za mišljenje. Poznavanje tih univerzalnih mentalnih zakona omogučit će zemaljskom čovječanstvu da zagospodari svojim mentalitetom i da tokom vremena stvori kraljevstvo ljubavi i mira na Zemlji.

* * * *

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA  JE  VJEČNO  AKTUALNA. OVDJE   JE  ONA USPOSTAVILA  DIJALOG  SA  DARVINOVOM  TEORIJOM  EVOLUCIJE  I  INTELIGENTNIM  DIZAJNOM.

Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.  Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o MARTINUSU, DARWINU I  INTELIGENTNOM  DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.

Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na www.oletherkelsen.dk

 

* * * * * * *

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution. Ole Therkelsen writes on the basis of Martinus Cosmology
Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution by Ole Therkelsen, Denmark. See Martinus Cosmology, Martinus Spiritual Science.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn

Sadržaj

1. DIO

SVEMIR I SLIKA SVIJETA

 1. Poglavlje Martinus i slika svijeta
 2. Poglavlje Prirodna i duhovna znanost
 3. Poglavlje Trojna struktura svemira
 4. Poglavlje Svemir i živa bića
 5. Poglavlje Principi kozmičkog stvaranja

2. DIO

EVOLUCIJA I SVJESNO STVARANJE

 1. Poglavlje Darvinizam i inteligentni dizajn
 2. Poglavlje Fizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje Informacija – kaos ili kozmos
 4. Poglavlje Evolucija kao izraz misli i svijesti
 5. Poglavlje Svijest kao proizvod slučaja
 6. Poglavlje Entropija i prikupljanje informacija
 7. Poglavlje Pamćenje i kartoteka života
 8. Poglavlje Vječno prikupljanje informacija
 9. Poglavlje Život unutar života, unutar života, unutar života …
 10. Poglavlje Organi koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. Poglavlje Naslijeđe i okruženje. Jezgre talenata i ponavljanje
 13. Poglavlje Dizajn u evoluciji
 14. Poglavlje Dizajn u biokemiji
 15. Poglavlje Životni poriv i čežnja u evoluciji
 16. Poglavlje Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3. DIO

DEFEKTIVNI GENI BOLEST I ZDRAVLJE

 

 1. Poglavlje Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. Poglavlje Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. Poglavlje Misli, zdravlje i bolesti
 4. Poglavlje Cilj evolucije

Martinus i njegovo životno djelo 

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

© Ole Therkelsen 2007

Ilustracije © Martinus Institut

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

Den filosofiske Martinus i 1934. Martinus Institut. www.oletherkelsen.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk. På forsiden af “Martinus Erindringer”

čna slika svijeta

Martinus (1890-1981) opisao je u svojim knjigama – koje su sve zajedno poznate kao ”Treći zavjet” – logičnu, sveobuhvatnu sliku svijeta koja pokazuje da sva živa bića predstavljaju dio živog svemira i neprestano se razvijaju prema sve višim oblicima života. Veliki prevrati i krize našeg vremena ukazuju na propast svjetske kulture i na rođenje novog, humanog svjetskog društva.

Duhovna znanost

U svojim analizama Martinus pokazuje kako se naša svijest, psiha i moral razvijaju putem reinkarnacije i karme u skladu sa prirodnim zakonima, koji tijekom vremena dovode do toga da sva iskustva, kako ugodna tako i neugodna budu pojedincu od koristi. Sva Martinusova djela predstavljaju kozmologiju ili duhovnu znanost koja može pružiti čitatelju optimističan pogled na život i inspirirati ga da prakticira toleranciju i ljubav prema bližnjem.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Originalni danski naslov :

Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori

Prvo izdanje, prvi tisak 2007. Ole Therkelsen

Sva prava zadržana

© Martinus Institut

www.martinus.dk

www.oletherkelsen.dk

Preveo sa danskog na engleski : Richard Michell

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden

With the best wishes from

Ole Therkelsen

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf www.oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN  BLOG

www.oletherkelsen.dk

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw