7. Poglavlje. Fizički svijet – drvo znanja

7. Poglavlje
Fizički svijet – drvo znanja

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Ole Therkelsen

7.1 Koje je simbolično značenje Biblijske priče o stvaranju ?

Prirodna znanost nije zainteresirana za sadržaj Biblije, a zagovornici inteligentnog dizajna tvrde da on nema nikakve veze sa Biblijom i religijom.

Kao dodatak svojim kozmičkim analizama, Martinus je također istražio simbolično značenje brojnih Biblijskih priča. Mit o stvaranju nam kaže da je Bog stvorio svijet u šest dana i da je sedmoga dana mogao reči : «Gle, sve je vrlo dobro».

 Martinusova kozmologija ne govori o šest dana, već se temelji na šest carstava ili razina postojanja sa njima povezanim šest osnovnih energija plus vječni plan koji se sastoji od sedme matične energije koja odgovara sedmom danu. Martinus tumači Biblijski simbolizam «drveta života» kao doživljavanje duhovnih ili zračećih svjetova, a uživanje u plodovima «drveta znanja» kao doživljavanje u fizičkom svijetu. Svrha fizičkog svijeta, koji se sastoji od mineralnog, biljnog i životinjskog carstva, kao i od početka carstva pravog čovjeka, je evolucija. Ona se odvija pomoću «znanja» koje stječemo iz naših iskustava konzumiranja plodova fizičkog svijeta. Fizički svijet je drvo znanja.

Sve Martinusove analize imaju svoj početak u vječnosti i beskonačnosti i pokazuju da je «sve vrlo dobro» (vidi 25.5 i 25.10 u posljednjem poglavlju knjige). Martinus objašnjava da je sve najbolje što može biti imajući u vidu prošlost i pogled na ono što će doći u budućnosti. Svi nedovršeni i primitivni uslovi su prolazna, ali neophodna stanja u ostvarenju božanskog plana koji svako biće u fizičkom svijetu vodi ka savršenstvu. Kozmičke analize pokazuju da svemir ni na koji način ne može biti savršeniji nego što već jest.

7.2 Koja je svrha fizičkog svijeta ?

Sve od mineralnog carstva vidimo na djelu stvaralačke procese koji vode živa bića od primitivnih biljaka ka biljkama mesojedima i ka životinjskim stupnjevima sve do majmuna i ljudskih bića. Martinus objašnjava da je svrha evolucije voditi živa bića ka savršenstvu i kozmičkoj svijesti.

Govoreći općenito smisao života je vrlo jednostavan – naime, doživljavanje života. Vječni život ne može imati neku konačnu svrhu, jer bi prestao čim bi se ostvarila ta svrha. Svrha fizičkog svijeta je obnavljanje individualne svijesti kao preduvjet za doživljavanje života tokom čitave vječnosti. Na kozmičkom putovanju kroz fizički svijet, svijest živih bića razvija se od gotovo uspavanog stanja u mineralnom carstvu do savršene kozmičke svijesti u carstvu pravog čovjeka.

Fizički svijet je škola života čiji učenici – minerali, biljke, životinje i ljudi – dobivaju poduku i obrazovanje od učitelja koji nije ništa manje nego čitavi živi svemir koji se sastoji od svih živih bića. Fizički svijet predstavlja jedan veliki evolucijski projekt. (vidi LB 2, 488-492, LB 3, 912-917).

Martinus smatra stvaranje galaktika, rođenje zvijezda, preobražavanje Zemlje od vatrene kugle do mineralnog planeta nastanjenog biljnim i životinjskim životom, izrazima životnih procesa. Taj stvaralački proces unutar živog organizma svemira analogan je obnavljanju atoma, molekula i stanica koje se odvija u našem vlastitom organizmu. Ovdje na planetu Zemlji to stvaranje neće biti dovršeno sve dok ljudi ne postanu savršeni i sveljubeći. Drugi cilj globalne evolucije je stvaranje međunarodnog svjetskog carstva (vidi LB 1, 4 Poglavlje).

Fizički svijet je jedan veliki evolucijski projekt.

7.3 Kako fizički svijet može biti kozmička maternica ?

U knjizi Livets Bog Martinus naziva fizički svijet embrionalna ili maternična zona. Maternica je maleni i skučeni svijet za nerođeno dijete, ali nakon rođenja njegove prilike za doživljavanje života se u ogromnoj mjeri povećavaju. Gledano iz kozmičke perspektive, fizički svijet koji je ograničen prostorom i vremenom, također predstavlja maleni i skučeni svijet, dok se prilike za doživljavanje u ogromnoj mjeri povećavaju nakon velikog rođenja putem kojeg biće dobiva kozmičku svijest. U svojoj slici svijeta, Martinus dijeli svemir na dva dijela, na područje primarne svijesti, koje se sastoji od kozmički svjesnih bića, i na područje sekundarne svijesti koje se sastoji od mineralnog, biljnog i životinjskog carstva.

Martinus : «U mineralnom, biljnom i životinjskom carstvu, bića se dakle nalaze u materničnoj ili embrionalnoj zoni spirale. I ovdje u toj materničnoj zoni ona postupno stječu novu kozmičku svijest i na taj način rastu ka višim svjetovima novog spiralnog ciklusa i ponovno postaju dijelom Božje primarne svijesti i manifestacije» (LB 6, 2387).

Sama svijest, koja se može definirati kao sposobnost doživljavanja i stvaranja, ima vječno postojanje. Ali gledano iz lokalne perspektive, nova kozmička svijest koja ima svoju pozadinu u principu kontrasta i u lokalnom stanju gladi i zasićenja bića, stvara se u svakom spiralnom ciklusu.

7.4 Sve se kreće unutar mikrokozmosa, međukozmosa i makrokozmosa. Ali što taj ogromni ocean kretanja uistinu predstavlja ?

Intuitivnom jednostavnošću i jasnoćom, Martinus odgovara na to veliko pitanje samo sa tri riječi : «Bog stvara svijest».

Ovdje se pod Bogom podrazumijeva priroda ili zbroj svih živih bića u obliku živog svemira. Stvaranje svijesti je isto što i evolucija ! Cilj evolucije u fizičkom svijetu je stvaranje kozmičke svijesti. Ova evolucija svijesti počinje u mineralnom carstvu, koje iz fizičke perspektive izgleda bez svijesti, i nastavlja se kroz biljno i životinjsko carstvo do zemaljskog čovjeka i dalje naprijed sve dok čovjek ne postane savršen i dok ne dobije kozmičku svijest. Nešto beživotno ne može uzrokovati kretanje, koje ukazuje na ispoljavanje svijesti. Krajnji cilj svakog kretanja u fizičkom svijetu je razvoj i stvaranje kozmičke svijesti. (vidi stvaranje svijesti u knjizi broj 14, 6 i 22 poglavlje).

Sva fizička materija je izraz vibracija i kretanja. Sve se kreće, elektroni, atomi, molekule, životinje i ljudi, planete, sunčevi sustavi i galaktike. Sve stvorene stvari predstavljaju kombinacije različitih vrsta kretanja. Svrha svih tih kretanja je stvaranje svijesti. Svrha fizičkog svijeta je evolucija ! Krajnji cilj evolucije je stvaranje kozmičke svijesti !

7.5 Ima li evolucija neku određenu svrhu ?

Darvinizam isključuje postojanje plana ili svrhe u prirodi. Teorija inteligentnog dizajna pretpostavlja plan u prirodi u obliku dovršenog stvaranja. U odnosu na njih, Martinusova kozmologija tvrdi da priroda ima stvaralačku sposobnost, i da kontinuirani stvaralački proces poznat kao evolucija teži tome da stvori kozmički svjesnog i savršenog čovjeka poput Boga.

Martinus piše : «Svaki pojedini pokret, svaka pojedina manifestacija boje, zvuka, svjetlosti i tame, bila ona međukozmička, mikrokozmička ili makrokozmička, predstavlja neophodnu vezu u tom božanskom stvaralačkom procesu. Čitava Zemlja u svojem sadašnjem stanju predstavlja Božju radionicu za stvaranje čovjeka na svoju sliku i priliku. Sve, bez izuzetka, što postoji na materijalnoj razini i što je dostupno ili vidljivo fizičkim osjetilima, predstavlja kretanje. To kretanje ne može postojati, a da ne upućuje na preobrazbu, koja je zapravo stvaranje. To stvaranje je logično. Sve što iz toga nastaje na kraju donosi radost i blagoslov živim bićima (knjiga br. 14, 5. poglavlje).

7.6 Darvinizam ili inteligentni dizajn ?

Darvinizam zastupa postupnu evoluciju, dok zagovaratelji inteligentnog dizajna zastupaju svjesno i dovršeno stvaranje bez ikakve postupne preobrazbe. Tu se postavlja veliko pitanje da li smo svjedoci postupne evolucije ili dovršenog i svjesnog stvaranja.

Martinus tvrdi da evolucija nije slučajna pojava, već je planirana i odvija se na temelju prirodnih zakona. Po pitanju inteligentnog dizajna i darvinizma, možda nije u pitanju «ili ovo ili ono», već prije «i ovo i ono», jer Martinus ističe da su stvaranje i evolucija nerazdvojno povezani.

 1. Svaki stvaralački proces prolazi kroz brojne evolucijske stupnjeve.
 2. Svaki evolucijski proces predstavlja stvaranje.

Martinus nam kaže da živa i svjesna priroda koristi biološku evoluciju kao sredstvo neprestanog procesa svjesnog stvaranja. Na isti način na koji kipar koristi čekić i dlijeto kako bi isklesao skulpturu ljudskog bića, tako i priroda koristi svoj alat, naime evoluciju, kako bi stvorila savršenog čovjeka. Čovjek je nedovršen sve dok ne posveti svoj život dobrobiti, radosti i blagoslovu svih živih bića. Čak iako su zemaljski ljudi postali vrlo humani i nalaze se na dobrom putu, oni još uvijek nisu dosegli tako uzvišeni stupanj evolucije. Dakle, na ovom planetu još uvijek nije dovršeno stvaranje savršenog ljudskog bića od strane prirode.

Danas se postupni proces evolucije smatra znanstveno dokazanim. U odnosu na to, smatra se potpuno nedokazanim da se iza evolucije nalaze planovi, stvaranje iskustava i stvaralačka svijest.

Dvije teorije ujedinjene u zajedničku formulu :

1. Sva evolucija je stvaranje. Svako stvaranje je evolucija.

2. Božje stvaranje nastaje na temelju evolucije ! Evolucija je planirana !

* * * * *

Što je Martinusova kozmologija u suštini ?

Znanost je pokazala da su sve promjene u fizičkoj materiji podređene zakonima. Martinus pokazuje da također postoje zakoni za um ili za mišljenje. Poznavanje tih univerzalnih mentalnih zakona omogučit će zemaljskom čovječanstvu da zagospodari svojim mentalitetom i da tokom vremena stvori kraljevstvo ljubavi i mira na Zemlji.

* * * *

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA  JE  VJEČNO  AKTUALNA. OVDJE   JE  ONA USPOSTAVILA  DIJALOG  SA  DARVINOVOM  TEORIJOM  EVOLUCIJE  I  INTELIGENTNIM  DIZAJNOM.

Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.  Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o MARTINUSU, DARWINU I  INTELIGENTNOM  DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.

Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na www.oletherkelsen.dk

 

* * * * * * *

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution. Ole Therkelsen writes on the basis of Martinus Cosmology
Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution by Ole Therkelsen, Denmark. See Martinus Cosmology, Martinus Spiritual Science.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn

Sadržaj

1. DIO

SVEMIR I SLIKA SVIJETA

 1. Poglavlje Martinus i slika svijeta
 2. Poglavlje Prirodna i duhovna znanost
 3. Poglavlje Trojna struktura svemira
 4. Poglavlje Svemir i živa bića
 5. Poglavlje Principi kozmičkog stvaranja

2. DIO

EVOLUCIJA I SVJESNO STVARANJE

 1. Poglavlje Darvinizam i inteligentni dizajn
 2. Poglavlje Fizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje Informacija – kaos ili kozmos
 4. Poglavlje Evolucija kao izraz misli i svijesti
 5. Poglavlje Svijest kao proizvod slučaja
 6. Poglavlje Entropija i prikupljanje informacija
 7. Poglavlje Pamćenje i kartoteka života
 8. Poglavlje Vječno prikupljanje informacija
 9. Poglavlje Život unutar života, unutar života, unutar života …
 10. Poglavlje Organi koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. Poglavlje Naslijeđe i okruženje. Jezgre talenata i ponavljanje
 13. Poglavlje Dizajn u evoluciji
 14. Poglavlje Dizajn u biokemiji
 15. Poglavlje Životni poriv i čežnja u evoluciji
 16. Poglavlje Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3. DIO

DEFEKTIVNI GENI BOLEST I ZDRAVLJE

 

 1. Poglavlje Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. Poglavlje Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. Poglavlje Misli, zdravlje i bolesti
 4. Poglavlje Cilj evolucije

Martinus i njegovo životno djelo 

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

© Ole Therkelsen 2007

Ilustracije © Martinus Institut

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

Den filosofiske Martinus i 1934. Martinus Institut. www.oletherkelsen.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk. På forsiden af “Martinus Erindringer”

čna slika svijeta

Martinus (1890-1981) opisao je u svojim knjigama – koje su sve zajedno poznate kao ”Treći zavjet” – logičnu, sveobuhvatnu sliku svijeta koja pokazuje da sva živa bića predstavljaju dio živog svemira i neprestano se razvijaju prema sve višim oblicima života. Veliki prevrati i krize našeg vremena ukazuju na propast svjetske kulture i na rođenje novog, humanog svjetskog društva.

Duhovna znanost

U svojim analizama Martinus pokazuje kako se naša svijest, psiha i moral razvijaju putem reinkarnacije i karme u skladu sa prirodnim zakonima, koji tijekom vremena dovode do toga da sva iskustva, kako ugodna tako i neugodna budu pojedincu od koristi. Sva Martinusova djela predstavljaju kozmologiju ili duhovnu znanost koja može pružiti čitatelju optimističan pogled na život i inspirirati ga da prakticira toleranciju i ljubav prema bližnjem.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Originalni danski naslov :

Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori

Prvo izdanje, prvi tisak 2007. Ole Therkelsen

Sva prava zadržana

© Martinus Institut

www.martinus.dk

www.oletherkelsen.dk

Preveo sa danskog na engleski : Richard Michell

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden

With the best wishes from

Ole Therkelsen

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf www.oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN  BLOG

www.oletherkelsen.dk

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw