#OT210. Det Tredje Testamente, Det Evige Verdensbillede 5, kosmologi og bøn

#OT210. Spørgetime om Det Tredje Testamente, Det Evige Verdensbillede 5, kosmologi og bøn

#OT210 er en spørgetime  om Det Tredje Testamente, den nye femte symbolbog DEV5, Det Evige Verdensbillede bog 5, kosmologi og bøn blev afholdt i Martinus Center Klint den 05.07.2012.

Den filosifiske Martinus med finger på kind poserer for fotograf Louis Hertz, Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz, Lyngby

Det Tredje Testamente

Fem år før sin bortgang valgte Martinus (1890-1981) at kalde sit samlede værk “Det Tredje Testamente”, og det første bind blev i 1981 udgivet på Borgens forlag under denne titel. I foredraget motiveres og begrundes Martinus valg af denne titel. Martinus åndsvidenskab er intellektualiseret kristendom eller en videnskab om kærlighed. Menneskenes kommende kulturfundament må være baseret på en videnskabelig og logisk opfattelse af alle livets forhold.

Intellektualiseret kristendom

Mange tror, at kristendommen er færdig, fordi færre går i kirke. Men kristendommen er ikke færdig, den er ved at gå ind i en ny fase, den er ved at blive videnskabeliggjort, fra at være verdensreligion er den ved at blive en verdensvidenskab. At praktisere Kristi væremåde er sand kristendom. Martinus’ sidste bog “Det Tredje Testamente – Den Intellektualiserede Kristendom” viser på logisk og videnskabelig vis, at Kristus er modellen på det fuldkomne menneske, der er udviklingens mål.

Sand kristendom

Kristendommen er ved at gå ind i en ny fase, fra at være verdensreligion er den ved at blive en verdensvidenskab. Sand kristendom er at praktisere Kristi væremåde. Martinus nye bog “Det Tredje Testamente – Den Intellektualiserede Kristendom” (2004) viser på logisk vis, at Kristus er modellen på det fuldkomne menneske, der er udviklingens mål.

 

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk

 

#OT209. Én verdensregering og én verdensstat

#OT209. Én verdensregering og én verdensstat

Foredraget nr. #OT209. Én verdensregering og én verdensstat blev afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 06.07.2012.

Martinus i sin dagligstue på Mariendalsvej 94-96 på Frederiksberg
Martinus ved skrivebordet i stuen
www.martinus.dk

Jordkloden er et levende væsen

Biologien viser, at kloden også må være et levende væsen. Ifølge Martinus har jordkloden ligesom mennesket også længsler, ønsker og tanker om skabelsen en retfærdig, fredelig og lykkelig verden. Med kendskab til livets lovmæssigheder bliver det muligt for mennesket at få herredømme over dets mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens verdensrige på jorden.

Den globale krise er fødselsveer

De store kriser på kloden bevirker, at det enkelte menneske og hele verdenssamfundet er under en stor og dramatisk forvandling, der er indledningen til en verdensepoke. Erfaringerne fra alle fejltagelser og lidelser afføder en ny humanitet, der sammen med åndsvidenskaben danner grundlaget for skabelsen af en ny verdenskultur.

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

Martinus og den ny verdensmoral

Kristusmoralen og verdens indvielse i kosmisk bevidsthed. Verdensgenløsningens opgave. Pyramidens hemmelighed, Moses-begivenheden og Kristus-begivenheden. Kristusprincippet og åndsvidenskabens opgave. En verdensmoral med kærlighed til jordkloden, mennesker, dyr og mikrokosmos.

Sundhed, kærlighed og fred i verden

Videnskaben har vist, at forandringer i den fysiske materie er lovbundne. Forfatteren Martinus (1890-1981) påviser, at der også findes love for tænkningen. Viden om disse psykiske naturlove vil gøre det muligt for de jordiske mennesker at få herredømme over deres mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens verdensrige på jorden.

Verdenssituationen og jordklodevæsenet

Jordkloden er ifølge Martinus et levende væsen med ønsker, længsler, planer og tanker, som er baggrunden for de store forandringer, som vi ser på alle livets områder i dag. På trods af de mange katastrofer, krige og konflikter udvikler såvel den levende jordklode som det enkelte menneske sig mod nye højder.

Klima og globalisering

Globalisering og klimaforandringer er analoge med de processer, der sker i vor egen organisme, fordi jordkloden ligesom os også er et levende væsen under udvikling. Klimaforandringer, økonomiske og politiske kriser er udtryk for jordklodens viljeføring og bevidsthedsudvikling.

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Et verdensbillede der kan forandre verden

I dag gør folk kun noget, hvis det betaler sig. Derfor kan et verdensbillede, der logisk og videnskabeligt viser, at det betaler sig at være god og kærlig, i den grad være med til at forandre verden.  På det personlige plan er Martinus’ verdensbillede også et redskab til at skabe en tilværelse med sundhed, harmoni og glæde.

Esperantister er fødte idealister

Ifølge Martinus er esperantister fødte idealister, da det var hans overbevisning, at flertallet af esperantister verden over er mennesker, i hvem virkelig tolerance og international indstilling er noget medfødt. (Kosmos nr. 1/1939, side 8).

 

Esperanto er et plansprog og et moderne latin

Esperanto er fra starten lavet helt logisk, regelmæssigt og fuldkomment. Det er befriet for alle de nationale sprogs manglende logik, uregelmæssigheder og ufuldkommenheder. Allerede som elev i skolen havde Zamenhof en vision om at lave et internationalt sprog, der skulle være et moderne latin.

I esperanto er således 80 % af ordstammerne af latinsk oprindelse, og latin fungerede faktisk allerede i middelalderen som et internationalt sprog for teologer og studerede mennesker. I de resterende 20 % findes mange ord fra de germanske sprog og en del fra de slaviske. Esperanto er udelukkende baseret på ord fra den indoeuropæiske sprogstamme, der er klodens største sprogstamme. Selv om det således kan være svært for en kineser eller japaner at lære esperanto, viser praksis dog, at det for dem er langt lettere at lære det fuldstændigt regelmæssige og fuldkomne esperanto end det uregelmæssige og ulogiske engelske sprog.

Jordklodens kommende internationale verdenssprog

I skabelsen af sit sprog betragtede Zamenhof alle de eksisterende internationale ord som en skatkiste. Sproget tillader en videre udvikling ved, at der i esperanto til stadighed kan optages nye ordstammer, der dog følgelig bliver brugt i de kombinationer og på de måder, der er i overensstemmelse med sprogets grammatiske regler. I den første bog, Unua libro, med russiske forklaringer, der præsenteredes i zarens Rusland i 1887, findes de 16 grundlæggende grammatiske regler, der udgør sprogets fundament. Dette fundament er urørligt, eller som det hedder på esperanto: “La fundamento de esperanto estas netuŝebla”. Dette gør, at esperanto er et meget præcist og meget stabilt sprog. Nye ordstammer kan hele tiden tages, når blot de forsynes med de rigtige endelser i overensstemmelse med de 16 grammatiske regler. Men bortset fra dette fundament er sproget givet fri til brugernes kreativitet, og i det hele taget er esperanto fra skaberens side en gave til hele verden. Analogt hermed er Martinus Kosmologi også givet fri til menneskeheden, som en ubetinget gave til hele kloden.

Filosoffer og lingvister om verdenssprog

Den danske sprogforsker og sproggeni Rasmus Rask (1787-1832) har, som det fremgår af hans manuskripter på Det Kgl. Bibliotek, fastlagt principperne for skabelsen af det ideelle sprog, og de stemmer helt overens med principperne i esperanto. (Se sprogmuseet.dk/plansprog).

Som en lille forskel skal blot nævnes, at Rask foreslog, at tillægsord ikke skulle bøjes, mens Zamenhof gik ind for, at tillægsord f.eks. i ental og flertal skulle bøjes og dermed have forskellige endelser.

Nogle få filosoffer har også været optaget af tanken, om man kunne lave det perfekte sprog, det fuldkomne sprog. I historiens løb har forskellige mennesker lavet knap 1000 plansprog eller sprogprojekter, og her af er der kun et, nemlig esperanto, der har vist sig levedygtigt.

 

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk

 

#OT208. Spørgetime om ny symbolbog DEV5, transplantation og fri vilje

#OT208. Spørgetime om ny symbolbog DEV5, transplantation og fri vilje

#OT208. er en spørgetime om en ny symbolbog DEV5, transplantation og fri vilje afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 12.07.2012.

Martinus 75 år, den 11.08.1965, fejres i Martinus Center Klint i et stort med over 300 deltagere
Martinus’ 75-års-fødselsdag fejres på dagen med over 300 deltagere i telt i Kosmos Ferieby Klint

En ny symbolbog – femte symbolbog

I april 2012 udgav Martinus Institut en ny symbolbog, Det Evige Verdensbillede, bog 5, der indeholder 33 symboler, nr. 45-77. Disse symboler blev vist for offentligheden, da Martinus i 1955-56 holdt 15 store kursusforedrag, Det Evige Verdensbillede, som blev optaget på bånd og efterfølgende afskrevet. Båndafskrifterne fra disse foredrag og nogle få andre ligger til grund for bogens symbolforklaringer.

For første gang i historien blev den svenske oversættelse udgivet samtidigt med den danske udgave. (Se shop.martinus.dk.og varldsbild.se).

Sygdomme er kortslutninger i tankeverdenen

Den største del af femte symbolbog handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Martinus argumenterer for, at al sygdom skyldes mangel på kærlighed – ikke blot til mennesker, men også til dyr og mikrovæsener, idet han udvider næstebegrebet til også at omfatte dyr og mikrovæsener. (Hvem er min næste?, Kosmos nr. 5, 1987).

På side 2 i den ny symbolbog kan man læse et bevinget ord, der meget interessant kobler næstekærlighed og kristendom sammen med sundhed og sygdom: “Den største lægedom er sand kristendom eller næstekærlighed”. (Martinus, 13.04.1953).

Kortslutninger i tankeverdenen skaber sygdom

I indledningen til den ny symbolbog skriver Martinus: “Symbolerne er beregnet på at være materiale, ved hvilket man kan påvise, at alle sygdomme er kortslutninger i tankeverdenen. Tankeverdenen er en kombination af elektriske, magnetiske kræfter, der udfylder tomrummet imellem de fysiske partikler, som vor organisme består af. […] Disse kortslutninger oplever organismens ophav som sygdomme. Det er disse sygdomme, det ufærdige menneske lider af. Der findes således ikke en eneste sygdom, der udgør en undtagelse herfra. Ud fra denne kendsgerning vil vi her se, at mennesket med sine begær, tanker og vilje kan nå frem til at kunne beherske organismens partikler og derved holde organismen fri af kortslutninger, hvilket vil sige sygdomme.”

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Martinus i 1980 om færdiggørelsen af værket

Martinus anså det også for vigtigt, at flere symboler blev udgivet, og kun et år før sin bortgang gav han udtryk for dette.

Martinus: “Jeg kan jo ikke regne med så lang tid mere, men jeg mener, det er da vigtigt, at jeg får sluttet af med flere symboler. Jeg kan naturligvis ikke skrive lange forklaringer om hvert symbol, men jeg kan jo skrive om principperne for hvert symbol. Og så kan man ud fra Livets Bog og de andre værker forstå principperne.” (Rådsmøde 06.01.1980).

Et halvt år senere overdrog Martinus alle rettigheder til Martinus Institut: “Overdragelsen omfatter alle fremtidige litterære arbejder, udkast til nye arbejder og arbejder under forberedelse, alle excerpter, henvisninger, notater, korrespondance, bilag, kort, tegninger og øvrigt materiale, samt retten til at færdiggøre ikke afsluttede arbejder”. (Se martinus.dk, gavebrev, 18.06.1980).

Mindre end tre måneder før sin bortgang sagde Martinus, at det han indtalte på bånd kunne bruges: “Har vi det på bånd? – Ja, for det er om at gøre. Jeg får jo ikke skrevet så meget nu mere. Jeg kan ikke rigtig se, men det jeg siger, det kan jo bruges. Så skal det jo rettes, for talen er ikke det samme. Jeg er begyndt at øve mig lidt på at tale til bånd. Men det er så svært for mig. Jeg kan nemt gøre det, når der er mennesker til stede.” (Rådsmøde 16.12.1980).

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk