Velkommen til min blog

Her kan du læse artikler, lytte til foredrag og finde information om mine bøger om Martinus.
I shoppen kan du downloade nogle gratis eksempler af foredrag på CD eller købe mine bøger.

OT340 – At have tillid til livet

At have tillid til livet – Foredrag nr 340 af Ole Therkelsen

At have tillid til livet kan også høres på Ole Therkelsen iTunes Podcast https://itunes.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1049726799?l=da&mt=2
At have tillid til livet er titlen på et foredrag som jeg har af holdt den 25.09.2004  i Martinus Center Klint.

At elske livet som det er

At få tillid til livet er kræver træning, det er et spørgsmål om at optræne en talentkerne. Man kan lære at elske livet, som det.  De kosmiske analyser giver os en logisk forklaring på, hvorfor vi som menneskehed befinder os i den situation vi gør, og det kan give tillid til livet.

Vi er både som individer og som samfund underlagt en kolossal modningsproces, som umiddelbart kan virke meget kaotisk. Set fra et kosmisk perspektiv forløber denne modningsproces dog helt efter planen og det bliver klart, at alt er såre godt. Med denne viden bliver det logisk at elske livet som det er, og få tillid til livet.

At få tillid til livet

I foredraget forsøget jeg at fokusere på denne viden, samt på vores egen mulighed for, trods udfordringer og lidelser, at bruge vores frie vilje og med den vælge at fokusere på at se med Guds øjne, at elske livet som det er, at få tillid til livet.

CITAT af MARTINUS:    “Når man ser med “Guds øjne“, er man klar over, at alt er i dette øjeblik så  fuldkomment, som det kan være, og at menneskene i dag ikke kan være anderledes, end de er. Da er man med i Guds skabelsesproces, og så er der ikke længere noget,  der kan bedrøve én. Man får en urokkelig tillid til livet, en tillid eller bevidsthed, der er baseret på oplevede kendsgerninger og ikke på en tro på et eller andet udsagn.”
Kilde: Guds øjne, (Kosmos nr. 2, 2008), www.martinus.dk  © Martinus Institut

Martinus-Instituto Martinus-Instituto en Frederiksberg (Kopenhago) estas memposeda publik-utila institucio, kiu de Martinus ricevis la respondecon pri konservado, eldonado kaj tradukado de La Tria Testamento. Krome la tasko de la Instituto estas informado pri la verkaro kaj instruado pri la kosmaj analizoj.
Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, DK 2000-Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Meningen med Martinus Center og med Martinus kosmologi

At se med Guds øjne, at have tillid til livet,  er noget man kan lære eller træne sig op til. Meningen med Martinus Institut, med Martinus Center Klint og i det hele taget med Martinus Kosmologi, meningen med disse kosmiske analyser og åndsvidenskaben er at få mennesker til at se med GUDS ØJNE:
“Alt er såre godt” !
(som man lader Gud sige i Bibelen på den syvende dag af skabelsen)

Meningen er at få dem til at se, hvordan alting er såre godt, at få dem til at se, at deres næste ikke er den idiot, man mener, han er, og til at se, at alting i dette øjeblik er, som det skal være. Alting er så fuldkomment, som det kan være i dette øjeblik med henblik på fremtiden og på grund af fortiden.

Martinus Center Klint. www.martinus.dk
Receptioen i Martinus Center Klint, Klintvej 69, 4500 Nykøbing Sj.

 

OLE THERKELSEN BLOG

www.oletherkelsen.dk

GOOGLE+   PROFIL

www.google.com/+MartinusKosmologiOleTherkelsen

Det er både lærerig og underholdende læsning under overskrifter som f.eks.: Martinus får kosmisk bevidsthed, Krishnamurti som verdenslærer, Profetier om den danske verdenslærer, Pyramidens hemmelighed, Jordkloden – et levende væsen, Verdensstaten, Verdenssproget esperanto, Kærlighed til dyrene, Sygdom og helbredelse, Kristusmoralen, Kan evigheden forstås? og Kristi genkomst. Bogen viser konturerne af en ny kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab, filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente.
Forside til Ole Therkelsen’s bog Martinus og den ny verdensmoral. Udgivet på forlaget Scientia-intuitiva, www.martinusshop.dk. Ole Therkelsen, f. 1948, kemiker og biolog, der skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk.

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

 

OLE THERKELSEN YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

www.oletherkelsen.dk

 

www.varldsbild.se

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA – Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Kreativitet og livskunst

Kreativitet og livskunst. Foredrag af Ole Therkelsen på et seminar i Aarhus den 12. november 2006.

Al kreativitet er medskabelse i universets store skabelse af en ny verdenskultur her på kloden.

 

Kreativitet og livskunst

Al kreativitet er en medskabelse i universets store skabelse af en ny verdenskultur her på kloden. Menneskene i dag lever i krig med naturen og medmenneskene, men disse erfaringer danner grundlaget for skabelsen af det rigtige eller færdige menneske. Fremtidens fuldkomne menneske er ikke blot alkærligt, men også genialt, kreativt og helt igennem en livskunstner.

Forældreglæde og skaberglæde

Nogle mennesker lever mest i forældre- og familieglæden. Andre lever i kreativitet. De lever mere for en god sag, en interesse eller en kreativ virksomhed. Mennesket udvikler sig gradvist fra blot at være et formeringsvæsen til at blive et kreativt væsen, der lever i skaberglæden. Fremtidens fuldkomne mennesker vil ikke blot være alkærlige, men også geniale og kreative livskunstnere. Kreativitet og skaberglæde fyldet livet for fremtidens mennesker.

Kreativitet, kunst og videnskab

Menneskene er på vej ud af troens epoke ind i en teknisk og videnskabelig epoke, hvor flere og flere bliver ateister og materialister, der tror døden og tilfældigheder. Vi står nu på tærsklen til intuitionens epoke, hvor åndsvidenskaben kommer til at spille en stor rolle for den personlige udvikling og samfundsudviklingen, for kreativitet, kunst og videnskab. Åndsvidenskaben viser os vejen til udvikling af et kærlighedens og fredens samfund her på jorden, og den giver den enkelte en logisk og intuitiv forklaring på meningen med livet.

Livets direkte tale

Al livsoplevelse sker i en vekselvirkning med det omgivende levende univers. Al udvikling sker ved, at livet underviser eller taler til både, planter, dyr og mennesker. Al kreativitet er medskabelse i universets store skabelse af en ny verdenskultur her på kloden.

 

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf www.oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN BLOG

www.oletherkelsen.dk

 

GOOGLE+   PROFIL

www.google.com/+MartinusKosmologiOleTherkelsen

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

https://www.facebook.com/OleTherkelsen.info/

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

 

OLE THERKELSEN YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

www.oletherkelsen.dk

 

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA – Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Kosmisk bevidsthed og intuition – foredrag af Ole Therkelsen

Intuition og kosmisk bevidsthed

Intuition og kosmisk bevidsthed er titlen på et foredrag, som Ole Therkelsen har afholdt på Væksthøjskolen Djursland, Ginnerup, Grenå, den  28.09.2005.

Emnet “kosmisk bevidsthed” behandles ud fra “Martinus Kosmologi” eller “Martinus Åndsvidenskab”, som netop er skabt på basis af Martinus’ intuition eller kosmisk bevidsthed. I kraft af kosmisk bevidsthed blev Martinus en verdensgenløser, en verdenslærer, der stod til rådighed for det 20. århundredes verdensgenløsning, der manifesterede sig i kraft af “Den ny verdensimpuls”, der gik ind over jordkloden i 1900-tallet.

Kristo kun la dana flago. La dana flago estas uzata en la ortodoksa eklezio kiel simbolo de la resurekto de Kristo. La katedralo de Sankta Izaako en Sankt-Peterburgo.
Den genopstandne Jesus Kristus med det danske flag “Dannebrog” fra Isaac Cathedral i St. Peterburg

Martinus får kosmisk bevidsthed

Det var et eventyr fra det virkelige liv, da Martinus fik “kosmisk bevidsthed”. Når vi ser ned igennem årtusinderne, ser vi, at der en gang imellem fødes et helt usædvanligt geni. Efter min mening har vi på denne vor blå planet haft besøg af et moralsk geni i form af den danske forfatter og verdensfornyer Martinus (1890-1981).

Den 11. august 1890 blev Martinus Thomsen født uden for ægteskab i Sindal i Nordjylland, hvor han tilbragte sin barndom og den første del af sin ungdom. Han fik først arbejde ved landbruget, og senere blev han uddannet til mejerist. Han arbejdede derefter på forskellige mejerier rundt omkring i provinsen, indtil han flyttede til København, hvor han senere som 30-årig oplevede en stor bevidsthedsudvidelse. Han fik kosmisk bevidsthed

Martinus levede hele sit liv meget enkelt og sparsommeligt, og i sin levetid tiltrak han sig ikke nogen større offentlig opmærksomhed.

I påsken i marts 1921 gennemgik Martinus det, han selv kaldte “den store fødsel”, hvorved han fik kosmisk bevidsthed. Denne fødsel eller indvielse, der varede nogle dage, ville nok ikke have haft nogen større betydning, hvis ikke den havde efterladt Martinus i en ny bevidsthedstilstand med permanente intuitive eller kosmiske sanseevner. Med disse nye sanseevner fik han adgang til en ny verden, og han var så at sige blevet født ind i en højere verden. At dømme ud fra den kærlighedsvidenskab, han derefter skabte, var denne verden hans virkelige og naturlige hjemsted.

Det forekommer mig, at vi i vor tid her på jorden har haft besøg af en gæst fra en højere verden.

I de sidste 60 år af sit liv skrev Martinus i kraft af sin intuition og kosmisk bevidsthed et værk på 10.000 sider, hvorved han også skabte en helt ny åndsvidenskab og et helt nyt verdensbillede – Det Evige Verdensbillede (DEV). I sit hovedværk Livets Bog i syv bind (LB1-LB7) på knap 3.000 sider bruger Martinus et enkelt sted udtrykket “Den evige visdom” om sit værk. (Livets Bog 1 stk. 7).

Baggrunden for Martinus’ forfatterskab

I bogen Omkring min missions fødsel og i fortalen til hovedværket, Livets Bog 1 (LB1), fortæller Martinus, hvordan den udløsende baggrund for hele hans forfatterskab var den dybtgående bevidsthedsændring, der fandt sted i marts 1921, hvor han oplevede “den hvide ilddåb” og “den gyldne ilddåb”.

Martinus havde ikke siddet ret længe, før han så et lysende punkt i det fjerne, og pludselig kom en kristusfigur til syne. Det var den danske billedhugger Bertel Thorvaldsens skulptur af Kristus, hvor han siger: “Kommer til mig” (Domkirken i København). – Figuren var lille og stod noget borte. Så blev det mørkt, og da det blev lyst igen, var figuren blevet levende og i naturlig menneskelig størrelse. Den var iklædt et gevandt af lysende små stjerner, næsten som en kåbe af diamanter. Det var kolossalt lysende, lyset var snehvidt, skyggerne var blå. Dette Kristus-væsen af blændende solskin kom ganske stille hen mod Martinus, der sad som lammet i sin kurvestol. Han så lige ind i en skikkelse af ild, der bestod af små lysende punkter, omtrent som ved en stjernekaster, blot var gnisterne meget mindre. Til sidst bevægede skikkelsen sig lige ind i Martinus’ krop, ind i hans indre. Her standsede den og blev stående. En vidunderlig ophøjet følelse betog Martinus, og lammelsen var forbi. /Ole Therkelsen
Kristus-skulpturen af Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Københavns Domkirke og Thorvaldsens Museum. Martinus havde en lille gipskopi i sin lejlighed.

Martinus: “Den kosmiske ilddåb, som jeg havde gennemgået, og hvis nærmere analyse, jeg ikke kan komme ind på her, havde altså efterladt sig den kendsgerning, at der i mig var blevet udløst nye sanseevner, evner der satte mig i stand til – ikke glimtvis – men derimod i en permanent vågen dagsbevidsthedstilstand at skue de bag den fysiske verden bærende åndelige kræfter, usynlige årsager, evige verdenslove, grundenergier og grundprincipper. Tilværelsesmysteriet var således ikke noget mysterium for mig. Jeg var blevet bevidst i verdensaltets liv og indviet i det guddommelige skabeprincip.” (Livets Bog 1 stk. 21).

Efter den omtalte kosmiske ilddåb havde Martinus således fået nye evner, der satte ham i stand til at skue ind i selve evigheden og uendeligheden. Den 24. marts 1921 havde Martinus fået en permanent kosmisk bevidsthed.

Martinus: “Jeg så, at jeg var et udødeligt væsen, og at alle andre væsener i tilværelsen var evige realiteter, der ligesom jeg selv havde en uendelig kæde af tidligere oplevede liv bag sig, at vi alle var udviklede fra lave primitive former for tilværelse til vort nuværende stadium, og at dette kun var et midlertidigt led i denne udviklingsskala, og at vi således var på vej fremad mod gigantisk høje former for tilværelsesplaner i det fjerne. Jeg så, at verdensaltet var udgørende ét eneste stort levende væsen, i hvilket alle andre væsener hver især var organer, og at vi alle – mennesker, dyr, planter og mineraler – udgjorde én familie, var af det samme kød og blod, billedligt set.” (Livets Bog 1 stk. 21).

Hvad er Martinus Kosmologi i en nøddeskal?

På basis af kosmisk bevidsthed og intuition har Martinus (1890-1981) skabt hele sit værk Martinus Kosmologi, Martinus Åndsvidenskab.

Videnskaben har vist, at alle forandringer i den fysiske materie er lovbundne. Martinus påviser, at der også findes love for psyken og tænkningen. Viden om disse psykiske naturlove vil gøre det muligt for det jordiske menneske at få herredømme over dets mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens og fredens paradis på jorden.

Martinus nævner Niels Bohr’s og Einsteins intuition

I et foredrag i Sverige fremhæver Martinus både Bohrs og Einsteins humanitet og intuition. Han forklarede, at stor humanitet automatisk giver en intuitiv evne, som ofte ses hos fremragende kunstnere, forfattere og videnskabsmænd. “Når professor Bohr kunne blive så fremragende i atomfysik, skyldtes det hans humanitet og intuitive evner”, sagde Martinus. “Ja, måske vidste Bohr og Einstein det ikke selv, men det var den humane evne og den deraf følgende intuitionsevne, der gjorde dem så fremragende og gav videnskaben så mange gode ideer. Men det er kun en svag begyndende adgang til det kosmiske område, hvor man efterhånden vil begynde at kunne opleve livsmysteriets løsning, for til sidst at kunne få kosmisk bevidsthed”, sagde Martinus (Varnhem 19.06.1965).

Udviklede og humane mennesker, der ikke selv ved egen sansning kan få kosmisk viden, kan i bedste fald få teoretisk kosmisk bevidsthed, dvs. en teoretisk forståelse af den abstrakte realisme, som Martinus kunne erkende med en selvoplevet kosmisk bevidsthed.

Martinus: “Disse modtagelige mennesker kan med deres intelligens modtage den intelligensmæssige fortolkning af livets virkelige kosmiske og dermed evige analyser. De kan derved få den teoretiske oplevelse af livets mening eller livsmysteriets løsning” (LB7 stk. 2524).

Bogen "Martinus, Darwin og intelligent design - en ny evolutionsteori" af Ole Therkelsen blev udgivet på Borgen forlag i 2007. 2. udgave blev udgivet i 2016 på forlaget www.scientia-intuitiva.dk. www.martinusshop.dk
Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori. Ny bog af Ole Therkelsen

Martinus’ to hovedværker er Livets Bog (LB 1-7) og Det Evige Verdensbillede (DEV 1-6), hvor han bl.a. forklarer, at naturvidenskaben er baseret på intelligens og forskning fra neden, mens åndsvidenskaben er baseret på intuition og forskning fra oven, og at de to videnskaber i fremtiden vil smelte sammen til én helhedsvidenskab.

Ole Therkelsen som 11-årig sammen med Martinus i Martinus Center i Klint ved Nykøbing Sj. Foto Herdis Therkelsen, den 15 juli 1959. Gardenparty, Villa Rosenberg, Martinus Center Klint, Klintvej 70, 4500 Nykøbing Sjælland

En karakteristisk af Martinus’ “Det evige verdensbillede”

Ved hjælp af intuition, kosmisk bevidsthed eller et fuldt udviklet intuitiv sansesæt kunne Martinus skabe sit værk “Det Evige Verdensbillede”.
Det er rigtigt, at Martinus’ analyser ikke er videnskabelige i almindelig forstand. Materialistiske videnskabsmænd kan ikke forestille sig, at noget kan være videnskab og sandhed, hvis det ikke kan udtrykkes i talstørrelser, i tids- og rumdimensioner. Både livet og hele verdensbilledet er evige foreteelser, der strækker sig uden for tid og rum. Tids- og rumdimensionelle resultater er baseret på skabte ting med en begyndelse og et ophør. Ifølge Martinus er det levende væsens bevidsthed en evig foreteelse, som skjuler sig bag den midlertidige og materielle fremtræden. Hvis man vil nå frem til livsmysteriets løsning, må man vænne sig til, at der findes resultater baseret på analyser af evige foreteelser, og at disse resultater ikke er mindre videnskabelige eller sande end de resultater, der er baseret på tidsbegrænsede og hensmuldrende foreteelser.

Martinus Kosmologi udgør et evigt verdensbillede. Et verdensbillede, der skal være evigt, må være et billede af evigheden og uendeligheden. Det må beskrive betingelserne og forudsætningerne for en evig livsoplevelse. Et evigt verdensbillede kan ikke være et billede af skabte ting, der er timelige og begrænsede med begyndelse og afslutning.

Eftersom videnskabens arbejdsområde begrænser sig til en intelligensmæssig undersøgelse af begrænsede ting, der kan måles og vejes, vil det materialistiske verdensbillede derfor have en begrænset gyldighed. Det er den begyndende udvikling af intuitionen, der afføder interesse og behov for forklaringer af de evige og uendelige foreteelser, af hensigter, større sammenhænge og helheder i naturen.

 

På fotografiet ses Martinus i færd med at tegne symbol nr. 76, “Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske”. Symbolet skal vise uendeligheden for os opad i det store i makrokosmos og uendeligheden for os nedad i mikrokosmos. På symbolet er der indtegnet atten spiraler, hvor hver spiral er underinddelt i seks riger. De to første riger i hvert spiralkredsløb, planteriget og dyreriget, er ude ved siderne markeret med en mørk figur, fordi de udgør de fysiske tilværelsesplaner, hvor væsenerne tilhører den fosterzone i udviklingen, som Martinus kalder verdensaltets sekundære bevidsthed – i modsætning til de lyse felter i de højere tilværelsesplaner, hvor væsenerne har kosmisk bevidsthed og dermed tilhører den primære bevidsthed. Disse mørke og lyse felter viser evighedens klokkeslæt, mørket og lyset (DEV5 stk. 76.4).
Martinus arbejder med symbol nr. 76. “De kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldfkomne menneske”. Det Evige Verdensbillede, bog 5″.

Hvordan er den almene holdning til åndsvidenskab og kosmisk bevidsthed?

De kosmiske love og de evige realiteter kan kun opleves intuitivt, og problemet er, at videnskaben i dag ikke anerkender intuitionen som erkendelsesredskab. Når Martinus kalder sine analyser for kosmiske analyser, skyldes det, at alle hans analyser er foretaget på grundlag af et helhedssyn, der tager udgangspunkt i det evige og uendelige verdensalt – Kosmos.

Forløbersymptomerne for en permanent kosmisk bevidsthed er korte glimtvise intuitive oplevelser, som Martinus kalder “kosmiske glimt”. De kosmiske foreteelser, som et menneske kan opleve i et kosmisk glimt, kan ikke blive til kendsgerning for andre mennesker. Det kan for andre højst blive til en teoretisk viden.

Martinus skriver om forskellen på materialistisk og kosmisk videnskab: “Derfor bliver der den forskel på den materialistiske videnskab og åndsvidenskab eller virkelig kosmisk videnskab, at mens den materialistiske videnskab er et resultat af sanser, som almenheden har, og derfor kan gøres til kendsgerning for alle, så er den virkelige kosmiske viden eller videnskab et resultat af sanser, som endnu kun et mindretal har. Som følge heraf kan den naturligvis kun gøres til kendsgerning for dette mindretal, alt efter som dettes humane evne og den deraf følgende intuitive evne er udviklet. Derfor vil det store flertal af jordens mennesker endnu i lange tider være skeptisk over for virkelig kosmisk bevidsthed, kosmisk viden eller åndsvidenskab” (DEV2 stk. 21.24).

Ole Therkelsen, den 13. nov. 2017

www.oletherkelsen.dk

www.oletherkelsen.info

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA – Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk