Velkommen til min blog

Her kan du læse artikler, lytte til foredrag og finde information om mine bøger om Martinus.
I shoppen kan du downloade nogle gratis eksempler af foredrag på CD eller købe mine bøger.

OT049. Martinus’ liv og verdensbillede. MCK 26.08.2017

OT049. Martinus’ liv og verdensbillede.

Foredraget er afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 26.08.2017

Martinus ønsker på ingen måde at man skal tro på ham, han understreger derimod, hvor vigtigt det er, at den enkelte åndsforsker med interesse for hans analyser nøje studerer og efterprøver hans livsværk.

Martinus med dybt og fast blik. Martinus Institut. www.oletherkelsen.dk
Martinus i 1934 med dybt fast blik. Foto Louis Hertz. På forsiden af bogen “Martinus som vi husker” Zinglersen Forlag. www.martinus.dk

Livets Bog og “Det Evige Verdensbillede”

 Livets Bog er for åndsforskeren en håndbog i at iagttage livet, ligesom floraen for botanikeren er en håndbog i at iagttage planter. Livets Bog er en hjælp til at forstå livets direkte tale eller tilværelsens egen livets bog. Martinus er ikke en autoritet, man skal tro på, men han er en vejleder, der viser, hvor og hvordan man selv kan gøre sine iagttagelser af livets love. Når han har skrevet den serie af kosmiske analyser, der tilsammen danner verdensaltets grundanalyser, er det ikke blot for, at man skal studere dem.

Martinus og den ny verdensmoral

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

Hensigten fra Martinus’ side er at animere læseren til selv at finde ud af, om det, han skriver, nu også virkelig er noget, der kan iagttages. Vore egne oplevelser og iagttagelser skal vise gyldigheden af hele Martinus’ værk – Det Evige Verdensbillede.

          Martinus forklarer, hvordan menneskene efterhånden vil frigøre sig fra at være besat af andres tanker og af religiøs suggestion.

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Martinus åndsvidenskab eller Martinus verdensbillede

Martinus forklarer, hvordan menneskene efterhånden vil frigøre sig fra at være besat af andres tanker og af religiøs suggestion.
Alle disse former for suggestion og “besættelse” såvel som de variationer, der forekommer mellem de enkelte væsener, må nødvendigvis eksistere lige så længe som menneskehedens og de enkelte menneskers evne til at opleve sandheden eller livslovene endnu ikke er færdigudviklet. De enkelte menneskers videre udvikling vil komme til at bestå deri, at de gradvis frigør sig fra disse suggestioner og mere og mere kommer til at bygge deres psyke eller bevidsthed op på basis af indsigt, viden og selvoplevelse. Hertil kræves en ny videnskab, en videnskab om universets åndelige virkelighed, et verdensbillede, der viser de enkelte lokale detaljers afhængighed af og betydning for helheden. Naturligvis vil der være mennesker, der tror på denne åndsvidenskab og gør den til en ny religion, men det viser, at de ikke har haft evne til at forstå den.” (Besættelse, Kosmos nr. 10/1990).

Med venlig hilsen
Ole Therkelsen

Martinus – Det Tredje Testamente – Den Intellektualiserede Kristendom. 1978

 

Referencer og links

*VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176

OT050. Om Nostradamus, Uri Geller, Krishnamurti, kvantefysik. MCK 26.08.2017

OT050. Om Nostradamus, Uri Geller, Krishnamurti, kvantefysik.

Martinus og den ny verdensmoral

En spørgetime i Martinus Center Klint afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den. 26.08.2017

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

Krishnamurti bliver præsident for “Ordenen af Stjernen i Øst”

Annie Besant blev i 1909 lærer og tutor for den da kun 14-årige Krishnamurti, der således lærte teosofien godt at kende bl.a. i hovedkvarteret i Adyar nær Chennai (Madras) i det sydlige Indien. Kort tid senere adopterede hun Krishnamurti og en yngre bror, da moren var død og faren stod alene med en stor børneflok. Da faren opdagede foretagendet med “Stjernen i Øst”, fortrød han imidlertid bortadopteringen, og det kom til en retssag i London, som han dog tabte. Broren var udset til at lede verdenspolitikken, og Krishnamurti skulle lede det åndelige. Det meste af tiden boede de i London, og Krishnamurti blev opdraget i den tro, at han skulle være den ny verdensfrelser, den genkomne Kristus.

 Annie Besant og Krishnamurti

I den teosofiske bevægelse var man ved at være klar over, at fremkomsten af en stor åndelig lærer var nært forestående, og i Benares den 11. jan. 1911 oprettede teosoffen George Arundale (1878-1945) en lokal orden “The Order of the Rising Sun”, der havde til formål at samle mennesker i Indien for at modtage og hjælpe den kommende store åndelige lærer. Men blot få måneder senere overtog Leadbeater og Besant ideen og omdannede denne orden til en global organisation med det nye navn “Ordenen af Stjernen i Øst” – “The Order of the Star in the East”, der senere ændrede navn til “The Order of the Star”, i forkortet form blot “The Star” – på dansk “Stjernens Orden”. Krishnamurti blev som 15-årig indsat som overhoved eller præsident for “Stjernen i Øst”, og senere samme år den 28. maj 1911 udtaler han som 16-årig sine første officielle ord ved en kongres i det teosofiske samfunds hovedkvarter i London.

Martinus’ brug af udtrykket kundskabens bog

Da Martinus læste om kundskabens bog, mente han, at en sådan bog kun kunne være hans Livets Bog. – Livets Bog er nemlig en visdommens bog, der påviser, at alt er såre godt. Kan man give nogen bedre forklaring på tilværelsen? – Findes der nogen højere forklaring på livet, end at alt er udtryk for kærlighed? – Martinus mente, at for at en bog skulle kunne være en kundskabens bog, måtte alle dens analyser gå op i kærligheden og vise, at man skal tilgive overalt og være god og kærlig i alle livets forhold.

          Martinus syntes åbenbart så godt om udtrykket kundskabens bog, at han selv begyndte at bruge det. Det skete bl.a. i 1975, hvor han i sin 85-års fødselsdagstale omtalte bogen om Uri Geller.

Kundskabens bog

Martinus sagde: “Den filosofi, de kommer med, stemmer med det, jeg har sagt, og de svarer på de samme spørgsmål, som jeg har besvaret. Og de bebuder også den kommende kundskabens bog. – Men hvad er kundskabens bog? – Det må være kærlighedens bog, ellers er det ikke kundskabens bog. For kundskabens bog må være den største. Kærlighed, der ikke er kundskab, er ikke kærlighed. Og kundskab, der ikke er kærlighed, er ikke kundskab. Der må være en kolossal harmoni og logik i det hele.” (Mosesepoken og kristusepoken, Kosmos nr. 7/2005).

          Første gang Martinus sætter udtrykket kundskabens bog på tryk er i 1979, da han er ved at skrive manuskriptet til prolog til Livets Bog, Det Tredje Testamente, der først i 2004 blev udgivet som efterladte manuskripter. To steder i denne prolog skriver han om kundskabens bog.

Talsmanden den hellige ånd

Martinus: “Denne af Kristus bebudede “talsmanden, den hellige ånd, som Faderen skulle sende” er altså en “livets” eller en “kundskabens bog”, der ville blive manifesteret for menneskeheden. Men en virkelig “sandhedens bog” om Guddommen og verdensaltet kan kun udgøre fortsættelsen af den af Kristus for snart to tusinde år siden påbegyndte kosmiske verdenskultur under begrebet “kristendom”.” (Den Intellektualiserede Kristendom, stk. 6).

Det Tredje Testamente – Den intellektualiserede Kristendom

Det Tredie Testamente - en videnskabelig, logisk og intellektualiseret kristendom af Martinus (1890-1981)
December 2004 blev Det Tredje Testamente – Den intellektualiserede Kristendom udgivet på BORGEN 23 år efter Martinus bortgang.

          Martinus skriver også: “Det Tredje Testamente er altså en “visdommens” eller “kundskabens bog”. Den er en afsløring af “alkærlighedens” evige strålevæld. Den udgør igen afsløringen af det “billede af Gud”, i hvilket alle levende fysiske væsener igennem reinkarnation eller genfødelse er i færd med at blive skabt. Her i Det Tredje Testamente er alle ufærdige væsener, hvilket vil sige “fysiske væsener”, dyr såvel som mennesker, afsløret at være på samme vej, en vej, der urokkeligt fører imod “kosmisk bevidsthed” og dermed til oplevelsen af verdensaltets guldglorie, det gyldne lys, det evigt levende i de levende væsener, og dermed til “kristusbevidsthed” og væren “ét med Gud”.” (Den Intellektualiserede Kristendom, stk. 6).

https://www.oletherkelsen.dk/wp-content/uploads/2020/08/moral_dansk-Scientia-intuitiva-300-dpi-HOeJ.jpg

Uri Geller

 

Nostradamus 1556

Nostradamus’ profetier

Nostradamus om Manden fra Norden

I 1933 fik Martinus optaget en række artikler under titlen Ved vendepunktet i nr. 2-12 i tidsskriftet “O.M.” (Okkult Magasin – Skandinavisk Blad for Moderne Okkultisme). Disse artikler blev senere i 1962 sammenskrevet til bogen Menneskehedens skæbne. I det første nummer af O.M. er der en introducerende artikel om Martinus: Manden fra Norden?med undertitlen Martinus har den kosmisk-clairvoyante evne.

          Redaktøren skriver: “Gennem Nostradamus har vi hørt om “Manden fra Norden”. Han er blevet et begreb, som efterhånden har bidt sig fast i vor bevidsthed, og det er ikke helt uden grund, at vi netop i disse tider, hvor store ting er i vente, drister os til at bringe navnet Martinus i forbindelse med denne århundredgamle profeti.” (O.M. nr. 1/1933).

En mægtig religiøs forkyndelse om Kristi læres endelige sejr er bestemt til at skulle udgå fra Danmark

Nostradamus (egl. Michel de Nostre-Dame) var en fransk læge, astrolog og seer af jødisk afstamning, som levede i tiden 1503-1566. I tusind firlinjede vers inddelt i ti centurier nedskrev han en lang række profetier og forudsigelser om Europas fremtid i de næste 500 år, som han havde oplevet i form af visioner eller åbenbaringer. Den danske direktør, ingeniørkaptajn C.S. Billenstein (1860-1952) har skrevet bogen Opklaringen af Nostradamus Profetier, som han udgav på eget forlag, Vejlesøvej, Holte. Forordet blev afsluttet den 25. august 1920, altså kun 7 mdr. før Martinus fik kosmisk bevidsthed i marts 1921. Herunder citeres de første linjer fra bogens indledning.

Billensteins opklaring af Nostradamus profetier

          Billenstein: “Man har altid betragtet Nostradamus’ profetier som en mærkelig og hemmelighedsfuld bog og været forberedt på, at den ville bringe overraskelser. Der findes forskellige udtalelser i profetierne, der nødvendigvis måtte tydes i den retning, men at det skulle være deres bestemmelse at bringe verden en mægtig religiøs forkyndelse om Kristi læres endelige sejr, at denne var bestemt til at skulle fremkomme i året 1920, og at det ved profetiernes fremkomst har været bestemt, at denne først skulle forkyndes i vort gamle, danske fædreland, alt dette er sikkert langt over, hvad selv den dristigste fantasi ville have formået at forestille sig.” (Opklaringen af Nostradamus Profetier, side 9).

Referencer og links

*VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176

Nytår – en fest for kredsløbet

Nytår er en fest til ære for det evige liv

 

OT040. Hvor er vi på vej hen. Nytår i Klint.

Foredrag afholdt Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 31.12.2017

Hvad vi kan lære af årskredsløbet?

Nytår er en fest til ære for det evige liv. Nytår er en fest til ære for kredsløbet.
Det evige liv er baseret på, at alt går i kredsløb i al evighed. Ved nytår fejrer vi livets evige beståen takket være kredsløbet.

Kredsløb i naturen

I disse grønne og økologiske tider er det let at forstå, at hvis det evige liv skal kunne blive ved med at fungere i al evighed, må det være baseret på et totalt omfattende kredsløbsprincip og genbrugsprincip. Et vedvarende liv kan ikke baseres på et ensidigt forbrug af en ressource og en vedvarende ophobning af affaldsprodukter. I det evige livs funktion er der ikke nogen energi eller materie, der kan smides bort og ophobes efter at være brugt en enkelt gang. Hvis der var noget i verdensaltet, der en gang imellem gik til spilde, ville det jo få den konsekvens i det lange løb, at det levende verdensalt ville gå bankerot på grund af manglende ressourcer. Nej, absolut alt må gå i kredsløb.

Martinus ved skrivebord med skrivemaskine på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg
Martinus ved skrivemaskinen
på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg

Hvorfor er alt baseret på kredsløbsprincippet?

Kredsløbsprincippet er ikke noget skabt, det er hverken et produkt af tænkning, planlægning eller tilfældigheder. Det er en evig foreteelse i universets evige struktur. Martinus taler om loven for bevægelse, der indebærer, at al bevægelse går i kredsløb. Når Einsteins relativitetsteorier anvendes på astronomien, bliver resultatet også, at universet ikke er retlinet men krumt (se kommende stk. 23.9-23.12).

Nytår og kredsløbets fire årstider

 I ethvert kredsløb er der to yderpunkter, ligesom i dags- og årskredsløbet med dag og nat, sommer og vinter, aktivitet og hvile, kulmination og latens. En grundig behandling af dette emne findes i hele symbol nr. 10, “Kredsløbsprincippet”, i LB3.

Livets Bog 1, med titlen Det Tredje Testamente, med symbol nr. 23 “Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse”.
Martinus sidste beslutning var at Livets Bog i 1981 skulle udgives på Borgen Forlag med titlen “Det Tredje Testamente”. www.martinus.dk

Kredsløb i den fysiske og den åndelige verden

Den fysiske del af verden udgøres af mineralriget, planteriget, dyreriget og begyndelsen af det rigtige menneskerige. Den åndelige eller stråleformige verden udgøres af slutningen af det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Den sidste del af salighedsriget er det, vi kender som mineralriget.

Martinus skriver om kredsløb, om spiralkredsløb og de seks riger

De seks tilværelsesplaner, der hver for sig er opbygget af forskellige kombinationer af grundenergier, har en evig eksistens. Alle energier benyttes hele tiden, og alle tilværelsesplaner er konstant besat af levende væsener. Hvert eneste levende væsen er konstant under udvikling eller på en evig kosmisk rejse gennem verdensaltets riger.

           De seks riger – planteriget, dyreriget, menneskeriget, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget – udgør en helhed, som Martinus kalder en udviklingsspiral eller et spiralkredsløb (LB1 stk. 34, DEV1 kap. 14).

Kredsløbet og de seks grundenergier

 I løbet af en sådan udviklingsspiral vil hver enkelt af de seks grundenergier komme til at optræde i et latent stadium, i to tiltagende stadier frem mod et kulminationsstadium, hvorefter der følger to aftagende stadier på vejen frem mod et nyt latent stadium og således fortsættende i nye spiralkredsløb. Denne symmetri i kontrastdannelsen giver Martinus Verdensbillede et vist matematisk præg. Se Grundenergiernes kombination, symbol nr. 12 i DEV1 eller nr. 9 i LB2.

 

 

Ole Therkelsen

*VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176