Velkommen til min blog

Her kan du læse artikler, lytte til foredrag og finde information om mine bøger om Martinus.
I shoppen kan du downloade nogle gratis eksempler af foredrag på CD eller købe mine bøger.

#OT373. Interview om Martinus Kosmologi i Radio Unicorn

#OT373. Interview i Radio Unicorn. København 1992

#OT373. i 1992 blev Ole Therkelsen interviewet om Martinus Kosmologi i Radio Unicorn i København.

Martinus Kosmologi

Martinus Kosmologi udgør et evigt verdensbillede. Et verdensbillede, der skal være evigt, må være et billede af evigheden og uendeligheden. Det må beskrive betingelserne og forudsætningerne for en evig livsoplevelse. Et evigt verdensbillede kan ikke kun være et billede af skabte ting, der er timelige og begrænsede med begyndelse og afslutning.

Lars Nibelvang mente, at da alle de store forfattere, som f.eks. Dickens, skrev i hånden, skulle Martinus også gøre det.
Men Martinus insisterede på, at det var bedre at skrive på maskine. Det var de uenige om. Så sagde Martinus, at de kunne lade det komme an på en prøve. De valgte så en bestemt sætning, som L.N. skulle skrive i hånden og Martinus skulle skrive på maskine. Det viste sig, at Martinus var meget hurtigere på maskine, selv om han ikke var særligt øvet. Det overbeviste Lars Nibelvang. *** Local Caption *** Martinus

Martinus Kosmologi og videnskabens verdensbillede

Eftersom videnskabens arbejdsområde begrænser sig til en intelligensmæssig undersøgelse af begrænsede ting, der kan måles og vejes, vil det materialistiske verdensbillede have en begrænset gyldighed. Det er ikke intelligensen alene, men derimod den begyndende udvikling af intuitionen, der afføder interesse og behov for forklaringer af de evige og uendelige foreteelser, af hensigter og større sammenhænge i naturen.

Martinus Kosmologi og åndsvidenskaben

Martinus Kosmologi’s eller åndsvidenskabens grundlag er, at livet er evigt, og konsekvensen heraf bliver, at livet er retfærdigt, logisk og kærligt.

Kun et evighedsperspektiv kan give en logisk begrundelse for, at livet er retfærdigt, logisk og kærligt. I det store univers er enhver detalje som et lille tandhjul, der har sin særlige funktion i det evigt fungerende liv. Alt får en mening i et helheds- og evighedsperspektiv. Alt jævner sig ud og kommer i balance i det lange løb. Alt i nutiden kan logisk begrundes på baggrund af den evige fortid.

Konsekvensen af en ét-livs-teori er at livet er et absurd teater

Den logiske konsekvens af en ét-livs-teori er derimod, at livet må være uretfærdigt, ulogisk og ukærligt. Livet må være meningsløst som et absurd teater, som de eksistentialistiske filosoffer da også helt logisk og korrekt konkluderede ud fra deres hypotese om ét fysisk liv.

En ny verdensmoral baseret på et evigt verdensbillede

En universel og almengyldig verdensmoral kan ikke være baseret på nationale eller lokale kulturforhold, ej heller på tidsbundne og historiske forhold. I historiens gang har vi set, at det ene århundrede efter det andet og den ene kultur efter den anden har produceret stadig nye verdensbilleder. Den moderne materialistiske videnskab er igen i færd med at producere et nyt verdensbillede, og de fleste mennesker tror derfor, at det også fremover vil fortsætte på denne måde. Man har svært ved at forestille sig, at der skulle kunne findes et verdensbillede, der fremstiller sandheden i form af evige kosmiske principper og naturlove. Men ikke desto mindre gør Martinus gældende, at han i kraft af sine kosmiske sanseevner for første gang i jordklodens historie har kunnet præsentere et uforanderligt og evigt verdensbillede.

I 2016 blev bogen "Martinus og den ny verdensmoral" genudgivet på www.scientia-intuitiva.dk Forlag. www.martinusshop.dk
Ole Therkelsens bog “Martinus og den ny verdensmoral”

Martinus Kosmologi’s inderste kerne

Ifølge Martinus Kosmologi er både livets inderste kerne og dette verdensbillede foreteelser, der ligger uden for tid og rum. Materialistiske videnskabsmænd kan imidlertid ikke forestille sig, at noget kan være videnskab og sandhed, hvis det ikke kan udtrykkes i talstørrelser, i tids- og rumdimensioner. Tids- og rumdimensionelle resultater er baseret på skabte ting med en begyndelse og et ophør.

Martinus Kosmologi er et  evigt verdensbillede

Ifølge Martinus Kosmologi er det levende væsens bevidsthed en evig foreteelse, som skjuler sig bag den midlertidige og materielle fremtræden. Hvis man vil nå frem til livsmysteriets løsning, må man vænne sig til, at der findes resultater baseret på analyser af evige foreteelser, og at disse resultater ikke er mindre videnskabelige eller sande end de resultater, der er baseret på tidsbegrænsede og hensmuldrende foreteelser.

Martinus Fødselsdag ca 1977 på Hotel Sheraton
Takketale på Hotel Sheraton ved Martinus fødselsdag 11.08.1890

 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

 

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

Ole taler taler delvis på baggrund af sin bog "Martinus, Darwin og intelligent design - En ny udviklingsteori" (Scientia Intutiva, www.martinusshop.dk) delvis dels på baggrund af sin naturvidenskabelige uddannelse og sit livslange engagement i Martinus Kosmologi. Siden 1980 har han holdt over 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk
Ole Therkelsen’s bog “Martinus, Darwin og intelligent design” blev genudgivet på Scientia Intuitiva Forlag i 2016 og kan købes på www.martinusshop.dk

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

#OT372. Fredsvidenskab. Martinus Center Klint.

#OT372. Fredsvidenskab. Martinus Center Klint, 02.07.1992

Fredsvidenskab er et foredrag af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 2. juli 1992.

Fredens anatomi

Enpolethed er krigens anatomi – Dobbeltpolethed er fredens anatomi

Hvilket princip regulerer al udvikling?

Det seksuelle polprincip er et af de overordnede kosmiske skabeprincipper, der regulerer det evige livs pulsslag eller åndedræt. Denne livets evige pulseren er baseret på, at det levende væsen skiftevis optræder i en seksuelt enpolet og dobbeltpolet tilstand. De seksuelle polers pulseren er den regulerende faktor i væsenets vekslende tiltrækning til spiralkredsløbets to store kontraster, den fysiske og den stråleformige verden. I stedet for luft er det evige livs åndedræt baseret på en indånding og udånding af lys eller materie. Det evige liv former sig altså som en evig skiften mellem liv i en fysisk og i en stråleformig verden.

Paul Brunton og Martinus i Danmark 1952
I sommeren 1952 var Paul Brunton 3 måneder i Danmark, hvor han talte med Martinus med henblik på at skrive en bog om Martinus. www.martinus.dk www.oletherkelsen.dk

Krigens anatomi = enpolethed

Ifølge Martinus’ beskrivelse findes der to seksuelle poler i ethvert levende væsen. For et nærmere studium af dette polprincip og specielt menneskets nuværende seksuelle forvandling henvises til Livets Bog 5, hvor Martinus har skrevet ikke mindre end 350 sider om dette emne. I dyreriget er den ene pol latent, hvorfor væsenerne her fremtræder som halve, ufuldkomne eller enpolede væsener, hanner og hunner, der er egoistiske og har en partisk kærlighed. I de øvrige riger findes der fuldkomne og dobbeltpolede væsener, der er det tredje køn, der har den organiske struktur og forudsætning for at praktisere en upartisk kærlighed.

Martinus Fødselsdag ca 1977 på Hotel Sheraton
Takketale på Hotel Sheraton ved Martinus fødselsdag 11.08.1890

Enpolethed er krigens anatomi

Dobbeltpolethed er fredens anatomi

 

Den gradvist skiftende tilstand mellem enpolethed og dobbeltpolethed er den højeste regulerende faktor bag kombinationen af de energier, som ethvert levende væsen tiltrækker eller frastøder. De to seksuelle poler eller polprincippet er den højeste faktor bag al udvikling.

Den seksuelle lyst eller det seksuelle princip, også kaldet den højeste ild, er den styrende kraft bag hele sult- og mættelsesprincippet og dermed også den regulerende faktor i skabeevnens eller X2’s styring af udviklingen igennem alle udviklingsspiraler.

Menneskets seksuelle forvandling fra enpolethed til dobbelpolethed

Hvis man ganske kort og lidt overfladisk skulle argumentere lidt for menneskets nuværende seksuelle polforvandling fra et enpolet væsen til et dobbeltpolet væsen, kunne man se på, at forskellen mellem kvinde og mand bliver mindre og mindre. Den maskuline pol udvikler sig i kvinden, og den feminine pol udvikler sig i manden. Det skyldes ifølge Martinus, at jordmennesket er ved at udvikle sig mod det omtalte tredje køn, der er dobbeltpolet. Mennesket er kort sagt inde i et udviklingsforløb, der fører fra en partisk enpolethed til en upartisk og alkærlig dobbeltpolethed. Ofte kan det være svært at få en empirisk bekræftelse på Martinus’ analyser, men specielt i forbindelse med menneskets seksuelle transformation er der gode muligheder.

Martinus bog nr 28. To slags kærlighed
Forside til småbog 28, To slags kærlighed af Martinus 1967. Om menneskets seksuelle forvandling fra enpolethed til dobbeltpolethed

Det er således ifølge Martinus et evigt kosmisk princip, og ikke tilfældigheder og mutationer, der ligger bag omskabelsen af væsenet fra et egoistisk enpolet dyr til et alkærligt dobbeltpolet menneske i Guds billede. Det er et kosmisk princip eller en naturlov, der bevirker at udviklingen bliver styret i en ganske bestemt bane frem mod fuldkommenhed.

Selv om det forekommer ganske selvfølgeligt, at der må findes naturlove for udvikling, anses det fra naturvidenskabeligt hold for dybt religiøst og uvidenskabeligt at arbejde med en planmæssighed i evolutionen. Mens biologerne afviser, at der kan være en plan og en hensigt med evolutionen, kan man dog i f.eks. fysiologien og medicinen læse om, at både den ene og den anden af cellers og organers funktioner er meget hensigtsmæssige. De fleste intelligensbetonede naturforskere er tilfredse med forklaringer og undersøgelser af detaljer i deres respektive specialer, men med den fremvoksende intuition begynder der hos visse forskere at opstå et behov for at erkende større sammenhænge og helheder.

Ole Therkelsen talking on Martinus Cosmology at Hotel Sheraton at Martinus Birthday 11.08.1983
Ole Therkelsen er conference with Martinus Festdag 11.08.1983, der blev afholdt på Hotel Sheraton, Vester Søgade, København

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

 

#OT371. Vejen til kreativitet og genialitet

#OT371. Vejen til kreativitet og genialitet

‘Foredraget “Vejen til kreativitet og genialitet” blev af holdt af Ole Therkelsen i Aalborg den 04.11.1992.

Den materialistiske videnskab mener, at alle naturfænomener kan forklares ud fra egenskaber ved materien. Den komplekse natur skulle således have en immanent årsag, en i materien iboende årsag. Videnskaben angiver altså rent materielle årsager til skabelsen af de komplekse organismer i naturen. Målrettethed, hensigter og bevidsthedsmæssige faktorer skulle således ikke spille nogen rolle i evolutionen. Videnskaben afviser, at naturfænomenerne skulle kunne have en transcendent eller usynlig årsag, der ligger uden for den hensmuldrende materie.

Den materialistiske videnskab bygger på epifænomenalisme, der indebærer en antagelse om, at bevidsthed, åndsliv og psykiske fænomener kun er følgevirkninger af den fysiske materie og de rent materielle processer i hjernen. At den fysiske materie skulle være årsag til bevidsthed er en teori eller en antagelse, der ikke er bevist. Det er en religiøs tro, der er forklædt som videnskab!

I konsekvens af materialismen skulle alle menneskelige funktioner og egenskaber – bevidsthed, fri vilje, moral, altruisme, kærlighed, kreativitet, omtanke, medlidenhed og oplevelse af mening – være produkter af den fysiske materie!

Videnskaben: Materien er årsag til tænkningen
Martinus: Materien er materiale for tænkningen

 

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk