Velkommen til min blog

Her kan du læse artikler, lytte til foredrag og finde information om mine bøger om Martinus.
I shoppen kan du downloade nogle gratis eksempler af foredrag på CD eller købe mine bøger.

OT303. Kreativitet og livskunst

“OT303. Kreativitet og livskunst. Aarhus 2006”

Kreativitet og livskunst er et foredrag fra Kosmiske lektioner nr. 201-400 af Ole Therkelsen. Genre: Foredrag om Martinus Kosmologi.

Livslyst og livskunst

Forståelsen af Martinus’ evige verdensbillede og dermed af, at “alt er såre godt” giver positive tanker livslyst og livskraft. Livskunst er at føle lykke og glæde ved at være til gavn og glæde for alle levende væsener. Dette fuldkomne menneske er ikke blot alkærligt, men også genialt, kreativt og helt igennem en livskunstner.

Martinus 1890-1981
Martinus 90 år fotograferet i Martinus Center Klint i 1980. Hans livsværk kalder Martinus Åndsvidenskab, Martinus Kosmologi, Det Evige Verdensbillede og Det Tredje Testamente

Kreativitet og livskunst

Menneskene vil i fremtiden få flere og flere fridage, men de vil ikke bare blive brugt til lediggang, men livskunst. Forløbersymptomerne for alt dette ser vi i dag i form af aftenskoler og folkeuniversiteter. Da der ikke er noget materielt eller fysisk arbejde, må arbejdet blive mere af åndelig natur. Verdensstaten vil gratis stille lærere og undervisning til rådighed, så man kan studere filosofi, historie, kunst,  livskunst, videnskab, sprog, samfundsøkonomi, håndværk, alt efter hvor man har sin særlige lyst, sine interesser og evner. Man vil også kunne studere åndsvidenskab og derved komme mere i kontakt med livets love og på denne måde blive højnet til modtageligheden af den kommende store fødsel. (Se LB1 stk. 109).

Alle mennesker vil i fremtiden blive meget kreative og store kunstnere inden for alle mulige områder, også i livskunst. Ethvert menneske skal blive et geni på så at sige alle kunstneriske områder, og til sidst blive en genial livskunstner. Menneskene vil være lykkelige og leve i skabeglæde, de vil underholde hinanden i kraft af alle deres geniale og glimrende talenter. Som livskunstnere vil de underholde næsten, hvilket også er det samme som at tjene sin næste.

Martinus: “Kristendommen er en manifestationsmåde, der først er fuldkommen, når den er blevet til genialitet i væsenets bevidsthed og væremåde. Den er intet mindre end den største kunstart, der eksisterer, idet den er selve livskunsten. Dette at leve er i allerhøjeste grad en kunst.” (Kulturens skabelse, bog nr. 24 kap. 16).

Livskunst og en fuldkommen kommunikation

Tanker og ideer kan man meddele andre gennem skrift og tale eller på kunstnerisk form som maleri eller skulptur. Det bliver et større og større behov for mennesket at give udtryk for sit liv og sit inderste væsen, der til sidst vil kulminere i form af udfoldelse af livskunst og ren næstekærlighed.

Tal- og bogstavsproget er to af de ældste foreteelser i denne udfoldelse af livskunst, og Martinus mener, at mennesket vil blive i stand til at benytte bogstavalfabetet på lige så fuldkommen en måde, som det nu benytter talalfabetet. Det vil aldrig nogensinde kunne lykkes med de eksisterende nationalsprog, der alle er fyldt med uregelmæssigheder og andre ulogiske fænomener, der ikke med matematikkens logik frit og kreativt kan kombineres til nye meningsdannende elementer. Det fuldkomne sprog må være et plansprog, som fra starten er konstrueret, så det er helt befriet for uregelmæssigheder og uhensigtsmæssige vaner og traditioner. Det må indeholde en række sproglige elementer med stavelser, præfikser og suffikser, der kan kombineres sådan, at man kan udtrykke lige præcis det, man ønsker.

Esperanto er et sådant sprog, der på grund af sin fuldkommen, logiske og matematiske opbygning, opfylder de krav, som man måtte stille til det fuldkomne sprog.

Martinus 88 år i 1978 med sin bog "Det Tredie Testamente"
Martinus med Introduktionsbogen Det Tredie Testamente, som han på det tidspunkt skrev som indledning til hans værk og som skulle udgives på Borgens Forlag.

 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

OT340 – At have tillid til livet

At have tillid til livet – Foredrag nr 340 af Ole Therkelsen

At have tillid til livet kan også høres på Ole Therkelsen iTunes Podcast https://itunes.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1049726799?l=da&mt=2
At have tillid til livet er titlen på et foredrag som jeg har af holdt den 25.09.2004  i Martinus Center Klint.

At elske livet som det er

At få tillid til livet er kræver træning, det er et spørgsmål om at optræne en talentkerne. Man kan lære at elske livet, som det.  De kosmiske analyser giver os en logisk forklaring på, hvorfor vi som menneskehed befinder os i den situation vi gør, og det kan give tillid til livet.

Vi er både som individer og som samfund underlagt en kolossal modningsproces, som umiddelbart kan virke meget kaotisk. Set fra et kosmisk perspektiv forløber denne modningsproces dog helt efter planen og det bliver klart, at alt er såre godt. Med denne viden bliver det logisk at elske livet som det er, og få tillid til livet.

At få tillid til livet

I foredraget forsøget jeg at fokusere på denne viden, samt på vores egen mulighed for, trods udfordringer og lidelser, at bruge vores frie vilje og med den vælge at fokusere på at se med Guds øjne, at elske livet som det er, at få tillid til livet.

CITAT af MARTINUS:    “Når man ser med “Guds øjne“, er man klar over, at alt er i dette øjeblik så  fuldkomment, som det kan være, og at menneskene i dag ikke kan være anderledes, end de er. Da er man med i Guds skabelsesproces, og så er der ikke længere noget,  der kan bedrøve én. Man får en urokkelig tillid til livet, en tillid eller bevidsthed, der er baseret på oplevede kendsgerninger og ikke på en tro på et eller andet udsagn.”
Kilde: Guds øjne, (Kosmos nr. 2, 2008), www.martinus.dk  © Martinus Institut

Martinus-Instituto Martinus-Instituto en Frederiksberg (Kopenhago) estas memposeda publik-utila institucio, kiu de Martinus ricevis la respondecon pri konservado, eldonado kaj tradukado de La Tria Testamento. Krome la tasko de la Instituto estas informado pri la verkaro kaj instruado pri la kosmaj analizoj.
Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, DK 2000-Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Meningen med Martinus Center og med Martinus kosmologi

At se med Guds øjne, at have tillid til livet,  er noget man kan lære eller træne sig op til. Meningen med Martinus Institut, med Martinus Center Klint og i det hele taget med Martinus Kosmologi, meningen med disse kosmiske analyser og åndsvidenskaben er at få mennesker til at se med GUDS ØJNE:
“Alt er såre godt” !
(som man lader Gud sige i Bibelen på den syvende dag af skabelsen)

Meningen er at få dem til at se, hvordan alting er såre godt, at få dem til at se, at deres næste ikke er den idiot, man mener, han er, og til at se, at alting i dette øjeblik er, som det skal være. Alting er så fuldkomment, som det kan være i dette øjeblik med henblik på fremtiden og på grund af fortiden.

Martinus Center Klint. www.martinus.dk
Receptioen i Martinus Center Klint, Klintvej 69, 4500 Nykøbing Sj.

 

OLE THERKELSEN BLOG

www.oletherkelsen.dk

GOOGLE+   PROFIL

www.google.com/+MartinusKosmologiOleTherkelsen

Det er både lærerig og underholdende læsning under overskrifter som f.eks.: Martinus får kosmisk bevidsthed, Krishnamurti som verdenslærer, Profetier om den danske verdenslærer, Pyramidens hemmelighed, Jordkloden – et levende væsen, Verdensstaten, Verdenssproget esperanto, Kærlighed til dyrene, Sygdom og helbredelse, Kristusmoralen, Kan evigheden forstås? og Kristi genkomst. Bogen viser konturerne af en ny kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab, filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente.
Forside til Ole Therkelsen’s bog Martinus og den ny verdensmoral. Udgivet på forlaget Scientia-intuitiva, www.martinusshop.dk. Ole Therkelsen, f. 1948, kemiker og biolog, der skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk.

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

 

OLE THERKELSEN YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

www.oletherkelsen.dk

 

www.varldsbild.se

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA – Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Kreativitet og livskunst

Kreativitet og livskunst. Foredrag af Ole Therkelsen på et seminar i Aarhus den 12. november 2006.

Al kreativitet er medskabelse i universets store skabelse af en ny verdenskultur her på kloden.

 

Kreativitet og livskunst

Al kreativitet er en medskabelse i universets store skabelse af en ny verdenskultur her på kloden. Menneskene i dag lever i krig med naturen og medmenneskene, men disse erfaringer danner grundlaget for skabelsen af det rigtige eller færdige menneske. Fremtidens fuldkomne menneske er ikke blot alkærligt, men også genialt, kreativt og helt igennem en livskunstner.

Forældreglæde og skaberglæde

Nogle mennesker lever mest i forældre- og familieglæden. Andre lever i kreativitet. De lever mere for en god sag, en interesse eller en kreativ virksomhed. Mennesket udvikler sig gradvist fra blot at være et formeringsvæsen til at blive et kreativt væsen, der lever i skaberglæden. Fremtidens fuldkomne mennesker vil ikke blot være alkærlige, men også geniale og kreative livskunstnere. Kreativitet og skaberglæde fyldet livet for fremtidens mennesker.

Kreativitet, kunst og videnskab

Menneskene er på vej ud af troens epoke ind i en teknisk og videnskabelig epoke, hvor flere og flere bliver ateister og materialister, der tror døden og tilfældigheder. Vi står nu på tærsklen til intuitionens epoke, hvor åndsvidenskaben kommer til at spille en stor rolle for den personlige udvikling og samfundsudviklingen, for kreativitet, kunst og videnskab. Åndsvidenskaben viser os vejen til udvikling af et kærlighedens og fredens samfund her på jorden, og den giver den enkelte en logisk og intuitiv forklaring på meningen med livet.

Livets direkte tale

Al livsoplevelse sker i en vekselvirkning med det omgivende levende univers. Al udvikling sker ved, at livet underviser eller taler til både, planter, dyr og mennesker. Al kreativitet er medskabelse i universets store skabelse af en ny verdenskultur her på kloden.

 

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf www.oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN BLOG

www.oletherkelsen.dk

 

GOOGLE+   PROFIL

www.google.com/+MartinusKosmologiOleTherkelsen

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

https://www.facebook.com/OleTherkelsen.info/

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

 

OLE THERKELSEN YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

www.oletherkelsen.dk

 

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA – Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk