18. Poglavlje. Dizajn u evoluciji

18. Poglavlje.
Dizajn u evoluciji

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Ole Therkelsen

18.1 Da li postoje prijelazni stupnjevi između svih vrsta ?

Martinus je 1935 g. rekao slijedeće o fosilima : «Očigledno je da nedostaju veze u znanstvenom prikazivanju direktnog pravca evolucije od životinjskih tijela do ljudskog tijela. Međutim, s obzirom da se znanost još uvijek nalazi na svojem početnom stupnju, to nije nikakav dokaz da se takva evolucija nije dogodila» (Logika, 47 poglavlje).

U odnosu na to, teorija inteligentnog dizajna tvrdi da ljudi nisu nastali od majmuna. Uglavnom ta teorija ukazuje na nedostatak fosila iz prijelaznih stupnjeva između vrsta kako bi opovrgnula postupnu evoluciju na koju ukazuje darvinizam.

Sam Darwin je predvidio da će u budućnosti biti pronađeni svi fosili iz prijelaznih stupnjeva.

18.2 Da li postoji karika koja nedostaje između majmuna i ljudi ?

Pojam karika koja nedostaje postala je dijelom našeg riječnika, no nakon Drugog svjetskog rata bili su pronađeni toliki fosili prijelaznih stupnjeva između majmuna i čovjeka da se taj pojam više ne koristi.

21. rujna 2006, vodeći znanstveni časopis Nature objavio je članak o pronalasku potpuno i izuzetno dobro očuvanog fosila trogodišnje djevojčice, nazvane djevojčica Dikika, koja je živjela prije 3,3 miliona godina. Ona je pronađena u etiopiji samo 4 kilometra od mjesta gdje je 1974 bio otkriven slavni fosil Lucy. Obje pripadaju vrsti Australopithecus afarensis, koja je najstarija poznata ljudska rasa, a živjela je u Africi prije 3 do 3,7 miliona godina. Njena lubanja pokazuje da je sličila čimpanzi sa isturenim licem i plosnatim nosom, ali sa malenim ljudskim očnjacima. Njene kosti su ukazivale na to da je hodala uspravno, no njene ruke i ramena poput gorile ukazivali su na to da se mogla prebacivati sa drveta na drvo. Znanstvenici su ju nazvali Salem, što znači mir.

Moderna molekularna biologija ukazuje na to da su se čimpanze i ljudi podijelili na dvije odvojene vrste otprilike prije 5,4 miliona godina, no postoje pokazatelji da su se ponovno sreli nekoliko miliona godina kasnije i križali se i stvorili hibridnu vrstu. Ti hibridi možda mogu objasniti zašto neki stari fosili kao i ovaj nedavno pronađeni fosil djeteta pokazuju miješane karakteristike i čimpanzi i modernih ljudi. Znanstveno tumačenje tih pronalazaka uzrokuje bijes kod moćnih kršćanskih organizacija – doista, one idu tako daleko da zahtijevaju zatvaranje najveće kolekcije fosila na svijetu u Kenijskom nacionalnom muzeju u Nairobiju. ( 1. Iz Danskih novina Politiken, 8. rujan 2006)

Njemački Papa Benedikt ΧVI smatra da ne treba doslovno shvaćati priču o Božjem stvaranju svijeta u šest dana, već on smatra da je inteligencija u obliku Božje volje igrala ulogu u stvaranju, i da zagovaratelji evolucije, koji nijeću bilo kakvu ulogu Boga, dolaze do ideoloških zaključaka koji nisu opravdani njihovom teorijom ! Izgleda kao da Papa želi usaditi teoriju inteligentnog dizajna u katoličku vjeroispovjed.

18.3 Zašto ima tako malo fosila prijelaznih stupnjeva ?

Postoji vrlo malo fosila prijelaznih stupnjeva između gmazova i ptica. Najpoznatiji primjer je leteći dinosaur Archaeopteryx, od kojih je pronađeno deset primjeraka, svi u slojevima vapnenca blizu Solnhofena u Njemačkoj. Opis prvog pronalaska netaknutog fosila 1861 g., dvije godine nakon što je Darwin objavio svoju knjigu O podrijetlu vrsta, raspirio je požar rasprava o evoluciji, i fosili prijelaznih stupnjeva još uvijek igraju glavnu ulogu u današnjim raspravama.

Prema teoriji prirodne selekcije, mutacija mora osigurati prednost u preživljavanju da bi se prenijela dalje, tako da se postavlja pitanje : kakvu bi prednost ptica imala od zakržljalih rudimenta ili embrionskih krila koja nisu mogla funkcionirati ?

Pri normalnoj učestalosti mutacija, bilo bi potrebno vrlo mnogo vremena za evoluciju krila, tako da bi mogli očekivati da ćemo vidjeti veliki broj prijelaznih fosila. Teorija inteligentnog dizajna želi opovrgnuti postupnu Darvinovu evoluciju ukazujući na nedostatak prijelaznih stupnjeva između različitih vrsta.

Može biti nekoliko razloga malenog broja fosila brojnih prijelaznih stupnjeva između vrsta. Možda tokom tog perioda nisu bili stvoreni fosili, možda brojni fosili još nisu pronađeni ili možda takvi prijelazni stupnjevi nikada nisu postojali.

Biolozi trenutno preferiraju teoriju poznatu kao isprekidana ravnoteža : ona pretpostavlja da makroevolucija koja je uključivala velike promjene od jedne vrste ka nekoj novoj vrsti nije bila masovna pojava, već se odvijala u malenim izoliranim skupinama koje nisu ostavile fosilne tragove, jer je stvaranje fosila vrlo rijetka pojava. Mutacija ima veći utjecaj na male skupine nego na velike, u kojima bi njen utjecaj bio slabiji, što je u skladu sa Mendelovim zakonima o naslijeđivanju. Novonastale vrste nakon toga izlaze iz izolacije i šire se na većem području gdje one ponovno iza sebe ostavljaju fosile.

Uzgred rečeno, meni je bliskija teorija o kozmički programiranoj evoluciji koja uključuje postupni prijelaz od jedne do druge vrste unutar kratkog vremena i sa vrlo malo fosilnih tragova. Nedostatak fosila prijelaznih stupnjeva tada bi podržavao planiranu i svrhovitu evoluciju sa brzim promjenama od jedne dobro dizajnirane i dobro oblikovane vrste do druge.

18.4 Postoji li karika koja nedostaje između riba i gmazova ?

Na otoku Ellesmere na kanadskom artiku blizu Grenlanda, paleontolozi Daeschler, Shubin i Jenkins pronašli su fosil koji je karika koja nedostaje između ribe i četveronožne kopnene životinje poznate kao Tiktaalik, što na jeziku Inuktikuka znači velika riba iz plitke vode. Otkriće je bilo objavljeno u časopisu Nature 6. travnja 2006. i može se vidjeti u muzeju komparativne zoologije sveučilišta Harvard u Bostonu. To je toliko jedinstveno otkriće da se može usporediti sa klasičnim pronalaskom letećeg archaeopteryxa koji pokazuje da su gmazovi direktni preci ptica. Tiktaalik roseae, kako je vrsta nazvana, živio je u tropskom predjelu tokom Devona prije 375 miliona godina, i to je prva vrsta koja povezuje ribe i tetrapode (četveronožnih kralježnjaka). Postrane peraje dvodihalica, koje su vrlo bliske ranim tetrapodima, mogu se prepoznati kao preteče nadlaktice i podlaktice. Kod fosila grabežljive ribe Tiktaalik bile su pronađene po prvi puta dvije podlaktične kosti : palčana kost i lakatna kost, isto tako i nešto što sliči kosti zapešća, i neki mali djelovi koji sliče prstima. To nam omogućava primjećivanje početne ruke koja se može koristiti, lakat i rame koji se mogu pokretati i udovi koji se mogu ispružiti. Fosili Tiktaalika govore znanstvenicima kako su peraje postale ruke i šake.

Ovaj pronalazak se koristi kako bi se dokazala postupna Darwinova evolucija naspram Teorije inteligentnog dizajna. No, to se može koristiti i kao argument u korist uviđanja potpunog otkrivanja genijalnih instrumenata za kretanje, kao što su ramena, laktovi, zglobovi, zapešća i prsti kao dizajniranog sustava. Činjenica da možemo vidjeti nagovještaj određenog broja kostiju u genijalnom sustavu za hvatanje ruke čak i prije nego što one počnu zajedno djelovati kako bi predstavljale prednost u preživaljvanju, navode na činjenicu da je sustav sa pet prstiju, zapešćem i podlakticom bio unaprijed dizajniran ! Martinusova teorija evolucije govori upravo u prilog dizajnirane evolucije !  

18.5 Može li postupna evolucija biti rezultat svijesti i planiranja ?

Čak iako fosilni nalazi pokazuju da je prijelaz od riba do gmazova bio postupan, to ne isključuje mogučnost da je to plod svijesti i planiranja. Martinus nam kaže da su instrumenti za kretanje bili izumljeni : unutarnji kostur kralježnjaka, koji pokreću tetive i mišići, izum je koji se zasniva na strojevima izumljenim u davnoj prošlosti kao što su kranovi i dizalice.

No, Martinusova teorija evolucije ida dalje od izuma i otkrića. On nam kaže da svaka jedinka mora osobno uvježbavati različite funkcije. Takav je i slučaj sa grabežljivom ribom Tiktaalik, izum se odnosi na broj i strukturu embrionskih kostiju zgloba i prstiju, no svaka riba mora postupno uvježbavati svoje instrumente kretanja. Govoreći kozmološkim terminima, funkcionalna ruka sa nadlakticom, dvije podlaktične kosti, zglobom, zapešćem i pet pojedinačnih prstiju, bila je već pripremljena i isplanirana kada je Tiktaalik počeo razvijati svoje peraje. On je vjerojatno lovio u plitkoj vodi i na taj način uvježbavao oslanjanje na svoje peraje kako bi uhvatio svoj plijen. Stara izreka «vježba dovodi do savršenstva» također vrijedi i za stvaranje jezgara talenata za nove instrumente kretanja. Iako Martinus govori u prilog dizajna u prirodi, on ne poriće postupnu Darvinovu evoluciju, koja je odbačena od strane teorije inteligentnog dizajna.

Temeljni aspekt Martinusove teorije o evoluciji je vježbanje, praksa i iskustvo. Sva se evolucije odvija postupno – bez ikakvih skokova !

Gledano iz kozmičke perspektive, ne samo da je posebno dizajnirana svaka vrsta koja je dobro oblikovana i prilagođena za preživljavanje, već su i svi prijelazni stupnjevi također izraz dizajna ili planiranja ! Nije dovoljno napraviti potpuni dizajn za most koji mora premostiti neki ponor. Također mora postojati i plan za njegovu postupnu izgradnju ! Ako usporedimo neku vrstu koja je naročito dobro oblikovana i prilagođena za preživljavanje sa stabilnim mostom, možemo vidjeti da most može biti izgrađen u kraće vrijeme u odnosu na njegov vijek trajanja. Ova usporedba se zaniva na pretpostavci da je vrijeme za prijelaz ili za dizajn neke vrste vrlo kratko u odnosu na životni vijek dobro oblikovane vrste koja je dobro prilagođena za preživljavanje. Vrsta sa krilima koja funkcioniraju 100 % imat će očigledno bolju sposobnost dugoročnog preživljavanja i održavanja svojeg postojanja od vrste sa nesavršenim krilima.

Gledano iz kozmičke perspektive, inteligentni dizajn se u praksi temelji na planu zamišljenom u carstvu inteligencije, koji je prvo pohranjen u jezgrama talenata, kasnije u genima i na kraju u samom organizmu. Dakle, prema kozmičkim analizama, evolucija svake nove vrste organizma temelji se na starom znanju i vještinama – plus na novom dizajnu iz carstva inteligencije.

18.6 Kako se planirana i dizajnirana evolucija može prenijeti na gene ?

Prema Martinusovoj kozmologiji, dizajn evolucijskog procesa prvo se prenosi na stvaralačku snagu jezgara talenata. Ove strukture svijesti predstavljaju izraz električnih i magnetskih sila koje mogu utjecati na elektromagnetske odnose u atomskom i molekularnom svijetu. Mutacije koje su neophodne i korisne za izvršenje plana, stvaralačka snaga jedinke postupno odabire i zadržava zahvaljujući procesu duhovne selekcije. Stavralačke snage svijesti mogu stvoriti i ubrzati – unaprijed i u pravo vrijeme – sve genetske promjene i mutacije koje bi mogle biti potrebne za izvršenje plana. To se obavlja čuvanjem novih genetskih kombinacija koje se mogu pohraniti kao geni u onome što ja osobno nazivam DNK bankom kromosoma. Nakon takvog pohranjivanja gena, prelazak od jedne do druge vrste može se odvijati relativno brzo bez ostavljanja materijalnog traga u obliku fosila.

Sve se to odvija na temelju zakona privlačenja i odbijanja koji određuje međusobne odnose između elektromagnetskih sila u strukturi svijesti jezgara talenata i odgovarajućih sila u genetskom svijetu molekula i atoma (VSS 4, 34.16). U modernoj literaturi pojavilo se nekoliko pojmova koji podržavaju ideju o stvaralačkoj snazi jezgara talenata : oni uključuju paragenetska polja, morfogenetska polja i morfogenetski efekt postojanosti. Martinus govori o stvaralačkoj snazi jedinke sa njenom zalihom jezgara talenata koja se javlja kao glavni graditelj iza promjenjivih organizama u fizičkom svijetu – kada je u pitanju trudnoća i cjelokupna evolucija. Da bi se mutacija prenosila dalje, Darvinizam zahtijeva prednost u preživljavanju. Programirano preobražavanje vrsta dozvoljava da se prenose dalje neutralne mutacije i vjerojatno neke nepraktične prijelazne strukture sve dok one ne utjeću na preživljavanje u tolikoj mjeri da dovedu do izumiranja neke vrste. Tako bih mogao predvidjeti da će buduća istraživanja pronaći sve više mutiranih gena koji su neutralni i koji ne osiguravaju neku direktnu prednost u preživljavanju (vidi neutralisti u 19.2).

18.7  Da li su ptičja krila bila pripremljena na nekom ranijem stupnju razvoja ?

Gledano iz kozmičke perspektive, evolucija krila je bila programirana unaprijed. Evolucijsko uvođenje novog principa letenja prije bi predstavljalo poteškoću nego prednost tokom prijelaznog perioda. No, sve dok ta poteškoća ne sprječava pticu u preživljavanju, inteligentni dizajn krila sa perima kod živih bića se u praksi može ostvariti postupnom evolucijom. Tako malo fosila sa stupnjevima razvoja krila je pronađeno zato jer se prijelaz od životinja bez krila do životinja sa krilima može dogoditi vrlo brzo i na direktan način kada je informacija za stvaranje krila prisutna u jezgrama talenata. U skladu sa time, buduća ptica može već započeti genetsko pohranjivanje još dok je vodozemac ili gmaz tako da pohranjuje pogodne mutirane gene za stvaranje krila u DNK banku svojih kromosoma. Tokom programirane evolucije, privremeno neutralan gen koji će biti koristan za kasniju preobrazbu može preživjeti iako on ne pruža svojem nositelju neposrednu prednost u preživljavanju. Baterije životne sile jedinke i ostale stvaralačke snage osiguravaju neophodnu snagu i energiju koja je potrebna za odabiranje i pohranjivanje gena koji će se aktivirati tek na višem evolucijskom stupnju.

18.8 Koliko dugo jedinka može živjeti u istoj vrsti organizma ?

Jedinka može imati brojne živote u istoj vrsti ili tipu organizma. To postaje jasno pravljenjem razlike između evolucije organizma i evolucije svijesti. Organizam predstavlja fizički instrument svijesti za ispoljavanje i doživljavanje života. Čak iako vanjska pojava ili fizički organizam vrste ostane nepromijenjen, svijest jedinke se neprestano razvija. Uostalom, mi možemo razvijati našu inteligenciju bez obzira na veličinu naše ušne resice. Bez obzira na svoju fizičku strukturu, jedinka se razvija svaki puta kada doživi neko iskustvo. Svako iskustvo i rutina koja se ponavlja ostavlja svoj trag na jezgre talenata koje koristi svijest. Nakon nekog vremena, mnogo korišteni organizam ne može više pratiti evoluciju svijesti i mora biti promijenjen. Često je potrebno razviti veći mozak, bolji živčani sustav ili bolji motorički sustav. Dakle, organizam mora mijenjati svoj oblik u skladu sa evolucijom svoje svijesti.

18.9 Kako dugo različite jedinke mogu koristiti određeni tip organizma ?

U dubokim oceanima pronađene su rakovice koje sliče fosilima rakova koji su živjeli prije 200 milona godina. Biolozi su iz toga izvukli zaključak da se ta vrsta nije razvila tokom tog vremena. Gledano iz kozmološke perspektive, možemo reći da se nije razvio njihov fizički organizam. Jedinke koje su tada koristile taj organizam već su odavno napredovale u svojoj mentalnoj evoluciji.

Martinus nas uvjerava da niti jedno biće ne može izbjeći evoluciju. Svaki puta kada je ono doživjelo ili naučilo nešto, ono se razvilo. Suština njegovih iskustava je pohranjena u obliku jezgara talenata u njegovom tijelu vječnosti, koje je neovisno od fizičkog tijela i njegovih gena. Dakle, potpuno je nemoguće da jedinka nije napredovala tokom perioda od 200 miliona godina. Tu se radi o tome da je određeni dizajn tako dobro oblikovan i strukturiran da ga bezbroj puta mogu koristiti različite jedinke. Kako one napreduju, primitivnije rakovice dolaze do toga da neko određeno vrijeme koriste taj model, nakon čega druge dolaze do toga da počnu koristiti isti model. Organizam je dizajnirani instrument poput dječje odjeće koja se prenosi sa starije djece na njihove mlađe rođake. Samo zato jer se dječja odjeća nije promijenila, to nije dokaz da se dijete nije razvilo ! Dakle, očigledna vanjska nepromjenjivost vrsta ne može pobiti Martinusovo objašnjenje o postupnoj evoluciji. Njegova teorija o evoluciji ukazuje na dizajnirano i promišljeno evolucijsko stvaranje koje se u potpunosti slaže sa fizičkim zapažanjima postupne evolucije od strane biologa.

Svako stvaranje uključuje prošlost, sadašnjost i budućnost. Prošlost i budućnost su neka vrsta duhovnog prostora koji ne postoji na fizičkoj razini. Promišljeno evolucijsko stvaranje može imati smisla samo ako postoji «Jastvo» kao univerzalan ili transcendentalan faktor koji doživljava taj čitavi proces evolucije.

– – – – – – – –

Što je Martinusova kozmologija u suštini ?

Znanost je pokazala da su sve promjene u fizičkoj materiji podređene zakonima. Martinus pokazuje da također postoje zakoni za um ili za mišljenje. Poznavanje tih univerzalnih mentalnih zakona omogučit će zemaljskom čovječanstvu da zagospodari svojim mentalitetom i da tokom vremena stvori kraljevstvo ljubavi i mira na Zemlji.

* * * *

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA  JE  VJEČNO  AKTUALNA. OVDJE   JE  ONA USPOSTAVILA  DIJALOG  SA  DARVINOVOM  TEORIJOM  EVOLUCIJE  I  INTELIGENTNIM  DIZAJNOM.

Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.  Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o MARTINUSU, DARWINU I  INTELIGENTNOM  DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.

Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na www.oletherkelsen.dk

 

* * * * * * *

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution. Ole Therkelsen writes on the basis of Martinus Cosmology
Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution by Ole Therkelsen, Denmark. See Martinus Cosmology, Martinus Spiritual Science.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn

Sadržaj

1. DIO

SVEMIR I SLIKA SVIJETA

 1. Poglavlje Martinus i slika svijeta
 2. Poglavlje Prirodna i duhovna znanost
 3. Poglavlje Trojna struktura svemira
 4. Poglavlje Svemir i živa bića
 5. Poglavlje Principi kozmičkog stvaranja

2. DIO

EVOLUCIJA I SVJESNO STVARANJE

 1. Poglavlje Darvinizam i inteligentni dizajn
 2. Poglavlje Fizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje Informacija – kaos ili kozmos
 4. Poglavlje Evolucija kao izraz misli i svijesti
 5. Poglavlje Svijest kao proizvod slučaja
 6. Poglavlje Entropija i prikupljanje informacija
 7. Poglavlje Pamćenje i kartoteka života
 8. Poglavlje Vječno prikupljanje informacija
 9. Poglavlje Život unutar života, unutar života, unutar života …
 10. Poglavlje Organi koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. Poglavlje Naslijeđe i okruženje. Jezgre talenata i ponavljanje
 13. Poglavlje Dizajn u evoluciji
 14. Poglavlje Dizajn u biokemiji
 15. Poglavlje Životni poriv i čežnja u evoluciji
 16. Poglavlje Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3. DIO

DEFEKTIVNI GENI BOLEST I ZDRAVLJE

 

 1. Poglavlje Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. Poglavlje Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. Poglavlje Misli, zdravlje i bolesti
 4. Poglavlje Cilj evolucije

Martinus i njegovo životno djelo 

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

© Ole Therkelsen 2007

Ilustracije © Martinus Institut

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

Den filosofiske Martinus i 1934. Martinus Institut. www.oletherkelsen.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk. På forsiden af “Martinus Erindringer”

čna slika svijeta

Martinus (1890-1981) opisao je u svojim knjigama – koje su sve zajedno poznate kao ”Treći zavjet” – logičnu, sveobuhvatnu sliku svijeta koja pokazuje da sva živa bića predstavljaju dio živog svemira i neprestano se razvijaju prema sve višim oblicima života. Veliki prevrati i krize našeg vremena ukazuju na propast svjetske kulture i na rođenje novog, humanog svjetskog društva.

Duhovna znanost

U svojim analizama Martinus pokazuje kako se naša svijest, psiha i moral razvijaju putem reinkarnacije i karme u skladu sa prirodnim zakonima, koji tijekom vremena dovode do toga da sva iskustva, kako ugodna tako i neugodna budu pojedincu od koristi. Sva Martinusova djela predstavljaju kozmologiju ili duhovnu znanost koja može pružiti čitatelju optimističan pogled na život i inspirirati ga da prakticira toleranciju i ljubav prema bližnjem.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Originalni danski naslov :

Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori

Prvo izdanje, prvi tisak 2007. Ole Therkelsen

Sva prava zadržana

© Martinus Institut

www.martinus.dk

www.oletherkelsen.dk

Preveo sa danskog na engleski : Richard Michell

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden

With the best wishes from

Ole Therkelsen

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf www.oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN  BLOG

www.oletherkelsen.dk

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw