Nytår – en fest for kredsløbet

Nytår er en fest til ære for det evige liv

 

OT040. Hvor er vi på vej hen. Nytår i Klint.

Foredrag afholdt Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 31.12.2017

Hvad vi kan lære af årskredsløbet?

Nytår er en fest til ære for det evige liv. Nytår er en fest til ære for kredsløbet.
Det evige liv er baseret på, at alt går i kredsløb i al evighed. Ved nytår fejrer vi livets evige beståen takket være kredsløbet.

Kredsløb i naturen

I disse grønne og økologiske tider er det let at forstå, at hvis det evige liv skal kunne blive ved med at fungere i al evighed, må det være baseret på et totalt omfattende kredsløbsprincip og genbrugsprincip. Et vedvarende liv kan ikke baseres på et ensidigt forbrug af en ressource og en vedvarende ophobning af affaldsprodukter. I det evige livs funktion er der ikke nogen energi eller materie, der kan smides bort og ophobes efter at være brugt en enkelt gang. Hvis der var noget i verdensaltet, der en gang imellem gik til spilde, ville det jo få den konsekvens i det lange løb, at det levende verdensalt ville gå bankerot på grund af manglende ressourcer. Nej, absolut alt må gå i kredsløb.

Martinus ved skrivebord med skrivemaskine på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg
Martinus ved skrivemaskinen
på Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg

Hvorfor er alt baseret på kredsløbsprincippet?

Kredsløbsprincippet er ikke noget skabt, det er hverken et produkt af tænkning, planlægning eller tilfældigheder. Det er en evig foreteelse i universets evige struktur. Martinus taler om loven for bevægelse, der indebærer, at al bevægelse går i kredsløb. Når Einsteins relativitetsteorier anvendes på astronomien, bliver resultatet også, at universet ikke er retlinet men krumt (se kommende stk. 23.9-23.12).

Nytår og kredsløbets fire årstider

 I ethvert kredsløb er der to yderpunkter, ligesom i dags- og årskredsløbet med dag og nat, sommer og vinter, aktivitet og hvile, kulmination og latens. En grundig behandling af dette emne findes i hele symbol nr. 10, “Kredsløbsprincippet”, i LB3.

Livets Bog 1, med titlen Det Tredje Testamente, med symbol nr. 23 “Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse”.
Martinus sidste beslutning var at Livets Bog i 1981 skulle udgives på Borgen Forlag med titlen “Det Tredje Testamente”. www.martinus.dk

Kredsløb i den fysiske og den åndelige verden

Den fysiske del af verden udgøres af mineralriget, planteriget, dyreriget og begyndelsen af det rigtige menneskerige. Den åndelige eller stråleformige verden udgøres af slutningen af det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Den sidste del af salighedsriget er det, vi kender som mineralriget.

Martinus skriver om kredsløb, om spiralkredsløb og de seks riger

De seks tilværelsesplaner, der hver for sig er opbygget af forskellige kombinationer af grundenergier, har en evig eksistens. Alle energier benyttes hele tiden, og alle tilværelsesplaner er konstant besat af levende væsener. Hvert eneste levende væsen er konstant under udvikling eller på en evig kosmisk rejse gennem verdensaltets riger.

           De seks riger – planteriget, dyreriget, menneskeriget, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget – udgør en helhed, som Martinus kalder en udviklingsspiral eller et spiralkredsløb (LB1 stk. 34, DEV1 kap. 14).

Kredsløbet og de seks grundenergier

 I løbet af en sådan udviklingsspiral vil hver enkelt af de seks grundenergier komme til at optræde i et latent stadium, i to tiltagende stadier frem mod et kulminationsstadium, hvorefter der følger to aftagende stadier på vejen frem mod et nyt latent stadium og således fortsættende i nye spiralkredsløb. Denne symmetri i kontrastdannelsen giver Martinus Verdensbillede et vist matematisk præg. Se Grundenergiernes kombination, symbol nr. 12 i DEV1 eller nr. 9 i LB2.

 

 

Ole Therkelsen

*VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176