22. Poglavlje. Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima

3. DIO
Defektivni geni – Bolest i zdravlje

22. Poglavlje
Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Ole Therkelsen

Glavna karakteristika Martinusovog objašnjenja evolucije je prikupljanje iskustava u jezgrama talenata, koje se nalaze iza stvaralačke snage jedinke. Iako te jezgre talenata mogu biti oštećene nezdravim načinom života, lošima navikama, nastranostima i porocima, evolucija ipak napreduje ka novim visinama.

22.1 Koji je uzrok urođenih bolesti ?

Teorija inteligentnog dizajna ne daje nikakava objašnjenja za urođene bolesti. Ukoliko su bolesti dizajnirane, to nikako ne možemo smatrati znakom inteligencije. Zapravo, defektivni geni bi mogli ukazivati na neinteligentni dizajn. Ukoliko je svemogući i svezanajući Bog uistinu dizajnirao bolesti, on bi prije bio sadist nego sveljubeće biće.

U darvinističkom pogledu na stvari, mi nasljeđujemo naše karakteristike od naših roditelja i dijete koje se rodi sa urođenom bolešću smatra se nesretnom žrtvom bolesnih gena svojih predaka. Ukoliko idemo istraživati dalje o uzroku tih defektivnih gena, kaže nam se da su oni nastali iz slučajnih i štetnih mutacija. Ovdje se izbjegava uobičajeni argument koji se temelji na prirodnoj selekciji. Samo se u vrlo rijetkim slučajevima sugerira da urođena bolest može predstavljati prednost u preživljavanju.

Međutim, gledano iz perspektive kozmičkih analiza, pokazuje se jasan i nesumnjiv razlog za defektivne gene. Fizički uzroci koji vode ka uništenju jezgara talenata i stvaraju genetska oštećenja obrađuju se u 22 i 23 poglavlju, dok se mentalni uzroci opisuju u 24 poglavlju.

Martinus nas uvjerava da su u krajnjem slučaju genetska oštećenja uzrokovana destruktivnim načinom života koji šteti životu.

Znanstvenici su primjetili da se štetni geni mogu očuvati u genetskom materijalu vrlo dugo vremena. Gledano iz perspektive darvinizma možemo se zapitati zašto ti geni nisu bili uklonjeni prirodnom selekcijom, jer oni ne daju nikakvu prednost u preživljavanju. Međutim, gledano iz kozmičke perspektive postoji logično objašnjenje zašto oni usprkos tom nedostatku ostaju u genetskom materijalu : defektne jezgre talenata koje su nastale destruktivnim načinom života aktiviraju odgovarajuće gene bolesti tako da oni ostaju u genetskom materijalu.

Buduća istraživanja bi mogla tražiti vezu između destruktivnog načina života i proizlazeće učestalosti odgovarajućih gena bolesti.

Ljudi imaju slobodnu volju da bi se koristili zakonima i energijama života. U skladu sa kozmičkim analizama, pogrešna upotreba tih energija vodi ka neugodnim posljedicama i iskustvima u obliku bolesti. Međutim, iskustvo bolesti je neugodno dobro, jer nam pokazuje razliku između ispravnog i pogrešnog načina života. Prema tome, gledano iz ove šire perspektive, bolest predstavlja put ka zdravlju !

Način života koji sabotira prirodne funkcije ima destruktivne posljedice na tijelo ne samo tokom jednog života, već i na jezgre talenata u X2, koje predstavlja glavno sjedište stvaralačke snage koja stoji iza čitave pojave jedinke. Ta stvaralačka snaga predstavlja najdublji uzrok stvaranja fizičkog tijela. Destruktivan način života, poroci i loše navike mogu oštetiti jezgre talenata za stvaranje organa, tako da postaje nemoguće izgraditi normalno i zdravo tijelo.

Martinus piše u knjizi Idealna hrana : «Ovdje iznosim nekoliko glavnih crta problema samo zato kako bih pokazao da nikakve urođene sklonosti nisu slučajne, nego su u apsolutno svim slučajevima istovjetne rezultatima ponašanja pojedinca u prethodnim životima ili postojanjima. Jer, budući da svaki neinkarnirani pojadinac predstavlja ‘valnu duljinu’, a karakter se te valjne duljine sastoji od navika i sklonosti izgrađivanja i uništavanja stvaralačke sposobnosti koje je pojedinac njegovao u svojoj prethodnoj fizičkoj inkarnaciji, te zbog odgovarajućeg ograničenja ‘aparata’ za njegov ‘prijem’, duhovna aura neinkarniranog pojedinca ne može biti privučena bilo kojem ‘aparatu’, to jest posredniku ili roditelju koji nije na ovaj ili onaj način usklađen s istim ‘valnim područjem’.

Upravo to božansko uređenje određuje da krave ne mogu oteliti medvjediće, da medvjedi ne mogu roditi slonove, da slonovi ne mogu roditi ljude itd., nego da svaka vrsta živih bića rađa sebi odgovarajuća bića. Ali, kao što vječni zakoni određuju ili jamče pravo rođenje za svaku vrstu, isti zakoni određuju da nesavršeni i savršeni pojedinci dobivaju njima odgovarajuće rođenje na takav način da ne mogu biti naslijeđene nikakve sklonosti, bile one dobre ili loše, čiji pravi izvor nisu oni sami.» (Knjiga broj 5, 9 poglavlje).

Urođene bolesti nisu nastale slučajno,
već destruktivnim načinom života.

 

22.2 Zašto mladi asmatičari puše više od ostalih ?

«Stariji doktor zaprepašten istraživanjem», glasila je glavna vijest na prednjoj strani besplatnih novina MetroXpress br. 185, 2003g. Opsežno istraživanje premašilo je sva očekivanja zaključkom da mladi asmatičari više puše od ostalih njihove starosti. Ta djeca i mladi ljudi ranije počinju pušiti i oni puše mnogo više cigareta – često više od 15 na dan. Nije poznat uzrok takvom ponašanju. Rezultat tog istraživanja za znanstvenike predstavlja veliki misterij. Očekivali bi nešto sasvim suprotno imajući u vidu činjenicu da je pušenje naročito štetno za zdravlje asmatičara.

Međutim, duhovna znanost može za to dati sasvim logično objašnjenje. Ti mladi ljudi imaju astmu jer su pušili kao odrasli u prethodnom životu. Oni su rođeni sa astmom jer je pušenje oštetilo njihove jezgre talenata za stvaranje zdravih pluća. No, oni su također razvili novi talenat za naviku pušenja tako da oni nastavljaju lako i brzo. Ta sklonost ka pušenju nikotina ponovno se doživljava u djetinjstvu zahvaljujući principu ponavljanja. Oni počinju pušiti ranije i više od drugih mladih ljudi koji nisu opterečeni tom lošom navikom iz prošlosti.

22.3 Da li pušenje loše utječe na još nešto osim na pluća pušača i izaziva kod njih rak pluća ?

Neki okorjeli pušaći kažu da bi radije umrli od raka pluća 10-20 godina prije vremena, nego što bi se odrekli užitka pušenja; uostalom, kada si mrtav, to je kraj svega. No, da li je problem riješen kada je pušenje dovelo do raka pluća i do prijevremene smrti ? Gledano iz kozmičke perspektive, rak predstavlja samo manji oblik oštećenja u usporedbi sa štetom napravljenom jezgrama talenata i mentalnim strukturama. Dugotrajno pušenje narušava jezgre talenata za stvaranje normalnih i zdravih pluća. Jezgre talenata se oštećuju svaki puta kada se zapali cigareta. U skladu sa zakonom privlačenja i odbijanja, svijest koja se nalazi iza tih oštećenih jezgara talenata odabrat će gene koji stvaraju predispozicije za plućne bolesti.

Vidjeli smo da se nove jezgre talenata za naviku pušenja stvaraju istovremeno dok se sabotiraju jezgre talenata za stvaranje organa. Pušenje može postati takva rutina da ljudi puše potpuno automatski bez da razmišljaju o tome. Stari poroci i loše navike prenose se na dnevnu svijest u sljedećem životu kroz ponavljanje u djetinjstvu i mladosti. Svaka sklonost, svaka karakterna osobina, vrlina ili porok ukorijenjeni su u jezgrama talenata koje preživljavaju smrt tijela.

Buduća istraživanja će moći pokazati da li postoji dugoročna statistička veza između dugotrajnog pušenja i pojave urođenih plučnih bolesti.

22.4 Koji je uzrok urođenih metaboličkih poremećaja ?

U knjizi «Idealna hrana» možemo čitati o uzrocima urođenih metaboličkih bolesti. Tu također možemo pronaći Martinusovu često citiranu rečenicu o dobro postavljenom stolu : «On mora shvatiti da dobro postavljeni stol koji je u skladu sa današnjom modom predstavlja srebrom, kristalima i cvijećem prekriven put prema bolnici, čini svečano ukrašenu prečicu prema smrti. On je uzrok organskih poremećaja i zakrečenja» (Knjiga br. 5, 9 poglavlje).

Sa svojeg studija biokemije još se uvijek sjećam kako sam bio fasciniran da znanstvenici mogu odrediti uzrok bolesti sve do molekularne razine, sve do nepravilnosti u genetskom kodu u DNK molekuli. To je bilo u vezi sa predmetom o urođenim metaboličkim greškama. Zapanjujuće je to da samo jedan od četiri nukleotida treba biti pogrešno smješten u genu koji predstavlja šifru za određenu sintezu bjelančevina da bi se spriječila sinteza ispravnog enzima. Taj genetski nedostatak dovodi do toga da se u enzim smješta pogrešna aminokiselina, što za uzvrat može dovesti do nesposobnosti da se promijeni određena tvar, koja se tada akumulira kao otrov ili može dovesti do nedostatka neke druge važne tvari. Neki metabolički poremećaji su opasni po život i neizlječivi, dok drugi mogu dovesti do ozbiljne pretilnosti.

Gledano iz materijalističke perspektive, moglo bi se reći da se uzrok za neku bolest može pronaći u neispravnom nizu baza četiri nukleotida u DNK molekuli. Taj nedostatak je ili naslijeđen od roditelja ili ga je uzrokovala mutacija. Međutim, kao što smo već vidjeli, kozmičke analize upućuju na dublji uzrok. To je prirodni zakon da ljudi moraju snositi posljedice svojih djela. Nema posljedica bez uzroka. Genetski nedostatak nije uzrok, već posljedica prethodnog nezdravog načina života. Nezdravi način života oštećuje određene duhovne jezgre talenata koje predstavljaju stvaralačku snagu bića, a time i polja snage koja se aktiviraju tokom trudnoće. Oštećene jezgre talenata mogu proizvesti mutacije koje rezultiraju bolesnim genima. Ti genski kodovi točno odgovaraju bolesti koja dovodi do slabljenja neke prirodne funkcije. Dakle, bolesni geni samo odražavaju mehaničku stranu štete pričinjene jezgrama talenata, što je posljedica pogrešne upotrebe različitih energija uma.

Kada nešto poremetimo, to će se sigurno slomiti. Ako nastavljamo sa sabotiranjem neke prirodne funkcije, ona će na kraju biti potpuno uništena. Neredovita prehrana, prejedanje, previše slatkiša, premasna hrana, previše bijelog brašna i šećera ili jednostavno pogrešna prehrana, zloupotreba lijekova, duhana, alkohola i ostalih otrovnih tvari može doprinjeti uništenju talenta za normalan metabolizam.

22.5 Koje su posljedice svakodnevnog prejedanja i loših prehranbenih navika ?

Jedan od suradnika jednom je upitao Martinusa kako može pobijediti pretilnost, na što je on odgovorio da to nije lako jer je to organska sklonost. To je šteta uzrokovana pogrešnim prehranbenim navikama tokom vrlo dugog vremenskog perioda i može zahtijevati jednako dugi period normalnog života da bi se ispravila. Povratak zdravlju sastoji se u neprekidnom življenju zdravog života.

Svakodnevno prejedanje neizbježno preopterećuje probavne i metaboličke sustave. To može postati takva navika da mi više ne primjećujemo da previše jedemo. To svakodnevno narušava prirodnu osnovu zdravog i normalnog metabolizma. Izbjegavanje jela i ponovljene dijete za mršavljenje mogu također poremetiti normalne funkcije i dovesti do budućih organskih oštećenja. Na isti način anoreksija i bulimija mogu također imati svoje korijene u pogrešnim prehranbenim navikama u prethodnim životima.

U najgorem slučaju, dugotrajna pogrešna prehrana i štetne droge mogu uništiti metabolički sustav i pratiti pojedinca kroz nekoliko inkarnacija.

Martinus : «Što se tiče nepravilne prehrane, ona može toliko utjecati na stvaralačku sposobnost pojedinca da on postane nesposoban stvarati normalne tjelesne organe u svojem fizičkom tijelu u novoj inkarnaciji. Posljedica toga je da tijelo već pri stvaranju embrija postane pretjerano debelo. Činjenica da je takav pojedinac u pravilu rođen kod roditelja sa sličnim sklonostima, ili je on uništio svoju stvaralačku sposobnost pićem i uslijed toga se rodio kod roditelja koji su ovisni o alkoholu, ili je na neki drugi način rođen kod roditelja koji poput njega imaju iste dobre ili loše sklonosti, predstavlja, sasvim prirodno, zakon privlačenja i odbijanja.» (Idealna hrana, 9 poglavlje).

22.6 Jesu li hendikepirani ljudi odgovorni za svoju situaciju ?

Isticanje veze između destruktivnog načina života i urođenih bolesti često se doživljava kao oblik cinizma ili nedostatka suosjećanja. Glenn Hoddle, trener engleske nogometne momčadi, bio je otpušten s posla 1999 g. nakon što je rekao u intervjuu da su hendikepirane osobe osobno odgovorne za svoje stanje. Takav pogled je pokrenuo oluju bijesa javnosti protiv njega. Izgleda da ljudi više vole objašnjenje da su neki ljudi dovoljno nesretni da izvuku kraću slamku u besmislenoj lutriji života. Slučaj i besmisao su brojnim materijalistima prihvatljiviji od zakona o uzroku i posljedici.

No, pozitivan aspekat u svemu tome je da bolna iskustva predstavljaju put ka savršenstvu. Svi ljudi će proći kroz istu količinu bola i patnje kako bi postigli istu količinu suosjećanja i humanosti. Nitko ne prolazi bolje od drugih. Da bi postali isto, mi moramo doživjeti isto. Čak iako svi mi trebamo doživjeti istu količinu patnje da bi postali savršeni, mi ne moramo doživjeti potpuno iste stvari ili činiti potpuno iste greške.

Zakon sudbine, za koji Martinus kaže da je istovjetan sa zakonom o uzroku i posljedici, pokazuje nam da patnja ima smisla, a to je stvaranje iskustava, a od tuda i neprestana evolucija (vidi također 23.8-23.12). Na nesretnu sudbinu ne bi se trebalo gledati kao na kaznu, već kao na neophodnu posljedicu naših vlastitih djela što nam pomaže u našem razvoju. Bolest je poput budilice koja nas opominje da se nalazimo na pogrešnom putu. Ljudi su često nesvjesni svojih grešaka, i doživljavaju svoj sadašnji način života sa nedopuštenim užicima kao put ka svjetlosti. Martinus vidi bolest i patnju kao zaštitnu ogradu koja nas spašava od pada u provaliju. Oni koji postanu toga svjesni neće nimalo sumnjati kojim će putem krenuti. Bol i patnja nam pokazuju put ka istini i životu (vidi također LB1, 86).

22.7 Tko je kandidat za nenormalni život ?

Najozbiljnije uništavanje jezgara talenata za stvaranje organizma proizlazi iz pušenja, alkoholizma i ovisnosti o drogama. U 3. poglavlju svoje knjige «Idealna hrana», Martinus izabire vrlo dramatičan naslov : «Kandidati za buduće nenormalne živote». On ističe da se brojni ljudi bore sa bolestima i pate zbog pogrešnog izbora opojnih tvari ili loše prehrane. Tvari kao što su duhan, alkohol i opojne droge, neprirodne su, one zapravo predstavljaju čisti otrov za organizam, no navika dovodi do neprirodne potrebe za njima.

Martinus : «Potreba za tim užicima se apsolutno ne može zadovoljiti, jer oni nisu nimalo normalni. Ukoliko im se ne odupremo, oni će uništiti um i tijelo korisnika, tako da u najgorem slučaju on završi kao mentalno i fizički propao čovjek koji mora provesti čitavi život u odgovarajućim institucijama» (knjiga Idealna hrana, 3. poglavlje).

Martinus zaključuje to poglavlje riječima : «Kroz smrt i nakon toga život u duhovnom svijetu, pojedinac stječe sposobnost inkarniranja ili rađanja u novom fizičkom tijelu zahvaljujući svojoj stvaralačkoj snazi (X2). No, ta će sposobnost biti nepotpuna u onoj mjeri u kojoj je on potkopao ili sabotirao svoj stvaralački princip pogrešnim načinom života. I on će u odgovarajućoj mjeri postati nenormalna ili bolesna osoba u svojem fizičkom postojanju. Međutim, kroz te mračne živote i duboka iskustva, «Jastvo» se vraća svjetlosti, no u novom i preobraženom obliku» (Knjiga Idealna hrana, 3. poglavlje).

22.8 Zašto je alkohol toliko štetan ?

Brojna istraživanja u zemljama koje proizvode vino, koja često provode ljudi koji vole vino, sugeriraju da je zdravo piti vino i druga alkoholna pića. No, iako neka istraživanja ukazuju na to da alkohol smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, ti izvještaji izbjegavaju istaknuti da on uništava živčani sustav. Neodgovorno je bilo kome preporučivati da konzumira alkohol jer on stvara ovisnost i vrlo je štetan za mozak i jezgre talenata.

Alkohol predstavlja otrov za živčani sustav. Oni koji konzumiraju alkohol postaju zbunjeni, pričaju gluposti, vrti im se u glavi i ne mogu držati ravnotežu, ne mogu voziti auto, itd. Alkohol uzrokuje poremećaje i kratke spojeve u električnom sustavu svijesti.

Često se može čuti primjedba da alkohol i duhan moraju biti dobri za ljude jer neki pušači i ljudi koji konzumiraju alkohol dožive i 90 ili 100 godina. Međutim, problem je u tome što se njih ne može pratiti u njihovim budućim životima, koji će jasno pokazati da oni uništavaju svoje zdravlje. Njihovo dobro zdravlje i velika starost ne mogu se zahvaliti alkoholu i duhanu, već prethodnom zdravom načinu života. Mi se također možemo susresti sa suprotnim argumentom protiv zdravog načina života, jer neki ljudi koji zdravo žive, ipak su lošeg zdravlja. No, nije ih zdrava hrana i piće učinilo bolesnima, već pogrešan način života u prethodnim životima. Zdravi način života pomaže im da ponovno povrate svoje zdravlje.

22.9 Kako narkotici utjeću na svijest ?

Zagovaratelji zakonite dostupnosti hašiša često istiću da je on manje štetan od alkohola. Sigurno je da upotreba hašiša izaziva manje ozbiljnu fizičku štetu od alkohola, no on ima štetnije posljedice na svijest. Navikavanje na hašiš može također dovesti do potrebe da se probaju droge kao što su kokain, heroin, morfij i LSD, koje su još štetnije za svijest.

Alkohol nema samo fizičke posljedice. Poput narkotika, njegove mentalne vibracije također imaju destruktivne posljedice na mentalna tijela i na određene centre u mozgu (Kozmos br. 2/2000). Zbog njihovog štetnog mentalnog djelovanja, alkohol i narkotici su u neskladu sa normalnim mentalnim silama i uzrokuju mentalne kratke spojeve koji dovode ljude u nenormalno stanje sve dok ne nestanu njihove posljedice.

Martinus istiće da alkohol, a naročito narkotici uništavaju one centre u mozgu koji su pripremljeni za doživljavanje intuicije i kozmičke svijesti.

22.10 Kako alkohol utječe na mikroživot tijela ?

Kada alkoholičar nastavlja piti, njegov se unutarnji svijet počinje mijenjati. On uništava svoj normalni svijet stanica i mikrosvijet, tako da se počinju inkarnirati primitivnije, grublje i surovije životne jedinice. Te nove mikrojedinke za svoj život svakodnevno trebaju alkohol. Alkoholičar počinje izgledati nenormalno i osušeno i postupno postaje propao čovjek. Čak iako on želi prestati piti, inkarnacija primitivnih životnih jedinica u njegovom tijelu mu to onemogučava. Kolektivna čežnja ili potreba tih mikrojedinki za alkoholom doživljava se od strane alkoholičara kao žudnja za pićem.

Osnova izgradnje živog životinjskog organizma sa funkcionirajućim organima, stanicama i biokemijskim reakcijama je zakon inkarnacije (14. poglavlje, 14.3). Taj zakon znači da kada se neka funkcija neprestano ponavlja, živa mikrobića inkarniraju se u fizičku materiju organizma, čiji duh i tijelo preuzimaju tu organsku funkciju. Tjelesna kultura alkoholom natopljenog čovjeka može samo biti izgrađena od odgovarajuće alkoholom natopljenih mikrobića.

22.11 Što je duhovno samoubojstvo ?

U svojem članku «Duhovno samoubojstvo», Kozmos br. 2/2000, Martinus opisuje oblik samoubojstva koji se razlikuje od namjernog oduzimanja vlastitog života : «duhovno samoubojstvo» je naziv koji on daje sasvim nesvjesnom i postupnom uništavanju duhovnih tijela i struktura pomoću svakodnevnog ponavljanja loših navika, zloupotreba, nastranosti, poroka i destruktivnih misaonih uzoraka.

Martinus nam kaže da kada se tri ili četiri života zaredom provedu u sve većem padanju u alkoholizam, to može dovesti do takvog uništenja jezgara talenata da se osoba rađa sa Dawnovim sindromom i brojnim hendikepima. Zbog toga što su bile uništene jezgre talenata za stvaranje normalnog mozga, dotično biće pri začeću privlači gene sa tako velikim oštećenjima kromosoma da se ona čak mogu primjetiti kroz normalni mikroskop. Mentalno retardirani ljudi nemaju samo oštećeno fizičko tijelo : njihova mentalna tijela su u jednakoj mjeri oštećena, što stvara velike smetnje u funkcioniranju instinkta, osjećaja, inteligencije i pamćenja.

Kako se mogu popraviti takva oštećenja koja dovode do urođenih bolesti ? Martinus daje vrlo jednostavan odgovor : povratak normalnosti je živjeti normalan život. Jezgre talenata za loše i nezdrave navike automatski će degenerirati i nestati kada se više ne koriste. Čovjeku je potrebno tri ili četiri života da uništi svoje jezgre talenata i jednako dugo da popravi štetu.

Martinus objašnjava da mi također možemo uništiti svoje jezgre talenata i završiti sa bolesnim i uništenim organizmom samo kada iz navike mislimo negativne i pogrešne misli. U svojem članku «Kako se osloboditi straha od smrti», on piše da pored straha od smrti postoje drugi oblici straha i štetne misli koje mogu dovesti do problema sa živcima i mentalnog sloma.

On dodaje : «Stvar nije ništa bolja kada se te bolesne i oštećene organizme opterećuje svakakvim stimulansima, kada se pluća pune otrovnim isparavanjima kao što je duhanski dim, kada se želudac puni alkoholnim tvarima ili drugima materijama koje su destruktivne za normalno doživljavanje života, tako da dotični ljudi postaju nenormalni samo iz toga razloga. Oni koji svakodnevno udišu otrovne dimove i koji jedu i piju ostale tvari koje direktno uništavaju njihovu sposobnost doživljavanja života mogu se samo smatrati saboterima vlastite dobrobiti. Oni zbog toga više ili manje pripadaju kategoriji «samoubojica». No, smisao života nije ubiti samoga sebe. Sve što je suprotno smislu života može samo biti nenormnalno. A to što tu nenormalnost ispoljava vrlo velika grupa ljudi, na nekim mjestima čak i većina, ne čini ju ništa manje normalnom» (Knjiga br. 21B, 12 poglavlje).

22.12 Možemo li promatrati put razvoja od normalnosti ka alkoholizmu i mentalnoj retardaciji – i nazad ?

Gledano iz materijalističke perspektive postoje dobri razlozi za sumnjičavost prema ideji da ljudi mogu u potpunosti uništiti sami sebe i nakon toga se vratiti u normalnost tokom nekoliko života. No, kada se naučimo prepoznavati simptome tog razvoja, možemo promatrati sve stupnjeve nadolje ka kulminaciji mentalne retardiranosti i ponovno nazad ka normalnosti.

Počinjemo sa zdravim ljudima koji piju samo malo alkohola u posebnim prilikama. Međutim, malo po malo postaje navikom da se pije svaki vikend, na primjer. Sljedeći korak je da se pije alkohol svaki dan. Mala količina alkohola čini malu štetu, a velika količina čini veliku štetu. No, svi alkoholičari imaju isti skromni početak. Stvari uvijek tako počinju. Možemo promatrati odvijanje događaja sa ljudima na koje je alkohol jako utjecao. Oni postupno postaju nesposobni zadržati normalan posao, i ako oni nastave sa zloupotrebom alkohola, oni sve više tonu i završavaju kao bespomočni i propali ljudi. U drugu ruku, također možemo vidjeti ljude koji su toliko mentalno retardirani da ih se hrani i mijenjaju im se pelene kao bebama. Međutim, drugi su manje oštećeni i neki retardirani ljudi mogu obavljati brojne od svojih osnovnih svakodnevnih funkcija. Ovdje također možemo vidjeti put razvoja od potpuno uništenih organizama ka drugim stupnjevima manjeg oštećenja sve do normalnosti.

Kada možemo vidjeti taj evolucijski put od normalnosti sve do stupnja potpuno propalog čovjeka i natrag ka normalnosti, možemo se zapitati : zašto pojedinac ne bi prošao tim evolucijskim putem ? Tako se argumentira u znanosti ! Na svojem tečaju astronomije na Kopenhaškom univerzitetu, učio sam o Hertzsprung-Russell-ovim dijagramima koji pokazuju kako se zvijezda rađa, živi i umire. No, kako to možemo znati ? Tko je ikada vidio rođenje zvijezde, kako se razvila od mlade do stare zvijezde, da bi na kraju nestala ? Za taj proces su potrebni milioni i milijarde godina. Još niti jedan čovjek nije dovoljno dugo živio da bi vidio rođenje, život i smrt zvijezde. A ipak je postavljena znanstvena teorija o životnom ciklusu zvijezde, koju su podržala brojna promatranja. Čak iako ne možemo pratiti život neke pojedine zvijezde, među milijardama zvijezda na nebu možemo promatrati različite vrste zvijezda na svim stupnjevima evolucije od početka do kraja. Kada se brojne promatrane zvijezde mapiraju na Hertzsprung-Russell-ovom dijagramu, vidimo određene evolucijske putove za različite vrste zvijezda.

Znanost je pokazala da svaka zvijezda slijedi takav evolucijski put koji je bio određen promatranjem brojnih različitih zvijezda, i da to čini na potpuno individualan način. Ukoliko je to znanost, tada je jednako znanstveno pretpostaviti da svaki pojedinac također može slijediti evolucijski put koji je nastao promatranjem tisuća zdravih ljudi, alkoholičara i mentalno retardiranih ljudi i svih pojedinih stupnjeva između njih.

22.13 Može li se mongolizam izbjeći abortusom ?

Krvnim testom nakon kojeg slijedi posebno skeniranje i test plodne vode može se otkriti da li embrio pokazuje znakove oštećenja kromosoma. Naslovnica MetroXpresa br. 89, 2006 najavila je da se sada gotovo svi roditelji u Danskoj mogu odlučiti za abortus ukoliko je njihovom nerođenom djetetu dijagnosticiran Downov sindrom. Međutim, ne odlučuju se sve trudnice na te testove.

Ipak, gledano iz kozmičke perspektive, abortus nije rješenje. Naprotiv, on predstavlja daljnje sabotiranje nesretnih ljudi koji su uništili sami sebe alkoholom u prethodnim životima. Oni trebaju roditelje i dobre učitelje koji mogu djelovati kao fizički anđeli čuvari kako bi im pomogli i stimulirali u njima potrebu da se vrate normalnom životu. Šteta na jezgrama talenata može se samo popraviti normalnim životom bez ovisnosti. Sama je priroda stala na kraj ovisnosti hendikepirane osobe tako što se pobrinula da joj on više ne može udovoljiti.

Trudnoća zahtijeva puno energije. Hendikepirana osoba čiji je fetus bio abortiran vraća se nazad na duhovnu razinu sa energetskim deficitom u njegovim baterijama životne sile, što samo pogoršava situaciju. Martinus je pisao o abortusu i ubijanju nerođene djece u LB 4, 1471-1482.

Abortus je potpuno razumljivo i logično rješenje gledano iz materijalističke perspektive teorije jednog života. Međutim, gledano iz kuta kozmičkih analiza, to je kršenje zakona života i ljubavi koje također rezultira određenim sudbinskim posljedicama za one koji su u to uključeni. (Vidi također 23.9, 24.18).

Gledano iz kozmičke perspektive, abortus je nelogično rješenje. Ako mi na bogatom Zapadu koristimo skeniranje, testiranje plodne vode i abortus kako bi spriječili da se mentalno hendikepirane bebe rađaju među ženama iznad 40 godina, samo ćemo vidjeti da će se one rađati među mlađim ženama ili u siromašnim zemljama koje nemaju mogučnosti da se brinu za njih. Mi ih ne možemo spriječiti da se ponovno rode na fizičkoj razini. Abortus ne može uništiti vječno «Jastvo» pojedinca i njegovu stvaralačku snagu sa svim njenim jezgrama talenata. Pravi uzrok mentalne retardiranosti ne može se pronaći u fizičkim kromosomima, već u oštećenim jezgrama talenata, i ta se šteta samo može popraviti pomoću normalnog života i ponovnim treningom u fizičkom tijelu. Glavni zadatak budućih istraživanja sastojat će se u sprječavanju alkoholizma i ovisnosti o drogama kako bi se prije svega spriječilo da dođe do takve štete.

Širokorasprostranjena upotreba kontraceptivnih sredstava ili sličnih metoda, isto tako nije idealno rješenje. Kontraceptivna sredstva se na umjetan način miješaju u hormonalne funkcije tijela. Gledano iz kozmičke perspektive, upotreba kontraceptivnih sredstava mora se smatrati svakodnevnim sabotiranjem normalnih funkcija plodnosti i može imati, dugoročno gledano, destruktivne posljedice na odgovarajuće jezgre talenata, što će u budućim životima rezultirati smanjenom plodnošću. Tada riskiramo da doživimo ironiju sudbine da kada možemo imati djecu, mi to ne želimo, a kada to želimo, mi ne možemo.

22.14 Koje je rješenje problema mongolizma ?

Umjesto oslanjanja na dijagnozu plodne vode i abortus kao način izbjegavanja mongolizma, društvo će s vremenom razviti bolju zdravstvenu politiku i liječenje kako bi potaklo ljude da prestanu pušiti, konzumirati alkohol i uzimati droge.

Martinus predviđa da u budućnosti na Zemlji više neće biti klaonica, pivovara ili tvornica duhana. Neki čitatelji bi mogli prigovoriti da to neće biti tako dobra ideja, jer će brojna poduzeća biti uništena, a ljudi će ostati bez posla. No, Martinus govori o polaganoj i postupnoj promjeni, i zaključuje : «Niti jedno poduzeće koje proizvodi cigarete, pivovare koje proizvode alkoholna pića, klaonice, uzgajivači stoke ili ostale firme koje se bave narkotično-animalnim izvorima prehrane neće biti uništeni ili ostati bez posla zbog naglog prelaska čovječanstva na novi izvor prehrane, jer je takav nagli prelazak apsolutno nemoguć. Ljudi se nalaze na previše različitim stupnjevima evolucije da bi svi oni istovremeno prešli na novi izvor prehrane. « (Idealna hrana, 7 poglavlje).

Nakon što smo raspravljali o pušenju, Martinus opisuje kako će buduće čovječanstvo gledati na današnje nedovršene ljude : «Isto tako, veliki broj nedovršenih ljudi guta druge još opasnije otrovne tvari : alkohol i droge u vrlo različitim oblicima. Dovršeni će čovjek iz budućnosti sa užasom čitati o neobičnim običajima modernog čovjeka po pitanju tih otrovnih tvari. On potvrđuje svaku radost, svaku proslavu, svaki sporazum sa «čašom», tj. sa velikom količinom samoubojstva ili mentalne konfuzije, isto kao što je svaka depresija također potvrđena gutanjem veće ili manje količine sličnih smrtonosnih otrovnih tvari ili tvari koje pomućuju um. To neprestano jedenje, pijenje i udisanje otrovnih tvari ili njihovo ulijevanje u glavne vitalne organe organizma, koji su isključivo stvoreni za probavu prirodne hrane i za prirodno disanje (bez održavanja njihovog zdravlja biće nikako ne bi moglo živjeti i uživati u prirodnoj dobrobiti na fizičkoj razini), čovjeku iz budućnosti također se otkriva veliko područje primitivnosti i praznovjerja kod današnjeg civiliziranog čovjeka.» (Knjiga br. 23C, Primitivnost i praznovjerje, 5. poglavlje).

22.15 Da li je sklonost ka ovisnosti genetski predodređena ?

Moderna genetska istraživanja pokazuju da neki geni reduciraju rizik od ovisnosti, dok se drugi mogu povezati sa ovisnošću. Nisu bili identificirani geni za ovisnost, već prije geni koji se povezuju sa rizičnim faktorima za ovisnost koji se mogu aktivirati u nepovoljnom okruženju.

Gledano iz materijalističke perspektive, kada se netko rodi sa genetski rizičnim faktorima to se gleda kao slučajnost, dok gledano iz kozmičke perspektive mi smo bili ovisnici ili smo na neki drugi način stvorili preduvjete za ovisnost u prethodnim životima. Zahvaljujući zakonu privlačenja i odbijanja, strukture svijesti prethodnog ovisnika neminovno će ga dovesti u okruženje koje potiče ovisnost. Mi smo osobno odgovorni za svoju vlastitu situaciju i za svoje vlastite gene. Mi nismo slučajno rođeni sa nasljednim predispozicijama za ovisnost, kao što nismo slučajno rođeni, na primjer, sa dobrim genima za trčanje maratona. Mi smo rođeni upravo sa takvim talentima i sklonostima koje smo osobno razvili u prethodnim životima.

22.16 Da li je ovisnost gotova sa smrću ovisnika ?

Ne, kozmičke analize nam kažu da problem jednostavno ne nestaje sa ranom smrću ovisnika. Jezgre talenata za stvaranje njegovih duhovnih tijela su toliko oštećene da će se on roditi u budućim životima sa predispozicijom za mentalne bolesti, koje će se manifestirati prije ili kasnije. Zapravo, droge buše rupe prema duhovnom svijetu. U svojem budućem životu prethodni ovisnik može već u mladosti biti privučen svojim porokom, ponovno stvarajući rupe ka duhovnom svijetu, što ga može dovesti do živčanog sloma, do mentalne bolesti ili shizofrenije i može imati halucinacije ili razgovarati sa duhovima mrtvih. Može biti potrebno više od jednog života da se izliječe najozbiljnije mentalne bolesti ukoliko su one rezultat nekoliko života koji su bili provedeni u pogrešnom razmišljanju ili u zloupotrebi droga. No, kao što smo već vidjeli, povratak normalnosti sastoji se u življenju normalnog života.

22.17 Kada dolazi do prijelomne točke za ovisnike o drogama ?

Vrlo je teško osloboditi se takve uznapredovale ovisnosti o drogama u kojoj su tijelo u potpunosti napustile njegove prirodne mikrojedinke. Mikrokozmos ovisnika sada naseljavaju životne jedinice koje su potpunosti prilagođene životu na drogama. Poriv za drogom može postati toliko jak da se ovisnik neće ustručavati od laganja, krađe, varanja ili čak i ubojstva da bi došao do droge. Martinus je nazvao tu destruktivnu žudnju za narkoticima crna vatra, koja neutoljivo gori u duši ovisnika dok proždire njegova duhovna tijela i jezgre talenata. Borba da bi došao do nakomanske igle je poput smrtonosnog pakla koji u potpunosti uništava ovisnika.

No, isto kao što drveće ne raste sve do neba, isto tako postoje i granice u vlastitom samouništavanju. To uništavanje kulminira mentalnom bolešću ili retardiranošću, nakon čega dolazi do prijelomne točke. Ova kulminirajuća patnja dovodi do toga da vječno «Jastvo» vapi za povratkom u normalnu ljubav prema životu. Želja za povratkom u normalno postojanje stvara mentalnu prijelomnu točku. Gledano iz perspektive sagorjelog devijanta, normalnost počinje izgledati vrlo sjajno i privlačno. Prethodni ovisnik osjeća snažnu čežnju da ponovno postane normalan. Unutranja svjetlost počinje sve više i više sjajiti. Ta svjetlost, koja postoji kao prirodni izvor u svim živim bićima, postupno vodi prethodnog ovisnika iz njegovog nastranog postojanja, kojim se on strahovito zasitio. Kada on počne čeznuti za tim da postane savršen, on ponovno počinje graditi svoje postojanje.

Martinus naziva ovisnost o drogama najvećim zastranjenjem u životu, ali nakon tog neophodnog stjecanja iskustava u mračnoj zoni spiralnog ciklusa, vječni kozmički putnik može nastaviti svoje putovanje vječnim putanjama spiralnog ciklusa.

22.18 Da li je samouništenje putem razvratnog života potpuno uzaludno ?

Bolna iskustva povezana sa zloupotrebom droga i uništenje jezgara talenata nisu uzaludni. Svaka patnja stvara sposobnost suosjećanja, koja je istovjetna sposobnosti humanosti i ljubavi prema bližnjem koja vodi evoluciju ka savršenstvu. Ljudi imaju slobodnu volju da unište živi univerzum u obliku svojeg vlastitog organizma. No, oni moraju doživjeti posljedice svojih vlastitih djela u obliku života u uništenom univerzumu, vjerojatno u tijelu sa brojnim hendikepima. Pored razvoja suosjećanja i humanosti, patnja također čini pojedinca potpuno imunim na ponavljanje istih grešaka u budućnosti. Mi učimo iz vlastitih iskustava. Savršenstvo pretpostavlja znanje o svemu u životu, i o dobrom i o zlu. Iskustvo nesavršenstva je neophodna osnova za stvaranje savršenstva. Iskustvo patnje može biti raspodijeljeno na različite periode i različita područja. Neće svi ljudi postati ovisnici o drogama ili nastrani seksualni ubojice, ali svatko će doživjeti ili osjetiti istu količinu patnje kako bi razvio suosjećanje i humanost koji vode ka stvaranju dovršenog ljudskog bića.

* * * *

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA  JE  VJEČNO  AKTUALNA. OVDJE   JE  ONA USPOSTAVILA  DIJALOG  SA  DARVINOVOM  TEORIJOM  EVOLUCIJE  I  INTELIGENTNIM  DIZAJNOM.

Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.  Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o MARTINUSU, DARWINU I  INTELIGENTNOM  DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.

Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na www.oletherkelsen.dk

 

* * * * * * *

There is both instructive and entertaining reading with such chapter headings as: Martinus acquires Cosmic Consciousness, Krishnamurti as World Teacher, Prophecies about the Danish World Teacher, The Secrets of the Pyramids, The World Language – Esperanto, The Earth – a Living Being, The World State, Love towards Animals, Sickness and its Cure, The Christ Morality, Can Eternity be Understood? and The Second Coming of Christ. The book the outlines a new culture based on a new world morality and is intended for everyone who is interested in politics, science, philosophy, the environment, health and peace. The book may also be read as an introduction to the whole of Martinus’ life’s work – The Third Testament.
Ole Therkelsen (born 1948), chemical engineer and biologist, writes on the basis of his life-long involvement with Martinus Cosmology. He has given 2000 lectures on the Cosmology in fifteen countries in six different languages. Many of these lectures can be heard on www.oletherkelsen.dk.

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution. Ole Therkelsen writes on the basis of Martinus Cosmology
Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution by Ole Therkelsen, Denmark. See Martinus Cosmology, Martinus Spiritual Science.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn

Sadržaj

1. DIO

SVEMIR I SLIKA SVIJETA

 1. Poglavlje Martinus i slika svijeta
 2. Poglavlje Prirodna i duhovna znanost
 3. Poglavlje Trojna struktura svemira
 4. Poglavlje Svemir i živa bića
 5. Poglavlje Principi kozmičkog stvaranja

2. DIO

EVOLUCIJA I SVJESNO STVARANJE

 1. Poglavlje Darvinizam i inteligentni dizajn
 2. Poglavlje Fizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje Informacija – kaos ili kozmos
 4. Poglavlje Evolucija kao izraz misli i svijesti
 5. Poglavlje Svijest kao proizvod slučaja
 6. Poglavlje Entropija i prikupljanje informacija
 7. Poglavlje Pamćenje i kartoteka života
 8. Poglavlje Vječno prikupljanje informacija
 9. Poglavlje Život unutar života, unutar života, unutar života …
 10. Poglavlje Organi koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. Poglavlje Naslijeđe i okruženje. Jezgre talenata i ponavljanje
 13. Poglavlje Dizajn u evoluciji
 14. Poglavlje Dizajn u biokemiji
 15. Poglavlje Životni poriv i čežnja u evoluciji
 16. Poglavlje Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3. DIO

DEFEKTIVNI GENI BOLEST I ZDRAVLJE

 

 1. Poglavlje Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. Poglavlje Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. Poglavlje Misli, zdravlje i bolesti
 4. Poglavlje Cilj evolucije

Martinus i njegovo životno djelo 

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

© Ole Therkelsen 2007

Ilustracije © Martinus Institut

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

Den filosofiske Martinus i 1934. Martinus Institut. www.oletherkelsen.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk. På forsiden af “Martinus Erindringer”

čna slika svijeta

Martinus (1890-1981) opisao je u svojim knjigama – koje su sve zajedno poznate kao ”Treći zavjet” – logičnu, sveobuhvatnu sliku svijeta koja pokazuje da sva živa bića predstavljaju dio živog svemira i neprestano se razvijaju prema sve višim oblicima života. Veliki prevrati i krize našeg vremena ukazuju na propast svjetske kulture i na rođenje novog, humanog svjetskog društva.

Duhovna znanost

U svojim analizama Martinus pokazuje kako se naša svijest, psiha i moral razvijaju putem reinkarnacije i karme u skladu sa prirodnim zakonima, koji tijekom vremena dovode do toga da sva iskustva, kako ugodna tako i neugodna budu pojedincu od koristi. Sva Martinusova djela predstavljaju kozmologiju ili duhovnu znanost koja može pružiti čitatelju optimističan pogled na život i inspirirati ga da prakticira toleranciju i ljubav prema bližnjem.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Originalni danski naslov :

Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori

Prvo izdanje, prvi tisak 2007. Ole Therkelsen

Sva prava zadržana

© Martinus Institut

www.martinus.dk

www.oletherkelsen.dk

Preveo sa danskog na engleski : Richard Michell

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden

With the best wishes from

Ole Therkelsen

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf www.oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN  BLOG

www.oletherkelsen.dk

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw