Martinus og julens kosmiske budskab

OT143. Martinus og julens kosmiske budskab

Foredrag af Ole Therkelsen i Martinus fødeby Sindal den 16.11.2014

Martinus taler om julen

I sine juleforedrag kom Martinus altid ind på verdensgenløsningsprincippet, der fungerer ved, at de ældre brødre i udviklingen hjælper de yngre. Hjælpen kan komme ad åndelig vej, eller den kan komme ved, at der fødes verdensgenløsere og profeter i fysisk skikkelse, som f.eks. Moses, Buddha, Jesus og Muhamed. I foredraget om julen med titlen Julestemningafholdt den 15. december 1958 kommer Martinus ind på, at det ikke er det dyriske princip, der giver julestemning, men derimod det menneskelige princip, der er ved at fødes ind på jorden.

Martinus skriver om julens budskab i småbog nr. 13: Jule-evangeliet

De andre evangelier og overleveringer af de bibelske traditioner og budskaber har en  åbenlys fortolkning for almenheden. Men evangeliet om julen har også en  skjult side, der ligesom andre religiøse budskaber i sin dybeste analyse et mysterium, en okkult foreteelse.

Det ny testamentes to store overleveringer: budskabet om julen og om påsken har ikke til hovedformål at være historisk beretning med historiske data.

Martinus’ arbejde havde et globalt sigte, og Martinus fremstår på denne baggrund ligesom Jesus som en verdensgenløser, en verdensfornyer eller en verdenslærer. – I de forskellige hellige skrifter inden for hinduisme, buddhisme, islam, jødedom, kristendom og andre religioner, kan man læse flere profetier om en stor verdenslærers komme eller genkomst.
         Martinus talte om tre begivenheder, som havde haft stor betydning for menneskehedens udvikling, nemlig Pyramidebegivenheden, Moses-begivenheden på Sinai med de ti bud og Kristus-begivenheden med korsfæstelsen (se kap. 11).
Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

Fødslen af det menneskelige princip ved pyramiderne for 90.000 år siden

Det af Martinus’ symboler, der ligner Cheopspyramiden mest, er symbolet med titlen Verdensgenløsningsprincippet. (DEV1, symbol nr. 2). Cheopspyramiden spiller en helt central rolle i forbindelse med skabelsen af en menneskelig verdenskultur eller en human verdensmoral. Den lyse side af menneskehedens uddannelsesforløb, der organisk er indbygget i det kosmiske forældreprincip, verdensgenløsningsprincippet, tog sin begyndelse for knap hundredtusind år siden, og den vil finde sin afslutning om nogle få tusind år i forbindelse med skabelsen af en ny verdensmoral, der i princippet er en ren kristusmoral. Dette forløb er i virkeligheden helt analogt med et fra undervisningsministeriet planlagt uddannelsesforløb fra børnehaveklasse til kandidateksamen på universitetet.

Martinus vægtæppe med pyramiderne, cheops, giza
Martinus i sofa i dagligstuen med sfinksen og pyramiderne i Ægypten. Cheops, Giza

Pyramidens, Jesus’ og Martinus’ rolle i verdens udvikling

Denne første menneskeliggørelse eller humanisering af det primitive dyremenneske tog ifølge Martinus sin begyndelse for ca. 90.000 år siden ved pyramiderne. Mest kendt er den største pyramide, Cheopspyramiden, der er den eneste af oldtidens syv vidundere, der stadig er bevaret. Naturvidenskaben i dag angiver, at pyramiden blev bygget for højst 5.000 år siden.

 Martinus egne foredrag om julens budskab

I sine foredrag om julens budskab kom Martinus ofte in på  på verdensgenløsningsprincippet, der fungerer ved, at de ældre brødre i udviklingen hjælper de yngre. Hjælpen kan komme ad åndelig vej, eller den kan komme ved, at der fødes verdensgenløsere og profeter i fysisk skikkelse, som f.eks. Moses, Buddha, Jesus og Muhamed. I foredraget Julestemningafholdt den 15. december 1958 kommer Martinus ind på, at det ikke er det dyriske princip, der giver julestemning, men derimod det menneskelige princip, der er ved at fødes ind på jorden.

Martinus foran sfinksen og Cheops pyramiden i 1961, Giza, Ægypten. www.martinus.dk
Pyramidens hemmelighed. Martinus stående foran cheopspyramiden og sfinksen i 1961, Martinus Institut. www.martinus.dk

Fødslen af forældreprincippet, verdensgenløsningsprincippet ved Pyramiden

Martinus: “Denne vældige fødsel af dette guddommelige princip begyndte for ca. 90.000 år siden, da menneskeheden blev befrugtet af nogle store væsener, som inkarnerede på jorden. De nedlagde grundprincipperne for hele den materielle videnskab i pyramiderne i Ægypten. Det skal jeg ikke komme ind på, men det var en fødsel, hvor de første menneskelige tilstande fødtes. Dengang var menneskene en slags dyremennesker, men nogle var dog så modne, at man kunne begynde at indvirke på dem, så humaniteten kunne vokse frem.” (Julestemning, Kosmos nr. 12/1992).

          Martinus talte om tre begivenheder, som havde haft stor betydning for menneskehedens udvikling, nemlig Pyramidebegivenheden, Moses-begivenheden på Sinai med de ti bud og Kristus-begivenheden med korsfæstelsen (se kap. 11).

Elsker hverandre. Symbol nr. 44. © Martinus Institut. www.martinus.dk
Symbol nr. 44 af Martinus har titlen: “Elsker hverandre”.
Symbolet er udgivet i bogen “Det Evige Verdensbillede, bog 4”

Fødslen af det menneskelige princip ved pyramiderne for 90.000 år siden

Det af Martinus’ symboler, der ligner Cheopspyramiden mest, er symbolet med titlen Verdensgenløsningsprincippet. (DEV1, symbol nr. 2). Det vil af de følgende stykker netop fremgå, at Cheopspyramiden spiller en helt central rolle i forbindelse med skabelsen af en menneskelig verdenskultur eller en human verdensmoral. Den lyse side af menneskehedens uddannelsesforløb, der organisk er indbygget i det kosmiske forældreprincip, verdens-genløsnings-princippet, tog sin begyndelse for knap hundredtusind år siden, og den vil finde sin afslutning om nogle få tusind år i forbindelse med skabelsen af en ny verdensmoral, der i princippet er en ren kristusmoral. Dette forløb er i virkeligheden helt analogt med et fra undervisningsministeriet planlagt uddannelsesforløb fra børnehaveklasse til kandidateksamen på universitetet.

Det Tredie Testamente - en videnskabelig, logisk og intellektualiseret kristendom af Martinus (1890-1981)
December 2004 blev Det Tredje Testamente – Den intellektualiserede Kristendom udgivet på BORGEN 23 år efter Martinus bortgang.

 

Martinus’ sidste beslutning

Blot nogle få måneder før sin bortgang afbryder Martinus imidlertid arbejdet med forklaringen af titlen Det Tredje Testamente til prologen til Livets Bog 1 [plan B]. Han begyndte i stedet at skrive et nyt tillæg de to symboler “lyset” og “mørket” på omslagets for- og bagside [plan C]. På sin nye Philips-computer skrev Martinus efter nytår 1981 målrettet på denne nye indledning med forklaring af de to symboler på omslaget til Livets Bog 1, der stod for at skulle udgives på Borgens Forlag i 1981. De, der allerede havde købt Livets Bog, kunne så få et særtryk af denne indledning, så de ikke behøvede at købe hele Livets Bog 1 igen for at kunne læse det.

Indlæggelse på Frederiksberg Hospital

Tidligt om morgenen torsdag den 5. marts 1981 blev Martinus imidlertid indlagt med brud på den ene lårbenshals, efter at han om natten var faldet ud af sengen eller gledet i en løber på gulvet i soveværelset. Søndag den 8. marts, tre dage efter indlæggelsen på Frederiksberg Hospital, forlod Martinus det fysiske plan cirka kl. 01.30 om natten. Dødsårsagen var formentlig en fedtemboli i forbindelse med benbruddet.

Martinus sidste manuskript ark

 I dagene op til indlæggelsen arbejdede Martinus meget intenst med at få færdiggjort dette tillæg med de to symbolforklaringer til Livets Bog 1. Tirsdag skrev han helt indtil kl. 2 om natten, og onsdag indtil kl. 22.30. (Martinus Erindringer, side 187). Eftersom Martinus netop var så optaget af at skrive på denne nye indledning til Livets Bog i dagene før sin indlæggelse, var det ham naturligvis magtpåliggende på hospitalet at fortælle, hvad der skulle ske med denne tekst.

          Den medarbejder, der lørdag aften var den sidste, der talte med Martinus på hospitalet, aflagde rapport dagen efter på et rådsmøde på Martinus Institut, hvor der blev lavet et skriftligt referat af Martinus’ sidste beslutning. Han oplyste, at Martinus dagen før havde sagt til ham, at det, der er skrevet som forklaring til symbolerne på omslaget til “Livets Bog 1”, der nu udgives på Borgens Forlag, ikke skal anvendes. (Kilde: www.martinus.dk/da/bo).

Martinus’ sidste beslutning

Martinus’ sidste beslutning var således, at Livets Bog skulle udgives på Borgens forlag med titlen Det Tredje Testamente uden det forklarende tillæg, der var under forberedelse. – Med denne sidste beslutning var Martinus’ mission dermed fuldbragt.

Ole Therkelsen

*VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176