15. Poglavlje. Organi koji su počeli kao strojevi

15. Poglavlje
Organi koji su počeli kao strojevi

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Ole Therkelsen

15.1 Da li su organi nastali poput strojeva ?

Materijalistička biologija tvrdi da su stanice i organi nastali slučajno procesom spontanog stvaranja ili samo-organizacije. U toj slici svijeta nema mjesta za ideju o svjesnom stvaranju.

Teorija inteligentnog dizajna tvrdi da je izuzetno složena struktura tjelesnih organa morala biti rezultat inteligentnog stvaranja koje je slično strojevima koje su napravili ljudi. No, ta teorija ne uspijeva objasniti uzrok inteligentnog dizajna i ne objašnjava pozitivno mehanizme koji stoje iza stvaranja prirode. Ona pokušava nešto dokazati poricanjem, naime tvrdeći da je Darvinistička teorija evolucije pogrešna.

U odnosu na to, Martinus ne raspravlja samo kroz usporedbe, već tvrdi da su stanice i organi nastali direktno od strojeva i izuma. Njegove analize mineralne, biljne i životinjske materije kao instrumenata svijesti presudne su za razumijevanje njegovih argumenata.

Martinus (1890-1951) med runde briller ca. 1953.. www.martinus.dk
Martinus med sine runde briller, ca. 1953, ved Villa Rosenberg, Klintvej 70, 4500 Nykøbing Sj

15.2 Da li je smrt tijela dokaz o prestanku života ?

Prema Martinusu, kada umremo i kada naš organizam postane leš, to nije zbog toga što je prestao život, već jednostavno zato jer je stroj koji je bio konstruiran da ispoljava život u fizičkom svijetu prestao funkcionirati. To što je automobil uništen nije dokaz da je vlasnik mrtav. On će sigurno kupiti novi i poboljšani model. Kada televizor prestane raditi tako da više ne možemo gledati program, to nije dokaz da više ne postoji TV stanica ili da je ona prestala odašiljati program. To što je žarulja pregorila nije dokaz da više nema struje.

Čak iako oko sebe možemo vidjeti žive biljke i životinje, gledano iz kozmičke perspektive na fizičkoj razini ne postoji život. Zapravo, ono što vidimo je duh koji koristi beživotne fizičke čestice. Ono što na fizičkoj razini izgleda kao život, to je zbog činjenice da «Jastvo» i njegove duhovne strukture iskorištavaju fizičku materiju kako bi ono doživljavalo i stvaralo na toj razini. Iza svih riječi i djela postoji neki pokretač. Upravo ta duhovna koncentracija sile ili elektriciteta ulazi u fetus tokom trudnoće i odvaja se od fizičkog tijela tokom smrti.

Smrt igra glavnu ulogu u razmišljanju ljudi sa materijalističkim stavom prema životu. Oni poriču duhovni svijet koji im omogučava manipuliranje fizičkom materijom i doživljavanje svojeg vlastitog i ostalih fizičkih tijela. Materijalist poriče postojanje života duše koji mu omogučava razmišljanje, pa i samo poricanje. Martinus pokazuje da nakupina materije koja može tvrditi da život ne postoji, nikako ne može biti dokaz te tvrdnje. Čim više netko poriče postojanje života, tim više on koristi energije kako bi oblikovao misli i riječi kako bi dokazao da smo mi samo fizička tijela, tim više on dokazuje suprotno, naime da život postoji (vidi LB4, 1401).

Duh prožima čak i mineralnu materiju. Martinus piše : «Niti jedno živo biće ne može održavati svoje fizičko postojanje bez pomoći materije ili tvari. No, što je to tvar ? Tvar ili materija je glavno sredstvo ispoljavanja života. Ona svoje stanje održava zahvaljujući činjenici da je sva materija ili tvar prožeta duhom. Ali ona nije uvijek prožeta tom duhovnom silom u istoj mjeri. Kada duh prožima materiju samo u minimalnoj mjeri, kao što je kod minerala, on pokazuje tako mali stupanj kretanja ili vibracija da se smatra gotovo beživotnim» (vidi LB6, 2141).

Materija je glavno sredstvo ispoljavanja života

 

15.3 Zašto minerali izgledaju beživotni ?

Martinus u svojoj slici svijeta opisuje šest razina postojanja. Sedma je duhovna razina koju on naziva carstvo blaženstva, čija se posljednja faza počinje manifestirati na fizičkoj razini u obliku mineralnog carstva. Bića u toj fazi postaju zasićena duhovnim oblikom postojanja i sada teže tome da obnove svoju svijest doživljavanjem života kroz fizičku materiju. U prvoj fazi mineralnog carstva sposobnost «Jastva» da koristi fizičku materiju još uvijek je toliko malena da se minerali smatraju gotovo beživotnim. Oni su izgrađeni od mikrobića koja još uvijek nemaju dnevnu svijest u fizičkom svijetu. Mineralna materija je kolektivna masa (vidi LB5, 1691). No, u toj kolektivnoj masi, kojom upravljaju automatske funkcije ili C-znanje tih mikrobića, «Jastvo» postupno počinje dobivati individualni oblik. Ta mikrobića imaju svoju dnevnu svijest na duhovnoj razini u carstvu blaženstva i zbog toga još uvijek ne predstavljaju svjesna individualna bića na fizičkoj razini. Kozmičko objašnjenje činjenice da minerali izgledaju beživotni sastoji se u tome da su oni samo izraz automatskih funkcija mikrobića, a ne njihove dnevne svijesti (vidi LB2, 592-595).

 

15.4 Kako je prema Martinusu nastala živa materija ?

Razlika između mineralne i žive materije sastoji se u tome da u prvoj «Jastvo» nema dnevnu svijest. Mi možemo rezati mineralne dijelove svojeg tijela, kao što su kosa i nokti, bez da išta osjećamo. No, doživljavanje zahtijeva životinjsku materiju koja je prožeta određenom zračećom energijom. Ova energija se djelomično odvaja od organizma tokom spavanja, nesvijesti i anestezije. No, zračeća materija koja se prvobitno povezala s organizmom prilikom stvaranja embrija, ne odvaja se u potpunosti od njega sve do smrti. Leš se tada postupno preobražava iz organske u mineralnu tvar. Iz praha ste nastali, i u prah ćete se vratiti.

Živa materija ima svoje početke u biljnom carstvu, kulminira u životinjskom carstvu, nakon čega ona u carstvu pravog čovjeka degenererira. Živa fizička materija je zapravo samo mineralna materija koja je povezana sa zračećom materijom koju Martinus također naziva duhovna materija ili materija svijesti.

Mineralna materija počinje poprimati svoje prve znakove života kroz kretanje elektrona, atoma i molekula, i kako ju prožima sve svjesnija energija, ona se postupno počinje javljati kao živa tvar, prvo u obliku biljaka, a kasnije u obliku životinja. Životinjski organizam predstavlja samostalno djelujuću svjesnu materiju. To je najviši izraz stvaralaštva «Jastva» u fizičkoj materiji (vidi LB5, 1691-1701).

15.5 Na koji način ljudski organi sliče strojevima ?

Iako stroj koji koristi gorivo nije živo biće, on ipak predstavlja neku vrstu produžetka ljudskog tijela koje ga koristi. Uostalom, on ne bi mogao raditi da netko sa njime ne rukuje. On bi na neki način bio mrtav. Stroj je neka vrsta organa za čovjeka koji ga koristi u svojem svakodnevnom životu. Takvi strojevi razlikuju se od organa u tijelu time što su napravljeni od anorganske materije, jer su ti izumi tek nedavno otkriveni tako da mi još nismo došli do stupnja da ih proizvodimo od organske materije koja se sastoji od životinjskih životnih jedinica. Prema tome, u današnjem stanju strojeve i alate «Jastvo» koristi samo indirektno, jer ono može djelovati na mineralnu materiju samo pomoću životinjskih djelova svojeg organizma. Opširnije Martinusove analize o razlici između žive i mineralne materije mogu se pronaći u knjizi Sahranjivanje, 65-75 poglavlje.

Čovjek može transformirati fizičku materiju pomoću namjernih postupaka ili A-znanja. Nakon dovoljnog broja ponavljanja, ta vrsta aktivnosti postaje naviknuta funkcija (B-znanje), koje se na kraju pretvara u C-znanje, koje poprima oblik talenta ili vještine koja djeluje neovisno kao samostalna funkcija. Te naviknute funkcije postupno transformiraju organizam kako on dobiva sve više i više takvih samostalnih centara. Sve samostalne funkcije organizma, kao što su rad srca, rad žlijezda i probavne funkcije instinktivno kontrolira podsvejesni um. Oni predstavljaju znanje koje je pretvoreno u samostalne centre energije koji ne trebaju nikakvu svjesnu kontrolu od strane pojedinca ili njegove volje.

Sve dok se znanje pojedinca nalazi na A-stupnju dnevne svijesti, stvaranje se može odvijati samo na temelju intelekta ili svjesnog znanja. Strojevi ne mogu stvoriti sami sebe : oni samo mogu nastati pomoću čovjekovog znanja A-stupnja. U odnosu na to, stvaranje organa je odavno postalo znanje C-stupnja, tj. kreativne funkcije su se razvile u svijesti tokom brojnih života kako bi postale naviknute i samostalno djelujuće funkcije.

Dva faktora igraju ulogu u pretvaranju strojeva u žive organizme : prvo trening i praksa, a kao drugo inteligencija i izumi.

Martinus :

Martinus : «Stvaranje svih tjelesnih organa u fizičkoj materiji počelo je, dakle, nekoć davno kao svjesna, intelektualna funkcija volje; to je bilo znanje ‘A-stupnja’. No, u to vrijeme organi još nisu bili organi; oni su još uvijek bili na stupnju današnjih strojeva, a tadašnja su bića imala drugačije organizme ili tijela koja su kasnije zamijenjena sadašnjima. Na isti će način njihovi sadašnji organi u budućnosti biti zamijenjeni nekim drugim organima koji se trenutno nalaze na ‘stupnju strojeva’. To znači da će nakon ovog perioda u kojem se čovjek bavi unapređivanjem svojeg intelekta neizbježno doći do manifestacije ili aktivnosti koja će dovesti do promjene materije. Prva promjena bilo koje materije svjesna je tehnika koja dovoljno dugim ponavljanjem postaje navikuta funkcija i sposobnost, nezavisna od mozga. No, kada se te funkcije osamostale od mozga, one mijenjaju i fizičko tijelo koje se postupno obogaćuje centrima koji samostalno funkcioniraju; tako proces stvaranja koji je počeo kao znanje ‘A-stupnja’ prelazi u znanje ‘B-stupnja’, da bi završio kao potpuno samostalna stvaralačka sposobnost koja predstavlja znanje ‘C-stupnja’.» (Logika, 94 poglavlje).

15.6 Koja je osnovna razlika između stvaranja čovjeka i stvaranja prirode ?

Martinus daje kratak odgovor : čovjekovo stvaranje nalazi se na A-stupnju, dok se stvaranje prirode nalazi na C-stupnju.

Ljudi mogu stvarati tako da djeluju na fizičku materiju iz svijesti mozga ili dnevne svijesti. Njihovo se stvaranje stoga nalazi na A-stupnju. U odnosu na to, stvaralački procesi prirode su napredovali sve do stvaranja na C-stupnju, jer su se oni ponavljali sve dok nisu bili pretvoreni u automatsko ili C-znanje. To omogučava da se stvaranje odvija bez uključivanja dnevne svijesti. Martinus nam kaže da takvim automatskim funkcijama upravlja energija instinkta.

Gledano iz materijalističke perspektive može izgledati kao da su stvari stvorile same sebe, i možemo čuti za izraze kao što su samoorganizirajući sustavi. Doista, sustavi se u određenom smislu mogu samoorganizirati, no Martinus ističe da se to ne događa tako kao što materijalisti vjeruju, na temelju beživotnih ili slučajnih sila, već na temelju automatskih sila svijesti. Kako logično organiziranje može biti planirano i upravljano od strane slučajnih događaja ili beživotnih materijalnih sila ? Slučajni događaji mogu samo biti najgori neprijatelj svakom pokušaju organiziranja !

Neki znanstvenici vjeruju da samoorganiziranje stanica može rezultirati stvaranjem organa, no Martinus nas uvjerava da to organiziranje pokreće biće organa. Na isti način biće organizma je odgovorno za sveukupno organiziranje organa. Isto tako, svijest makrobića planeta Zemlje nije odgovorna samo za organizaciju čitave biosfere, već i za udruživanje ljudi u društva i države, kao i za čitavu evoluciju ka internacionalnom svjetskom carstvu (Kozmos br. 1,2 i 3/1998). Makrobiće kontrolira organiziranje mikrobića.

Martinus vidi sve kemijske reakcije i svo samoorganiziranje u prirodi kao dokaz prethodnog svjesnog života (LB2, 320-323, 394, 411). On nam kaže da samoorganiziranje koje se odvija u čitavom svemiru, u mikrokozmosu, međukozmosu i makrokozmosu, nastaje zahvaljujući prethodno stečenom kozmičkom C-znanju.

15.7 Gdje je inteligencija koja se nalazi iza logičnih struktura prirode ?

Martinus nam kaže da su periodički sustav elemenata, uzorak elektronskih putanja, struktura zvijezda i galaktika, kao i organizmi biljaka i životinja, sve izumi koji su se ostvarili u fizičkoj materiji. On nam kaže da je carstvo inteligencije i mudrosti boravište inteligencije i kreativnosti koje se nalazi iza izuma svih vrsta organizama i čitavog stvaranja u prirodi (VSS 1, 13 poglavlje, Vječni plan svijeta).

Carstvo mudrosti je ured za izume, istraživački laboratorij i radionica modela čitavog svemira (Lb2, 363-368).

Kao još jedan detalj u vezi sa carstvom mudrosti, Martinus spominje da inženjeri, izumitelji i znanstvenici na Zemlji mogu također dobiti inspiraciju i intuitivne impulse od bića mudrosti koja borave u tom carstvu (Zbirka članaka 1, 40.15).

Prilikom stvaranja novih vrsta organizama, sposobnost intuicije omogučava ljudima u carstvu mudrosti suradnju sa bićima mudrosti kako u nižim spiralama mikrokozmosa tako i u višim spiralama makrokozmosa. Zapravo, svaki živi organizam predstavlja suradnju između mikrokozmosa, međukozmosa i makrokozmosa.

Organi i stanice su organski alati koji su na svojim prvim počecima bili izumljeni i proizvedeni u tehničkim i kemijskim laboratorijima i radionicama kao rezultat prethodnog eksperimentiranja, razmišljanja i izračunavanja. Njih su stvorili genijalni izumitelji i znanstvenici na davno nestalim planetama ili svjetovima, što je Martinus detaljnije analizirao u 146 poglavlju svoje knjige Sahranjivanje.

Martinus

Martinus nam kaže da će ideje i principi koji stoje iza današnjih strojeva i izuma, računala i robota postati jednoga dana krv i meso u novim budućim vrstama organizama. «Tehnički i kemijski alati i strojevi predstavljaju prve embrionske početke razvoja organa živih bića na budućim planetama ili svjetovima». To je interesantan naslov 147 poglavlja knjige Sahranjivanje.

Martinus opisuje život u carstvu mudrosti na sljedeći način : «Isto tako ovdje možemo vidjeti modele budućih pronalazaka u fizičkim svjetovima kako se pojavljuju u živom obliku. Uistinu, možemo vidjeti čitavi ocean modela tehničkih i mehaničkih aparata, strojeva, prijevoznih sredstava, kompleksa zgrada, tvorničkih i lučkih postrojenja, itd. Tu se također nalaze i takve stvari kao što su odjeća, obuća, šeširi, namještaj, nakit i ostalo. A to je tek najniži stupanj manifestacije inteligencije u tom području. Na višim razinama možemo vidjeti modele ne samo budućih civilizacija i društava, već i modele novih budućih vrsta životinja i ljudskih bića do sada nepoznatih oblika, nove oblike biljaka, i sve su to realiteti koji će kasnije biti upotrebljeni i oživljeni u krvi i mesu u fizičkim svjetovima. Diosta, ovdje sve vrvi od aktivnosti, no sve je nadahnuto, živo i savršeno. Ovdje se nalazimo u Božjem vlastitom ‘uredu za dizajn’ ili ‘radionici modela’. Ovdje je prvo sjeme svih budućih manifestacija koje će kasnije rasti, oploditi i naseliti buduće planete i svjetove, uljepšat će ih i proslaviti tokom neslućenih stoljeća u budućnosti i kroz čitavu vječnost. Ovdje se nalazimo usred apsolutno najvišeg proljeća života.» (LB3, 642).

– – – – – – – – – –

Što je Martinusova kozmologija u suštini ?

Znanost je pokazala da su sve promjene u fizičkoj materiji podređene zakonima. Martinus pokazuje da također postoje zakoni za um ili za mišljenje. Poznavanje tih univerzalnih mentalnih zakona omogučit će zemaljskom čovječanstvu da zagospodari svojim mentalitetom i da tokom vremena stvori kraljevstvo ljubavi i mira na Zemlji.

* * * *

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA  JE  VJEČNO  AKTUALNA. OVDJE   JE  ONA USPOSTAVILA  DIJALOG  SA  DARVINOVOM  TEORIJOM  EVOLUCIJE  I  INTELIGENTNIM  DIZAJNOM.

Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.  Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o MARTINUSU, DARWINU I  INTELIGENTNOM  DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.

Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na www.oletherkelsen.dk

 

* * * * * * *

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution. Ole Therkelsen writes on the basis of Martinus Cosmology
Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution by Ole Therkelsen, Denmark. See Martinus Cosmology, Martinus Spiritual Science.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn

Sadržaj

1. DIO

SVEMIR I SLIKA SVIJETA

 1. Poglavlje Martinus i slika svijeta
 2. Poglavlje Prirodna i duhovna znanost
 3. Poglavlje Trojna struktura svemira
 4. Poglavlje Svemir i živa bića
 5. Poglavlje Principi kozmičkog stvaranja

2. DIO

EVOLUCIJA I SVJESNO STVARANJE

 1. Poglavlje Darvinizam i inteligentni dizajn
 2. Poglavlje Fizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje Informacija – kaos ili kozmos
 4. Poglavlje Evolucija kao izraz misli i svijesti
 5. Poglavlje Svijest kao proizvod slučaja
 6. Poglavlje Entropija i prikupljanje informacija
 7. Poglavlje Pamćenje i kartoteka života
 8. Poglavlje Vječno prikupljanje informacija
 9. Poglavlje Život unutar života, unutar života, unutar života …
 10. Poglavlje Organi koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. Poglavlje Naslijeđe i okruženje. Jezgre talenata i ponavljanje
 13. Poglavlje Dizajn u evoluciji
 14. Poglavlje Dizajn u biokemiji
 15. Poglavlje Životni poriv i čežnja u evoluciji
 16. Poglavlje Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3. DIO

DEFEKTIVNI GENI BOLEST I ZDRAVLJE

 

 1. Poglavlje Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. Poglavlje Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. Poglavlje Misli, zdravlje i bolesti
 4. Poglavlje Cilj evolucije

Martinus i njegovo životno djelo 

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

© Ole Therkelsen 2007

Ilustracije © Martinus Institut

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

Den filosofiske Martinus i 1934. Martinus Institut. www.oletherkelsen.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk. På forsiden af “Martinus Erindringer”

čna slika svijeta

Martinus (1890-1981) opisao je u svojim knjigama – koje su sve zajedno poznate kao ”Treći zavjet” – logičnu, sveobuhvatnu sliku svijeta koja pokazuje da sva živa bića predstavljaju dio živog svemira i neprestano se razvijaju prema sve višim oblicima života. Veliki prevrati i krize našeg vremena ukazuju na propast svjetske kulture i na rođenje novog, humanog svjetskog društva.

Duhovna znanost

U svojim analizama Martinus pokazuje kako se naša svijest, psiha i moral razvijaju putem reinkarnacije i karme u skladu sa prirodnim zakonima, koji tijekom vremena dovode do toga da sva iskustva, kako ugodna tako i neugodna budu pojedincu od koristi. Sva Martinusova djela predstavljaju kozmologiju ili duhovnu znanost koja može pružiti čitatelju optimističan pogled na život i inspirirati ga da prakticira toleranciju i ljubav prema bližnjem.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Originalni danski naslov :

Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori

Prvo izdanje, prvi tisak 2007. Ole Therkelsen

Sva prava zadržana

© Martinus Institut

www.martinus.dk

www.oletherkelsen.dk

Preveo sa danskog na engleski : Richard Michell

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden

With the best wishes from

Ole Therkelsen

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf www.oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN  BLOG

www.oletherkelsen.dk

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw