14. Poglavlje. Život unutar života, unutar života, unutar života …

14. Poglavlje.
Život unutar života, unutar života, unutar života …

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Ole Therkelsen

 

14.1 Kako je organiziran život u svemiru ?

Materijalistička znanost priznaje da iako bi život mogao postojati na drugim planetama u svemiru, ona ne može prihvatiti da je sunčev sustav, galaktika ili čitavi svemir živo biće.

 

Židovstvo, kršćanstvo i kreacionizam vide svemir kao proizvod Božjeg stvaranja. Ljudi i svemir sa smatraju kao nešto odvojeno od Boga. Svemir je Božje djelo, ali ne i dio samoga Boga.

 

U odnosu na to, Martinusova kozmologija smatra kozmos ili svemir jednim živim bićem. Sve je jedna cjelina ! Fizički svijet odgovara Božjem fizičkom organizmu. Isto kao što je čovjek, pomoću svojeg «Jastva» (X1) i stvaralačke sposobnosti (X2) stvorio svoj vlastiti organizam (X3), isto tako je i Bog, pomoću svojeg «Jastva» (X1) i stvaralačke sposobnosti (X2) također stvorio svoj organizam (X3) – naime, svemir. Božji X1 je zbroj X1 svih živoh bića, dok je njegova stvaralačka sposobnost X2 zbroj X2 svih živih bića, a njegovo stvoreno područje X3 je zbroj X3 svih živih bića.

 

Martinus nam kaže da su sva živa bića izgrađena točno u skladu sa istim trojnim principom i u skladu sa istim principom životnih jedinica. Svako pojedino živo biće je živa stanica u živom organizmu svemira.

 

14.2 Koji je odnos između mikrobića i makrobića ?

Martinus nam kaže da svako biće treba živu tvar pomoću koje može izgraditi svoj organizam, kao i životni prostor u kojem može manifestirati svoj život. Svako živo biće igra dvostruku ulogu : ono je tvar za makrobiće i svemir za svoja mikrobića.

 

Prema Martinusu, živi organizmi ne mogu se stvoriti od beživotne materije. Oni moraju biti izgrađeni od živih mikrobića, od kojih svako ima naročitu funkciju koja je savršeno prilagođena manifestaciji života bića koje predstavlja njegov svemir. I mikrobića i makrobića moraju imati, tj. čitav njihov organizam mora biti prožet duhom ili psihom. (LB6, 2139). Mikrobića se moraju nalaziti na istoj valnoj duljini kao njihova makrobića da bi njihova suradnja u organizmu makrobića bila plodonosna. Zahvaljujući zakonu privlačenja i odbijanja, svako makrobiće će privući upravo takva mikrobića koja treba za izgradnju svojeg tijela i za izvršavanje svojih funkcija. Naročiti odnos između mikrobića i makrobića najopširnije je opisan u poglavljima 75-77 u knjizi Sahranjivanje.

 

14.3 Da li je jezgra talenta živo biće ili samo struktura u elementu sudbine ?

U pravilu Martinus opisuje jezgru talenta kao sposobnost. No, gledano iz određene perspektive, na nju se može gledati kao na živo biće (LB6, 2166, Kozmos br. 1,2,3/1998, Zbirka članaka 1, broj 40).

 

Naše se tijelo sastoji od niza organa, od kojih je svaki jedno živo biće koje ima «Jastvo» i stvaralačku sposobnost. Svaki se organ sastoji od stanica, koje su sve živa bića koja imaju «Jastvo» i stvaralačku sposobnost, itd. u beskonačnost mikrokozmosa. «Jastvo» i svijest ili duh tih mikrobića upravljaju svim funkcijama u živim centrima snage koji predstavljaju organe, stanice, molekule, atome, itd. tijela. Svako mikrobiće u skladu sa time predstavlja neku vrstu talenta za obavljanje specifičnih funkcija organizma. Dakle, bubrezi su jezgra talenta za filtriranje krvi, a pluća su jezgra talenta za vezanje kisika i za izdvajanje ugljik-dioksida. Pojedine stanice su jezgre talenata za njihove određene funkcije u svakom pojedinom organu. Molekule su također jezgre talenata za njihove određene funkcije : dakle, ATP molekula je jezgra talenta za prijenos energije u stanicama. Svaki je organizam prepustio sav svoj rad svojim mikrobićima ! Ne postoji mikrobiće koje je toliko maleno da nije prepustilo svoje funkcije organa još manjim mikrobićima.

 

Čim se nova funkcija dovoljno dugo ponavljala, živo mikrobiće se inkarnira u fizičku materiju organizma tako da njegov duh i tijelo mogu kontrolirati tu organsku funkciju. Tako su nastali naš organizam i naši organi. Ovaj organski zakon je osnova za stvaranje svakog organizma i preduvjet za postojanje životinjske materije (vidi LB6, 2166). Martinus nam kaže da je taj zakon inkarnacije temelj čitave evolucije !

 

Ovo objašnjenje kako nastaje jezgra talenta daje nam uvid u to kao se organizam postupno stvara tokom miliona i milijardi godina. Čitavi uzorak prirode, poput strukture tijela, svjedoći o znanju i sposobnostima koji se temelje na organizaciji logike i svrhovitosti tih brojnih samostalnih funkcija. Zbog toga što oni djeluju poput savršenih strojeva, organi i stanice otkrivaju prethodno znanje i intelektualnost.

 

14.4 Može li se čovjekova struktura usporediti sa strukturom prirode ?

U skladu sa principom životnih jedinica koji se proteže kroz čitavi beskonačni svemir, nakupina galaktika se sastoji od galaktika, koje se sastoje od sunčevih sustava, koji se sastoje od planeta, koje sa sastoje od organizama, koji se sastoje od organa, koji se sastoje od stanica, koje se sastoje od molekula, atoma i elektrona. Kao što nam fraktali omogučavaju da proučavamo malene detalje i da ih povečamo, tada proučavamo te detalje i povečamo ih, mi na taj način možemo nastaviti svoje putovanje u beskonačne dubine mikrokozmosa. Mi također možemo unazad odvrtiti fraktalni film kako bi si predstavili vječno putovanje u makrokozmos. Martinus objašnjava da nam kozmička svijest ili intuicija omogučava da poduzmemo takvo putovanje nadolje sve do živih bića koja sačinjavaju mikrokozmičku stvarnost i nagore ka beskonačnim veličinama makorkozmosa (vidi LB6, 2114-2118).

 

Martinus tvrdi da svako makrobiće određuje klimu svojim mikrobićima. Ljudi kontroliraju klimu svojih organa, staničnih i molekularnih svjetova na isti način na koji galaktičko biće kontrolira i regulira klimu svojih sunčevih sustava sa svim njihovim planetama. Zanimljivo je stoga spomenuti da najnovije istraživanje Danskog svemirskog centra ukazuje na do sada nepoznati odnos između opstanka života na Zemlji i snage kozmičkog zračenja. Klima i opstanak života na Zemlji uveliko ovise ne samo o kozmičkom zračenju koje dolazi od sunca, već i o zračenju koje dolazi od galaktike Mliječni put. Pored toga, promjenjivi odnos galaktike Mliječni put prema svoja dva najbliža susjeda, prema dvije patuljaste galaktike koje su poznate kao Veliki i Mali Mageljanov oblak, također dovodi do promjena u kozmičkom zračenju, što je od presudne važnost za opstanak života na Zemlji (Henrik Svensmark, Astronomische Nachrichten, vol. 327, br. 9, Nov. 2006). Davne 1939 Martinus je već napisao da sunčeve magnetske oluje kontroliraju klimu i život na planetama (LB2, 353).

 

Dakle, mi možemo smatrati našu prisutnost u prirodi kao mikrobića u makrobiću, na isti način na koji mi doživljavamo prisutnost mikrobića unutar našeg vlastitog organizma. Mi smo poput boga za naš vlastiti svemir. Za ljude se uistinu može reći da su stvoreni na Božju sliku i priliku, što je Martinus analizirao u vezi sa osnovnim rješenjem misterija života broj 9 (LB3, 699-700, VSS, 32.11).

 

Zahvaljujući principu životnih jedinica, ljudski organizam je rezultat nezamislivo sveobuhvatne simbioze ! Zapravo, čitavi svemir predstavlja jednu gigantsku simbiozu !

 

Čovjek koji razmišlja

 

 

Izloženo u Martinusovom institutu,Marindalsvej 96,

2000 Fredericksberg

 

Medaljon Haralda Isensteina

 

Lice medaljona Alberta Einsteina – 1926 – u bronci, koji je napravljen povodom njegovog 50-tog rođendana.

 

Martinus : «Kao dijete razmišljao sam : što je to čitavi svijet ? To je zapravo vječna stvarnost, vječno živo biće».

 

Figura : Čovjek koji razmišlja

 

14.5 Što je to čitavi svijet ?

Čak i kada je gledao u nebo kao dijete, Martinus se pitao što je to čitavi svijet. Kao 90-togodišnji starac on je rekao : «Kao dijete sam razmišljao : što je to čitavi svijet ? Zapravo, to je vječna stvarnost, vječno živo biće» (Kozmos br. 8/2006).

 

Martinus je doživio svemir kao živi organizam u svojoj 30-toj godini života, kada je dobio svoje ogromno kozmičko proširenje svijesti. On je postao svjestan života i svijesti čitavog svemira (vidi pogovor u LB7). On je doživio čitavi beskonačni kozmos kao jedno živo biće – naime, Boga. Martinus piše : «Sve što postoji u svakom smislu je živi, djelujući organizam» (LB7, 2658, točka 1).

 

Svemir je živi, djelujući organizam

 

Proučavajući kozmičke analize, mi postupno počinjemo razumjeti da je čitavi svemir, ili Bog, živi organizam koji stvara zdravlje i sreću za sebe tako što stvara zdravlje i sreću za svoja mikrobića. Ako se mikrobiće obraća makrobiću za pomoć, očigledno je u interesu makrobića da tome odgovori, i na taj način dolazimo do razumijevanja rješenja misterija molitve (vidi Martinusovu malu knjigu broj 11 : Misterij molitve).

 

Martinus : «Sva živa bića koja postoje u mikrokozmosu, međukozmosu i makorkozmosu čine čvrstu i nerazdvojnu cjelinu. Mi tu cjelinu nazivamo «svemir». Prema tome, svemir je živi, djelujući organizam kroz koji vječno postojeće božansko «nešto što jest» otkriva, manifestira ili pokazuje svoje nepobitno postojanje, svoju volju, svoju svemoć, svoju sveprisutnost i svoju univerzalnu ljubav (LB7, 2637).

 

Vidite, to možemo nazvati pravim kozmičkim pogledom na život !

 

Što je Martinusova kozmologija u suštini ?

Znanost je pokazala da su sve promjene u fizičkoj materiji podređene zakonima. Martinus pokazuje da također postoje zakoni za um ili za mišljenje. Poznavanje tih univerzalnih mentalnih zakona omogučit će zemaljskom čovječanstvu da zagospodari svojim mentalitetom i da tokom vremena stvori kraljevstvo ljubavi i mira na Zemlji.

* * * *

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA  JE  VJEČNO  AKTUALNA. OVDJE   JE  ONA USPOSTAVILA  DIJALOG  SA  DARVINOVOM  TEORIJOM  EVOLUCIJE  I  INTELIGENTNIM  DIZAJNOM.

Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.  Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o MARTINUSU, DARWINU I  INTELIGENTNOM  DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.

Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na www.oletherkelsen.dk

 

* * * * * * *

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution. Ole Therkelsen writes on the basis of Martinus Cosmology
Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution by Ole Therkelsen, Denmark. See Martinus Cosmology, Martinus Spiritual Science.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn

Sadržaj

1. DIO

SVEMIR I SLIKA SVIJETA

 1. Poglavlje Martinus i slika svijeta
 2. Poglavlje Prirodna i duhovna znanost
 3. Poglavlje Trojna struktura svemira
 4. Poglavlje Svemir i živa bića
 5. Poglavlje Principi kozmičkog stvaranja

2. DIO

EVOLUCIJA I SVJESNO STVARANJE

 1. Poglavlje Darvinizam i inteligentni dizajn
 2. Poglavlje Fizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje Informacija – kaos ili kozmos
 4. Poglavlje Evolucija kao izraz misli i svijesti
 5. Poglavlje Svijest kao proizvod slučaja
 6. Poglavlje Entropija i prikupljanje informacija
 7. Poglavlje Pamćenje i kartoteka života
 8. Poglavlje Vječno prikupljanje informacija
 9. Poglavlje Život unutar života, unutar života, unutar života …
 10. Poglavlje Organi koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. Poglavlje Naslijeđe i okruženje. Jezgre talenata i ponavljanje
 13. Poglavlje Dizajn u evoluciji
 14. Poglavlje Dizajn u biokemiji
 15. Poglavlje Životni poriv i čežnja u evoluciji
 16. Poglavlje Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3. DIO

DEFEKTIVNI GENI BOLEST I ZDRAVLJE

 

 1. Poglavlje Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. Poglavlje Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. Poglavlje Misli, zdravlje i bolesti
 4. Poglavlje Cilj evolucije

Martinus i njegovo životno djelo 

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

© Ole Therkelsen 2007

Ilustracije © Martinus Institut

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

Den filosofiske Martinus i 1934. Martinus Institut. www.oletherkelsen.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk. På forsiden af “Martinus Erindringer”

čna slika svijeta

Martinus (1890-1981) opisao je u svojim knjigama – koje su sve zajedno poznate kao ”Treći zavjet” – logičnu, sveobuhvatnu sliku svijeta koja pokazuje da sva živa bića predstavljaju dio živog svemira i neprestano se razvijaju prema sve višim oblicima života. Veliki prevrati i krize našeg vremena ukazuju na propast svjetske kulture i na rođenje novog, humanog svjetskog društva.

Duhovna znanost

U svojim analizama Martinus pokazuje kako se naša svijest, psiha i moral razvijaju putem reinkarnacije i karme u skladu sa prirodnim zakonima, koji tijekom vremena dovode do toga da sva iskustva, kako ugodna tako i neugodna budu pojedincu od koristi. Sva Martinusova djela predstavljaju kozmologiju ili duhovnu znanost koja može pružiti čitatelju optimističan pogled na život i inspirirati ga da prakticira toleranciju i ljubav prema bližnjem.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Originalni danski naslov :

Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori

Prvo izdanje, prvi tisak 2007. Ole Therkelsen

Sva prava zadržana

© Martinus Institut

www.martinus.dk

www.oletherkelsen.dk

Preveo sa danskog na engleski : Richard Michell

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden

With the best wishes from

Ole Therkelsen

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf www.oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN  BLOG

www.oletherkelsen.dk

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw