21. Poglavlje. Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

21. Poglavlje
Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Ole Therkelsen

Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

Kao zaključak drugog dijela ove knjige, u ovom poglavlju dobit ćemo pregled unutarnjih i vanjskih faktora u evoluciji. U trećem i posljednjem dijelu obradit ćemo Martinusove analize o genetskim uzrocima bolesti, što je tema koju ne obrađuje ni darvinizam ni inteligentni dizajn.

Den unge Martinus med fin bowler-hat og mappe under armen. www.martinus.dk

21.1 Koji je glavni unutarnji faktor u evoluciji ?

Teorija inteligentnog dizajna ne ukazuje na nikakve unutarnje faktore iza stvaranja složenih organizama u prirodi već samo na jedan vanjski faktor u obliku univerzalne stvaralačke inteligencije. Taj se proces svodi samo na jedan događaj u vremenu kada su sve vrste bile stvorene u zauvijek nepromjenjivom obliku. Međutim, ta teorija ništa ne govori o tome kako se odigralo to stvaranje.

Darvinizam tvrdi da se uzrok evolucije i podrijetlo vrsta mora potražiti u materijalnim faktorima. Prema tome, za evoluciju se smatra da ima unutarnji uzrok, tj. onaj koji je sadržan u samoj materiji, i koji poprima oblik mutacija i prirodne selekcije. Dakle, darvinizam se naročito fokusira na unutarnje faktore u obliku gena jedinke i njene borbe za preživljavanje. Međutim, u ekološkom sustavu, međusobni odnosi sa drugim jedinkama u toj borbi moraju se okarakterizirati kao vanjski faktori u odnosu na jedinku.

Martinusova kozmologija ističe da je evolucija proces koji se neprestano odvija zajedno sa brojnim aspektima koji uključuju i unutarnje i vanjske faktore. Ona slijedi uzorak koji je poznat đacima u školi. Iako oni nešto moraju i sami odraditi, također su potrebni i škola i nastavnici. Unutarnja pokretačka sila u evoluciji je predstavljena vječno postojećim «Jastvom» i njegovom vječnom žudnjom za životom, doživljavanjem i manifestacijom. No, još jedan presudan unutarnji faktor u evoluciji je struktura jezgara talenata stvaralačke snage. Vanjska pokretačka sila u evoluciji je poduka koju dobiva svaka jedinka od strane života ili univerzuma. Fizički svijet je škola života gdje sva živa bića u obliku živog svemira osiguravaju svakoj jedinki iskustva koja su neophodna za njenu evoluciju.

21.2 Koji je najunutarnjiji faktor u evoluciji ?

Martinusova kozmologija nam kaže da svako živo biće ima urođenu i vječno postojeću žudnju za životom u obliku praželje. Ta želja predstavlja osnovu strastvenog uživanja u životu, doživljavanja i manifestiranja koji se u potpunosti nalaze izvan dnevne svijesti : to je trajna naviknuta svijest i vječna automatska funkcija. Ta univerzalna životna žudnja nije povezana sa nekim određenim iskustvom, već sa sveukupnom manifestacijom i doživljavanjem. Ona poprima svoj detaljan oblik i konture zahvaljujući principu gladi i zasićenja. Smisao evolucije je zadovoljavanje svakog oblika gladi !

Sva živa bića teže doživljavanju užitka i izbjegavanju boli. Zadovoljenje gladi ili želje doživljava se kao užitak i radost. Težnja bića za doživljavanjem užitka i izbjegavanje boli pokretačka je sila borbe za preživljavanjem.

Martinus objašnjava : «Putovanje bića kroz život je toliko očigledno i jasno jer ono jednostavno slijedi svoje vlastite želje, težnje i žudnje. Gledano iz kozmičke perspektive nema druge pokretačke sile. Ovdje vidimo samu praželju, koja ima svoje sjedište u X2» (LB3, 711).

21.3 Da li postoje neki drugi glavni unutarnji faktori u evoluciji ?

Vrlo važnu ulogu u evoluciji igra i stjecanje iskustava same jedinke. Očigledno je da se ljudi mogu razvijati samo kroz iskustvo, vježbanje i praksu. To je najprirodniji i najracionalniji temelj svakog razvoja ! U svojim kozmičkim analizama Martinus također pokazuje kako dvojni princip jezgara talenata i ponavljanja osigurava da se evolucija odvija u skladu sa principom stvaranja iskustva. Kozmički zakon da praksa dovodi do savršenstva jednako vrijedi i za prirodnu evoluciju !

Martinus nas uvjerava da svaka jedinka može postupno zamijeniti svoj istrošeni organizam novim, koji je prilagođen njenom sadašnjem stupnju evolucije. U evoluciji se ne gubi niti jedno iskustvo, jer je rezultat svakog iskustva pohranjen u jezgrama talenata u nadsvijesti. Svrha evolucije je da svaka jedinka osobno stvori sve talente i vještine koja ona želi u skladu sa motom «praksom do savršenstva».

Svaka jedinka želi ostvariti svoje težnje i želje, i mora osobno raditi na stjecanju vještina i talenata koji su potrebni za ostvarenje tih želja. Kada se ostvare vlastite želje i težnje, to se doživljava kao užitak.

Dvije različite teorije evolucije :
 1. Evolucija se temelji na slučajnim događajima i selekciji
 2. Evolucija se temelji na životnom porivu i na iskustvima

 

21.4 Koji vanjski faktori igraju ulogu u evoluciji ?

Prva dva faktora koja ovdje možemo nabrojati su kao prvo fizički organizam svemira – vanjski fizički svijet, a kao drugo svijest svemira koja predstavlja vanjski mentalni svijet u odnosu na ljudska bića. U pravilu materijalisti ne smatraju vanjski svijet izrazom univerzalne svijesti.

Vanjska pravila igre evolucije postoje u obliku zakona prirode, vječnih principa i kozmičkih odnosa koji postoje i djeluju – sasvim neovisno od prividnih slučajnih događaja i kaosa na čovjekovom udaljenom horizontu osjetila. Isto kao što igrači šaha ne mogu mijenjati pravila igre, tako i sudionici igre života ne mogu mijenjati zakone koji upravljaju njihovim postojanjem. Bez utjecaja fizičkog svijeta ne bi se mogao razviti niti jedan osjetilni organ. Pet osjetila razvila su se izloženošću jedinke svrhovitom bombardiranju svjetlošću, različitim atomima i molekulama.

U jednostavnoj analizi Martinus pokazuje da se život doživljava kao komunikacija između samo dva živa bića : svake jedinke i okolnog živog svemira (VSS, 21 i 22 poglavlje). Taj svemir predstavlja biće koje misli poput svih živih bića, tako da doživljavanje života poprima oblik komunikacije između jedinke i tog sveukupnog bića. Kao što mi prepuštamo djelovanje našim organima i stanicama, i univerzalno biće prepušta svoje djelovanje na sličan način. Ono se može objaviti jedinki putem drugih živih bića koja predstavljaju stanice u njegovom organizmu. Svi ljudi predstavljaju stanice u organizmu univerzalnog bića, koje ih koristi kao sredstva za komunikaciju. Na taj način svemir može podučavati i govoriti svakom pojedinom biću kroz njegove bližnje.

Martinus naziva fizički svijet školom života (LB1, 15, Logika, 58 poglavlje). Svaka jedinka je učenik u toj školi, a učitelj je univerzalno biće, Bog, koji stvara i podučava putem direktnog govora života(LB1, 10-19). Taj direktan govor života od strane univerzalnog bića javlja se u obliku zabave, ljubavi, podučavanja i vježbanja (LB3, 753, Logika, 62 poglavlje). Sustav podučavanja koji se koristi u školi života zasniva se na posljedicama. Svako živo biće mora doživjeti posljedice svojih vlastitih djela. Taj mehanizam odgovara Njutonovom trećem zakonu : svaka akcija ima odgovarajuću i suprotnu reakciju, ili zakonu uzroka i posljedica. Svaka jedinka se susreće sa reakcijama ili posljedicama svakog svojeg djela. Zakon sudbine, koji kaže da moramo žeti ono što smo posijali, istovjetan je dakle zakonu uzroka i posljedica. Posljedica toga je da možemo naučiti razumjeti da postoji smisao iza svih problema, patnje i neugodnosti, a smisao se sastoji u stjecanju iskustava i evoluciji. (O zakonu sudbine se detaljnije govori u paragrafima 23.6-23.11).

Neugodna sudbina je neizbježna posljedica prethodnih pogrešnih i nesretnih djela koja su počinjena iz neznanja. Pojedinac postaje svjestan svojih vlastitih slabosti i grešaka doživljavajući njihove posljedice, koje predstavljaju iskustvo koje je potrebno za napredak u evoluciji. Nesreća, bolesti i teška sudbina predstavljaju dakle dio tog direktnog govora života : životno obrazovanje se zasniva na posljedicama koje dovode do razvoja suosjećanja, humanosti i ljubavi, što su karakteristike viših stupnjeva evolucije. Ta evolucija dovodi do stvaranja sveljubećeg i savršenog čovjeka, što je privremeni cilj evolucije u posljednjem dijelu životinjskog carstva. Pomoću evolucije i direktnog govora života u školi života, Bog stvara sveljubećeg čovjeka na svoju sliku.

Evolucija je putovanje kroz strukturu božanske svijesti. Sva živa bića su vječni kozmički putnici.

Sve što postoji izgrađeno je od različitih kombinacija šest osnovnih energija. Martinus nam kaže da je svemir izgrađen od šest različitih carstava ili razina postojanja od kojih svaka predstavlja različitu kombinaciju vječno postojećih šest osnovnih energija. To nam daje interesantnu perspektivu života gdje evolucija izgleda kao putovanje kroz vječnu strukturu božanske ili univerzalne svijesti.

Pomoću kozmičkih analiza možemo vidjeti kako svemir otkriva svrhovitost, logično stvaranje, napredak ka savršenstvu, vječni rast i podučavanje, kao i uzorak vječnog zabavljanja, razmišljanja i ispoljavanja volje za dobrobit svake jedinke.

21.5 Kako su dizajnirane kreacije u prirodi ?

Darvinizam odbija postojanje dizajna, dok teorija inteligentnog dizajna ukazuje na univerzalnu inteligenciju kao podrijetlo dizajna koji stoji iza stvaranja složenih organizama u prirodi. U svojoj kozmologiji Martinus ukazuje po tom pitanju na četvrto carstvo u spiralnom ciklusu, koje dolazi iza biljnog, životinjskog i carstva pravog čovjeka. To je carstvo inteligencije ili mudrosti, čije kreativne aktivnosti ugrađuju prethodne izume i strojeve u buduće organizme živih bića. Te aktivnosti se mogu smatrati vanjskim faktorima kada se govori o pojedinačnom toku evolucije (vidi 15.4-15.7).

Carstvo mudrosti je organ inteligencije unutar univerzalnog bića gdje se izmišljaju, planiraju i dizajniraju sve vrste organizama u mikrokozmosu, međukozmosu i makorkozmosu. Tokom svakog prolaska kroz carstvo mudrosti svako živo biće doprinosi svojim izumima, talentima i iskustvom koje je steklo na svojem evolucijskom putu kroz fizički svijet toj trajnoj kreativnoj svijesti svemira. To tada predstavlja osnovu stvaranja savršenih i genijalnih organskih struktura elektrona, atoma, molekula, stanica, organa, organizama, planeta, zvijezda i galaktika koji sačinjavaju čitavi svemir. Zahvaljujući posebnoj prirodi energije intuicije, pojedina bića iz mikrokozmosa, međukozmosa i makrokozmosa surađuju u carstvu mudrosti u dizajniranju i stvaranju novih organizama. Tokom njihovog prolaska kroz carstvo mudrosti, njihova intelektualnost, izumi i odgovarajući dizajn pohranjuju se u pojedine jezgre talenata kao neophodna priprema za evoluciju u fizičkom svijetu u sljedećoj evolucijskoj spirali.

S obzirom da je carstvo mudrosti organ intelektualnosti svemira, Martinus tu dodaje : «S obzirom da se priroda otkriva kao najveća intelektualnost koja postoji, ona može kao svoj izvor imati samo jedno biće, a to je Bog. Priroda je svijest samoga Boga» (LB3, 717).

21.6 Tko je profesor nad svim profesorima, doktor nad svim doktorima i mislioc nad svim misliocima ?

Za Martinusa znanost nije naročiti način istraživanja. Znanost je sama stvarnost ! Čitava znanost je znanje o prirodi ! Sve što postoji, uključujući i sve ljudske pojave, predstavlja detalje ili dijelove prirode koji otkrivaju genijalnu svijest u svim stvarima.

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA

Martinus : «Što su astronomija, geologija, anatomija, kemija, biologija, filozofija, ukratko, sve što nazivamo znanošću, drugo do znanje o prirodi ? A s obzirom da sve što postoji može samo pripadati prirodi, može samo biti detalj ili dio nje, priroda se može vidjeti kao izraz kulminirajućeg mentaliteta ili svijesti koju ne mogu nadmašiti profesori, doktori ili drugi vodeći mislioci čovječanstva. Kroz prirodu sama Providnost je profesor nad profesorima, doktor nad doktorima i misloc nad misliocima. Svijest ili mentalitet zemaljskog čovječanstva je samo slabi odraz tog božanstvenog izraza mudrosti i znanja. Svemir je manifestacija ljubavi, podučavanja i zabave, koji su osobno usmjereni ka svakom živom biću u postojanju. Gdje god pogledali, koga god vidjeli ili sa kime god razgovarali, bez obzira da li smo suočeni sa prijateljem ili neprijateljem, životinjom ili čovjekom, sa tvari ili materijom, ratom ili mirom – sve je to, usprkos tome što bi ova izjava mogla izgledati nemogućom, osobni um živog Boga, direktno usmjeren i prilagođen nama samima. Prema tome, u svojoj osnovnoj analizi život predstavlja «komunikaciju» između svakog živog bića i Boga» (LB2, 488).

* * * *

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA  JE  VJEČNO  AKTUALNA. OVDJE   JE  ONA USPOSTAVILA  DIJALOG  SA  DARVINOVOM  TEORIJOM  EVOLUCIJE  I  INTELIGENTNIM  DIZAJNOM.

Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.  Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o MARTINUSU, DARWINU I  INTELIGENTNOM  DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.

Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na www.oletherkelsen.dk

 

* * * * * * *

There is both instructive and entertaining reading with such chapter headings as: Martinus acquires Cosmic Consciousness, Krishnamurti as World Teacher, Prophecies about the Danish World Teacher, The Secrets of the Pyramids, The World Language – Esperanto, The Earth – a Living Being, The World State, Love towards Animals, Sickness and its Cure, The Christ Morality, Can Eternity be Understood? and The Second Coming of Christ. The book the outlines a new culture based on a new world morality and is intended for everyone who is interested in politics, science, philosophy, the environment, health and peace. The book may also be read as an introduction to the whole of Martinus’ life’s work – The Third Testament.
Ole Therkelsen (born 1948), chemical engineer and biologist, writes on the basis of his life-long involvement with Martinus Cosmology. He has given 2000 lectures on the Cosmology in fifteen countries in six different languages. Many of these lectures can be heard on www.oletherkelsen.dk.

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution. Ole Therkelsen writes on the basis of Martinus Cosmology
Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution by Ole Therkelsen, Denmark. See Martinus Cosmology, Martinus Spiritual Science.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn

Sadržaj

1. DIO

SVEMIR I SLIKA SVIJETA

 1. Poglavlje Martinus i slika svijeta
 2. Poglavlje Prirodna i duhovna znanost
 3. Poglavlje Trojna struktura svemira
 4. Poglavlje Svemir i živa bića
 5. Poglavlje Principi kozmičkog stvaranja

2. DIO

EVOLUCIJA I SVJESNO STVARANJE

 1. Poglavlje Darvinizam i inteligentni dizajn
 2. Poglavlje Fizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje Informacija – kaos ili kozmos
 4. Poglavlje Evolucija kao izraz misli i svijesti
 5. Poglavlje Svijest kao proizvod slučaja
 6. Poglavlje Entropija i prikupljanje informacija
 7. Poglavlje Pamćenje i kartoteka života
 8. Poglavlje Vječno prikupljanje informacija
 9. Poglavlje Život unutar života, unutar života, unutar života …
 10. Poglavlje Organi koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. Poglavlje Naslijeđe i okruženje. Jezgre talenata i ponavljanje
 13. Poglavlje Dizajn u evoluciji
 14. Poglavlje Dizajn u biokemiji
 15. Poglavlje Životni poriv i čežnja u evoluciji
 16. Poglavlje Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3. DIO

DEFEKTIVNI GENI BOLEST I ZDRAVLJE

 

 1. Poglavlje Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. Poglavlje Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. Poglavlje Misli, zdravlje i bolesti
 4. Poglavlje Cilj evolucije

Martinus i njegovo životno djelo 

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

© Ole Therkelsen 2007

Ilustracije © Martinus Institut

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

Den filosofiske Martinus i 1934. Martinus Institut. www.oletherkelsen.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk. På forsiden af “Martinus Erindringer”

čna slika svijeta

Martinus (1890-1981) opisao je u svojim knjigama – koje su sve zajedno poznate kao ”Treći zavjet” – logičnu, sveobuhvatnu sliku svijeta koja pokazuje da sva živa bića predstavljaju dio živog svemira i neprestano se razvijaju prema sve višim oblicima života. Veliki prevrati i krize našeg vremena ukazuju na propast svjetske kulture i na rođenje novog, humanog svjetskog društva.

Duhovna znanost

U svojim analizama Martinus pokazuje kako se naša svijest, psiha i moral razvijaju putem reinkarnacije i karme u skladu sa prirodnim zakonima, koji tijekom vremena dovode do toga da sva iskustva, kako ugodna tako i neugodna budu pojedincu od koristi. Sva Martinusova djela predstavljaju kozmologiju ili duhovnu znanost koja može pružiti čitatelju optimističan pogled na život i inspirirati ga da prakticira toleranciju i ljubav prema bližnjem.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Originalni danski naslov :

Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori

Prvo izdanje, prvi tisak 2007. Ole Therkelsen

Sva prava zadržana

© Martinus Institut

www.martinus.dk

www.oletherkelsen.dk

Preveo sa danskog na engleski : Richard Michell

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden

With the best wishes from

Ole Therkelsen

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf www.oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN  BLOG

www.oletherkelsen.dk

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw