De syv gyldne leveregler

“De syv leveregler” eller “Martinus syv gyldne leveregler”

Martinus selv har IKKE skabt udtrykkene “De syv leveregler” og “Martinus syv gyldne leveregler”. Han opsatte IKKE regler og påbud, som man gør i lovgivning eller i dogmatiske religioner, f.eks.  med “De ti Bud”.

I påsken 1921 fik Martinus kosmisk bevidsthed
Martinus (1890-1981), Martinus Institut, www.martinus.dk

Martinus Kosmologi er et frit Studiuem

Med sit værk stillede Martinus absolut ethvert menneske fuldstændigt frit, han beskriver i sin “skæbnevidenskab” konsekvensen af forskellige typer handlinger, men enhver er frit stillet til selv at vælge, hvordan man vil handle og leve sit liv.

CITAT fra Kosmos nr. 3/1986 med de kalligraferede bogstaver:
De syv gyldne leveregler

 1. Udslet begrebet “fjender” af din bevidsthed.
 2. Tag aldrig til Genmæle overfor Vrede, Bagtalelse eller andre Former for Ubehag, der er rettet imod dig.
 3. Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget.
 4. Vær absolut sand eller ærlig i alle Livets Forhold.
 5. Vær absolut upåvirkelig af Smiger, Ros eller Dadel.
 6. Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste.
 7. Lad aldrig din Tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvilken Måde du absolut bedst kan tjene dine Medvæsener

De syv gyldne leveregler  – Begivenhedsoversigt  nr. 705

Se Begivenhedsoversigten på www.martinus.dk > onlinebibliotek

# 705              Marts 1986
KOSMOS bringer “Martinus syv gyldne leveregler”. – Reglerne fremgår første gang – indirekte – af Martinus’ besvarelse i Kosmos-1933-3 (s. 14) af et spørgsmål om tolerance. – (se herunder)
Reglerne behandles udførligt i Kosmos-1981-6 og i DnV-2002-1 ff. – Fra 1992 anvendes betegnelsen “Den ideelle livsholdning”. (“Samarbejdsstrukturen”, 1. udg., 1992, s. 23). – Det skal understreges, at Martinus ikke selv anvendte hverken betegnelsen “gyldne leveregler” eller “den ideelle livsholdning”. – I øvrigt ses betegnelsen ”gyldne leveregler” allerede (uofficielt) i 1965 i en lille bog af Per Bruus-Jensen (# 449).

CITAT SLUT fra BO = Begivenheds-Oversigten på martinus.dk

Martinus Testamente - Samarbejds-Strukturen
Samarabejds-Strukturen for Martinus Institut. Udgivet af Rådet i 1992

“Martinus gyldne leveregler” på tryk for første gang i 1965

Per Bruus-Jensen er den første, der bruger udtrykket “Martinus syv fylde leveregler”. Han bruger det som titlen på 7. Kapitel i sin bog “Hvordan kan jeg gøre Guds vilje” fra 1965.  Det fremgår af Martinus Institut’s Kontakt-Brev, KB nr. 19, 1965 side 11, der blev udsendt til abonnenterne i september 1965.

7. Kapitel i Per Bruus-Jensens bog fra 1965 har titlen “Martinus syv gyldne leveregler

Det sker ved, at Per tager et udpluk af Martinus’ svar i KOSMOS nr. 3, 1933, om hvordan kan man opøve TOLERANCE. De såkaldte syv leveregler er således taget ud af deres rette sammenhæng. I sit svar i Kosmos 3/1933 skriver Martinus IKKE NOGET OM REGLER, men derimod om, at han nævner nogle af de vigtigste momenter ved den side af opøvelsen af tolerancen, der er viljen underkastet.

Kontaktbrev nr. 19, side 11, 1965 fra Martinus Institut. Nedest på ses Per Bruus-Jensens titel på 7. kapitel “Martinus syv gyldne leveregler” fra sin nye bog “Hvordan kan jeg gøre Guds vilje.

 

Citat fra Kosmos 3/1933 med hele Maartinus’ svar

Læserens pørgsmål:

Hvorledes er det muligt for noget Menneske at nå den Tolerance, Hr. Martinus taler om? – Der er mange Mennesker, jeg ikke kan tolerere, endsige elske, og jeg kan ikke indse, hvorledes jeg nogensinde skulde kunde nå dertil.

Martinu svar:

At elske sin Næste beror ikke på Viljen alene, men er ligesom f. Eks. Musikbegavelse baseret på et medfødt Talent. Et medfødt Talent er igen et Resultat af en eventuelt gennem flere Liv permanent forudgående Træning eller Opøvelse. Denne Opøvelse resulterer sluttelig i Talentets Kulmination, og Individet fremtræder da som et Geni i det pågældende Felt.

Med Hensyn til Opøvelsen af den moralske Genialitet eller den fuldkomne Evne til at elske sin Næste sker denne for en stor Del automatisk gennem Oplevelsen af Lidelserne og er således for denne Dels vedkommende udenfor Viljens Kontrol. Men jeg skal her nævne nogle få af de vigtigste Momenter ved den Side af Opøvelsen af nævnte Evne, der er Viljen underkastet, og hvormed Individet således bevidst kan arbejde med i sin egen Vækst hen imod en sand eller fuldkommen Manifestation af Kærlighed.

Udslet Begrebet “Fjender” af din Bevidsthed. – Tag aldrig til Genmæle overfor Vrede, Bagtalelse eller andre Former for Ubehag, der er rettet imod dig. – Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget. – Vær absolut sand eller ærlig i alle Livets Forhold. – Vær absolut upåvirkelig af Smiger, Ros eller Dadel. – Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste. – Lad aldrig din Tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvilken Måde du absolut bedst kan tjene dine Medvæsener, da udfører du den allerhøjeste Form for Yoga eller den fuldkomneste Træning af den Del af Udviklingen, der er stillet indenfor din Viljes Rækkevidde, og som i Forbindelse med den øvrige Del af Livets egen Bearbejdning af din Natur sluttelig vil føre dig til den moralske Genialitet eller skabe dig om til at udgøre det fuldkomne Væsen eller et “Gudemenneske”.

SLUT på citat fra Kosmos nr. 3, juni 1933

Martinus selv omtaler de såkaldte leveregler som "nogle få af de vigtigste monenter ved opøvelsen af tolerance.
I Kosmos nr. 3, side 14, besvarer Martinus et spørgsmål om tolerance, der senere er blevet til de syv leveregler, men Martinus bruger IKKE selv udtrykket “De syv leveregler” eller “Martinus syv gyldne leveregler”

Sætningen eller ordene der gav ophav til de såkaldte syv gyldne leveregler:

Udslet Begrebet “Fjender” af din Bevidsthed. – Tag aldrig til Genmæle overfor Vrede, Bagtalelse eller andre Former for Ubehag, der er rettet imod dig. – Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget. – Vær absolut sand eller ærlig i alle Livets Forhold. – Vær absolut upåvirkelig af Smiger, Ros eller Dadel. – Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste. – Lad aldrig din Tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvilken Måde du absolut bedst kan tjene dine Medvæsener […]

Af ovenstående ses det, at Martinus ikke har nummeret fra 1 til 7

 

På www.martinus.dk kan man læse og søge i værket på www.martinus.dk 

http://www.martinus.dk/da/dtt/

Herunder giver fire eksempler på hvordan Martinus har brugt ordet “Leveregler”. Det er jo i betydning af diktat, lovgivning, autoriserede regler, dogmer osv.
I sit svar er Martinus pointe, at han vil nævne nogle af de få momenter som man selv kan bruge til opøvelse af sin tolerance. Man kan træne og øve sig, hvis man gerne vil. Men fra Martinus’ side er det ikke et diktat, et påbud, en autoriseret regel, som man skal følge.

Sætninger i Martinus’ værk, der indeholder søgeordet “leveregler”. 

Læs og i værket på www.martinus.dk >
http://www.martinus.dk/da/dtt/

Disse love fra de “indviede” konger eller faraoner var LEVEREGLER, der var absolut nødvendige forløbere for den udviklingstilstand, jordmenneskeheden måtte bringes frem til.
Livets Bog, Bind 4, stk. 1506.

Dyrene og endnu meget ufærdige mennesker ser ikke med velvilje på væsener, der afviger fra deres flok eller fra de af denne opsatte autoriserede LEVEREGLER.
Livets Bog, Bind 7, stk. 2614.

At de forannævnte nationers eller staters love og LEVEREGLER er en blanding af humanisme og hedenskab, hvilket henholdsvis vil sige: menneskelige og dyriske tendenser, er en selvfølge.
Det Evige Verdensbillede, bog 2, stk. 25.2.

Disse modstridende forestillinger eller opfattelser af tilværelsen giver sig da også igen udslag i opståen af mange forskellige nye sekter, religiøse foreninger, politiske partier, der hver især har sine særlige idealer, dogmer eller LEVEREGLER, som de hårdnakket opfatter som de absolut eneste berettigede, hvorfor de nødvendigvis må betragte alle andre opfattelser som umoralske og lovløse.
Logik, kap. 4.   

 

Martinus afsked den 09.08.1980 med 1.200 interesserede i Falkoner Center. Martinus, Mischa Lim og Inge Sørensen. kristendom
Martinus’ 90-års fødselsdag (11. aug.) fejres i Falkonercentret. 1200 deltagere. Martinus’ sidste offentlige fremtræden.

Ved søgning på google.com kan man på søgeordene “De syv leveregler” får en henvisning til Martinus Instituts website www.martinus.dk til Kosmos nr. 3, 1986, hvor man kan se en side med de såkaldte “Martinus syv gyldne leveregler” smukt kalligraferet. Men som ovenfor nævnt er de citerede ord taget ud af deres sammenhæng, og slutningen af den sidste sætning er udeladt.

CITAT fra Kosmos nr. 3/1986 med de kalligraferede bogstaver:

 1. Udslet begrebet “fjender” af din bevidsthed.
 2. Tag aldrig til Genmæle overfor Vrede, Bagtalelse eller andre Former for Ubehag, der er rettet imod dig.
 3. Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget.
 4. Vær absolut sand eller ærlig i alle Livets Forhold.
 5. Vær absolut upåvirkelig af Smiger, Ros eller Dadel.
 6. Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste.
 7. Lad aldrig din Tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvilken Måde du absolut bedst kan tjene dine Medvæsener

 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk