10. Poglavlje. Svijest kao proizvod slučaja

10. Poglavlje.
Svijest kao proizvod slučaja

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Ole Therkelsen

10.1 Kako je nastala svijest ?

Materijalistička znanost tvrdi da su život i svijest nastali slučajno na temelju određenih osobina materije.

U odnosu na to, teorija inteligentnog dizajna tvrdi da je prije stvaranja svjesnog života na Zemlji morala postojati stvaralačka svijest ili inteligentni uzrok. Za tu prvu svijest se pretpostavlja da je po svojoj prirodi vječna.

Prve riječi Evanđelja po Ivanu glase : «U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga i Riječ bijaše Bog. Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo.»

I sit lille værelse på Jagtvej 52A fik Martinus kosmisk bevidsthed den 24 marts 1921. Martinus Institut
I påsken 1921 fik Martinus kosmisk bevidsthed. Martinus Institut.

Martinus tumači ove riječi kao simbolični izraz vječno postojeće svijesti Boga ili svemira. Riječ se odnosi na sve što obuhvaća pojmove stvaranje, manifestacija i ispoljavanje. «U početku bijaše Riječ» predstavlja simbolični izraz vječnog principa svijesti koja prethodi svim stvorenim ili privremenim stvarima (vidi 5.1). Riječ ili stvaralačka sposobnost i svijest su vječno postojeće pojave (vidi 3.12).

Martinus također objašnjava, na primjer u članku «Riječ» kako je «duh života bio udahnut u čovjeka» kroz prirodne sile :

«Budna svijest sastoji se od misli koje mogu biti formulirane i posložene u logične nizove. Ali, kako je Bog udahnuo duh života u Adama ili čovjeka ? Kroz prirodu i njene sile. Svjesni život nastaje kao rezultat interakcije sa prirodnim okruženjem. Zar nije kroz borbu sa prirodnim silama zemaljski čovjek razvio nizove misli u svojoj svijesti koje danas nazivamo znanošću i tehnologijom, i pomoću kojih je on donekle uspio «podložiti sebi Zemlju» ? No, što bi znanost i tehnologija bili bez riječi ? Ništa. Čovjek se uistinu uspio uzdići iznad pravog životinjskog carstva putem rasta svoje sposobnosti formuliranja misli i njihove stvaralačke manifestacije unutar područja praktičnog života, znanosti i umjetnosti (Riječ, Kozmos br. 9/2003).

10.2 Kako je prema biologiji nastala svijest ?

Materijalistička znanost vidi svijest kao privremenu pojavu, kao nusproizvod fizičko-kemijskih reakcija u mozgu. Prema tome, za svijest se pretpostavlja da je nastala spontano iz kaosa, odvojivši se od fizičkog svijeta u trenutku kada su slučajni događaji izgradili dovoljno složene neurokemijske molekule. Ali znanost još uvijek ima veliki problem u objašnjavanju kako beživotne molekule mogu na kraju postati prožete sviješću. Samo se materijalni uslovi navode kao uzrok nastanka života i svijesti.

Riječ nastati upućuje na to da se nešto javlja ili postaje vidljivo. Čak iako se koristi elegantno formulirana teorija nastanka kako bi se objasnilo da svijest nastaje spontano i javlja se kada se postigne određeni stupanj složenosti u neurokemijskim molekulama, to zapravo ništa ne objašnjava ! To baš nije neko objašnjenje reči da svijest nastaje spontano iz nečega beživotnog. To podsjeća na srednjovjekovno objašnjenje da miševi, uši, buhe i ostali insekti nastaju spontano svuda gdje ima prljavštine.

Jens Martin Knudsen (1930-2005), poznati danski stručnjak za Mars, istaknuo je da postoji određena mogućnost da se pronađe život na Marsu, no da znanost nikada neće moći objasniti proces putem kojeg mrtva materija postaje živa ili kako se mrtve molekule mogu pretvoriti u molekule prožete sviješću.

Sa stanovišta kozmologije to je jednako besmisleno tvrditi kao i tvrditi da je nešto vječno imalo početak i da energija može nastati iz ničega. Materijalistička teorija o nastanku života nepotpuna je teorija. Ona još uvijek ne uspijeva objasniti kako su život i svijest mogli nastati iz beživotne materije. U odnosu na to, Martinus je u svojoj kozmičkoj znanosti predstavio objašnjenje o vječnom postojanju života, koje se ne može i ne treba dalje opravdavati.

10.3 Odakle dolazi ogromna količina informacija DNK molekula ?

Materijalistička teorija evolucije tumači da je ogromna količina informacija koja se nalazi u genima nastala spontano kao rezultat slučajnih molekularnih reakcija. Ta teorija poriče da učenje i sakupljanje iskustava igraju bilo kakvu ulogu u genetičkoj evoluciji, koja se isključivo odvija na temelju slučajnih događaja i preživljavanja najjačih. Ova hipoteza je u suštoj suprotnosti sa svakodnevnim promatranjem da se naš vlastiti razvoj temelji na učenju i iskustvu. Darvinizam poriče da intelektualnost i sakupljanje iskustava igraju bilo kakvu ulogu ; mutacije i slučajni događaji su kameni temeljci ili pokretačka sila evolucije. Tu prevladava mišljenje da se evolucija temelji na nesvjesnim procesima i da je ogromna količina informacija u genima rezultat slučajnih događaja, a ne rezultat intelektualnosti, znanja i iskustva koja su stekla živa bića.

10.4 Može li prikupljanje informacija biti rezultat slučajnih događaja?

Materijalistička znanost smatra fizički svijet ogromnim generatorom slučajnih događaja. Ali ništa u modernoj informatičkoj tehnologiji ne upućuje na to da informacije nastaju iz slučajnih događaja. Sasvim suprotno, očigledno je da je sakupljanje informacija rezultat svjesnog procesa.

Kako bi sakupljanje informacija u ljudskim DNK molekulama moglo biti rezultat niza slučajnih i kaotičnih kretanja koja sežu unazad sve do Velikog praska ? To je jednako tvrdnji da je knjiga rezultat eksplozije u tiskari. Niti sve informacije pohranjene u svim svjetskim kompjuterima nisu bile stvorene od strane generatora slučajnih događaja. Svako baratanje informacijama izraz je intelektualnog rada. Ne može se napraviti film programiranjem generatora slučajnih događaja da pokazuje crvene, zelene i plave točke na TV ekranu.

Kompjuter ili mobitel ne mogu se proizvesti bez prethodnog iskustva i znanja, izuma i tehnologije. Njihovoj konstrukciji mora prethoditi istraživanje i planiranje, crtanje i izgradnja modela. Stvaranje svakog stroja ili alata temelji se na idejama i prethodnom stjecanju iskustava. Stoga je očigledno da se stvaranje stanica, kao i biljnih i životinjskih organizama od strane prirode također mora odvijati u skladu sa istim tim poznatim principima.

10.5 Koja je normalna polazišna točka za postavljanje hipoteze ?

Hipoteza se postavlja uvijek kada nedostaje čvrstih dokaza. Ukoliko ne želimo da nešto bude klimava pretpostavka ili neutemeljena tvrdnja, hipoteza mora biti zaključak koji se izvodi uspoređivanjem nečega nepoznatog sa nečim poznatim. Stoga možemo predložiti hipotezu da ukoliko je logično i svrhovito stvaranje ljudi rezultat svijesti, isto također mora vrijediti i za prirodno stvaranje.

Ukoliko vidimo da neki teret deset tisuća puta padne na tlo, možemo se upitati što će se dogoditi kada još jednom ponovimo eksperiment. Naravno, nikada ne možemo biti potpuno sigurni, ali znanstveno je prihvatljivo pretpostaviti da će ponovno pasti na tlo, jer ništa drugo nikada nije bilo primjećeno.

Ako svako ljudsko stvaranje može nastati samo pomoću svijesti, sigurno je znanstveno pretpostaviti da i stvaralački procesi prirode također nastaju na temelju svijesti. Bilo bi neznanstveno reći ukoliko je neki teret pao na zemlju deset tisuća puta, da se to ponovno neće dogoditi.

10.6 Zašto znanost ne može prihvatiti postojanje svijesti iza stvaranja prirode ?

Sve moje proučavanje fizike, kemije, biologije, astronomije, svi TV programi o prirodnom svijetu koje sam gledao, samo su osnažili moje uvjerenje ta je sve u prirodi uređeno u skladu sa nevjerojatnom logikom i svrhovitošću. No, ako je sve logično, to je onda izraz inteligencije. Nije li inteligencija sposobnost logičnog stvaranja ? Bez inteligencije nema logike, a bez logike ne može biti logičnog stvaranja, već samo kaos.

Britanski astronom Fred Hoyle (1915-2001) vjeruje da je potpuno nemoguće objasniti dobro funkcionirajuće stanice, organe i organizme kao rezultat igre mutacija i slučajnih događaja. U svojoj knjizi «Inteligentni svemir» (1983) on piše da je univerzlna inteligencija morala biti uključena u svakom prirodnom stvaranju.

Martinusova kozmologija

Martinus nam kaže da je inteligencija svemira zapravo zbroj svih inteligencija pojedinih živih bića. Dakle, što je mističnije ; pretpostavljati inteligenciju u svemiru ili pronaći inteligenciju u stanici, mozgu, čovjeku ili planetu ?

Međutim, veliki problem za materijalističku znanost sastoji se u tome što ne možemo vidjeti nevidljivog graditelja ili inteligenciju iza stvaralačkih procesa prirode, i Martinus proučava taj problem u LB 2, 690. Mi možemo prihvatiti da postoji graditelj neke kuće jer smo ga vidjeli na djelu. Ali samo zato jer ne možemo vidjeti graditelja iza stvaranja prirode, mi zaključujemo da takav graditelj ne postoji. Ali to nije znanstveni zaključak. Ograničena ljudska sposobnost opažanja ne može predstavljati apsolutno mjerilo onoga što može i što ne može postojati.

Ljudi su stvorili genijalne izume, ali izumi prirode nisu ništa manje genijalni. Povrh toga, ljudski izumi su u brojnim slučajevima samo kopije prirodnih izuma. Složeni kemijski spojevi koji su proizvedeni u najnaprednijim farmaceutskim tvornicama nikada neće moći nadmašiti biokemijske spojeve koje vidimo u živim stanicama. Današnji nasofisticiraniji spojevi proizvedeni pomoću genetičkog inženjerstva samo iskorištavaju ili kopiraju mnogo veće znanje i vještine koji se mogu pronaći u prirodi. Ako je spojeve u farmaceutskoj tvornici moguće proizvesti samo pomoću ogromnog znanstvenog znanja i tehničke vještine, teško je zamisliti da je nevjerojatno napredna biokemijska tvornica koja se može vidjeti u živoj stanici mogla nastati iz slučajnih događaja bez ikakvog prethodnog znanja i vještina. Zapravo, neki biokemičari vjeruju da struktura žive stanice nije ništa manje složena od strukture nekog velikog grada kao što je npr. Kopenhagen.

 • * * * * *

Što je Martinusova kozmologija u suštini ?

Znanost je pokazala da su sve promjene u fizičkoj materiji podređene zakonima. Martinus pokazuje da također postoje zakoni za um ili za mišljenje. Poznavanje tih univerzalnih mentalnih zakona omogučit će zemaljskom čovječanstvu da zagospodari svojim mentalitetom i da tokom vremena stvori kraljevstvo ljubavi i mira na Zemlji.

* * * *

Martinusova kozmologija

MARTINUSOVA  KOZMOLOGIJA  JE  VJEČNO  AKTUALNA. OVDJE   JE  ONA USPOSTAVILA  DIJALOG  SA  DARVINOVOM  TEORIJOM  EVOLUCIJE  I  INTELIGENTNIM  DIZAJNOM.

Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija.  Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.

Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti.

Martinusovo učenje uveliko je bilo ignorirano u raspravi o stvaranju tokom proteklih godina. Ono pruža interesantan pogled sa brojnim perspektivama koje potvrđuju i ispravljaju aspekte kako Darvinizma tako i teorije Inteligentnog dizajna. Martinus govori u prilog evolucije koja se zasniva na svijesti i iskustvima samih živih bića i daje uvid u buduću evoluciju čovječanstva prema savršenstvu.

Knjiga odgovara na brojna pitanja o MARTINUSU, DARWINU I  INTELIGENTNOM  DIZAJNU i obraća se svima koji su zainteresirani za evoluciju, bilo iz znanstvene, duhovne ili religiozne perspektive. Ona se također može čitati kao uvod u Martinusovu kozmologiju.

Ole Therkelsen (rođen 1948)

Ole à 11 ans et Martinus à 69 ans en 1959 au Centre Martinus, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj., DanemarkSj. FOTO Herdis Therkelsen

Ole Therkelsen, inženjer kemije i biolog, piše iz perspektive diplomiranog kemičara (Dansko Tehničko Sveučilište) i biologa (Sveučilište Kopenhagen) kao i na temelju svoje cjeloživotne posvećenosti Martinusovoj kozmologiji. Od 1980 održao je preko 2 000 predavanja o kozmologiji u petnaest zemalja na šest različitih jezika. Brojna njegova predavanja se mogu čuti na www.oletherkelsen.dk

 

* * * * * * *

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution. Ole Therkelsen writes on the basis of Martinus Cosmology
Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution by Ole Therkelsen, Denmark. See Martinus Cosmology, Martinus Spiritual Science.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

Objašnjenje naslovne strane

Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom.

Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom.

Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus.

Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja).

Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće.

Objašnjenje naslovne strane Povezano sa njegovom vječnom slikom svijeta, Martinus (1890-1981) je nacrtao niz simbola kod kojih on koristi sedam boja vidljivog spektra kako bi opisao različite oblike energije u svemiru. Religiozno vjerovanje se uglavnom temelji na osjećajima, koje simbolizira žuta boja. Znanost se temelji na energiji inteligencije, koja je simbolizirana zelenom bojom, a Martinusova Duhovna znanost temelji se na intuiciji, koja je simbolizirana plavom bojom. Nakon stoljeća praznovjerja i vjerovanja, čovječanstvo je sada, zahvaljujući jasnoj svjetlosti inteligencije, stupilo u epohu znanosti i inteligencije. Ali, mi se sada nalazimo na pragu nove epohe intuicije koja će se temeljiti na duhovnoj znanosti. Sve tri teme knjige simbolizirane su tim trima bojama : žutom, zelenom i plavom. Znanost se temelji na inteligenciji ili procesu razmišljanja odozdo, dok se duhovna znanost temelji na intuiciji ili procesu razmišljanja odozgo, kako to izlaže Martinus. Čovjek čiji su zreli osjećaji (žuta boja) i razvijena inteligencija (zelena boja) u ravnoteži počinje dobivati pristup intuiciji (plava boja). Trokut u Martinusovom jeziku simbola predstavlja vječno živo biće. www.martinus.dk
Ole Therkelsen: Darwin uzima kao polazišnu točku postupnu evoluciju na temelju prirodne selekcije; Inteligentni dizajn pokušava na čisto znanstveni način pokazati da iza čitavog stvaranja stoji vrhunska inteligencija. Pored ove dvije teorije, Ole Therkelsen, javni govornik i bivši predavač kemije i biologije, predstavlja treći model koji objašnjava nastanak složenih organizama u prirodi, podrijetlo života i njegov sastav, naime Martinusovu kozmologiju.
Danski duhovni istraživač Martinus (1890-1981) vidio je svemir kao sveobuhvatno živo biće u kojem svi mi živimo i doživljavamo život kroz vječnu evoluciju. Kontrasti kao što su svjetlost i tama, ugodna i neugodna iskustva, dobro i zlo, apsolutno su neophodni za neprekidno obnavljanje svijesti. Hrvatski.

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn

Sadržaj

1. DIO

SVEMIR I SLIKA SVIJETA

 1. Poglavlje Martinus i slika svijeta
 2. Poglavlje Prirodna i duhovna znanost
 3. Poglavlje Trojna struktura svemira
 4. Poglavlje Svemir i živa bića
 5. Poglavlje Principi kozmičkog stvaranja

2. DIO

EVOLUCIJA I SVJESNO STVARANJE

 1. Poglavlje Darvinizam i inteligentni dizajn
 2. Poglavlje Fizički svijet – drvo znanja
 3. Poglavlje Informacija – kaos ili kozmos
 4. Poglavlje Evolucija kao izraz misli i svijesti
 5. Poglavlje Svijest kao proizvod slučaja
 6. Poglavlje Entropija i prikupljanje informacija
 7. Poglavlje Pamćenje i kartoteka života
 8. Poglavlje Vječno prikupljanje informacija
 9. Poglavlje Život unutar života, unutar života, unutar života …
 10. Poglavlje Organi koji su počeli kao strojevi
 11. Poglavlje Zamjena organizama
 12. Poglavlje Naslijeđe i okruženje. Jezgre talenata i ponavljanje
 13. Poglavlje Dizajn u evoluciji
 14. Poglavlje Dizajn u biokemiji
 15. Poglavlje Životni poriv i čežnja u evoluciji
 16. Poglavlje Unutarnji i vanjski faktori u evoluciji

3. DIO

DEFEKTIVNI GENI BOLEST I ZDRAVLJE

 

 1. Poglavlje Bolesti uzrokovane genetičkim faktorima
 2. Poglavlje Vegetarijanstvo, zdravlje i sudbina
 3. Poglavlje Misli, zdravlje i bolesti
 4. Poglavlje Cilj evolucije

Martinus i njegovo životno djelo 

Martinus, Darwin i Inteligentni dizajn – Nova teorija evolucije

© Ole Therkelsen 2007

Ilustracije © Martinus Institut

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

Den filosofiske Martinus i 1934. Martinus Institut. www.oletherkelsen.dk
Martinus 44 år fotograferet i 1934 af Louis Hertz Lyngby. Martinus Institut. www.martinus.dk. På forsiden af “Martinus Erindringer”

čna slika svijeta

Martinus (1890-1981) opisao je u svojim knjigama – koje su sve zajedno poznate kao ”Treći zavjet” – logičnu, sveobuhvatnu sliku svijeta koja pokazuje da sva živa bića predstavljaju dio živog svemira i neprestano se razvijaju prema sve višim oblicima života. Veliki prevrati i krize našeg vremena ukazuju na propast svjetske kulture i na rođenje novog, humanog svjetskog društva.

Duhovna znanost

U svojim analizama Martinus pokazuje kako se naša svijest, psiha i moral razvijaju putem reinkarnacije i karme u skladu sa prirodnim zakonima, koji tijekom vremena dovode do toga da sva iskustva, kako ugodna tako i neugodna budu pojedincu od koristi. Sva Martinusova djela predstavljaju kozmologiju ili duhovnu znanost koja može pružiti čitatelju optimističan pogled na život i inspirirati ga da prakticira toleranciju i ljubav prema bližnjem.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Originalni danski naslov :

Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori

Prvo izdanje, prvi tisak 2007. Ole Therkelsen

Sva prava zadržana

© Martinus Institut

www.martinus.dk

www.oletherkelsen.dk

Preveo sa danskog na engleski : Richard Michell

Preveo sa engleskog na hrvatski : Davorin Gruden

With the best wishes from

Ole Therkelsen

Verfasser zum Buch "Martinus und die neue Weltmoral"
Ole Therkelsen (geboren 1948), Chemieingenieur und Biologe, schreibt auf der Basis seines lebenslangen Engagements für die Martinus Kosmologie. Er hat in fünfzehn Ländern in sechs unterschiedlichen Sprachen über 2.000 Vorträge über die Kosmologie gehalten. Viele dieser Vorträge können auf www.oletherkelsen.dk gehört werden

OLE THERKELSEN  BLOG

www.oletherkelsen.dk

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw