#OT394. Spørgetime om pyramiden, udvikling og jordkloden

#OT394. Spørgetime om pyramiden, udvikling og jordkloden

Af Ole Therkelsen i Aalborg onsdag den 23.11.1983

4.1  Sfinksen, Cheopspyramiden, Nostradamus og Martinus

En ny kultur tog sin begyndelse ved bygningen af hele anlægget med sfinksen og pyramiderne i Giza sydvest for det nuværende Cairo. Man taler om sfinksens gåde og pyramidens hemmelighed.

          Den Store Danske Encyklopædi skriver: “Mange myter er allerede fra oldtiden blevet knyttet til sfinksen; bl.a. skulle den skjule hemmeligheder om verdens fremtid”.

Martinus foran sfinksen og Cheops pyramiden i 1961, Giza, Ægypten. www.martinus.dk
Pyramidens hemmelighed. Martinus stående foran cheopspyramiden og sfinksen i 1961, Martinus Institut. www.martinus.dk

          Carl V. Hansen har skrevet en artikel om “Sfinksens gåde” i Kosmos nr. 12/1950. (Se www.martinus.dk).

          Sfinksen er en kolossal stor statue bestående af en løvekrop med et menneskehoved, der ligger ved pyramiderne i Ægypten. – For mange er sfinksen en gådefuld figur, men for Martinus er den et symbol på det jordiske menneske. Det er et sfinks-væsen, det er halvt dyr og halvt menneske. (Logik, kap. 48-49 og Hvorfor skal man tilgive sin næste, bog 17 kap. 8).

Martins fotograferet af Arne Henriksson i 1965
Martinus (1890-1981) boede på Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96 de sidst 38 år af sit liv, 1943-1981

Billenstein – Opklaringen af Nostradamus profetier

          I forbindelse med pyramidens hemmelighed skriver Billenstein: “Der er udtalelser i profetierne, der tyder på, at vi står foran overraskende opdagelser, der vil føre til yderligere erkendelse af tilværelsens gåder. I et af versene, side 128, knyttes Nostradamus, Nildeltaet med pyramiden og Kongen af Danmark sammen, som om pyramiden og profetierne skal supplere hinanden. Dette kan kun forstås således, at der vil komme en lignende opklaring angående pyramidens mysterium, som den, der nu er blevet mulig med profetierne.” (Opklaringen af Nostradamus’ profetier, side 168).

Martinus ved sit lille stråtækte hus, hvor der på gavlen står "Salue", "Salve" = vær hilset. www.oletherkelsen.dk
Filosofisk Martinus ved gavlen af det lille stråtækte ved Villa Rosenberg i Klint. www.martinus.dk

Kongen af Danmark  

Hvis man tolker “kongen af Danmark” som Martinus, kunne man således forvente, at man vil gøre store opdagelser i forbindelse med pyramiden, der på en eller anden måde vil have forbindelse med Martinus. Måske vil man finde en pendant til et af Martinus’ symboler i et nyopdaget kammer inde i pyramiden eller nede mellem sfinksens forben? – Fra min side er det ren spekulation, men måske ville man finde Martinus’ symbol over det levende væsen med trekanten, cirklen og strålekorset.

          Meget talmystik og mange esoteriske spekulationer er knyttet til Cheopspyramiden, som man kan læse om mange forskellige bøger.

          Selv om tiden måske endnu ikke er moden til afsløringen af pyramidens hemmelighed, er det dog interessant, at man i forbindelse med det seneste forskningsarbejde i pyramiden, nu har afsløret eksistensen af et hidtil ukendt kammer, som indtil videre ikke er blevet åbnet. På tv-kanalerne Discovery og National Geographic er der blevet vist filmoptagelser af en lille robot eller bil, der kørte op igennem en af pyramidens luftkanaler indtil den stødte på en lille dør til et ukendt kammer.

Martinus siddende mellem sfinksens forben foran Cheops pyramiden. Giza, Ægypten
Nedest til højre med ryggen til sidde Martinus ved Sfinksen og den store Cheops pyramide, Giza i Ægypten.

Den store Martinus-pyramide i Kaukasus

Ifølge Alf Lundbecks dagbogsblade helt tilbage fra tiden 1928-1932 fortalte Martinus, hvordan hans symboler ville komme til at stå uforandrede gennem tiderne. I fremtiden skulle der nemlig rejses en kæmpe pyramide, der ville være større end Cheopspyramiden. Den skulle rejses som et bevis på, hvad den nulevende menneskehed var i stand til at skabe ved hjælp af de materielle kræfter. På de tre sider skulle de vigtigste symboler vises i farve. For at modstå vejrets nedbrydende kræfter, skulle de bestå af metertykke sten i forskellige farver sat sammen som en mosaik. Den fjerde side skulle være skinnende hvid – symboliserende det treenige princip.

          Ifølge Lundbeck kendte Martinus ikke til pyramidens nøjagtige beliggenhed, han brugte ikke sin kosmiske bevidsthed på dette spørgsmål, men han mente, at den måske ville komme til at ligge i Amerika. Senere i 1931 sagde Martinus, at der var større sandsynlighed for, at den ville komme til at ligge i Sydrusland. Det var ingen kosmisk analyse, det var noget Martinus havde på fornemmelsen. Rusland var jo også det første land, der havde prøvet at knække kapitalismens magt ved indføre den kommunistiske stat i stedet.

          Denne store pyramide skulle i fremtiden blive centrum for jordens højeste åndsliv. De ypperste universiteter og læreanstalter for Martinus’ åndsvidenskab skulle komme til at ligge i omegnen af denne pyramide.

Martinus ca. 1960 på Martinus Institut. www.martinus.dk
Martinus ca. 65 år på Martinus Institut. www.martinus.dk

Den store pyramide

Lundbeck skriver videre, at denne pyramide sikkert ikke ville blive rejst i Martinus’ levetid, men der ville nok blive lavet en mindre model, mens han levede. For familien Lundbeck fremviste Martinus de tegninger, han foreløbigt havde skitseret. Ifølge Lundbeck ville der i Livets Bog komme en nærmere beskrivelse med tegninger, så pyramiden kunne bygges efter disse. Dette forekommer mig imidlertid helt usandsynligt, for i Livets Bog skulle der kun bringes logiske analyser, der skulle ikke forekomme profetier – og slet ikke om kommende bygningsværker og deres eventuelle konstruktion. Lundbeck har formentligt troet, at de skitser til de symboler, som Martinus var ved at færdiggøre til udgivelsen af Livets Bog 1 i 1932 var skitser til et konkret pyramidebyggeri. Det første, syvende og ottende symbol i LB1 viser nemlig en udviklingsstige med udviklingstrin, der er arrangeret i en pyramideform. Disse tre symboler er også publiceret som symbol nr. 27, 28 og 29 i symbolværket Det Evige Verdensbillede (DEV3).

          Der har været forskellige formodninger om, hvornår mon det af Martinus omtalte åndsvidenskabelige verdenscenter i Kaukasus skulle dannes. På et torsdagsmøde den 30. marts 1978 har en medarbejder gjort et privat notat, der angiver om 2.000 år.

Skandinavien er det bedste sted at bo          

Martinus: „Vi bor det bedste sted på kloden. Skandinavien er udvalgt i de næste 2.000 år. Hertil kommer de store kosmiske impulser. Om 2.000 år kommer centret til at ligge i Kaukasus.” (Notits i Kosmos nr. 3/2005).

          Martinus fik enkelte impulser vedrørende Kaukasus, men han havde ikke undersøgt det nærmere, han havde ikke lavet analyser af Kaukasus. Der skulle også være en moral på det kosmiske område. Det ville også være misbrug af kosmisk bevidsthed at undersøge enkeltpersoner, og hvad ville det gavne, hvis han skrev en masse om Kaukasus, når jorden først skal have kosmisk bevidsthed om 3.000 år?

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176

#OT393. Julemysteriet. Martinus’ syn på julen

#OT393. Julemysteriet. Martinus’ syn på julen.

Ole holdt foredrag i Aalborg onsdag den 23.11.1983

1. Det tredje køn

Et stort tema i kosmologien er de forgangne 3.500 år med Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente og de kommende 3.000 år med Det Tredje Testamente. Det sidste, som menneskene må lære, er at være til gavn, glæde og velsignelse for alt levende, og det vil sige at leve i harmoni med livsloven eller kærlighedens store bud, “elsker hverandre”.

Elsker hverandre. Symbol nr. 44. © Martinus Institut. www.martinus.dk
Symbol nr. 44 af Martinus har titlen: “Elsker hverandre”.
Symbolet er udgivet i bogen “Det Evige Verdensbillede, bog 4”

          Menneskets bevidsthed og seksuelle struktur er under en meget stor forvandling i disse århundreder. Det har Martinus beskrevet på over 500 sider i hele Livets Bog 5, bogen To slags kærlighed og Det Evige Verdensbillede 3, symbol nr. 33.

          Allerede i 1932 i LB1 stk. 130-132 kommer Martinus ind på jordmenneskets seksuelle forvandling, der foregår i tre store trin: de lykkelige ægteskabers zone, de ulykkelige ægteskabers zone og ufrugtbarhedens zone. Denne udvikling fra dyr til menneske, fra egoisme til altruisme, fra partisk kærlighed og forelskelse til upartisk alkærlighed, følger naturlovene eller køreplanen for udviklingen.

Symbol nr. 66 om det sunde menneske i det fuldkomne tankeklima. copyright Martinus Institut, www.martinus.dk
Symbol nr. 66. Gengivet med tilladelse fra @ Martinus Institut. Når de psykiske nervetråde fra den seksuelle pol og den intellektuelle pol vokser sammen bliver mennesket dobbeltpolet of får kosmisk bevdisthed

Et nyt menneskes tilsynekomst

Et nyt menneskes tilsynekomst i vore dage kan bl.a. konstateres ved, at mænd og kvinder begynder at ligne hinanden mere og mere. – Det maskuline vokser frem i kvinden, og det feminine i manden, hvilket er den organiske basis for den begyndende udvikling af kønnenes ligestilling. Udviklingen fra dyr til menneske er ifølge Martinus ikke alene en naturlig, men også en uomgængelig proces i skabelsen af “det færdige menneske i Guds billede”, der udgør et dobbeltpolet væsen med den maskuline og den feminine pol i fuldstændig ligevægt. Det færdige menneske elsker alle og har ingen favoritter, fordi dets dobbeltpolethed ikke længere har nogen mental organisk forudsætning for at kunne foretrække det ene køn frem for det andet. Guddommen, der er summen af alle levende væsener, er således i sig selv også dobbeltpolet.

Martinus foran sfinksen og Cheops pyramiden i 1961, Giza, Ægypten. www.martinus.dk
Pyramidens hemmelighed. Martinus stående foran cheopspyramiden og sfinksen i 1961, Martinus Institut. www.martinus.dk

Den største overraskelse i Martinus Kosmologi         

Den største overraskelse i Martinus Kosmologi må være, at der ifølge udviklingens love eller køreplan skal opstå et nyt køn – et tredje køn. Man tager det for givet, at når der i fortiden har været mænd og kvinder, når der i dag er mænd og kvinder, så vil der i fremtiden også blive ved med at være mænd og kvinder. Men ifølge Martinus skal der ikke blive ved med at være mænd og kvinder, der skal som sagt opstå et tredje køn! – Det tredje køn repræsenteres af det dobbeltpolede køn, der i sin fuldt udviklede tilstand har det maskuline og det feminine i en jævnbyrdig balance i bevidstheden. Hanner og hunner, mænd og kvinder er halvkønsvæsener, der lever i en gensidig afhængighed af hinanden.

          Udviklingen af det gradvist mere dobbeltpolede menneske, der i sin slutfase bliver komplet og helt selvstændigt, viser sig statistisk set ved, at flere og flere voksne lever alene. Det er også den gradvise udvikling af dobbeltpolethed, der bevirker, at man efterhånden kan få sympati for sit eget køn. Ifølge Martinus’ analyser vil den dobbeltpolede bevidsthedstilstand på et senere tidspunkt i evolutionen også følges op af en ny dobbeltpolet organismetype. (Se LB5 stk. 1886-1918).

Martinus havde ikke siddet ret længe, før han så et lysende punkt i det fjerne, og pludselig kom en kristusfigur til syne. Det var den danske billedhugger Bertel Thorvaldsens skulptur af Kristus, hvor han siger: “Kommer til mig” (Domkirken i København). – Figuren var lille og stod noget borte. Så blev det mørkt, og da det blev lyst igen, var figuren blevet levende og i naturlig menneskelig størrelse. Den var iklædt et gevandt af lysende små stjerner, næsten som en kåbe af diamanter. Det var kolossalt lysende, lyset var snehvidt, skyggerne var blå. Dette Kristus-væsen af blændende solskin kom ganske stille hen mod Martinus, der sad som lammet i sin kurvestol. Han så lige ind i en skikkelse af ild, der bestod af små lysende punkter, omtrent som ved en stjernekaster, blot var gnisterne meget mindre. Til sidst bevægede skikkelsen sig lige ind i Martinus’ krop, ind i hans indre. Her standsede den og blev stående. En vidunderlig ophøjet følelse betog Martinus, og lammelsen var forbi. /Ole Therkelsen
Kristus-skulpturen af Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Københavns Domkirke og Thorvaldsens Museum. Martinus havde en lille gipskopi i sin lejlighed.

          Martinus’ forudsigelse om udviklingen af det dobbeltpolede menneske vil kunne dokumenteres videnskabeligt ved at kortlægge bestemte egenskaber hos mennesket i historiens forløb. En sådan programmeret eller lovbundet udvikling fra det instinktive og enpolede dyr til det intellektuelle og dobbeltpolede menneske ligger helt uden for rammerne af darwinismen, der udelukkende baserer sig på tilfældigheder og den naturlige selektion. På dette område kan Martinus’ analyser af menneskets seksuelle polforvandling siges at være helt unikke, og de har som sagt de bedste muligheder for at kunne blive afprøvet ved videnskabelige undersøgelser.

Enpolethed er krigens anatomi

Dobbeltpolethed er fredens anatomi

2.  Det dobbeltpolede kristusvæsen

Ifølge Martinus’ analyser tilhørte Kristus det tredje køn, han var dobbeltpolet med den feminine og maskuline pol i fuldstændig ligevægt. (LB5 stk. 1892-1895). Selv om Kristus havde en mandskrop, var hans mentalitet fuldstændig dobbeltpolet og alkærlig. Dobbeltpoletheden er nemlig den organiske forudsætning for at kunne praktisere en helt upartisk kærlighed i form af næstekærligheden.

          Analyserne viser, at alkærlighed og seksualisme udgør samme princip, og Martinus berører også flygtigt Jesu seksualitet på det sted, hvor han skriver, at Jesu hjerte ikke var en isklump. (Logik, kap. 36-37).

          Martinus skriver ikke specifikt om hverken sin egen eller Jesu seksualitet, men hvis man vil vide mere om det, kan der henvises til den generelle analyse af det dobbeltpolede og kosmisk bevidste menneskes seksualitet i Livets Bog. (LB5 stk. 1900-1909).

          I et foredrag understreger Martinus, at han også selv var helt dobbeltpolet med den maskuline og feminine pol i perfekt balance.

Martinus ca. 1960 på Martinus Institut. www.martinus.dk
Martinus ca. 65 år på Martinus Institut. www.martinus.dk

          Martinus: “Jeg er dobbeltpolet, jeg er fuldstændig i balance. Jeg har den kosmiske bevidsthed.” (Foredrag i Klint 26. juni 1977).

          En organisk forudsætning for at opnå fuld kosmisk bevidsthed er, at mennesket har de to seksuelle poler i balance, ingen ægteskabeligt indstillet mand eller kvinde vil således kunne få kosmisk bevidsthed. (DEV3 symbol nr. 33, Ægteskabet og alkærligheden, Artikelsamling 1, stk. 41.27-41.29).

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176

#OT392. Spørgetime om den grå hverdag

#OT392. Spørgetime om hverdagen.

Ole Therkelsen har spørgetime i Herning den 26.01.1984

Sabotage af livet i vor egen mikroverden

Ifølge Martinus skaber mennesket sin skæbne på tre hovedområder, nemlig i sin relation til andre mennesker, til dyr og til mikrokosmos.

Ole Therkelsen talking on Martinus Cosmology at Hotel Sheraton at Martinus Birthday 11.08.1983
Ole Therkelsen er conference with Martinus Festdag 11.08.1983, der blev afholdt på Hotel Sheraton, Vester Søgade, København

          Der kan være mennesker, der er meget kærlige mod dyr og mennesker, men alligevel er de syge eller ulykkelige. Ifølge de kosmiske analyser skyldes det, at de har overset det tredje vigtige område i skæbnedannelsen, nemlig hensyntagen til det mikroliv, der findes i deres indre univers.

          I samme grad som et menneske ikke lever sundt, er det med til at forringe eller sabotere mikrovæsenernes liv. Vi må sørge for at få den nødvendige søvn og hvile, at få den sundeste mad og drikke, at undgå at spise kød og indtage giftige og usunde nydelsesmidler og at undgå livsødelæggende vrede, irritation, skuffelse, hovmodighed, misundelse, jalousi og lignende egoistiske tankearter.

          Vor organisme er et univers for myriader af mikrovæsener, og når vi føler smerte, er disse små væsener i livsfare. Deres angst, smerte og lidelse meddeles gennem vort nervesystem til hjernen. Når vi ødelægger de normale livsbetingelser for vore mikrovæsener, bliver vi selv syge og invaliderede. For at afhjælpe dette problem må vi helbrede de syge områder ved en normal og sund levevis. Vi er således et beskyttende forsyn for vore mikrovæsener. I kraft af livsenhedsprincippet står ethvert levende væsen således under et forsyns beskyttelse.

Ole i rødt i foredragssalen i Martinus Center Klint. På væggen ses nogle af Martinus Symboler.
Ole Therkelsen i rød trøje i den store foredragssal i Martinus Center Klint

          Resultatet af usund levevis kan være forgiftninger, træthed, depression, nervesammenbrud og andre sygdomme, der hos mikrovæsenerne opleves som krig, ragnarok, smerte, død og undergang. Martinus beskriver ligefrem, hvordan man ubevidst kan være en tyran, være en sabotør eller ligefrem en djævel imod mikrovæsenerne i sin egen krop vedudskejelser med narkotika, alkohol, tobak, overdreven ernæring og falsk føde. (LB6 stk. 2116).

          Menneskets trang til giftige nydelsesmidler er en ufærdig side ved den såkaldte moderne kultur. Martinus skriver, at man med en vis undren kan iagttage folks inhalering af giftig tobaksrøg. Mange mennesker ødelægger lungerne, der er de fineste og fornemmeste organer, der er beregnet til indånding af frisk luft. På samme måde indtager mange endnu farligere giftstoffer i form af alkohol og narkotika.

          Martinus: “Det færdige fremtidsmenneske vil ikke uden gysen læse om nutidsmenneskets mærkværdige skik og brug med hensyn til de nævnte giftstoffer. Det besegler enhver glæde, ethvert festmåltid, enhver overenskomst med “et glas”, hvilket vil sige så og så stort et kvantum selvmord eller mentalforvirring, ligesom enhver depression også skal besegles med nedsvælgningen af et større eller mindre kvantum af de samme sindsforvirrende eller dødbringende giftstoffer. Denne permanente spisen, drikken og indånding af giftstoffer eller nedsvælgning af disse i organismens livsvigtige hovedorganer, der absolut er beregnede til at befordre fordøjelse af naturlig føde og til at befordre et naturligt åndedræt, og uden hvilke organers sundhedsmæssige vedligeholdelse væsenet umuligt kunne leve og få et naturligt velvære på det fysiske plan, afslører også for fremtidsmennesket et stort område af primitivitet og overtro hos det nuværende kulturmenneske.” (Primitivitet og overtro, bog nr. 23C, kap. 5).

 Menneskets livsstilssynder og talentkerneødelæggelse er årsagen til medfødte sygdomme

Set ud fra de kosmiske analyser findes der en logisk og entydig årsag til dannelsen af sygdomsgener og defekte arveanlæg, nemlig livsstilssynder i tidligere tilværelser. En levevis, der saboterer de naturlige funktioner, virker ikke alene ødelæggende på kroppen i det enkelte liv, men også ødelæggende på væsenets talentkerner for organskabelse i kommende liv. Disse talentkerner overlever nemlig kroppens undergang, fordi de bliver lagret eller udstationeret i den evige del af det levende væsens overfysiske struktur, som Martinus kalder skæbneelementet eller evighedslegemet, der udgør sædet for opbevaring af alle det levende væsens evner, anlæg eller talenter. (LB2 stk. 326, 372).

          Talentkernerne er ligesom teknikkens mikrochips små mikrokosmiske strukturer, hvor der kan lagres en stor mængde information, der kan styre forskellige funktioner. Alle biologiske automatfunktioner styres således ud fra talentkernernes informationsindhold, der er fremkommet ved akkumulation af erfaringer i tidligere udviklingsepoker. Hovedansvarlig for opbygningen af dna-molekylernes store informationsindhold er således væsenets evige evne til at indsamle og lagre information i form af talentkerner i overbevidstheden eller skabeevnen, som Martinus også kalder X2.

          Det største problem ved en forkert levevis er således ikke de sygdomme, den medfører i det aktuelle liv, men de skader, der samtidig opstår på talentkernerne for organskabelse i kommende liv. Dette tema er udførligt behandlet i min bog Martinus, Darwin og intelligent design, hvor det nævnes, at det må være uintelligent design at skabe medfødte sygdomsgener, og at sygdomsgener set ud fra darwinismen burde forsvinde, da de ikke giver nogen overlevelsesfordel. Ifølge Martinus Kosmologi er menneskenes laster og uvaner årsagen til eksistensen af sygdomsgener, som vil blive fastholdt i genpuljen lige så længe, som menneskene fortsætter med alle deres livsstilssynder.

          Det levende væsens evigt eksisterende skabeevne med alle de timelige talentkerner er ifølge Martinus’ analyser årsagen til skabelsen af den fysiske krop. Der findes talentkerner for skabelse af alle de forskellige organer, celler og fysiologiske funktioner. Disse udmærkede talentkerner kan imidlertid ved daglig sabotage, ved livsstilssynder, laster og vanemæssigt misbrug blive så ødelagte, at det i det kommende liv ikke vil være muligt at skabe et normalt eller sundt legeme.

          Der findes storrygere, der siger, at de hellere vil dø af lungekræft 10-20 år før tiden end at give afkald på nydelsen ved at ryge; for når man er død, så er man død, og så er det slut. Men er problemet nu også ude af verden, når rygningen har udløst sig i lungekræft og en for tidlig død? – Kosmisk set er kræftsygdommen kun en lille skade i sammenligning med den skade, der er sket på talentkernerne og de psykiske strukturer. Den gentagne rygning har undermineret talentkernerne for skabelse af sunde og normale lunger. Disse talentkerner bliver saboteret, hver eneste gang man tænder en cigaret. I kraft af loven for tiltrækning og frastødning vil sådanne ødelagte talentkerner bevidsthedsmæssigt selektere for gener, der disponerer for sygdom i forbindelse med lunger.

          Samtidig med sabotagen af talentkerner for organskabelse dannes der som sagt nye talentkerner for vanerygning. Det kan blive til en sådan rutine at ryge, at man undertiden ryger helt automatisk – uden at tænke over det. Gamle laster og uvaner overføres til det nye livs dagsbevidsthed ved repetition i barndom og ungdom. Enhver tilbøjelighed, karakteregenskab, dyd eller last er rodfæstet i talentkerner, der overlever kroppens undergang.

          I artiklen Åndeligt selvmord, Kosmos nr. 2/2000, forklarer Martinus, at der ud over det bevidste fysiske selvmord også findes et åndeligt selvmord, hvor man ødelægger sine åndelige legemer og strukturer ganske ubevidst og gradvist ved en daglig gentagelse af dårlige vaner, misbrug, udskejelser, laster og forkerte tankemønstre.

          Martinus skitserer, hvordan tre eller fire efter hinanden følgende liv i en stadig dybere alkoholisme kan føre til en så omfattende ødelæggelse af talentkernerne, at man fødes som mongolbarn og multihandicappet. Da talentkernerne for skabelse af en normal hjerne er ødelagt, vil væsenet ved undfangelsen blive tiltrukket til arveanlæg med kromosomfejl, der er så store, at de kan iagttages i et almindeligt mikroskop. Hos den åndssvage er ikke blot det fysiske legeme defekt, men også de åndelige legemer er defekte med store forstyrrelser i instinkt-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelsesfunktionen til følge. Det emne er grundigt behandlet i min første bog Martinus, Darwin og intelligent design, der er blevet udgivet på otte sprog: dansk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, kroatisk og russisk.

          Hvordan kommer man så fra en sygdomstilstand tilbage til normalitet? – Vejen tilbage til normalitet er at leve normalt! – Herved genoprettes alle naturlige funktioner. Alle skal igennem den samme mængde fejltagelser og lidelser for at blive det samme – det fuldkomne menneske.

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

Tankernes betydning for sygdom og helbredelse

Ifølge Martinus er fejltænkning dybest set årsag til al sygdom, og han formulerer det også med ordene: Årsagen til al sygdom er mangel på kærlighed. Kvaliteten af tankerne er helt afgørende for sundhedstilstanden, men menneskenes tænkeevne har endnu ikke fået sin videnskab ligesom alt det fysiske.

          Martinus gør bl.a. gældende, at de fleste indre organiske og kroniske sygdomme stammer fra fejlagtige og dermed giftige tankearter. Vore onde, vrede og bitre tanker går ikke blot ud over andre mennesker, men de går også ud over os selv, for inden de når ud til andre, skal de passere igennem vort eget system. De enkelte tankearter er kræfter, der virker ind på de særlige organer i os. Vrede, aggressivitet og kværuleren svækker og underminerer hjertefunktionen og giver hjerte- og karsygdomme. (Se LB2 stk. 296).

          Nogle tankearter virker således direkte ind på hjerte-, lunge- og blodsystemet, mens andre virker ind på mavesystemet. Nogle tankearter virker ind på hjerne- og nervesystemet, nogle på kønsorganerne, nogle på hud og muskulatur og nogle på skelettet. (Kosmos nr. 7/1992 og 9/1992).

          Helt specielt skriver Martinus, at blodet bliver opmagnetiseret af tankerne, og at blodets kvalitet står og falder med tankernes kvalitet.

          Tankerne udgør et elektrisk kraftfelt, der ud over at have indflydelse på blodet og neurokemien også har en direkte indflydelse på hele organismen ved at stråle ud imellem celler, atomer og elektroner, der således alle forsynes med livskraft. Positive, glade og taknemmelige tanker oplader automatisk livskraftsbatterierne. En stor livskraft giver bl.a. større modstandskraft mod infektionssygdomme.

          Martinus: “Det, et væsen tænker, det bliver det. Har det sygelige og abnorme tanker, vil dets organisme blive sygeligt eller abnormt magnetiseret, hvorved den i tilsvarende grad må fremtræde som usund og svækket, mens den ved lyse, sunde og normale tanker uundgåeligt vil komme til at fremtræde som udtryk for det højeste normale velvære.” (Bisættelse, kap. 43).

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176