OT223. Perspektivprincippet. Efterårsferien i Klint 21.10.2011

OT223. Perspektivprincippet i Martinus Center Klint

Oplevelsen af X1 kan kun ske i X3 ved, at evigheden og uendeligheden, X1, inddeles i mindre pakker ved hjælp af opdelingsprincippet, X2. Enhver skabt ting udgør således en begrænset uendelighed (se LB6 stk. 1981, 2094). Efter denne opdeling af helheden kan en kontrast gøre sig gældende og opleves i fravær af den anden.

Perspektivprincippet ifølge Martinus Kosmologi.

Kan man opleve alt på en og samme tid? – Kan man være lykkelig og ulykkelig på same tid? Kan man være gammel og und på samme tid? Nej, det er umuligt, at opleve alt på én gang.
X1 repræsenterer et evighedselement, der rummer alt, hvad der eksisterer. Men paradoksalt nok opleves X1, som ingenting for sanserne.
Man kan som sagt ikke opleve alt på én gang. Derfor er det nødvendigt med et perspektivprincip,  X2, der kan perspektivere, X1, således at der kan opstå en oplevelse i X3, det skabtes verden. Ved hjælp af perspektivprincippet i X2, skabe- og oplevelsesevnen, opspaltes X! altså i dets enkelte kontraster, som kan opleves i det manifesteredes og skabtes verden.

Hvad oplever man, når man ikke kan opleve alting på én gang?

Oplevelsen af X1 kan kun ske i X3 ved, at evigheden og uendeligheden inddeles i mindre pakker ved hjælp af opdelingsprincippet, X2. Enhver skabt ting udgør således en begrænset uendelighed (se LB6 stk. 1981, 2094). Efter denne opdeling af helheden kan en kontrast gøre sig gældende og opleves i fravær af den anden. Når en ting opleves som grøn, skyldes det, at komplementærfarven rød bliver absorberet og udslukt. I det oprindelige hvide lys får det grønne lys lov til at dominere, når det røde lys fjernes. Ting i nærhorisonten opleves i fravær af tingene i det fjerne.

Perspektivprincippet i sansningens tjeneste

Dette perspektivprincip, der ligger til grund for al sansning, bevirker, at de nære ting virker store, og at ting i det fjerne virker små. Perspektivisk opleves træerne langs vejen mindre, jo længere bort de kommer. Perspektivprincippet er på denne måde et illusionsprincip, for træerne har jo samme størrelse hele vejen (LB2 stk. 495-499). Alle ting er i virkeligheden lige store, eller rettere uden størrelse, når de ikke bliver oplevet under sansningens perspektiviske forhold.

Grundenergiernes kombination set i lyset af perspektivprincip

 I hvert rige eller tilværelsesplan opleves de kulminerende grundenergier i nærhorisonten og de mere latente i fjernhorisonten. En total upartisk livsoplevelse ville indebære en ligelig oplevelse af alle kontraster på én gang. Men livsoplevelsen er ikke objektiv. Den vil altid være subjektiv. I kraft af perspektivprincippet – princippet for sansning – lægger vi på grund af vore sanseevner mere vægt på noget end noget andet. Man overvurderer tingene tæt på og undervurderer tingene langt borte. En sansemæssig opspaltning af det guddommelige noget sker ved, at X2 og perspektivprincippet sikrer, at noget bliver dominerende og noget andet vigende.

Læs mere i min bog “Martinus, Darwin og Intelligent Design”
Med venlig hilsen
Ole Therkelsen

 

Ole Therkelsen

www.oletherkelsen.dk

www.varldsbild.se

www.martinusshop.dk

www.martinus.dk

www,bibliotek.dk