#OT394. Spørgetime om pyramiden, udvikling og jordkloden

#OT394. Spørgetime om pyramiden, udvikling og jordkloden

Af Ole Therkelsen i Aalborg onsdag den 23.11.1983

4.1  Sfinksen, Cheopspyramiden, Nostradamus og Martinus

En ny kultur tog sin begyndelse ved bygningen af hele anlægget med sfinksen og pyramiderne i Giza sydvest for det nuværende Cairo. Man taler om sfinksens gåde og pyramidens hemmelighed.

          Den Store Danske Encyklopædi skriver: “Mange myter er allerede fra oldtiden blevet knyttet til sfinksen; bl.a. skulle den skjule hemmeligheder om verdens fremtid”.

Martinus foran sfinksen og Cheops pyramiden i 1961, Giza, Ægypten. www.martinus.dk
Pyramidens hemmelighed. Martinus stående foran cheopspyramiden og sfinksen i 1961, Martinus Institut. www.martinus.dk

          Carl V. Hansen har skrevet en artikel om “Sfinksens gåde” i Kosmos nr. 12/1950. (Se www.martinus.dk).

          Sfinksen er en kolossal stor statue bestående af en løvekrop med et menneskehoved, der ligger ved pyramiderne i Ægypten. – For mange er sfinksen en gådefuld figur, men for Martinus er den et symbol på det jordiske menneske. Det er et sfinks-væsen, det er halvt dyr og halvt menneske. (Logik, kap. 48-49 og Hvorfor skal man tilgive sin næste, bog 17 kap. 8).

Martins fotograferet af Arne Henriksson i 1965
Martinus (1890-1981) boede på Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96 de sidst 38 år af sit liv, 1943-1981

Billenstein – Opklaringen af Nostradamus profetier

          I forbindelse med pyramidens hemmelighed skriver Billenstein: “Der er udtalelser i profetierne, der tyder på, at vi står foran overraskende opdagelser, der vil føre til yderligere erkendelse af tilværelsens gåder. I et af versene, side 128, knyttes Nostradamus, Nildeltaet med pyramiden og Kongen af Danmark sammen, som om pyramiden og profetierne skal supplere hinanden. Dette kan kun forstås således, at der vil komme en lignende opklaring angående pyramidens mysterium, som den, der nu er blevet mulig med profetierne.” (Opklaringen af Nostradamus’ profetier, side 168).

Martinus ved sit lille stråtækte hus, hvor der på gavlen står "Salue", "Salve" = vær hilset. www.oletherkelsen.dk
Filosofisk Martinus ved gavlen af det lille stråtækte ved Villa Rosenberg i Klint. www.martinus.dk

Kongen af Danmark  

Hvis man tolker “kongen af Danmark” som Martinus, kunne man således forvente, at man vil gøre store opdagelser i forbindelse med pyramiden, der på en eller anden måde vil have forbindelse med Martinus. Måske vil man finde en pendant til et af Martinus’ symboler i et nyopdaget kammer inde i pyramiden eller nede mellem sfinksens forben? – Fra min side er det ren spekulation, men måske ville man finde Martinus’ symbol over det levende væsen med trekanten, cirklen og strålekorset.

          Meget talmystik og mange esoteriske spekulationer er knyttet til Cheopspyramiden, som man kan læse om mange forskellige bøger.

          Selv om tiden måske endnu ikke er moden til afsløringen af pyramidens hemmelighed, er det dog interessant, at man i forbindelse med det seneste forskningsarbejde i pyramiden, nu har afsløret eksistensen af et hidtil ukendt kammer, som indtil videre ikke er blevet åbnet. På tv-kanalerne Discovery og National Geographic er der blevet vist filmoptagelser af en lille robot eller bil, der kørte op igennem en af pyramidens luftkanaler indtil den stødte på en lille dør til et ukendt kammer.

Martinus siddende mellem sfinksens forben foran Cheops pyramiden. Giza, Ægypten
Nedest til højre med ryggen til sidde Martinus ved Sfinksen og den store Cheops pyramide, Giza i Ægypten.

Den store Martinus-pyramide i Kaukasus

Ifølge Alf Lundbecks dagbogsblade helt tilbage fra tiden 1928-1932 fortalte Martinus, hvordan hans symboler ville komme til at stå uforandrede gennem tiderne. I fremtiden skulle der nemlig rejses en kæmpe pyramide, der ville være større end Cheopspyramiden. Den skulle rejses som et bevis på, hvad den nulevende menneskehed var i stand til at skabe ved hjælp af de materielle kræfter. På de tre sider skulle de vigtigste symboler vises i farve. For at modstå vejrets nedbrydende kræfter, skulle de bestå af metertykke sten i forskellige farver sat sammen som en mosaik. Den fjerde side skulle være skinnende hvid – symboliserende det treenige princip.

          Ifølge Lundbeck kendte Martinus ikke til pyramidens nøjagtige beliggenhed, han brugte ikke sin kosmiske bevidsthed på dette spørgsmål, men han mente, at den måske ville komme til at ligge i Amerika. Senere i 1931 sagde Martinus, at der var større sandsynlighed for, at den ville komme til at ligge i Sydrusland. Det var ingen kosmisk analyse, det var noget Martinus havde på fornemmelsen. Rusland var jo også det første land, der havde prøvet at knække kapitalismens magt ved indføre den kommunistiske stat i stedet.

          Denne store pyramide skulle i fremtiden blive centrum for jordens højeste åndsliv. De ypperste universiteter og læreanstalter for Martinus’ åndsvidenskab skulle komme til at ligge i omegnen af denne pyramide.

Martinus ca. 1960 på Martinus Institut. www.martinus.dk
Martinus ca. 65 år på Martinus Institut. www.martinus.dk

Den store pyramide

Lundbeck skriver videre, at denne pyramide sikkert ikke ville blive rejst i Martinus’ levetid, men der ville nok blive lavet en mindre model, mens han levede. For familien Lundbeck fremviste Martinus de tegninger, han foreløbigt havde skitseret. Ifølge Lundbeck ville der i Livets Bog komme en nærmere beskrivelse med tegninger, så pyramiden kunne bygges efter disse. Dette forekommer mig imidlertid helt usandsynligt, for i Livets Bog skulle der kun bringes logiske analyser, der skulle ikke forekomme profetier – og slet ikke om kommende bygningsværker og deres eventuelle konstruktion. Lundbeck har formentligt troet, at de skitser til de symboler, som Martinus var ved at færdiggøre til udgivelsen af Livets Bog 1 i 1932 var skitser til et konkret pyramidebyggeri. Det første, syvende og ottende symbol i LB1 viser nemlig en udviklingsstige med udviklingstrin, der er arrangeret i en pyramideform. Disse tre symboler er også publiceret som symbol nr. 27, 28 og 29 i symbolværket Det Evige Verdensbillede (DEV3).

          Der har været forskellige formodninger om, hvornår mon det af Martinus omtalte åndsvidenskabelige verdenscenter i Kaukasus skulle dannes. På et torsdagsmøde den 30. marts 1978 har en medarbejder gjort et privat notat, der angiver om 2.000 år.

Skandinavien er det bedste sted at bo          

Martinus: „Vi bor det bedste sted på kloden. Skandinavien er udvalgt i de næste 2.000 år. Hertil kommer de store kosmiske impulser. Om 2.000 år kommer centret til at ligge i Kaukasus.” (Notits i Kosmos nr. 3/2005).

          Martinus fik enkelte impulser vedrørende Kaukasus, men han havde ikke undersøgt det nærmere, han havde ikke lavet analyser af Kaukasus. Der skulle også være en moral på det kosmiske område. Det ville også være misbrug af kosmisk bevidsthed at undersøge enkeltpersoner, og hvad ville det gavne, hvis han skrev en masse om Kaukasus, når jorden først skal have kosmisk bevidsthed om 3.000 år?

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176