#OT293. Samarbejds-Strukturen for Martinus Institut

#OT293. Samarbejds-Strukturen for Martinus Institut

Et foredrag afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint  01.07.2007

Martinus Testamente - Samarbejds-Strukturen
Samarabejds-Strukturen for Martinus Institut. Udgivet af Rådet i 1992

Samarbejds-Strukturen

De to bøger Martinus Erindringer (1987) og Samarbejds-Strukturen (1992) er lavet på basis af båndoptagelser. Ved rådsmøderne i årene 1974-1981 indtalte Martinus således retningslinjerne for det fortsatte samarbejde, som blev samlet i bogen Samarbejds-Strukturen. (Kosmos nr. 7/2004).

          Martinus: “Strukturen skal være mit testamente for min Sags overdragelse til dens trofaste og kærlige medarbejdere efter mit ophør på det fysiske plan. (Brev til medarbejdere 28. april 1972, Samarbejds-Strukturen, side 4).

Martinus-Instituto, Kopenhago, Danio, Esperanto Sekcio Ole Therkelsen. www.martinus.dk
The Martinus Institute, Mariendalsvej 94-96, DK-2000 Copenhagen F, Denmark.

Den danske titel Livets Bog på alle sprog

Da Martinus gik i gang med at skrive Livets Bog, fik han en stærk intuition om, at titlen ikke skulle oversættes, værket skulle hedde Livets Bog på alle sprog. (Samarbejds-Strukturen, stk. 13.2).

          Der er eksempler på, at nationale ord går ind i verdenssproget. Ord fra indisk religion og filosofi som Bhagavad Gita, yoga, Upanishad og ord fra østerlandsk tænkning ord som Zen, Tai-chi og judo tilføres mange sprog og er blevet en integreret del af disse, uden at folk nødvendigvis ved, hvad de oprindelige ord egentlig betyder på sanskrit, japansk eller kinesisk. Således forventes det, at Livets Bog også vil blive et dansk bidrag til sprogenes videre udvikling (som f.eks. de internationale ord ombudsmand og køkkenmødding).

          Andre kan således godt kalde deres bøger The Book of Life, Das Buch des Lebens, Le livre de la vie, La libro de la vivo osv., uden risiko for forveksling med Martinus’ internationale titel Livets Bog. Martinus er nu oversat til tyve sprog, se www.martinus.dk.

Martinus: “Livets Bog vil således ikke kunne indkapsles i eller monopoliseres af nogen som helst form for sekt- eller samfundsdannelse, idet den netop ved sin universelle, upartiske kærligheds- og visdomsmanifestation aldrig kan komme til at eksistere uden lige så godt at være en lærebog for dem, der ikke er medlem af nogen sekt, som for dem, der befinder sig i en sådan, netop i kraft af dens identitet som universaludtryk for livets egen levende religion, i hvilken alle som før nævnt er medlemmer, og alt er læresætninger.” (LB1 stk. 15).
Forside til førsteudgaven af Livets Bog i 1932 i soft-cover med stjernekors og guldtryk. www.martinus.dk

Hvor stort blev hele værket?

Martinus’ samlede værk er på ca. 10.000 sider. Med til hovedværket regnede Martinus ud over Livets Bog undertiden også symbolværket, Det Evige Verdensbillede, hvor han ved hjælp af farvelagte symboler og forklarende tekster fremlagde kosmologiens hovedprincipper.

          De tre store bøger, introduktionsbogen Logik, bogen om kærlighed til mikrokosmos Bisættelse, bogen med de efterladte manuskripter til Det Tredje Testamente, Den Intellektualiserede Kristendom, kunne man måske også henregne til hovedværket.

          Som en indføring til hovedværket har Martinus skrevet yderligere 28 mindre bøger samt ca. 300 artikler, der kan købes i boghandler og på nettet på shop.martinus.dk.

          Til værket hører mange artikler, breve, rejsebeskrivelser, notater, referater og besvarelser på en lang række spørgsmål samt båndoptagelser af godt 200 foredrag, der efterhånden vil blive udgivet som artikler. Med til værket hører Martinus Erindringer og Samarbejds-Strukturen udgivet posthumt i henh. 1987 og 1992.

Martinus 90 år i 1980. Han boede på Maritinus Institut 1943-1981. www.martinus.dk
Martinus 90 år i 1980 efter sit sidste foredrag i Martinus Center Klint

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176