#OT283. Spørgetime om ny energiform i DIFØT

#OT283. Spørgetime om ny energiform

Dansk Institut for Økologisk Teknologi, DIFØT, spørgetime med Ole Therkelsen i Østerbrohuset den 06.11.2007 (90 min)

MARTINUS-CITAT om atomkraft og fri energi

Jorden saboteres med atomkraft, og der sker en forstoppelse i dens organisme

Ved at bruge atomkraften er verden kommet ud i noget forkert, som må rettes af højere kræfter. Man har sprængt atomkernen, og det skulle man aldrig have gjort. Da begyndte man at sabotere jorden. – Da blev jorden faktisk “mikrosyg”, altså syg i sit indre. Rent bortset fra de voldsomme eksplosioner, drab og ødelæggelse af byer, viser det sig, at de kræfter, man nu bruger, er så voldsomt skrækkelige, ødelæggende og dødbringende. Der bliver en overflod af stof, som ikke kan gå over i naturens kredsløb. Jorden er jo en levende organisme, ligesom vi. Alt det, der er inde i os, skal gå over i kredsløbet og gå til afføring, sved osv. Menneskene har bremset noget, og den voldsomme stråling fra atomkraften strømmer ud.

Martinus Fødselsdag ca 1977 på Hotel Sheraton. Martinus Institut. www.martinus.dk
Martinus foredrag på Hotel Sheraton ved sin 89-års fødselsdag 11.08.1979. Kosmos nr. 7, 2008

 Atomkraft og kræftsygdomme

Atomkraften er så kolossal, så ganske gigantisk i forhold til et menneskes kraft! – Denne kraft er en evne, der giver liv og er helbredende og livgivende for kloden. Den er “makrokosmisk livskraft”. Vi har noget lignende i os, som jeg kalder “mellemkosmisk livskraft”.

     Denne atomkraft er sluppet ud og laver kræft i celler inde i jordbevidstheden, dvs. i menneskene. Når menneskene får noget af den ind i sig, får den nogle celler til at vokse over al evne. De får en så stor vækstkraft, at der bliver dannet svulster. Det er den dybeste og inderste forklaring af kræft. Der kan opstå mange andre kræftsygdomme, men de er ikke så farlige. Den virkelig generende kræft kommer af, at man har brækket løs på jordens indre livskraft, som skulle være jordens livskraft alene og ikke menneskenes. Vi har vores egen livskraft, der helbreder vore sår osv. Menneskene kan helbrede nogle kræftsygdomme, men denne virkelige, dybeste kræft kan de ikke helbrede.

Da Martinus i de syv første år af sit arbejde 1921-1928 skulle leve helt anonymt, underskrev han ikke brevet med navn, men med et symbolsk tegn, der skulle være forståeligt for ethvert åndeligt højt udviklet menneske.
Den 24. dec. 1924 skrev Martinus et brev til Præsidenten for Stjernen i Øst, Hr. J. Krishnamurti.

Fremtidens ny energi er en kraft, som er analog med hjertets kraft

Menneskene bygger videre og laver stadig flere atomkraftværker. De tror selv, at de kan ordne det, men nu må åndelige væsener være med til at hjælpe. Menneskene forstår ikke, at de vil få en ny kraft, der er analog med hjertet eller pulsen. Vi får jo vor kraft fra vort hjerte. Hvad er det, der får hjertet til at banke? – Det er ild og kulde. Derfor har vi en temperatur på 37 grader. Det er i balancen mellem ild og kulde, at der kan opstå en kraft. Hvis man kan bringe ild og kulde i en sådan harmonisk balance, kan man lave en ny kraft. Den kan gå ved is og vand. Men det kan jeg ikke røbe, og jeg har heller ikke selv studeret den slags. Men intuitivt har jeg allerede set, at den kan blive fremtidens kraft. Hvorfor skulle menneskene ikke også kunne finde den kraft, som hjertet har?

Udkast til forside til Livets bog på glasplade.

Fremtidens kultur efter ragnarok

For tiden er menneskene altså inde i ragnarok, også selv om der er pauser uden krig. Vi bor på et dejligt sted. Skandinaverne og deres naboer bor på verdens bedste steder. Men selv her vil man selvfølgelig ikke helt kunne undgå virkningerne af krigen. Den vil komme, og den vil gøre verden international med en fælles overhøjhed. Verden er allerede blevet meget international ved menneskenes forretningsverden, ved eksport og import, og det er også Guds mening. Det er Guds plan, at det skal blive til én verden. Menneskene kan godt stritte imod, men det hjælper ikke.

Martinus og de unge 12.08.1978 ved Bagsværd Sø
Martinus og de unge mennesker 12.08.1978 – Sofienholm ved Bagsværd Sø

En ny kultur efter verdenskrigene 

Ragnarok vil vise menneskene den hellige ånds visdom eller videnskab, og derefter vil fremtiden blive bygget op. Fremtidens kultur vil blive en “tilgivelseskultur”, mens den, vi lever i, er en “ikke-tilgivelseskultur”. Det er en hævn- og straffekultur. Man kan ikke lige med det samme sige til folk: “I skal tilgive alt!” – Det er de ikke udviklede til. Men de kan begynde at få anvisninger og øve sig i at tilgive og tænke kærligere, og det vil efterhånden udvikle menneskene frem imod en ny kultur. Efter ragnarok vil kristendommen danne grundlag for et verdensrige. Da vil menneskene derigennem nå frem til det, jeg har skrevet i 4. kapitel af Livets Bog, og det vil være porten ind til det højere rige, som Kristus kalder “himmeriges rige”, der er det virkelige hjemsted for menneskene. Lige nu er de i den fysiske verden for at lære mørket at kende og for at få at vide, hvordan man skal leve i det evige lys. Man må skabe lys og kærlighed omkring sig og være en sol for sine omgivelser. Det er den hurtigste vej til de højere evner.

Martinus Fødselsdag ca 1977 på Hotel Sheraton. Martinus Institut. www.martinus.dk
Martinus foredrag på Hotel Sheraton ved sin 89-års fødselsdag 11.08.1979 Kosmos nr. 7, 2008

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176