#OT284. Getsemane og påske. Løsningen på livets største problem

#OT284. Getsemane og påske. Løsningen på livets største problem

Foredrag af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 17.10.2007

Martinus citat – Getsemane Have

Igennem vor børnelærdom hørte vi første gang om “Getsemane Have”. Vi fik at vide, at det var en lille lund uden for Jerusalem ved foden af Olie-bjerget hinsides Kedrons Bæk. Og vi lærte, at her holdt Jesus af at dvæle med sine disciple, ligesom det også var her, han tyede hen, da hans skæbne skulle afgøres. Det var her Mesteren tog sit livs tungeste beslutning: om han skulle lade sig korsfæste eller flygte.

Jesus i Getsemane have. Carl Bloch (1834-1890)
Jesus i Getsemane Have Skærtorsdag.
Lysets Engel Lukas 22.42

For den store masse af mennesker, der lever på religiøs autoritetstro og derfor er uden evne til at stille intellektuelle krav til den bibelske beretning, blev denne begivenhed kun en ydre fysisk efter Bibelens bogstavform, en begivenhed der dybest set kun blev et indre anliggende mellem Gud og Kristus. For de millioner af mennesker, der har mistet evnen til at tro på de bibelske beretninger og i deres indstilling til livet helt har hengivet sig til materien eller til den materialistiske videnskab, er beretningen om Jesus i Getsemane Have uden betydning.

Den sidste nadver
Jesus og 12 disciple. Den sidste nadver. Carl-Bloch (1834-1890)

6. KAPITEL [Citat småbog nr. 15]

De bristede forhåbninger forvandles i Getsemane til de nye muligheders vej

Hvad skal det moderne menneske da gøre, når det befinder sig midt i sit eget livs mørkeste stund, midt i sin egen “korsfæstelse”, sit eget sammenbrud? Det skal mobilisere hele sin intellektuelle kraft, for derigennem at finde vej til Guds vilje, Guds mening med den oplevede smerte. Gør mennesket dette, vil det ligesom Jesus vinde sejr over mørket.

                      Til den, der i sit eget livs dybeste smerte formår at give afkald på sin egen vilje til fordel for Guds vilje, vil der altid blive sendt en engel i den mørkeste stund. Og Guds vilje følger man lettest der, hvor man giver afkald på det, som har frembragt Getsemane. Det kan være tabet af et lille barn, en ægtefælles død, det kan være oplevelsen af utroskab og svigten af den, man elskede højest. “Getsemane” har mange måder at vise sig på. Men for dem alle gælder det, at de kun kan overvindes ved at indstille sig på det uundgåelige. Det skete kan ikke blive usket. De forhåbninger, der knyttede sig til det, der bristede, det man mistede, må man slippe.

Jesus bjergprædiken. Carl-Bloch (1834-1890)

Jesus Bjergprædiken

Af hele sin kraft må man søge frem til de muligheder, ens ændrede skæbne rummer. I samme øjeblik man lægger hele den oplevede smerte i Guds hånd og gør sig fri af angsten og frygten, af hadets og bitterhedens nedbrydende kræfter, da træder en lysende engel ind i vor aura, og Guds nærhed vil føles så intenst, at frygten og sorgen forlader ens sind.

                      Livsglæden begynder på ny at arbejde i blod og nerver, thi i lyset af Guds vilje forvandler selv den dybeste smerte, den dybeste ydmygelse sig hurtigt til den varmende og livgivende velsignelse, der er hvert eneste fuldbyrdet åndeligt kredsløbs guddommelige frugt.

Martinus ved skrivemaskinen
Martinus ved skrivemaskinen i sin dagligstue på Martinus Institut

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178