#OT209. Én verdensregering og én verdensstat

#OT209. Én verdensregering og én verdensstat

Foredraget nr. #OT209. Én verdensregering og én verdensstat blev afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 06.07.2012.

Martinus i sin dagligstue på Mariendalsvej 94-96 på Frederiksberg
Martinus ved skrivebordet i stuen
www.martinus.dk

Jordkloden er et levende væsen

Biologien viser, at kloden også må være et levende væsen. Ifølge Martinus har jordkloden ligesom mennesket også længsler, ønsker og tanker om skabelsen en retfærdig, fredelig og lykkelig verden. Med kendskab til livets lovmæssigheder bliver det muligt for mennesket at få herredømme over dets mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens verdensrige på jorden.

Den globale krise er fødselsveer

De store kriser på kloden bevirker, at det enkelte menneske og hele verdenssamfundet er under en stor og dramatisk forvandling, der er indledningen til en verdensepoke. Erfaringerne fra alle fejltagelser og lidelser afføder en ny humanitet, der sammen med åndsvidenskaben danner grundlaget for skabelsen af en ny verdenskultur.

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

Martinus og den ny verdensmoral

Kristusmoralen og verdens indvielse i kosmisk bevidsthed. Verdensgenløsningens opgave. Pyramidens hemmelighed, Moses-begivenheden og Kristus-begivenheden. Kristusprincippet og åndsvidenskabens opgave. En verdensmoral med kærlighed til jordkloden, mennesker, dyr og mikrokosmos.

Sundhed, kærlighed og fred i verden

Videnskaben har vist, at forandringer i den fysiske materie er lovbundne. Forfatteren Martinus (1890-1981) påviser, at der også findes love for tænkningen. Viden om disse psykiske naturlove vil gøre det muligt for de jordiske mennesker at få herredømme over deres mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens verdensrige på jorden.

Verdenssituationen og jordklodevæsenet

Jordkloden er ifølge Martinus et levende væsen med ønsker, længsler, planer og tanker, som er baggrunden for de store forandringer, som vi ser på alle livets områder i dag. På trods af de mange katastrofer, krige og konflikter udvikler såvel den levende jordklode som det enkelte menneske sig mod nye højder.

Klima og globalisering

Globalisering og klimaforandringer er analoge med de processer, der sker i vor egen organisme, fordi jordkloden ligesom os også er et levende væsen under udvikling. Klimaforandringer, økonomiske og politiske kriser er udtryk for jordklodens viljeføring og bevidsthedsudvikling.

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Et verdensbillede der kan forandre verden

I dag gør folk kun noget, hvis det betaler sig. Derfor kan et verdensbillede, der logisk og videnskabeligt viser, at det betaler sig at være god og kærlig, i den grad være med til at forandre verden.  På det personlige plan er Martinus’ verdensbillede også et redskab til at skabe en tilværelse med sundhed, harmoni og glæde.

Esperantister er fødte idealister

Ifølge Martinus er esperantister fødte idealister, da det var hans overbevisning, at flertallet af esperantister verden over er mennesker, i hvem virkelig tolerance og international indstilling er noget medfødt. (Kosmos nr. 1/1939, side 8).

 

Esperanto er et plansprog og et moderne latin

Esperanto er fra starten lavet helt logisk, regelmæssigt og fuldkomment. Det er befriet for alle de nationale sprogs manglende logik, uregelmæssigheder og ufuldkommenheder. Allerede som elev i skolen havde Zamenhof en vision om at lave et internationalt sprog, der skulle være et moderne latin.

I esperanto er således 80 % af ordstammerne af latinsk oprindelse, og latin fungerede faktisk allerede i middelalderen som et internationalt sprog for teologer og studerede mennesker. I de resterende 20 % findes mange ord fra de germanske sprog og en del fra de slaviske. Esperanto er udelukkende baseret på ord fra den indoeuropæiske sprogstamme, der er klodens største sprogstamme. Selv om det således kan være svært for en kineser eller japaner at lære esperanto, viser praksis dog, at det for dem er langt lettere at lære det fuldstændigt regelmæssige og fuldkomne esperanto end det uregelmæssige og ulogiske engelske sprog.

Jordklodens kommende internationale verdenssprog

I skabelsen af sit sprog betragtede Zamenhof alle de eksisterende internationale ord som en skatkiste. Sproget tillader en videre udvikling ved, at der i esperanto til stadighed kan optages nye ordstammer, der dog følgelig bliver brugt i de kombinationer og på de måder, der er i overensstemmelse med sprogets grammatiske regler. I den første bog, Unua libro, med russiske forklaringer, der præsenteredes i zarens Rusland i 1887, findes de 16 grundlæggende grammatiske regler, der udgør sprogets fundament. Dette fundament er urørligt, eller som det hedder på esperanto: “La fundamento de esperanto estas netuŝebla”. Dette gør, at esperanto er et meget præcist og meget stabilt sprog. Nye ordstammer kan hele tiden tages, når blot de forsynes med de rigtige endelser i overensstemmelse med de 16 grammatiske regler. Men bortset fra dette fundament er sproget givet fri til brugernes kreativitet, og i det hele taget er esperanto fra skaberens side en gave til hele verden. Analogt hermed er Martinus Kosmologi også givet fri til menneskeheden, som en ubetinget gave til hele kloden.

Filosoffer og lingvister om verdenssprog

Den danske sprogforsker og sproggeni Rasmus Rask (1787-1832) har, som det fremgår af hans manuskripter på Det Kgl. Bibliotek, fastlagt principperne for skabelsen af det ideelle sprog, og de stemmer helt overens med principperne i esperanto. (Se sprogmuseet.dk/plansprog).

Som en lille forskel skal blot nævnes, at Rask foreslog, at tillægsord ikke skulle bøjes, mens Zamenhof gik ind for, at tillægsord f.eks. i ental og flertal skulle bøjes og dermed have forskellige endelser.

Nogle få filosoffer har også været optaget af tanken, om man kunne lave det perfekte sprog, det fuldkomne sprog. I historiens løb har forskellige mennesker lavet knap 1000 plansprog eller sprogprojekter, og her af er der kun et, nemlig esperanto, der har vist sig levedygtigt.

 

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk