OT049. Martinus’ liv og verdensbillede. MCK 26.08.2017

OT049. Martinus’ liv og verdensbillede.

Foredraget er afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 26.08.2017

Martinus ønsker på ingen måde at man skal tro på ham, han understreger derimod, hvor vigtigt det er, at den enkelte åndsforsker med interesse for hans analyser nøje studerer og efterprøver hans livsværk.

Martinus med dybt og fast blik. Martinus Institut. www.oletherkelsen.dk
Martinus i 1934 med dybt fast blik. Foto Louis Hertz. På forsiden af bogen “Martinus som vi husker” Zinglersen Forlag. www.martinus.dk

Livets Bog og “Det Evige Verdensbillede”

 Livets Bog er for åndsforskeren en håndbog i at iagttage livet, ligesom floraen for botanikeren er en håndbog i at iagttage planter. Livets Bog er en hjælp til at forstå livets direkte tale eller tilværelsens egen livets bog. Martinus er ikke en autoritet, man skal tro på, men han er en vejleder, der viser, hvor og hvordan man selv kan gøre sine iagttagelser af livets love. Når han har skrevet den serie af kosmiske analyser, der tilsammen danner verdensaltets grundanalyser, er det ikke blot for, at man skal studere dem.

Martinus og den ny verdensmoral

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

Hensigten fra Martinus’ side er at animere læseren til selv at finde ud af, om det, han skriver, nu også virkelig er noget, der kan iagttages. Vore egne oplevelser og iagttagelser skal vise gyldigheden af hele Martinus’ værk – Det Evige Verdensbillede.

          Martinus forklarer, hvordan menneskene efterhånden vil frigøre sig fra at være besat af andres tanker og af religiøs suggestion.

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Martinus åndsvidenskab eller Martinus verdensbillede

Martinus forklarer, hvordan menneskene efterhånden vil frigøre sig fra at være besat af andres tanker og af religiøs suggestion.
Alle disse former for suggestion og “besættelse” såvel som de variationer, der forekommer mellem de enkelte væsener, må nødvendigvis eksistere lige så længe som menneskehedens og de enkelte menneskers evne til at opleve sandheden eller livslovene endnu ikke er færdigudviklet. De enkelte menneskers videre udvikling vil komme til at bestå deri, at de gradvis frigør sig fra disse suggestioner og mere og mere kommer til at bygge deres psyke eller bevidsthed op på basis af indsigt, viden og selvoplevelse. Hertil kræves en ny videnskab, en videnskab om universets åndelige virkelighed, et verdensbillede, der viser de enkelte lokale detaljers afhængighed af og betydning for helheden. Naturligvis vil der være mennesker, der tror på denne åndsvidenskab og gør den til en ny religion, men det viser, at de ikke har haft evne til at forstå den.” (Besættelse, Kosmos nr. 10/1990).

Med venlig hilsen
Ole Therkelsen

Martinus – Det Tredje Testamente – Den Intellektualiserede Kristendom. 1978

 

Referencer og links

*VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.martinusshop.dk

Titlerne på mine foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176