#OT370. Livet efter døden. Sørvad 04.03.1993

Foredraget #OT370. Livet efter døden. blev afholdt af Ole Therkelsen den 4. marts 1993 i Sørvad ved Herning.

 

Opfattelse om livet og døden

Man kan have forskellige opfattelser og meninger om livet, men på alle de punkter, hvor man har en forkert opfattelse af livets realiteter, vil man ifølge Martinus komme i konflikt og disharmoni med livet. Livet selv læser automatisk korrektur på alle fejlagtige opfattelser. Al disharmoni, ulykke, lidelse, depression og sygdom skyldes et manglende kendskab til livets realiteter. Hvis man for eksempel tror, at et komfur er koldt, mens det i virkeligheden er meget varmt, kan man nemt komme til at brænde sig. Man kan være materialist og tro, at man ikke er evig og kun har ét liv. Man kan tro på døden og på materien. Men denne opfattelse kan føre til kollision med livet på mange områder. Troen på døden og materien kan specielt være årsag til meget dødsangst og sorg og mere generelt til en større skuffelse og utilfredshed med livets forskellige hændelser.

Lars Nibelvang mente, at da alle de store forfattere, som f.eks. Dickens, skrev i hånden, skulle Martinus også gøre det.
Men Martinus insisterede på, at det var bedre at skrive på maskine. Det var de uenige om. Så sagde Martinus, at de kunne lade det komme an på en prøve. De valgte så en bestemt sætning, som L.N. skulle skrive i hånden og Martinus skulle skrive på maskine. Det viste sig, at Martinus var meget hurtigere på maskine, selv om han ikke var særligt øvet. Det overbeviste Lars Nibelvang. *** Local Caption *** Martinus

Hvordan er relationen mellem tanke og materie?

Naturvidenskaben forklarer, at tanken er et produkt af materien. Helt omvendt mener Martinus, at materien er materiale for tænkningen.

Tankens kraft er stor. Martinus’ analyser viser, at alle timelige ting er udkrystalliseret tanke! – Med intuitiv enkelhed og klarhed kan Martinus formulere, at hele den fysiske verden er en materialiseret tankeverden (Kosmos nr. 3/2005). I parentes bemærket forklarer han også i denne artikel, “Døden og menneskenes tankeverden”, at når menneskene begynder at forstå dette, vil deres indstilling til åndelige problemer og den såkaldte død kunne ændres.

Når det drejer sig om menneskeskabte fænomener som biler, vinduer og dørhåndtag, er der jo ingen tvivl om, at disse fænomener er udtryk for materialiseret tanke. Hvorfor skulle så naturens oven i købet mere geniale skabelser så ikke også være udtryk for tanke? – Alle levende væsener i alle størrelsesforhold i mikro-, mellem- og makrokosmos deltager i denne naturens skabelse.

Materialisten tror sig identisk med sin fysiske organisme og tror, at det er den, der tænker og handler. Denne erkendelse indebærer i virkeligheden, at det er stoffet eller materien, der tænker og handler. Det har den yderste konsekvens, at det er det skabte, der skaber skaberen, eller at tingene skaber sig selv. Dette er helt i modstrid med virkeligheden, og på dette punkt er materialismen mere udtryk for overtro end videnskab.

Martinus: “Der findes intet i jordmenneskets erfaringsmateriale, der beviser, at noget kan skabe sig selv” (LB3 stk. 689).

Martinus i sin dagligstue på Mariendalsvej 94-96 på Frederiksberg
Martinus ved skrivebordet i stuen *** Local Caption *** Martinus

Den fysiske verden er en materialiseret tankeverden

Religiøsitet er baseret på tro, men kan der ikke også være tale om tro i materialismen?

Martinus’ analyser viser, at alle de materialistiske, politiske og gudløse stadier i udviklingen i virkeligheden også er udslag af det religiøse princip. Det er religiøst at tro på materien og at tro på døden som en tilintetgørelse af livet efter kroppens undergang (se DEV1 stk. 4.7).

Religionerne baserer sig på trossætninger og dogmer, men materialismen har også sine dogmer i form af troen på materien og døden. Som vi har set, var den materialistiske, ateistiske kommunisme i virkeligheden også religiøs, fordi tilhængerne blindt troede på alle læresætninger.

Den materialistiske videnskab har opbygget et verdensbillede, der forklarer, at den fysiske materie er årsag til alting. Man mener, at den fysiske materie må være det absolutte udgangspunkt for alt, at tilfældige reaktioner i materien må være årsagen til evolutionen og bevidsthedens fremkomst. Man tror altså på, at det er materien eller det livløse, der har frembragt det levende.

Materialismen bygger på epifænomenalisme, der indebærer en antagelse om, at bevidsthed, åndsliv og psykiske fænomener kun er følgevirkninger af rent materielle processer i hjernen. At den fysiske materie skulle være årsag til bevidsthed er en teori eller en antagelse, der ikke er bevist. Det er en religiøs tro, der er forklædt som videnskab!

I konsekvens af materialismen skulle alle menneskelige funktioner og egenskaber – bevidsthed, fri vilje, moral, altruisme, kærlighed, kreativitet, omtanke, medlidenhed og oplevelse af mening – være produkter af den fysiske materie! –

Materialismen er i første omgang baseret på termodynamikken, kvantefysikken, relativitetsteorien og udviklingslæren. Men disses teorier er ikke i enhver henseende udtryk for videnskabelige fakta, da de til en vis grad bygger på teorier og hypoteser, der nærmest er trosobjekter for materialisterne. F.eks. tror man, at årsagen til livet og til evolutionen er tilfældigheder, uden at det er blevet bevist.

Materialismen er blevet den toneangivende filosofi bag videnskaben med alt, hvad det har indebåret af tekniske landvindinger. Men materialismen står også bag et forarmet åndsliv og en forarmet moral, der kan karakteriseres ved udtryk som, “man lever bare én gang” og “enhver er sig selv nærmest”. Materialismen, der er meget fikseret ved økonomibegrebet, er blevet en slags “egoismens evangelium”.

Hvad svarer materialismen på spørgsmålene: “Hvor kommer vi fra, hvor går vi hen, hvad er meningen med livet?”? – Svaret er, at det er en tilfældighed, at vi lever, og at vi bliver nødt til at acceptere livets meningsløshed! –

Bogen er både lærerig og underholdende læsning under overskrifter som f.eks.: Martinus får kosmisk bevidsthed, Krishnamurti som verdenslærer, Profetier om den danske verdenslærer, Pyramidens hemmelighed, Jordkloden – et levende væsen, Verdensstaten, Verdenssproget esperanto, Kærlighed til dyrene, Sygdom og helbredelse, Kristusmoralen, Kan evigheden forstås? og Kristi genkomst. Bogen viser konturerne af en ny kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab, filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente.
Forside til Ole Therkelsens bog “Martinus og den ny verdensmoral”. 2. udgave, Scientia Intuitiva, 2016. www.martinusshop.dk

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS (1890-1981) Martinus er født i Nordjylland, nærmere betegnet i Sindal. Han fik kun en beskeden uddannelse og tjente sit levebrød i forskellige underordnede stillinger. I 1921 havde han en dybtgående åndelig oplevelse, som gav ham evner til at analysere livet og beskrive dets åndelige love og evige principper.. Martinus kaldte sine samlede værker “Det Tredje Testamente”. Det omfatter “Livets Bog” i syv bind, “Det Evige Verdensbillede” i fire bind (symboler med forklaring), “Logik”, “Bisættelse”, “Artikelsamling 1” og 28 småbøger, samt mange båndoptagelser og artikler udkommet i tidsskriftet “Kosmos”. www.martinus.dk
Martinus Institut med Harald Isenstein’s skulptur Moder med barn, som blev skænket til Instiuttet den 3. okt. 1943. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

Bogen "Martinus, Darwin og intelligent design - en ny evolutionsteori" af Ole Therkelsen blev udgivet på Borgen forlag i 2007. 2. udgave blev udgivet i 2016 på forlaget www.scientia-intuitiva.dk. www.martinusshop.dk
Martinus, Darwin og intelligent design – en ny evolutionsteori. Ny bog af Ole Therkelsen

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk