OT361. Spørgetime om den nye tidsalder. Aalborg 14.02.1996

Efter Ole Therkelsen’s foredrag “Den ny tidsalder” i Aalborg var det en spørgetime, hvor man også kunne spørge til andre emner indenfor Martinus Kosmologi.

Den nye tidsalder

Temaet om den nye tidsalder er blevet behandlet i min bog “Martinus og den ny verdensmoral”, der er blevet udgivet på 7 forskellige sprog: Dansk, svensk, ENGELSK, tysk, spansk, russisk og Esperanto.

There is both instructive and entertaining reading with such chapter headings as: Martinus acquires Cosmic Consciousness, Krishnamurti as World Teacher, Prophecies about the Danish World Teacher, The Secrets of the Pyramids, The World Language – Esperanto, The Earth – a Living Being, The World State, Love towards Animals, Sickness and its Cure, The Christ Morality, Can Eternity be Understood? and The Second Coming of Christ. The book the outlines a new culture based on a new world morality and is intended for everyone who is interested in politics, science, philosophy, the environment, health and peace. The book may also be read as an introduction to the whole of Martinus’ life’s work – The Third Testament.
Ole Therkelsen (born 1948), chemical engineer and biologist, writes on the basis of his life-long involvement with Martinus Cosmology. He has given 2000 lectures on the Cosmology in fifteen countries in six different languages. Many of these lectures can be heard on www.oletherkelsen.dk.

Martinus skriver om “Den ny verdensimpuls” og “Kundskabens bog”

Martinus skriver i Livets Bog 1 meget om den ny verdensimpuls, som i vor tid går ind over jorden, og som i den grad sætter fart i udviklingen. I flere foredrag præciserede Martinus, at der kom tre særligt stærke impulser omkring år 1900, 1920 og 1973. Ved den første impuls i 1900 blev videnskaben og den teoretiske fysik givet fri, og ved den anden impuls i 1920 blev den kosmiske videnskab givet fri. Uden denne makrokosmiske impuls i 1920 ville Martinus slet ikke have kunnet skabe sin åndsvidenskab. (Kosmos nr. 7 og 8/2009).

Ved impulsen i 1973 blev det mystiske, okkulte og åndelige frigivet. Et udslag af denne impuls var Uri Gellers optræden på tv, hvor han viste sine evner som tankelæser, og hvor han bøjede knive, skeer og gafler med bevidsthedsmæssige kræfter. Martinus oplevede det selv som en bekræftelse af sine analyser om materialisation og dematerialisation.

I bogen om Uri profeteres der, at først vil Uris ven, Shipi, og siden Uri selv finde Kundskabens bog. (The Knowledge Book).

Over for Geller og Puharich fremstillede “rumvæsenerne” gudsbegrebet i forbindelse med ni principper: “Gud er intet andet end os tilsammen, Guds ni principper. Der er ingen anden Gud, end hvad vi er tilsammen”.

Ligesom hos Martinus kan man sige, at Guddommen kan udtrykkes lige såvel ved nogle teoretiske principper som ved levende væsener i kraft af henh. det treenige princip og livsenhedsprincippet. (Se senere).

Det levende væsens evige struktur

Hvert enkelt væsen såvel som det levende univers, guddommen, er opbygget efter det samme evige treenige princip, der består af “skaberen” (X1, jeget eller det guddommelige noget), “skabeevnen” (X2, jegets evige evne til at skabe og opleve) og “det skabte” (X3, resultatet af skaberens brug af skabeevnen). Alle levende væsener og guddommen har således den samme treenige struktur, der er repræsenteret ved de 3 principper: Skaberen, skabeevnen og det skabte.

Alt det timelige eller skabte, alt hvad der kan sanses og opleves, enhver form for vibration, bevægelse eller energi er ifølge Martinus en kombination af de 6 grundenergier, som han har givet følgende navne: instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelsesenergi.

Martinus har tegnet et specielt symbol over alle de 6 grundenergiers forskellige kombinationer, som er forklaret både i DEV1 stk. 12.1-12.3 og i LB2 stk. 358-441.

Martinus blev balsameret i 1980 og hans kiste med Sagens flag står på Frederiksber Kirkegård.
Martinus’ kiste på Frederiksberg Ældre Kirkegård. (Mausoleum nr. 2, Frederiksberg Allé 63-65, 1820 Fr.berg C).

Martinus’ brug af udtrykket kundskabens bog

Da Martinus læste om kundskabens bog, mente han, at en sådan bog kun kunne være hans Livets Bog. – Livets Bog er nemlig en visdommens bog, der påviser, at alt er såre godt. Kan man give nogen bedre forklaring på tilværelsen? – Findes der nogen højere forklaring på livet, end at alt er udtryk for kærlighed? – Martinus mente, at for at en bog skulle kunne være en kundskabens bog, måtte alle dens analyser gå op i kærligheden og vise, at man skal tilgive overalt og være god og kærlig i alle livets forhold.

Martinus syntes åbenbart så godt om udtrykket kundskabens bog, at han selv begyndte at bruge det. Det skete bl.a. i 1975, hvor han i sin 85-års fødselsdagstale omtalte bogen om Uri Geller.

Martinus sagde: “Den filosofi, de kommer med, stemmer med det, jeg har sagt, og de svarer på de samme spørgsmål, som jeg har besvaret. Og de bebuder også den kommende kundskabens bog.  Men hvad er kundskabens bog? – Det må være kærlighedens bog, ellers er det ikke kundskabens bog. For kundskabens bog må være den største. Kærlighed, der ikke er kundskab, er ikke kærlighed. Og kundskab, der ikke er kærlighed, er ikke kundskab. Der må være en kolossal harmoni og logik i det hele.” (Mosesepoken og kristusepoken, Kosmos nr. 7/2005).

Første gang Martinus sætter udtrykket kundskabens bog på tryk er i 1979, da han er ved at skrive manuskriptet til prolog til Livets Bog, Det Tredje Testamente, der først i 2004 blev udgivet som efterladte manuskripter. To steder i denne prolog skriver han om kundskabens bog.

Kristi genkomst i form af “Talsmanden den hellige ånd”

Martinus: “Denne af Kristus bebudede “talsmanden, den hellige ånd, som Faderen skulle sende” er altså en “livets” eller en “kundskabens bog”, der ville blive manifesteret for menneskeheden. Men en virkelig “sandhedens bog” om Guddommen og verdensaltet kan kun udgøre fortsættelsen af den af Kristus for snart to tusinde år siden påbegyndte kosmiske verdenskultur under begrebet “kristendom”.” (Den Intellektualiserede Kristendom, stk. 6).

Martinus skriver også: “Det Tredje Testamente er altså en “visdommens” eller “kundskabens bog”. Den er en afsløring af “alkærlighedens” evige strålevæld. Den udgør igen afsløringen af det “billede af Gud”, i hvilket alle levende fysiske væsener igennem reinkarnation eller genfødelse er i færd med at blive skabt. Her i Det Tredje Testamente er alle ufærdige væsener, hvilket vil sige “fysiske væsener”, dyr såvel som mennesker, afsløret at være på samme vej, en vej, der urokkeligt fører imod “kosmisk bevidsthed” og dermed til oplevelsen af verdensaltets guldglorie, det gyldne lys, det evigt levende i de levende væsener, og dermed til “kristusbevidsthed” og væren “ét med Gud”.” (Den Intellektualiserede Kristendom, stk. 6).

Jordkloden skal ikke blot have fysisk næring, men også åndelig næring

Jordkloden er ikke blot et fysisk væsen, der skal have fysisk næring, den er et levende væsen med tanker og bevidsthed, som også skal have sin åndelige næring. “Denne åndelige næring får den fra et åndeligt kernesystem i vor mælkevejs centrum eller indre”. (Bog nr. 14B kap. 4).

Ifølge Martinus kommunikerer jordkloden således med en højere udviklet klode i mælkevejens centrum. Denne kosmisk bevidste klode, med en menneskehed af fuldkomne eller færdige mennesker, skulle ligefrem give vor klode undervisning i åndsvidenskab, ligesom Martinus med sin kosmiske bevidsthed kan undervise det jordiske menneske i den kosmiske videnskab. Disse globale tankeimpulser fra mælkevejens centrum går som kosmiske impulser ind over jordkloden i form af den ny verdensimpuls. (Kosmos nr. 8/2009).

I et foredrag udgivet på cd forklarer Martinus, at når Kristus siger, “Faderen skal sende talsmanden den hellige ånd”, sker det ved, at der går kosmiske stråler ind over jorden fra et færdigt solsystem med færdige mennesker i Guds billede. – Jorden, som derved bliver fyldt med denne åndelige kraft, er således selv inde i en udvikling, hvor den er ved at blive til en fuldkommen menneskeklode i Guds billede. (Bevidsthedens giftstoffer, 30.06.1969).

De skandinaviske lande og impulsen fra et klodesystem i mælkevejens centrum

I artiklen Tærskelens vogtere skriver Martinus: “Den hellige ånd stråler i dag med fornyet kraft ind over verden. Nævnte ånd er jo ikke en person, men er den lysende kosmiske materie, der er det eneste, der kan være materiale for skabelsen af de tanker i hjerne og bevidsthed, der er den højeste viden om Gud, om verdensaltets natur og livets højeste love. Denne materie lyser i dag i form af en kosmisk energibølge fra vort mælkevejssystems centrum direkte ind over de skandinaviske lande. Og det er denne, der f.eks. betinger, at jeg kan manifestere den højeste kosmiske viden. Min bevidsthed har nået et stadium, hvor den er udviklet til at kunne modtage, opleve og tilbagemanifestere den hellige ånd.” (Tærskelens vogtere, Artikelsamling 1, stk. 9.4).

Det er således på baggrund af denne impuls, at Martinus her i Norden har kunnet manifestere den højeste kosmiske viden.

Ole Therkelsen talking on Martinus Cosmology at Hotel Sheraton at Martinus Birthday 11.08.1983
Ole Therkelsen er conference with Martinus Festdag 11.08.1983, der blev afholdt på Hotel Sheraton, Vester Søgade, København

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

 

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

Titlerne på mine 400 danske foredrag kan ses på www.scientia-intuitiva.dk

 

Kosmiske lektioner nr. 001 – 200

Oversigt over foredragene på DVD 1

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd1.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=178

 

Kosmiske lektioner nr. 201 – 400

Oversigt over foredragene på DVD 2.

https://www.scientia-intuitiva.dk/ot-dvd2.php

https://www.martinusshop.dk/index.php?c=69&p=176

 

Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">Indsættelse af medie" style="font-size: 14px; width: 90%; height: 80px;" onfocus="this.select();">