OT324. Bøn, kreativitet og seksualitet

Bøn, kreativitet og seksualitet

Foredraget “Bøn, kreativitet og seksualitet” blev afholdt  af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint der 15.05.2005

Evolutionen er udtryk for kreativitet

 

Martinus Kosmologi giver en logisk forklaring, der påviser, at naturens skabelsesprocesser finder sted ligesom alle andre skabelsesprocesser, der er kendt fra menneskets verden. Erfaring, viden, kunnen, kreativitet og opfindelse ligger bag enhver skabelsesproces! – Ifølge Martinus er både menneskets og naturens skabelsesprocesser baseret på det samme princip, nemlig en gradvis udviklingsproces, der sker i kraft af et bevidsthedsliv!’ – Kreativiteten bag Naturen

Materialismen er en religiøs tro, der er forklædt som videnskab

Den materialistiske videnskab har opbygget et verdensbillede, der forklarer, at den fysiske materie er årsag til alting. Man mener, at den fysiske materie må være det absolutte udgangspunkt for alt, at tilfældige reaktioner i materien må være årsagen til evolutionen og bevidsthedens fremkomst. Man tror altså på, at det er materien eller det livløse, der har frembragt det levende.

Materialismen bygger på epifænomenalisme, der indebærer en antagelse om, at bevidsthed, åndsliv og psykiske fænomener kun er følgevirkninger af rent materielle processer i hjernen. At den fysiske materie skulle være årsag til bevidsthed er en teori eller en antagelse, der ikke er bevist. Det er en religiøs tro, der er forklædt som videnskab!

I konsekvens af materialismen skulle alle menneskelige funktioner og egenskaber – bevidsthed, fri vilje, moral, altruisme, kærlighed, kreativitet, omtanke, medlidenhed og oplevelse af mening – være produkter af den fysiske materie! –

Ole taler taler delvis på baggrund af sin bog "Martinus, Darwin og intelligent design - En ny udviklingsteori" (Scientia Intutiva, www.martinusshop.dk) delvis dels på baggrund af sin naturvidenskabelige uddannelse og sit livslange engagement i Martinus Kosmologi. Siden 1980 har han holdt over 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk
Ole Therkelsen’s bog “Martinus, Darwin og intelligent design” blev genudgivet på Scientia Intuitiva Forlag i 2016 og kan købes på www.martinusshop.dk

Hvor findes intelligensen bag naturens kreativitet

Kemiens periodiske system, elektronorbitalers udformning, stjerners og galaksers opbygning samt indretningen af planters og dyrs organismer er ifølge Martinus opfindelser, der er realiseret i fysisk materie. Martinus angiver, at i intelligensriget eller visdomsriget findes den intelligens og kreativitet, der står bag opfindelsen af alle organismetyper og hele designet af naturen. (DEV1 kap. 13, Den evige verdensplan).

Visdomsriget er universets tegnestue, opfinderkontor og modelværksted (LB2 stk. 363-368).

Som en detalje i forbindelse med visdomsriget nævner Martinus, at teknikere, opfindere og videnskabsmænd på jorden også kan få inspiration og intuitive impulser fra visdomsvæsener i visdomsriget (Artikelsamling 1, stk. 40.15).

Ved skabelsen af nye organismetyper gør intuitionsevnen det muligt for mennesker i visdomsriget at samarbejde med visdomsvæsener både i underliggende spiraler i mikrokosmos og overliggende spiraler i makrokosmos. Enhver levende fungerende organisme repræsenterer jo et samarbejde mellem mikro-, mellem- og makrokosmos.

Organer og celler er organiske redskaber, der i deres første spæde begyndelse engang er blevet opfundet og fremstillet på tekniske, kemiske laboratorier eller værksteder som resultater af forudgående oplevelser, erfaringer, tænkning og beregninger, manifesteret af geniale opfindere og videnskabsmænd på længst forsvundne kloder eller verdener, som Martinus yderligere har analyseret i sin bog Bisættelse, kap. 146.

Martinus skriver kreativiteten bag naturen

Ifølge Martinus vil ideer eller principper fra nutidens maskiner og opfindelser, computere og robotter engang kunne indbygges i kød og blod i kommende nye organismetyper. – “Tekniske og kemiske apparater og maskiner udgør den første spæde begyndelse til udviklingen af levende væseners organer på fremtidige kloder eller verdener” er den interessante overskrift til kap. 147 i Bisættelse.

Om livet i visdomsriget skriver Martinus: “På samme måde ser man modeller til kommende opfindelser i fysiske verdener fremtrædende i levende funktion. Ja, vi er stedet for et ocean af modeller til tekniske og mekaniske apparater, maskiner, befordringsmidler, byggekomplekser, fabriksanlæg, havneanlæg osv. Endvidere er sådanne ting som klæder, sko, hatte, møbler, smykker med mere repræsenteret. Og så er dette endda kun den laveste grad af zonens intelligensåbenbaring. I de højere grader ser man modeller, ikke alene til kommende kulturer og væsenssamfund, men man ser også ligefrem modellerne til kommende ny væsensarter, nye dyre- og mennesketyper af hidtil uanede foreteelser, nye planteformer, alt sammen realiteter, der senere vil blive taget i brug og levendegjort i kød og blod i fysiske verdener. Ja, her myldrer det af funktion og virksomhed, men alt er genialitet, alt er levende, alt er fuldkomment. Vi er her i Guddommens egen “tegnestue” eller “modelværksted”. Her er de første frø eller spirer til alle kommende åbenbaringer, spirer, der senere skal vokse frem og frugtbargøre og befolke kommende kloder og verdener, forskønne og forherlige livet i uanede sekler frem i tiden, i evigheden. Vi er her i livets absolut højeste “forår”.” (LB3 stk. 642).

Kreativiteten der går forud for naturens skabelser?

Darwinismenafviser eksistensen af et design, mens intelligent design-teorienhenviser til en universel intelligenssom ophavet til designet bag de komplekse organismer i naturen. Martinushenviser i sin åndsvidenskab til intelligensriget eller visdomsriget, der er det fjerde rige i spiralkredsløbet efter plante-, dyre- og menneskeriget. Aktiviteten og kreativiteten i dette visdomsrige, hvor tidligere opfindelser og maskiner inkorporeres i levende væseners kommende organismer, må betragtes som en ydre faktori forhold til det enkelte individ under evolutionens gang (se stk. 15.4-15.7).

Visdomsriget er det intelligensorgan i universvæsenet, der udtænker, planlægger og designer alle fremtidens organismetyper både i mikro-, mellem- og makrokosmos. Under hvert ophold i visdomsriget bidrager hvert enkelt levende væsen med sine opfindelser, talenter og erfaringer fra den tilbagelagte udvikling i den fysiske verden til denne universets permanent skabende bevidsthed, der således ligger til grund for skabelsen af elektronorbitalers, atomers, molekylers, cellers, organers, organismers, planeters, stjerners og galaksers fuldkomne og geniale organiske struktur. På grund af intuitionsenergiens særlige natur kan de enkelte væsener i mikro-, mellem- og makrokosmos i visdomsriget samarbejde om designet og kreationen af nye organismer. Under opholdet i visdomsriget bliver denne intellektualitet og disse opfindelser med tilhørende design inkorporeret i individets talentkerner som en nødvendig forberedelse for udviklingen i den fysiske verden i den næste udviklingsspiral.

Da visdomsriget er verdensaltets organ for intellektualitet, skriver Martinus således: “Men når naturen således viser den højeste intellektualitet, der findes, kan den kun have et særligt bestemt væsen til ophav, nemlig – guddommen. Naturen er Guds egen bevidsthed” (LB3 stk. 717).

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

 

OLE THERKELSEN  BLOG

www.oletherkelsen.dk

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

 

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

 

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk