Esperanto-flaget_eo-flag_gr_n

Internationalisme er upartiskhed. Nationalisme er partiskhed

Flaget er et symbol for det internationale og upartiske sprog Esperanto