Spørgetime om spøgelser og rejsen gennem dødsriget

Spørgetime med Ole Therkelsen i Martinus Center, Klint, torsdag 3. juli 2014
Om blandt andet SPØGELSER og REJSEN GENNEM DØDSRIGET.
Døden er en ven, og ethvert menneske dør på det mest kærlige tidspunkt. Den første sfære efter døden består af menneskets egne forestillinger f.eks. om himmel og helvede. Kontakt til afdøde og skytsengle. Livet i de højere åndelige verdener. Livet i væsenets egen indre åndelige verden før undfangelse og genfødsel.

Kontakten mellem den fysiske og den åndelige verden.
Søvnen er dødens lillebror. Vi er i den åndelige verden under søvnen og døden, ved besvimelse og bedøvelse. Kontakt til skytsengle og afdøde i drømme og ved trance, mediumisme eller clairvoyance. Korrespondance med den åndelige verden ved egen tankekoncentration, ved bøn og samtale med Gud eller Universet. Vi taler med den åndelige verden gennem “Livets direkte tale” i den fysiske verden.

Ole Therkelsen, f. 1948, taler og skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 2.000 foredrag om åndsvidenskaben eller kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk.

OT’s to bøger:

  1. Martinus, Darwin og intelligent design (2007)
  2. Martinus og den nye verdensmoral (2009)

OT’s to lydbøger på CD:

  1. Kosmiske lektioner   (2006) 50 foredrag i MP3
  2. FOREDRAG i 2013 (2014) 48 foredrag i MP3

oletherkelsen.dk
oletherkelsen.info
varldsbild.com
martinusshop.dk

 

MARTINUS OM SPØGELSER (Citat fra DEV 6)
Det Evige Verdensbillede, bog 6, symbol nr. 91, Gennem døden 1
© Martinus Institut 1981, www.martinus.dk

DEV6, stk. 91.3 […] Det er mit ønske med disse analyser om døden at få menneskene til at forstå, at det er en velsignelse at dø, når det sker på den rette måde, for så er det indgangen til en lysets tilværelse. Det er rigtigt, at der eksisterer noget i retning af helvede og skærsild, men det er ikke andet, end hvad man bilder sig selv ind. […] Man kan f.eks. føle, at tiden står stille. Men man mærker det, som om det er en evighed. Det får aldrig ende. Himlen er grå, mørk og sort med torden og lynild osv. Somme tider vader man i dynd og synker ned og synker ned og kan ingen vegne komme. Man kan se terræner deroppe, hvor der er solskin, men så er der nogle lodrette klippemure, man ikke kan komme op ad. Det kunne virke som om, at alt dette er skrækkeligt. Men det har en guddommelig betydning, for desto hurtigere kommer disse væsener til at blive ulykkelige. Det er jo meningen, at de skal bringes til at forstå, at her trænger de til hjælp. Her kan de ikke klare sig selv. Her skal de råbe efter hjælp, og det kommer de til. Lige så snart de føler, at de er ulykkelige, at de er hjælpeløse, begynder det at klare op i deres sindelag. Så kan skytsenglene træde til, og så bliver de hjulpet. Så bliver der fortalt dem, at de ikke er på det materielle plan mere. Det bliver fortalt dem, at det er et tankeplan, og så får de lært at se, at materien lystrer tanken. Det er deres egne forestillinger, de har vadet i. Det eksisterede ikke andre steder, det var deres egen mørke bevidsthed, de vadede i. På tilsvarende måde bliver verden lys omkring dem, når bevidstheden forandrer sig til det lyse. Der sker så det, at skytsenglene lammer tænkeevnens særlige organer for mørke tanker. Det mørke lag af tankemateriale bliver suggereret væk. Det virker som en figur, det har menneskets form. Det kan skytsenglene suggerere af, og det er det, der undertiden kan gå omkring som et SPØGELSE. (Note 2). DET ER ET FANTOM. Når det er skilt ud fra selve ånden, så er det jo et fantom. Men det er en bølgeart. Derefter kan væsenet ikke huske noget om de ting, det var bitter og vred over. Det kan være et ægteskab, det er vred over. Det kan være noget helt andet. Det kan have begået selvmord osv., men det kan væsenet ikke huske spor om. Det er taget helt væk. Foreløbig kan det ikke huske det mindste om alt dette. Derpå er det optaget af humane ting alt efter dets egen udvikling i humanitet.

Det evige verdensbillede, 6. kursus, 3. foredrag, 19.01.1956

Denne skytsengel træder nu til og begynder at fortælle væsenet: “Se, alt dette mørke, du ser, det er kun dine egne forestillinger. Du er nu i en helt anden verden. Her lystrer materien tanken. Du skal se at komme bort fra disse mørke tanker. Nu skal du se, hvad jeg tænker. Nu tænker jeg en vældig blomst, og den står der. Prøv du nu også at tænke en lille ting.” Og så opdager vedkommende, at den står der. “Ja, men du kan tænke nogle større ting, tænk dig nu hele himlen. Tænk dig, at dette mørke er væk.” Og så tænker vedkommende, det er væk, og begynder at opdage, at det var dog en vidunderlig verden. – Så stryger skytsenglen, ja, den suggererer disse mørke bevidsthedslag ud af følelsesområdet i mentaliteten. Det er ligefrem en materie, man kan tage ud. Det har skikkelse som et menneske. Det har ligefrem menneskeform. Denne skikkelse skal tages ud, og det er denne skikkelse, der bliver til “et astralt lig”.2 Det er meget ofte disse astrale lig, man kan komme til at se som spøgelser.
Foredraget Paradis og skærsild, 1954

 

Note 2 i DEV6:
På en båndoptagelse siger Martinus: “ET SPØGELSE ELLER ET FANTOM, DER GÅR IGEN, ER “ET ASTRALT LIG”. Det er den mørke side. Det er den materielle side. Det materielle bevidsthedslag er suggereret af. Personen er ikke selv i det, men dette bevidsthedslag kan blive ved med at gå igen. Det er jo et elektrisk fænomen, som kan blive ved med at gå i flere hundrede år, i 400-500 år, og som skyldes de vanebevægelser, som den pågældende har været mest koncentreret på. […]
Hvis man er vant til at gøre det samme i længere tid, hvis man gør den samme bevægelse hvert døgn, hvis man går frem og tilbage det samme sted, så danner der sig et helt system, der så at sige kan belive sig selv. Et spøgelse kan gå igen i 400, 500 og 600 år. Men det fortager sig jo, for det er mineralsk. Alt åndeligt er mineralsk.” [Båndoptagelse 31.12.1957]. (Stk. 91.3, 91.6 og 91.7).

© Martinus Institut 1981,
www.martinus.dk
www.shop.martinus.dk
www.amazon.com/author/martinus

 

OLE THERKELSEN BLOG
www.oletherkelsen.info

OLE Audio-foredrag
www.oletherkelsen.dk

 

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

AMAZON
www.amazon.com/author/ole.therkelsen

GOOGLE+   PROFIL
www.google.com/+MartinusKosmologiOleTherkelsen

TWITTER
https://twitter.com/ole_therkelsen

FACEBOOK
www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

Symboler i DEV 6 (del 1 av 4) Jordklotets spiralkretslopp – Ole Therkelsen

NYA SYMBOLER från DEV6 [nr. 78-100]
Symboler i DEV 6 (del 1 av 4) Jordklotets spiralkretslopp – Ole Therkelsen
Presentationen omfattar i sin helhet fyra delar inklusive en frågestund.
https://youtu.be/3Jyz-0mHt8k     Offentliggjort den 14. jan. 2016
Ole Therkelsen presenterar symboler ur Den Eviga Världsbilden 6. Del 1 behandlar symboler som visar jordklotets spiralkretslopp.  Inspelningen skedde den 25 – 26 oktober 2014.
 
Kosmos nr. 5, 1950 med symbol nr. 80 Jordklodens dyreepoke - skærsilden
Kosmos nr. 5, 1950 med symbol nr. 80 Jordklodens dyreepoke – skærsilden
Bakgrunden till utgivningen av DEN  EVIGA  VÄRLDSBILDEN, del 6
av Ole Therkelsen
 
1. Utgivning av sjätte symbolboken på danska och svenska
Lördagen den 9 maj 2015 anordnades en bokrelease både på Martinus Institut i Köpenhamn och på Världsbild förlag i Hälsans hus i Stockholm, med anledning av utgivningen av Den eviga världsbilden, del 6. Boken, som innehåller de 23 sista av Martinus 100 symboler, gavs således ut samtidigt både på danska och på svenska.
Denna symbolbok använder enbart Martinus egna symbolförklaringar. Dessa förklaringar togs upp på band under perioden 1955–1972. Under vinterhalvåret 1955/56 höll Martinus femton stora kursföredrag med den gemensamma titeln Den eviga världsbilden.
1971 sade Martinus: ”Det jag har kvar att göra färdigt, är den fjärde symbolboken och ytterligare två symbolböcker. Analyserna i de sista delarna blir mycket intressanta, där finns analyser om planeterna och kloten” (Den eviga världsbilden, del 5, st. 76.1).
Med utgivningen av inte mindre än 67 symboler i de nämnda tre symbolböckerna åren 1994, 2012 och 2015 har den studerande således fått möjlighet att skapa sig en ännu bättre överblick över Martinus andliga vetenskap. Det förefaller mig vara en mycket speciell och glädjande händelse att alla intresserade härmed får tillgång till att studera Martinus samtliga symboler.
 
2. Martinus önskade att bandupptagningarna skulle överföras till bokform
I ovannämnda kurs 1955 och 1956 gick Martinus igenom hela världsbilden i alla detaljer. Kursen omtalade han själv som ”totalkurs” och ”grand-kurs” och som ”ett fundamentalt kulturdokument” (se nedan). Flertalet av symbolerna i den sjätte symbolboken förklarades i dessa kursföredrag. I ett kontaktbrev skriver Martinus att han önskar bandupptagningarna av dessa föredrag överförda till bokform.
Martinus: ”En liten grupp civilingenjörer bland min saks vänner har bildat en grupp för inspelning av mina föredrag och kosmiska analyser, så att de ska kunna återges på band och grammofonskivor. Jag har därför beslutat att skapa en fullständig genomgång av världsalltets kosmiska analyser till denna inspelning. Denna totala genomgång kommer således senare att kunna fås på band och grammofonskivor, liksom den naturligtvis också kommer att överföras till bokform. Det blir därmed ett unikt tillfälle för min saks vänner och intresserade att övervara min personliga genomgång av hela världsbilden i alla dess bärande detaljer, ett tillfälle som säkert aldrig återkommer. […] Med ert intresse och er sympati för denna min uppgift är ni således med om att tillförsäkra världen detta grundläggande kulturdokument” (16/9 1955, Kontaktbrev nr 19).
I ett brev till Vignir Andrésson, Island, skriver Martinus att han önskar storkursen med symboler överförd till bokform och översatt till isländska.
Martinus: ”Som tidigare meddelats, blir mina föredrag och kurser inspelade på band för att från dem överföras till bokform och grammofonskivor. Med anledning av detta har jag beslutat att skapa en grand-kurs i världsalltets kosmiska analyser. Den påbörjades den 6 oktober här i institutets föredragssal och blir en genomgång av världsbildens kosmiska och eviga struktur i alla detaljer från A till Ö, följd av alla symbolerna och andra kompletterande bilder. Det blir ett unikt tillfälle för mina vänner här i Köpenhamn att övervara denna personliga och muntliga genomgång av de eviga faktumen i deras fulla vidd, ett tillfälle som säkert aldrig återkommer. Denna stora genomgång av världsbilden blir då inspelad på band, från vilka de sedan kommer att överföras till bokform och grammofonskivor. Denna genomgång blir således den mest omfattande och mest fullständiga kurs som jag hittills muntligen har gett av livets totala analys och är således en verklig grand-kurs, som kommer att fylla hundratals boksidor med sin text och sina bilder. Så snart vi når fram till detta, kommer det att underlätta studiecirkelsarbetet mycket runt om i världen” (1/10 1955, brevdatabasen, martinus.dk).
Denna storkurs blev emellertid inte översatt till isländska, som framgår av en senare korrespondens. Martinus blev klar över att bandavskriften inte lämpade sig att översättas direkt. Bandavskriften skulle bearbetas först.
 
Bildtext: 1928 förevisar Martinus symbolen ”Människans utvecklingsanalys”, symbol nr 86. Vid växtriket, djurriket och den fysiska delen av det riktiga människoriket har Martinus på symbolen skrivit ”hör till denna världen”. Om den andliga världen sade Jesus: ”Mitt rike hör inte till denna världen.”
Bildtext: 1928 förevisar Martinus symbolen ”Människans utvecklingsanalys”, symbol nr 86. Vid växtriket, djurriket och den fysiska delen av det riktiga människoriket har Martinus på symbolen skrivit ”hör till denna världen”.
Bildtext: 1928 förevisar Martinus symbolen ”Människans utvecklingsanalys”, symbol nr 86. Vid växtriket, djurriket och den fysiska delen av det riktiga människoriket har Martinus på symbolen skrivit ”hör till denna världen”. Om den andliga världen sade Jesus: ”Mitt rike hör inte till denna världen.”
 
3. Martinus önskan om bearbetning av bandavskrifter
Mindre än tre månader före sin bortgång sade Martinus igen att det han talade in på band kunde användas: ”Har vi det på band? Ja, för det är viktigt att göra det. Jag får ju inte så mycket skrivet numera. Jag kan inte riktigt se, men det jag säger, det kan ju användas. Då ska det ju rättas, för talet är inte detsamma” (rådsmöte 16/12 1980).
Att talspråket skulle bearbetas till skriftspråk, framgår också av två uttalanden från 1974.
Martinus: ”Hon har skrivit det ungefär som jag har sagt det. Och det kan man inte erbjuda någon. Det märks, när man talar så är det helt annorlunda” (rådsmöte 26/3 1974).
Martinus: ”Ett föredrag är ju inte lämpat att direkt skriva av. Det ska ju bearbetas.” – Medarbetare: ”Texten är helt identisk med det talade föredraget, bortsett från enstaka direkta felsägningar, som jag har utelämnat.” – Martinus: Det är ju så det inte ska vara. Det ska inte vara en direkt kopia av vad jag har sagt. Det är jag inte tillfreds med. Jag skulle ju alls inte skriva så, om jag skulle skriva det. Det talade är något helt annat” (rådsmöte 26/3 1974).
 
I sin 82-års fødselsdagstale den 11.08.1972 viste Martinus det dengang nykolorerede symbol “Jordklodens åndelige struktur i dyreriget” og medgav den korte forklaring, der er gengivet herunder fra stk. 85.1. Med dette symbol påbegyndte Martinus således ifølge sin tale en nykolorering af hele symbolserien over jordkloden i de seks riger.  © Martinus Institut 1981
I sin 82-års fødselsdagstale den 11.08.1972 viste Martinus det dengang nykolorerede symbol “Jordklodens åndelige struktur i dyreriget” og medgav den korte forklaring, der er gengivet herunder fra stk. 85.1.
4. Efterlämnade manuskript och bandavskrifter skulle ”bearbetas”, ”justeras” och ”rättas till” av andra före utgivning
Det framgår således av bandupptagningar från de sista sju årens rådsmöten (1974–1981) att Martinus önskade att både efterlämnade manuskript och bandavskrifter skulle ”bearbetas”, ”justeras” och ”rättas till” av andra före utgivning (rådsmöte 6/3 1979, 29/1 1980 och 16/12 1980).
Vad beträffar om tillräckligt mycket var utgivet, sade Martinus 1970 och 1975 helt riktigt:
”Världsmissionen är räddad” och ”Missionen är för länge sedan färdig” (Den eviga världsbilden, del 5, st. 76.1, 77.2 och Kosmos nr 7/2004). Efter utgivningen av Livets Bog, del 7, 1960 hade det nämligen skrivits tillräckligt för att människorna här på klotet skulle kunna uppnå kosmiskt medvetande (Livets Bog, del 1, st. 248, Livets Bog, del 5, st. 1890–1896 och Den eviga världsbilden, del 2, st. 21.27).
Men trots dessa uttalanden satte Martinus 1960, efter att ha avslutat Livets Bog, i gång med att skriva de sex symbolböckerna, Den eviga världsbilden. Martinus önskade ge mänskligheten så mycket som möjligt, och han var angelägen om att så mycket material som möjligt blev utgivet. Allt han skrev efter att Livets Bog gjorts färdig 1960 betecknade han som ”extra”.
Fortsäts …
 
 

Det kosmiske nytår i Klint 31.12.2006

NYTÅRSKURUS  i  MARTINUS  CENTER  KLINT  i  2006.
Foredrag af Ole Therkelsen.

JULEN er en fest til ære for Kristus-princippet med lyset i mørket.
NYTÅRET er en fest til ære for evigheden, for kredsløbsprincippet, der er det evige livs åndedræt eller pulsslag.
Ved Nytår starter vi et nyt kredsløb. Her kan du høre det foredrag, som jeg holdt på Nytårskurset i Martinus Center Klint, den 31.12.2006.

Menneskets kosmiske nytår – Fremtidens menneske i indre balance –
Menneskene er på vej ind i en ny verdenskultur. Ikke blot relationerne mellem mennesker, men også det enkelte menneskes indre liv er under stærk forandring. Det, der før gav mening og lykke i livet, giver ikke længere den næring, som er nødvendig for at opleve indre balance. Der skal findes nye løsninger og nye måder at leve på. En sådan forandringsproces er udfordrende, fordi det gamle ikke længere kan bruges, til trods for, at det netop er det, der er forudsætningen for alt det nye.

Nytårskurset vil forløbe som en vekselvirkning mellem foredrag, dialog i grupper, caféseminar, bånd med Martinus og vigtigst af alt den indbyrdes hygge. Derudover skal vi jo også fejre nytåret sammen i festlig stemning, og traditionen tro giver vi os også tid til en lille tipspromenade indeholdende poster med kosmologiske spørgsmål.

Med ønsket om et Godt Nytår

Hilsen Ole Therkelsen
www.oletherkelsen.dk
www.oletherkelsen.info
www.varldsbild.com
www.martinusshop.dk

 

Kosmiske nytårstanker   af Martinus   [Kosmos nr. 1/1999]

Mørkets kulmination tænder en håbets stjerne i vort sind

Da vi passerede vintersolhverv eller årets korteste dag, passerede vi mørkets kulmination eller det stadium, hvor solen eller dagens lyskilde er længst borte fra vore breddegrader. Af denne passage er der intet jordmenneske, der kan være ganske uberørt. Den ligesom drejer vort sind og hele tankeindstilling. Mens vi før vor passage af denne årets korteste dag var indstillede på et stadigt tiltagende vintermørke, imod hvilket vi måtte gardere os ved hjælp af et ydre kunstigt fysisk lys, og hvad sindet angik ved et indre sjæleligt lys, så er vi nu efter denne passage indstillet på selve lyset. Vi ved nu, at solen for hver dag kommer nærmere og nærmere for til sidst at indhylle vore breddegrader i sommerdagens strålende klarhed og kolorit. Vintersolhverv eller mørkets kulmination har således tændt en vældig håbets stjerne i vort sind. Vi venter på sommer og sollyse dage. Da denne passage af vintersolhverv er en urokkelig tilbagevendende foreteelse, efter hvilken der ligeså urokkeligt kommer en passage af lysets kulmination eller sommersolhverv, er dette vort håb således ikke bygget på fantasi men på en levende kendsgerning. Vi har indtil overdådig fylde oplevet, at vor passage af disse solhverv kun er nattens og dagens kredsløb i et endnu større format, der betinger Bibelens ord: “Herefter skal, så længe jorden står, sæd og høst, kulde og hede, sommer og vinter, dag og nat ikke aflade.”

 

Evigheden bag kredsløbene

Men hvad kan dette kredsløb nu fortælle det udviklede eller intellektuelt begavede menneske? – Hvad kan det fortælle den søgende åndsforsker? – At dagen kommer efter natten, og sommeren kommer efter vinteren, ved vi jo alle, ja, det ved selv dyrene. I modsat fald ville de jo ikke i den grad forberede sig på sommerens eller vinterens komme, som tilfældet er. Nogle dyr samler forråd og går i hi, andre f.eks. trækfuglene, søger mod mildere egne. Men dermed er Forsynets mening eller hensigt med disse kredsløb ikke fuldført eller tilendebragt. Disse kredsløb er ikke til, blot for at vi skal lære at underordne eller gardere os imod dem. Det er rigtigt, at det er dem, der giver livet kolorit, skaber kontraster og mangfoldiggør oplevelsesmulighederne for de levende væsener. Men der er bag alt dette endnu en særlig stor oplevelse eller et specielt facit, Guddommen eller Forsynet ved hjælp af kredsløbsprincippet vil indføre og levendegøre i det tænkende væsens bevidsthed. Dette facit er tilkendegivelsen af dets egen udødelighed og Guddommens evighed bag kredsløbene. […]
Fra Kosmos nr. 1/1999, © Martinus Institut 1981, www.martinus.dk