Symbol 95 Det dobbeltpolede væsen

Symbol 95 Det dobbeltpolede væsen © Martinus Institut 1981

Over og under de to kraftige vandrette streger ser vi overbevidsthedsområderne, og imellem disse to streger ser vi underbevidstheden. Vi ser, at følelsesområdet er fremragende udviklet, det er opfyldt med humanitet, og vi ser et stort intelligensområde, der harmonerer med følelsen. © Martinus Institut 1981