Pyramidens hemlighet på svenska – Video filmen nr. OT261

Pyramidens hemlighet i ljuset av Martinus Kosmologi

Föredrag av Ole Therkelsen i Martinus Center Klint, den 22.05.2009

Video-filmen “Pyramidens hemmelighed” på YouTube

Denne video-film om pyramidens hemmelighed er baseret på en lydoptagelse, en MP3-fil, og bagefter har jeg i redigeringsprogrammet Final Cut Pro indsat fotos, symboler og billeder, der nogenlunde svarer til talen i foredraget.

“Pyramidens hemmelighed” har jeg skrevet om i min bog “Martinus och den nya världsmoralen. Titlen på 4. kapitlet är samma “Pyramidens hemlighet”.

Den danske åndsforsker Martinus (1890-1981) formidler principperne for en ny verdensmoral, der danner grundlag for skabelsen af en fredens og kærlighedens kultur på jorden. Udvikling af en ny tilgivelseskultur og sundere levevis, skabelse af én retfærdig verdensstat, indførelse af verdenssproget esperanto, vegetarisme, udfoldelse af større kærlighed til planter, dyr og mennesker – til alt levende, såvel i mikro-, mellem- og makrokosmos – indgår som vigtige elementer i Martinus Kosmologi, der kan betegnes som et helstøbt verdensbillede, hvor alt er indbyrdes forbundet. www.oletherkelsen.dk
Bogen viser konturerne af en ny kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab, filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente.
Ole Therkelsen, f. 1948, kemiker og biolog, der skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi, har holdt ca. 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk. www.varldsbild.se

Pyramidens hemlighet

4.1  Sfinxen, Cheopspyramiden, Nostradamus och Martinus

En ny kultur tog sin början vid byggandet av hela anläggningen, med sfinxen och pyramiderna i Giza sydväst om det nuvarande Kairo. Man talar om sfinxens gåta och pyramidens hemlighet. Den Store Danske Encyklopediskriver: ”Många myter har ända sen forntiden blivit knutna till sfinxen; bl.a. skulle den gömma hemligheter om världens framtid”.

Carl V. Hansen skrev en artikel om ”Sfinxens gåta” i Kosmos, nr 12/1950. (Se www.martinus.dk).

Sfinxen är en kolossalt stor staty, bestående av en lejonkropp med människohuvud, som ligger vid pyramiderna i Egypten. För många är sfinxen en gåtfull figur, men för Martinus är den en symbol för den jordiska människan. Hon är ett sfinxväsen, som är hälften djur, hälften människa. (Logikkap. 48–49 och ”Hvorfor skal man tilgive sin næste”, ,Verdensreligion og verdenspolitikkap. 8).

I samband med pyramidens hemlighet skriver Billenstein: ”Det finns uttalanden i profetiorna som tyder på att vi står inför överraskande upptäckter, som kommer att medföra ytterligare kunskap om tillvarons gåtor. I en av verserna, sidan 128, knyts Nostradamus, Nildeltat med pyramiden och kungen av Danmark samman, som om pyramiden och profetiorna skall komplettera varandra. Detta kan bara förstås på det sättet att det skall komma en liknande förklaring angående pyramidens mysterium, som den, som nu har blivit möjlig med profetiorna.” (Opklaringen af Nostradamus profetier, sidan 168).

 

Foredraget “Pyramidens hemmelighed” af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint, den 22.05.2009

Om man tolkar ”kungen av Danmark” som Martinus, kan man således förvänta att man kommer att göra stora upptäckter vad gäller pyramiden, som på ett eller annat sätt kommer att ha förbindelse med Martinus. Kanske kommer man att hitta en motsvarighet till en av Martinus symboler, i en nyupptäckt kammare inne i pyramiden, eller nere mellan sfinxens framben? Det är en ren spekulation från min sida, men kanske kommer man att finna Martinus symbol över det levande väsendet med trekanten, cirkeln och strålkorset.

Mycket talmystik och många esoteriska spekulationer är knutna till Cheopspyramiden, vilket man kan läsa mera om bl.a. i följande danska verk: Johannes Hohlenberg, Kheopspyramiden og dens hemmelighet(NytNordisk Forlag 1917, 7. udg. Borgens Forlag 1986), Arven fra Ægypten, redaktion: Erik Christiansen (Sfinx 2001) och Erik Ansvang och Thora Lund Mollerup, Pyramidegåder og tempelmysterier, 2007.

Även om tiden kanske ännu inte är mogen för avslöjandet av pyramidens hemlighet, är det ändå intressant att man i samband med det senaste forskningsarbetet i pyramiden, nu har avslöjat existensen av en hittills okänd kammare som ännu inte har öppnats. På tv-kanalerna Discovery och National Geographic, har det visats filminspelningar av en liten robot eller bil, som körde upp genom en av pyramidens luftkanaler tills den stötte på en liten dörr till en okänd kammare.

4.2   Den stora Martinuspyramiden i Kaukasus

Enligt Alf Lundbecks dagboksblad från så långt tillbaka som 1928–1932, berättade Martinus hur hans symboler skulle komma att stå oförändrade genom tiderna. I framtiden skulle det nämligen resas en jättelik pyramid som skulle vara större än Cheopspyramiden. Den skulle resas som ett bevis på vad den nu levande mänskligheten var i stånd att skapa med hjälp av materiella krafter. På tre sidor skulle de viktigaste symbolerna visas i färg. För att motstå vädrets nedbrytande krafter, skulle de bestå av metertjocka stenar i olika färger sammansatta som en mosaik. Den fjärde sidan skulle vara skinande vit, symboliserande den treeniga principen.

Enligt Lundbeck kände Martinus inte till pyramidens exakta belägenhet, han använde inte sitt kosmiska medvetande i den här frågan, men han menade att den kanske skulle bli placerad i Amerika. Senare år 1931 sa Martinus att det var mer sannolikt att den skulle bli placerad i södra Ryssland. Det var ingen kosmisk analys, det var något Martinus hade en förnimmelse av. Ryssland var ju också det första land som hade försökt knäcka kapitalismens makt, genom att införa den kommunistiska staten i stället.

Denna stora pyramid skulle i framtiden bli centrum för jordens högsta andliga liv. De främsta universiteten och läroanstalterna för Martinus andliga vetenskap skulle placeras i pyramidens omgivning.

Lundbeck skriver vidare att denna pyramid säkert inte skulle bli rest under Martinus levnadstid, utan det skulle förmodligen göras en mindre modell medan han levde. För familjen Lundbeck visade Martinus de teckningar han vid den tidpunkten hade skisserat. Enligt Lundbeck skulle det i Livets Bogkomma en närmare beskrivning med teckningar, så att pyramiden kunde byggas efter dessa. Detta förefaller mig emellertid fullständigt osannolikt, för i Livets Bogskulle det bara framläggas logiska analyser, där skulle inte finnas profetior, särskilt inte om kommande byggnadsverk och deras eventuella konstruktion. Lundbeck har förmodligen trott att skisserna till de symboler som Martinus höll på att färdigställa till utgivningen av Livets Bog del 1 1932, var skisser till ett konkret pyramidbygge. Den första, sjunde och åttonde symbolen, visar nämligen en utvecklingsstege med utvecklingssteg som är arrangerade i pyramidform. Dessa tre symboler är också publicerade som symbolerna nr 27, 28 och 29 i symbolverket Den eviga världsbilden(DEV 3).

Det har funnits olika antaganden om när det andligt vetenskapliga världscentret i Kaukasus, som Martinus talat om, skulle bildas. På ett torsdagsmöte den 30 mars 1978 gjorde en medarbetare en privat notering som anger om 2000 år.

Martinus: ”Vi bor på den bästa platsen på jorden. Skandinavien är utvalt under de följande 2000 åren. Härtill kommer de stora kosmiska impulserna. Om 2000 år kommer centret att ligga i Kaukasus.” (Notis i Kosmos, nr 3/2005).

Martinus fick enstaka impulser rörande Kaukasus, men han hade inte undersökt det närmare, han hade inte gjort analyser av Kaukasus. Det måste också finnas en moral på det kosmiska området. Det skulle vara missbruk av kosmiskt medvetande att undersöka enskilda personer, och vad skulle det tjäna till att han skrev en massa om Kaukasus, eftersom jorden får kosmiskt medvetande först om 3000 år?

Martinus siddende mellem sfinksens forben foran Cheops pyramiden. Giza, Ægypten
Nedest til højre med ryggen til sidde Martinus ved Sfinksen og den store Cheops pyramide, Giza i Ægypten.

4.3  Den lilla Martinuspyramiden i Klint

Före sin bortgång yttrade Martinus en önskan om att hans kista skulle stå i en liten pyramid. (Se kommande kap. 10). Det diskuterades vid flera rådsmöten, och rådsmedlemmen Henning Laug (1913–1992) gjorde en modell i papp, som Martinus tyckte bra om.

Det finns en bandinspelning från den 5 mars 1970, där Martinus hade ett långt samtal med arkitekt Boe Seest (1916–1983) om den lilla pyramiden, och om inredningen av barndomshemmet i Sindal. Den 11 augusti 1990, på 100-årsdagen av Martinus födelse, blev barndomshemmet restaurerat eller rättare sagt återuppbyggt som det såg ut i Martinus barndom, och det skedde just efter ritningar som Boe Seest hade gjort utifrån Martinus egna förklaringar. De dryftade också placeringen av den pyramid som Martinus önskade få uppförd i Klint, 6 km väster om Nykøbing Sj., gärna i närheten av Villa Rosenberg där han bodde under sommarsäsongen. Efter Martinus bortgång ville kyrkoministeriet emellertid inte alls tillåta detta. Antingen måste Martinus begravas i jorden, eller också måste hans kista placeras i en av de existerande kryptorna eller mausoleerna, i anslutning till de danska kyrkorna.

Beträffande den lilla Martinuspyramiden fanns det förslag, att den lilla pyramiden kunde placeras inne i en annan byggnad, vars inre rum eventuellt kunde göras sexkantigt, eftersom Martinus arbetade med både sex riken och sex grundenergier. Den lilla pyramiden kunde eventuellt också placeras inne i en större pyramid, som man då skulle kunna gå in i. Det finns ritningar för uppförande av den lilla Martinuspyramiden.

När Martinus en gång blir mer känd, kommer man kanske att få tillåtelse att uppföra ett privat mausoleum, som t.ex. har skett med den kände filmproducenten Ole Olsen (1863–1943), på den fina utsiktspunkten Esterhøj i Høve bara 12 km från Klint. År 1906 startade Ole Olsen Nordisk Films Kompagni, där den första produktionen intressant nog var ett reportage om Chr. IX’s bisättning. Kungen blev balsamerad och bisatt i Roskilde domkyrka, precis som en lång rad tidigare danska kungar och drottningar.

4.4  Martinus besök vid pyramiderna

Omkring 1930 ville Martinus, enligt Lundbeck, gärna resa till Palestina och Egypten för att se de heliga platserna, Cheopspyramiden och Sfinxen. Han ville gärna se pyramiden i månsken utan ledsagare, och han menade att ett sådant besök skulle ha mycket stor betydelse för honom, när han skulle konstruera ritningen till sin egen pyramid. Martinus sa att han mycket väl astralt kunde ta sig dit och se allt han ville, men det skulle ändå inte vara detsamma som att göra det i fysiskt tillstånd.

Martinus hade tidigare haft några upplevelser, där han hade lämnat kroppen och plötsligt hade befunnit sig bl.a. i Damaskus, Jerusalem och på en söderhavsö.

 

Martinus foran sfinksen og Cheopspyramiden i 1961, Giza, Ægypten
Pyramidens hemmelighed. Martinus stående foran cheopspyramiden og sfinksen i 1961,

Martinus: ”Jag kunde se att det skulle ödelägga min intelligens om jag fortsatte med dessa experiment. Och eftersom jag ju skulle använda just intelligensen i väldigt hög grad, vågade jag inte göra det längre. Man kan ju bara se på de spiritistiska medierna, de är mycket känsloutvecklade på intelligensens bekostnad. De har inga självständiga åsikter, utan måste fråga andarna och fråga andarna i det oändliga, och de vet inte ens om det verkligen är riktiga andar de har att göra med.” (Martinus minnen, sidan 75).

Men denna resa skulle ske betydligt längre fram i tiden. Martinus var bunden av sina plikter och kunde inte lämna sitt arbete så lång tid som krävdes, och framför allt så hade han inte alls pengar till resan.

Efter att Martinus 30 år senare, i december 1960, hade blivit färdig med Livets Bog, tog han först 1961 emot en inbjudan till en betald resa till Egypten och Palestina tillsammans med två goda vänner, Peter Zacho (1911-1991) och Eilif Sam Zinglersen (1912-2007) (Martinus minnen, sidan 126). Redaktör Sam Zinglersen som hade tjänat ganska bra på ”Kryds og Tværs-bladet” betalade resan för Martinus, liksom han i flera andra ekonomiska sammanhang var till stor hjälp för Martinus.

Resan till Egypten startade i oktober 1961. På hotellrummet i Kairo, i närheten av pyramiderna, fick Martinus helt spontant en andlig syn, som varade i flera minuter. Han upplevde det som om den ena väggen i hotellrummet försvann, och blev till en vision där han såg pyramiderna i deras ursprungliga prakt. Det fanns ingen öken, där fanns palmer, tempelhallarna glänste och strålade, pyramiderna var skinande blanka och vita och toppen var förgylld.

Med sin clairvoyanta syn upplevde Martinus sina visioner i färg. Vid ett möte berättade han, att han en dag såg en vacker blå flamma stiga upp från en liten bronspyramid, som han hade fått i gåva. Sammantaget med andra små experiment som han utförde med denna pyramid, blev han överbevisad om att det fanns en speciell kraft i pyramidformen.

Martinus reserverade alltid sina andliga förmågor för de kosmiska analyserna, men det kunde förekomma, utan att han önskade det, att han spontant upplevde en andlig syn. Eftersom han hela livet hade arbetat med det andliga, hade skiljeväggen mellan det fysiska och det andliga till sist blivit mycket tunn, och när han som 90-åring satt i sin länstol och tittade på golvet kunde han av och till se ett blomstertäcke eller gräs och blommor som vajade i vinden. Han frågade de andra om de kunde se blommorna, men det kunde de inte.

Med sin intuition, eller sitt kosmiska medvetande, fick Martinus sitt vetande in i medvetandet i en färglös och ordlös form,som han senare måste bearbeta eller omforma och sätta ord på, när han skapade sina kosmiska analyser. Martinus använde inte sina kosmiska förmågor på profetior, på enskilda personer och inte heller på sin egen person. Det fanns också en moral för användandet av det kosmiska medvetandet. Det skulle inte missbrukas genom att undersöka personliga förhållanden, eller bara för att tillfredställa nyfikenheten.

4.5  Födelsen av den mänskliga principen genom pyramiderna för 90 000 år sedan

Den av Martinus symboler som liknar Cheopspyramiden mest, är symbolen med titeln Världsåterlösningsprincipen(DEV 1, symbol nr 2). Det kommer att framgå av följande stycken, att just Cheopspyramiden spelar en central, roll i samband med skapandet av en mänsklig världskultur, eller en human världsmoral. Den ljusa sidan av mänsklighetens utbildningsförlopp, som organiskt är inbyggt i den kosmiska föräldraprincipen, världsåterlösningsprincipen, tog sin början för knappt hundratusen år sedan, och den kommer att nå sin avslutning om några få tusen år, i samband med skapandet av en ny världsmoral, som i princip är en ren Kristusmoral. Detta förlopp är i realiteten helt analogt med ett av utbildningsdepartementet planlagt utbildningsförlopp, från förskoleklass till kandidatexamen på universitetet.

Detta första mänskliggörande, eller humaniseringen av den primitiva djurmänniskan, tog enligt Martinus sin början för ca 90 000 år sedan genom pyramiderna. Mest känd är den största pyramiden, Cheopspyramiden, som är det enda av forntidens sju underverk som fortfarande finns bevarat. Den nuvarande naturvetenskapen anger att pyramiderna byggdes för högst 5000 år sedan.

I sina julföredrag kom Martinus alltid in på världsåterlösningsprincipen, som fungerar genom att de äldre bröderna i utvecklingen hjälper de yngre. Hjälpen kan komma på andlig väg, eller den kan komma genom att det föds världsåterlösare och profeter i fysisk gestalt, som t.ex. Moses, Buddha, Jesus och Mohammed. I föredraget ”Julstämning”,som hölls 15 december 1958, kommer Martinus in på att det inte är den djuriska principen som ger julstämning, utan den mänskliga principen som är på väg att födas på jorden.

Martinus: ”Denna väldiga födelse av den gudomliga principen började för ca 90 000 år sedan, då människligheten blev begåvad med några stora väsen som inkarnerade på jorden. De placerade också grundprinciperna för hela den materiella vetenskapen i pyramiderna i Egypten. Detta skall jag inte komma in på, men det var en födelse då de första mänskliga tillstånden föddes. På den tiden var människorna ett slags djurmänniskor, men en del var dock så mogna att man kunde börja påverka dem, så att humanismen kunde växa fram.” (”Julstämning”, Kosmos, nr 12/1992).

Martinus talade om tre begivenheter som hade haft stor betydelse för mänsklighetens utveckling, nämligen Pyramidbegivenheten, Mosesbegivenhetenpå Sinai med de tio buden och Kristusbegivenhetenmed korsfästelsen (se kap. 11).

4.6  Pyramidbyggarna i Egypten

Pyramidbyggarna i Egypten var mycket långt framme i andlig utveckling, och de hade enligt Martinus en enorm kunskap om materien, en kunskap som den materiella vetenskapen i dag inte alls kan förstå. De kunde materialisera och dematerialisera ämnen. De kunde ombilda fasta, flytande och luftformiga ämnen till psykiska eller strålformiga materier, och de kunde åter ombilda dessa materier till fysiska ämnen. Martinus skriver om denna fjärde tillståndsform, det strålformiga tillståndet, bl.a. i LB 5, st. 1637, 1936 och i flera artiklar bl.a. Kosmos, nr 5/1991, nr 9/1998, nr 1, 3, 5, 8/2005, nr 3/2009.

Dessa människor kände till elektrisk-magnetiska krafter och fält i rymden, i kraft av vilka de så att säga kunde flytta berg. Med dessa krafter var det lätt att hantera de stora stenblock som pyramiderna är uppbyggda av. De kände till stjärnornas gång, och deras betydelse och inflytande på skapandet i materien. Martinus blev ofta tillfrågad om vad han ansåg om astrologi, och han hänvisade alltid till att astrologin var en stor vetenskap i det gamla Egypten, och att astrologin i dag bara är en skugga av vad den har varit.

Dessa pyramidbyggare hade inte fått sitt vetande och kunnande här på jordklotet, som för hundratusen år sen befann sig på en relativt låg utvecklingsnivå. De var missionärer från högre utvecklade klot eller världar. Enligt Martinus är det nämligen i viss utsträckning möjligt, för högre utvecklade väsen att inkarnera i lägre världar, varigenom de med sin högre utvecklade mentalitet kunde befrukta jordklotets mentala atmosfär. (Kosmos, nr 12/1992).

När pyramiderna byggdes, hade människorna på jorden för första gången kommit så långt fram i utvecklingen, att de hade blivit mottagliga för en högre andlig eller religiös vägledning. Dyrkandet av den absoluta Guden tog sin början genom pyramiderna i Egypten. Än i dag är dessa pyramider ett uttryck för den högsta vetenskapen om materien och psyket. Denna vetenskap, och denna kärlek, har blivit dokumenterad genom ett monument som kunnat bestå under omåttligt lång tid, sett i förhållande till en människas levnadstid. För den som kan förstå pyramidernas språk, är pyramiderna ett visitkort eller dokument från en högre värld.

Normalt undvek Martinus att nämna lokala geografiska förhållanden, och höll sig uteslutande till principiella och logiska analyser, men han har antytt att de kosmiskt medvetna hjälparna och vägledarna på jorden, hade förbindelse med ett färdigutvecklat klot beläget i vintergatans centrum. (Se kommande st. 5.22 och Kosmos, nr 8/2009).

I astrologin är Skytten tecken bl.a. för filosofi och andlig vetenskap, och därför är det särskilt intressant, att när de gamla grekerna för över tvåtusen år sedan namngav de olika stjärnbilderna, blev det så att pilen i Skyttens stjärnbild just kom att peka mot vintergatans centrum, varifrån de kosmiska impulserna utgår.

4.7  Överjordiska skaparmetoder i världsåterlösningens tjänst

Enligt Martinus har Cheopspyramidens 2,5 miljoner stora stenblock alltså inte lagts på plats av slavar, utan genom magi eller psykisk kraft. Genom dematerialisation av stenarna förvandlades de till en strålformig tillståndsform, varefter de i likhet med radiovågor kunde sändas iväg, för att därefter bli materialiserade på önskad plats.

Om materialisation skriver Martinus: ”Ett exempel på snabb materialisation i människans dagliga liv är radion. Speakerns tankar materialiseras till ord, alltså till särskilda ljudvågor, som i sin tur dematerialiseras av mikrofonen och med otrolig hastighet far genom etern. Vår radiomottagare materialiserar åter radiovågorna till ljudvågor som träffar vårt öra…” (”Döden och människornas tankevärld”, Kosmos, nr 3/2005).

Martinus skriver mera om materialisation och dematerialisation, mirakel och överjordiska skaparmetoder i Bibeln, bl.a. i ”Äktenskapet och allkärleken”. (Kosmos,nr. 7/1987). Martinus talade inte om ufon, men använde uttrycket materialisationer från det riktiga människoriket.

Martinus ansåg att ett mirakels tillblivelse var lika naturligt som all annan form av skapelse. (LB 3, st. 757). Ett mirakel är bara en företeelse, som har blivit till med hjälp av en insats av krafter, som undandrar sig de allmänt kända fysiska lagarna för skapande och manifestation. (LB 3, st. 756).

Man kan läsa mer om materialisation i Kosmos, nr 8/2006 och LB 5, st. 1936, om ”Högpsykisk magi” i DEV 3, st. 33.71, 33.74 och om ”Den sekundära och den primära uppståndelsen”, kap. 7, i boken Livets väg.

4.8 Jesu profetia om stenarnas rop

Pyramiden är alltså ett vittnesbörd om högutvecklade människor, om vetenskap och stora medvetandekrafter. Stenarna talar redan till den som förstår pyramidernas språk, men därutöver skulle Martinus för en nära medarbetare också ha antytt att man kanske kommer att göra några fynd i pyramiden, med direkt anknytning till hans mission, med skapandet av den andliga vetenskapen (Olav Johansson, ”Pyramidens hemlighet”, Kosmos, nr 1/1988 och 4/1993). En sådan upptäckt skulle också kunna vara en förklaring till Jesu gåtfulla ord: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa”. (Luk. 19.40).

Beträffande att tiga, stämmer Jesu profetia tills vidare bra med vetenskapens beröringsångest, och offentlighetens massiva tystnad gentemot Martinus verk. Ja, det är tankeväckande, att Martinus till och med mycket omfattande verk, på ca 10 000 sidor, fortfarande är praktiskt taget ouppmärksammat eller okänt av den stora allmänheten, trots att hans böcker började ges ut redan 1932. Men kanske ett nytt fynd, under Sfinxen, eller i Cheopspyramiden med relation till Martinus, skulle få stenarna att ropa och påkalla offentlighetens intresse.

4.9  Flygande tefat

Martinus svarar på en fråga om flygande tefat: ”Den absolut naturliga och fullkomliga tillgången för framskridna levande väsen till att uppleva besök i främmande världar, på planeter och solar är en kosmisk upplevelse. Den kan därför normalt endast upplevas på andlig väg, när väsendena är befriade från sin fysiska kropp. De hör följaktligen hemma på det andliga planet, där väsendena är befriade från den fysiska organismens hindrande spärrar, avstånd, tid och rum. Det är därför andliga väsen kan uppenbara sig för väsen på det fysiska planet, när som helst och varhelst objektet för uppenbarelsen än må befinna sig. De visar sig då i en för tillfället fysiskt synlig, tillfällig kropp. Denna kropp är en materialiserad kropp och kan dematerialiseras lika fort som den materialiserades. Om de flygande tefaten och deras upphov inte är absolut fysiska och hemmahörande här på det jordiska, fysiska planet, kan de endast vara andliga väsen i tillfälliga fysiska materialisationer. Då kommer de inte utifrån världsrymden, utan uppenbarar sig direkt från det andliga eller kosmiska planet. Då kan det mycket väl vara andliga väsen som på något sätt har anknytning till Mars eller Venus andliga plan, även om dessa världars fysiska plan inte skulle vara lämpliga för bosättning för fysiska människor eller andra framstående utvecklade fysiska väsen.” (Kosmos, nr 7/2005).

Martinus säger vidare att människornas förmåga att resa i världsrymden är mycket begränsad, och att det inte finns någon framtid för sådana resor. Om de mycket omtalade flygande tefaten är kosmiska visioner iklädda fysisk materialisation, eller om de bara är vanliga materiella, fysiska företeelser, med hemligt hemort här på jorden kunde han inte säga, för han hade inte haft några som helst intuitiva eller kosmiska impulser att sysselsätta sig med ufon, och han hade aldrig varit i närkontakt med ett ufo. Han ansåg inte att det ingick i hans mission att skriva analyser om flygande tefat. Vid ett tillfälle sa Martinus också att han gärna velat skriva en analys om Uri Geller, men han kände att inte heller det ingick i hans mission.

Martinus tog starkt avstånd från de fantasifulla ufofilmer man kunde se på biograferna, men han talade om materialisationer från det riktiga människoriket. Martinus hänvisade till tre ställen i Bibeln med sådana fenomen: A) Profetens kallelse i Hesekiel kap. 1. – B) Moses-begivenheten på Sinaiberget i 2 Mos. kap. 19. – C) Sodom och Gomorras ödeläggelse i 1 Mos. kap. 19. (Kosmos, nr 7/2005).

4.10  Den gudomliga skapelsen på jorden med hjälp av världsåterlösare

Pyramiderna är alltså ett vittnesbörd om en andlig befruktning som ägde rum för ca 90 000 år sedan, och den mogna frukten kommer först att kunna skördas årtusenden senare, i form av en absolut sann kristendom. Liksom Martinus var Kristus ett av de väsen som hade fulländat sin utveckling, och fått kosmiskt medvetande på ett högre utvecklat fysiskt klot, och som inkarnerade här på jorden för att hjälpa sina yngre bröder framåt i utvecklingen. Genom historiens lopp har det således kommit flera världsåterlösare från högre utvecklade klot, eller fysiska världar, för att hålla vid liv och passa den säd som nedlades i jorden, genom uppförandet av pyramiderna. Pyramiderna vittnar om den högsta kärleken och vetenskapen, om ett högre medvetande som kunde materialisera och dematerialisera. Pyramiderna talar fortfarande detta språk, och därför kunde Kristus säga, om ni tiger skall stenarna ropa.

På ett mycket poetiskt sätt nämner Martinus tillblivelsen av Egyptens pyramider i en julhälsning från 1948.

Martinus: ”Julevangeliet är just ett budskap, en berättelse från verkliga livet om Guds lysande ande för alla dem som vandrar i mörkret. Den är det stora ljus som sken över världens första skapelseepoker och senare ner genom alla tider. Den lyste över tillblivelsen av Egyptens pyramider, den strålade redan i sen länge försvunna och glömda tider över Indiens tempel och pagoder och överskuggade kinesiska landområden. Den glänste med en alltöverstrålande glans ut från Judéens berg och koncentrerar i dag sitt himmelska ljus mitt i västländernas mörka ödesnatt. I sanning, dess ljus är liksom ”Blixten som kommer från öster och lyser ända till väster”. Guds ande svävar fortfarande över vattnen. Den ler mot oss här i vår nordiska domäns midvinter under begreppet Julstämning.” (Julhälsning1948).

I huvudverket Livets Bognämner Martinus i poetiska ordalydelser Egypten, Himalaya, Indien och Palestina, som har haft stor betydelse för världsåterlösningen.

Martinus: ”Tack för att du har givit mig förmåga att fröjdas åt denna din himmelska stämmas mäktiga musik och tal – denna underbara stämma som genom gudomliga väsen har ljudit kring Himalayas snöklädda tinnar, frambragt pyramiderna och sfinxerna och i årtusenden uppfyllt den andliga atmosfären i Indiens och Egyptens solrika tropikområden. Det var samma himmelska röst som en gång ekade över Judéens berg så att det gav genljud i fjärran länder och fjärran tider.” (”Efterskrift” LB 7).

4.11  Invigningen i pyramiden

Naturvetenskapen anser att Cheopspyramiden är rest som ett gravmonument. Martinus däremot menar att den var ett invigningstempel, använt för kommande religiösa ledare och faraoner. (Vad är sanning?kap. 20, och Mänskligheten och världsbilden, kap. 52).

Kungakammaren skulle således inte representera en gravkammare med stenkista, utan ett heligt rum för invigning av aspiranten. Hela pyramidens komplicerade system av gångar och kamrar, skulle tjäna som prövning och invigning för de överstepräster och faraoner, som skulle bli ledare för sitt folk. Faraonerna fick inte kosmiskt medvetande, men med hjälp av andliga mästare fick de en lokal invigning, som var tillräcklig för att kunna föra folket i riktning mot mänsklighet.

Forntidens människor accepterade de invigda kungarna, profeterna och världsåterlösarna som Guds söner, eftersom de var gudomligt inspirerade eller rent av ”ett med Fadern”. Det var mysterieprincipen, eller den gudomliga suggestionen från kungar och överstepräster, som styrde och regerade den jordiska mänskligheten när den befann sig på sitt barnstadium. Det var närmast tal om en gudomlig diktatur. (”Proletärmedvetande och kungamedvetande”, Kosmos, nr 2/2004).

Carl V. Hansen har i Institutets tidskrift Kosmos, nr 10/1950, skrivit en intressant artikel, ”Den stora pyramidens hemlighet”,om bl.a. invigningarna i pyramiden (www.martinus.dk). 1987, sex år efter Martinus bortgång, gav redaktör Sam Zinglersen ut boken Martinus minnen,som baserades på bandinspelningar av Martinus från våren 1963 på Ternevej 5. Senare kompletterade Sam Z dessa minnen med olika tillägg, och på sidan 140 har det från Carl V. Hansens artikel, som berör invigningen, infogats ett citat som beklagligtvis framstår som något Martinus skulle ha sagt vid bandinspelningen. Martinus plagierade inte andra författare, han var sin egen källa i kraft av sitt kosmiska medvetande.

4.12  Invigningen i vardagens pyramid

Med utvecklingen av intelligensen och det självständiga tänkandet, växer mänskligheten efterhand från barndomen till pubertetsåldern.

Om den fortsatta utvecklingen skriver Martinus: ”En stor del av samma mänsklighet håller nu på att växa ut ur denna kosmiska pubertetsålder och är mogen att stå på egna ben, dvs. att motta den kosmiska invigningen. Men nu skall det inte längre ske genom tempelinvigningar eller pyramidinvigningar, där man skulle bestå svåra fysiska och psykiska prov. Nu sker invigningen mitt i ’vardagens pyramid’, och de andliga lärarna avlöses av den andliga vetenskapen som är tillgänglig för varje sökande människa.” (”Jungfrufödelse”, Kosmos, nr 4/1990).

Människornas första religiösa epok, där de i kraft av sin religiösa instinkt och den gudomliga suggestionen, var bundna till religion och gudsdyrkan, kallar Martinus ”den första graden av mänsklighetens stora invigning”. ( Kosmiska lektioner 2, kap. 6.10, ”En glimt från världsåterlösningen”).

Mänsklighetens andra grad av invigning i den stora invigningen, eller skapelsen av människan som Guds avbild, är den epok där mörkret kulminerar. Människan är i dag inne i det som Martinus kallar, invigningen i mörkret,som innebär upplevelsen av verkningarna av dess mörka eller dräpande beteende, och dess generella ofärdiga tillstånd. (Kosmiska lektioner 2, kap. 6.11, ”En glimt från världsåterlösningen”).

Martinus skriver: ”Genom upplevelsen av materialismen och gudlösheten eller invigningen i mörkretuppstår den humana förmågan eller nästakärleken vars uppträdande i sin tur ger upphov till intuitionsförmågan, vilken utgör sinnet för kosmisk upplevelse.” (DEV 2, st. 22.5).

I dag är människan i början av den tredje invigningsepoken, och när hon senare helt har kommit igenom mörkret och denna lidandeepok, är hennes humana förmåga, medkänsla och nästakärlek, fullt utvecklad.

Den tredje och sista graden av människans stora invigning sker således genom att den därtill mogna människan, i första skedet, helt spontant upplever en kosmisk glimt och senare en hel serie kosmiska glimtar.

Martinus: ”Hon har nu nått fram till att älska Gud över alla ting och sin nästa som sig själv. Då inträder den stora gudomliga invigningen som jag har uttryckt som ’Den stora födelsen’. Den är själva kulminationen av invigningens tredje grad. I denna ljuskulmination får väsendet permanent kosmiskt medvetande.” (Kosmiska lektioner 2, kap. 6.12, ”En glimt från världsåterlösningen”).

 

Paul Brunton og Martinus i Danmark 1952
I sommeren 1952 var Paul Brunton 3 måneder i Danmark, hvor han talte med Martinus med henblik på at skrive en bog om Martinus. www.martinus.dk www.oletherkelsen.dk

4.13  Paul Brunton och Martinus

Den världsberömde författaren Paul Brunton (1898–1981), har skrivit en bok om invigningarna i pyramiderna, om religion, riter, magi och mysterier i det gamla Egypten, A Search in Secret Egypt(1935) (Till Egypten, Larssons förlag).

Paul Brunton besökte Martinus tre gånger, 1950, 1952 och 1956. Första gången var bara en weekend, nästa gång var 1952 från maj till augusti, då Brunton och hans fru bodde på Martinus Institut, i Gerner Larssons lägenhet. Med hjälp av tolk fick Brunton undervisning av Martinus tre gånger i veckan i fyra månader. De två första besöken är illustrerade med foton och beskrivna i Institutets tidskrift Kosmos, nr 10/1990 och 12/2000.

Bruntons besök hos Martinus 1952 blev omnämnt i Institutets kontaktbrevnr 2, 11, 15, 19 och 25 år 1952. Det mest direkta vittnesmålet om Bruntons besök hos Martinus finner vi i Kosmos, nr 7/1952, där det ingår en dansk översättning av en flera sidor lång artikel av Brunton, som ger en introduktion till Martinus och hans verk. Den engelska originalversionen återgavs i engelska Kosmos, ”Special Issue”, No. 4/1990. Det var meningen att denna artikel skulle placeras som förord i den engelska översättningen av Martinus bok, Mänskligheten och världsbilden,för att bättre kunna marknadsföra Martinus i den engelsktalande världen. Men översättningen av boken var något bristfällig, och den blev inte utgiven. Sedan har traditionen blivit den, att Martinus böcker inte ges ut med förord skrivna av andra personer. Böckerna ska vara renodlade Martinustexter.

Brunton hade för avsikt att skriva en bok om Martinus och hans andliga vetenskap. Men alla hans papper och anteckningar från besöket 1952 gick förlorade, när han reste vidare med båt från Egypten till Indien. Båten sjönk på grunt vatten, alla passagerarna räddades, men lasten gick förlorad med bl.a. Bruntons papper och resväskor. Möjligen finns det några anteckningar bevarade från ett annat besök på Institutet. Bruntons danska fru lever fortfarande i USA.

Martinus skulle utan tvekan blivit världskänd om Brunton hade skrivit en bok om honom. Men det har av allt att döma inte varit meningen att Martinus skulle bli känd genom en annan författare. Naturligtvis ska Martinus bli känd i kraft av sitt eget författarskap.

4.14 Modern forskning och nya teorier om pyramiderna

Graham Hancock (f. 1950) och Robert Bauval (f. 1948), är ett par av de forskare och författare som har presenterat nya teorier och forskningsresultat i bokform, i tv-dokumentärprogram och på internet. (www.robertbauval.co.uk).

De har påvisat att de tre stjärnorna i Orions bälte, inbördes är placerade som de tre pyramiderna i Giza i förhållande till varandra. Orions bälte ligger dessutom, i förhållande till Vintergatan, som de tre pyramiderna i förhållande till Nilen. Flera pyramider och tempel i Egypten är placerade i förhållande till varandra, som flera av stjärnorna i stjärnbilden Orion. Byggnadsverken är alltså en slags spegelbilder av stjärnorna, som förmodligen ska uttrycka människornas samhörighet med det himmelska.

Hancock och Bauval menar att pyramiderna och sfinxen är byggda för 12 500 år sedan. På den tiden föll solens första morgonstrålar vid vårdagjämningen precis mellan sfinxens framben, samtidigt som Orions bälte stod på himlen exakt i söder. Beräkningar visar att vid samma tid pekade en av pyramidens kanaler rakt mot himlens ljusstarkaste stjärna, Sirius, som enligt den egyptiska mytologin är förbunden med guden Osiris. Denna kanals exakta placering i pyramiden symboliserar människans kontakt med det gudomliga.

På grund av jordaxelns precision (slingrar som en leksakssnurra), uppträder denna speciella konstellation ca vart 26 000 år. Det vill säga att den också uppträdde ca 26 000, 52 000 och 78 000 år, före den förmodade byggtidpunkten för 12 500 år sedan.

Martinus är ganska ensam om sin synpunkt att pyramiderna skulle vara så gamla som ca 90 000 år, men utifrån Hancock och Bauvals teorier, kan det stämma med att den nämnda mycket speciella konstellationen, också ägde rum för ca 12 500 år + ca 78 000 år = ca 90 000 år sedan.

Robert Bauval, har medverkat i flera tv-dokumentärer, och i slutet av ett av dessa tv-program sa han, att faraonerna är döda men pyramiderna lever. Som symboler är de fortfarande potenta, och den som utforskar deras mysterium kommer till sist att kunna förstå den världsbild som de uttrycker. Bättre kan det väl inte sägas?

 

Ole taler taler delvis på baggrund af sin bog "Martinus, Darwin og intelligent design - En ny udviklingsteori" (Scientia Intutiva, www.martinusshop.dk) delvis dels på baggrund af sin naturvidenskabelige uddannelse og sit livslange engagement i Martinus Kosmologi. Siden 1980 har han holdt over 2.000 foredrag om kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk
Ole Therkelsen’s bog “Martinus, Darwin og intelligent design” blev genudgivet på Scientia Intuitiva Forlag i 2016 og kan købes på www.martinusshop.dk

 

Ole Therkelsen på iTunes

https://itunes.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1049726799?l=da&mt=2

 

TWITTER

https://twitter.com/ole_therkelsen

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

 

www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

 

www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen