Symbol no. 66 Mennesket i det fuldkomne tankeklima. © Martinus Institut. www,martinus.dk

Symbol nr. 66 om det sunde menneske i det fuldkomne tankeklima. copyright Martinus Institut, www.martinus.dk

Martinus LB5, stk. 1935 Hos det normale jordiske menneske er disse to centrer endnu stærkt adskilt. Men efterhånden, som udviklingen finder sted, og den modsatte pol tager til, vokser der en forbindelseslinie frem, en slags psykisk hovednerve imellem de to centrer. Den begynder som en lysende udløber fra begge centrer, hvilket vil sige, fra hjernen og fra det seksuelle center i rygmarvsområdet. Disse to udløbere bliver ved med at vokse, indtil de en dag når hinanden og går da øjeblikkelig i forbindelse. (obs. Kundalini)