Martinus ved skrivemaskine på Martinus Institut Symbol 32 på væg.

Martinus ved skrivemaskine på Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, www.martinus.dk

Martinus ved sin skrivemaskine på Martinus Institut. www.martinus.dk