OT312. At have tillid til livet

OT312. At have tillid til livet – Foredrag 2006

Foredraget om at have tillid til livet blev afholdt af Ole Therkelsen, onsdag den 29.03.2006 på Væksthøjskolen Djursland, Sunddalvej 1, 8600 Grenå. Skolen V.H.D. drejede nøglen om lukkede i november 2015, men inden da nåede jeg at holde ca 25 foredrag skolen, og ved de fleste fik jeg lavet lydoptagelse.

OT312 At have tillid til livet. VHD, Grenå. 2006.03.29

Her kan du høre om dette med at have tillid til livet, fordi jeg er igang med at udgive mit livsværk som foredragsholder ved at lave 400 mp3 filer med numrene: OT001 – OT400.

Det er sundt og sygdomsforebyggende at have tillid til livet

Mennesker med tillid til livet, tillidsfulde mennesker har mindre sygdomsrisiko end andre mennesker. Læs om Type D, om mennesker der har tillid til livet.
              Type D:  er positive, tillidsfulde, glade, muntre, humoristiske, afslappede, tilfredse, spontane, lystbetonede, har tillid.
Ligevægtige og harmoniske mennesker af type D viste sig ikke at være disponerede for sygdomme i nogen særlig grad.

KAN MAN VIDENSKABELIGT VISE TANKERNES INDFLYDELSE PÅ SUNDHEDSTILSTANDEN?

På baggrund af et meget stort statistisk materiale har man på videnskabelig basis kunnet vise, at bestemte personlighedstræk disponerer for bestemte sygdomme (Aage Hvolby, foredraget “Indvielsen i mikrokosmos”, Martinus Center, Klint, 31.07.2002). Man har efter personlighedstræk inddelt mennesker i fire forskellige typer:

Type A: Aggressiv, anspændt, ambitiøs, hidsig, vred udadtil.

Type B: Undertrykker følelser, kan ikke klare stress, føler håbløshed, hjælpeløshed og uretfærdighed. Melankolsk, bitter, bærer nag, indvendig vrede, depressiv, nærtagende.

Type C: Overdrevent flittige og moralske, siger aldrig nej, alvorlige, vælger praktiske formål frem for lyst, ufleksible, undgår risici, stejle.

At have tillid til livet

Type D: Positive, tillid, tillidsfulde, glade, muntre, humoristiske, afslappede, tilfredse, spontane, lystbetonede.

 

Mennesker af type A er prædisponerede for hjerte- og karsygdomme. Mennesker af type B er disponerede for kræft, mens mennesker af type C er disponerede for sygdomme i forbindelse med hjernen og nervesystemet. Ligevægtige og harmoniske mennesker af type D viste sig ikke at være disponerede for sygdomme i nogen særlig grad.

At have tillid til livet, giver livslyst, livskraft og livsmod. Martinus skriver, at sådanne tanker af positivitet og tillid til livet er med til at oplade menneskets livskraftsbatterier.

Hovedsymbolet, symbol nr. 11, Det evige verdensbillede. Copyright Martinus Institut. www.martinus.dk
Ole Therkelsen foran Martinus’ symbol nr. 12, Det evige verdensbillede, hovedsymbolet, i foredragssalen i Martinus Center Klint

Martinus: “Svar på et brev fra en syg” 

CITAT fra Martinus’ svar: De rigtige tankeimpulser er nemlig det samme som mellemkosmiske, elektriske impulser. I samme grad, som De tænker i de rigtige impulser, oplader De Deres skæbneelement med disse impulser. Disse virker igen tilbage som positiv livskraft. Hele Deres fysiske organisme er et mellemkosmisk, elektrisk apparatur. Og alle funktionerne drives ved organisk eller mellemkosmisk elektricitet. Opladningen sker altså igennem alle de indtryk, De får igennem sanserne, alle de oplevelser De kommer ud for, og hvoraf nogle er glæde- og lykkebefordrende, mens andre er melankolivækkende og nedtrykkende. Som øverste leder og hersker over denne, af disse tankeimpulser affødte mellemkosmiske elektricitet eller livskraft, eksisterer Deres Jeg eller højeste Selv. I felter, hvor et menneske er ufærdigt eller uvidende, forstår det ikke at tænke rigtigt. Det kan ikke handle efter en viden eller erfaring, det ikke har. Men tænkningen sker alligevel, men bliver da fejlagtig og ført i blinde og bliver dermed negativ og kortsluttende i de felter i mentalitet og organisme, den skulle holde i drift og dermed i sundhed, normalitet og velvære.

Som nævnt sker menneskets elektriske opladning, der er det samme som dets opladning med livskraft, igennem sanseoplevelserne fra den fysiske såvel som fra den åndelige verden.

Sanseorganerne er organer for omformning af fysiske reaktioner til mellemkosmiske, elektriske impulser, der ved deres passage igennem underbevidstheden bliver til levende oplevelse i den vågne dagsbevidsthed. Herfra passerer de videre batteriorganerne for her at opsummeres som drivkraft for væsenets tanke- og viljefunktioner og disses overførelse til manifestation igennem den fysiske organisme. Denne manifestation skaber igen reaktion i de ydre omgivelser. Denne reaktion er det samme som væsenets skæbne. Desværre kan jeg ikke her gå ind på den nærmere detaljering af dette område. Men jeg håber dog, at De heraf kan forstå, at De har et meget effektivt middel til helbredelse i Deres egen hånd. Det gælder altså om at få den helt rigtige indstilling til sig selv og sine medvæsener og omgivelser. Jo mere man her tænker rigtigt og derved ser den guddommelige sandhed eller virkelighed i enhver situation eller i alt, hvad der sker, og dermed erkender livets urokkelige logik, der bevirker, at absolut alt, hvad naturen skaber, bliver til glæde og velsignelse i sit slutfacit og dermed også i ens egen skæbne, desto mere oplader man sine livskraftbatterier (mellemkosmiske, elektriske organer i overbevidstheden) med positiv livskraft. Positiv livskraft opstår således af optimistiske tankearter. Er et væsens tankearter derimod baseret på pessimisme og sortsyn, selvmedlidenhed og martyriumsfornemmelser, bitterhed imod andre mennesker, som man mener er skyld i ens lidelser, giver de kun negative, mellemkosmiske, elektriske impulser og dermed en meget mangelfuld eller svækket livskraft. Men svækket livskraft betyder svækket funktion både i organisme og mentalitet. En sådan svækket funktion kan igen kun afføde nedsat livslyst eller glæde ved at være til. At føle livslykke og glæde ved at være til er en funktion. Men funktioner kan kun befordres ved kraft. I samme grad som kraften mangler, hører funktionen op. Disse funktionssvækkelser ligger altså til grund for alle eksisterende former for mentale og legemlige sygdomme. Og disse kan igen bringe væsenet til at begå selvmord, hvilken manifestation er det samme som kulminationen af tåbelighed.

Martinus arbejder med et af symbolerne

Alle sygdommes inderste årsag er således fejlagtig tænkning og opfattelse.

Væsenet må sætte alt ind på at få optimistiske tanker, hvilket fås ved at erkende livets virkelige sandhed, der i sig selv er kulminationen af optimisme, grundet på sin identitet med alkærligheden. Hvis et sådant væsen med svækket eller nedbrudt livskraft begynder at tænke på, hvad det kan gavne andre syge og lidende væsener med, vil disse tanker begynde at udvikle ny livskraft. Tillige er intet mere befordrende eller skabende af positiv livskraft end erkendelsen af, at man ikke lider uskyldigt, at ens lidelser betyder Guds ophøjelse fra et lavere tilværelsesplan til et højere og mere fuldkomment livsniveau, hvor man er fri af sygdomme og lidelser. Vi må her huske på, at uden oplevelsen af mørket og dermed lidelserne ville vi umuligt få evner til at opleve lyset.

Menneskets vej ud af lidelserne er således dette at træne sig i optimistisk og humanistisk tankeføring.

Uden denne tankeføring ingen fuldkommen livskraft i den menneskelige organisme og mentalitet. Men mennesket må selv hjælpe med til at bringe sin livskraft på fode.

© Martinus Institut. www.martinus.dk

MARTINUS (1890-1981) Martinus er født i Nordjylland, nærmere betegnet i Sindal. Han fik kun en beskeden uddannelse og tjente sit levebrød i forskellige underordnede stillinger. I 1921 havde han en dybtgående åndelig oplevelse, som gav ham evner til at analysere livet og beskrive dets åndelige love og evige principper.. Martinus kaldte sine samlede værker “Det Tredje Testamente”. Det omfatter “Livets Bog” i syv bind, “Det Evige Verdensbillede” i fire bind (symboler med forklaring), “Logik”, “Bisættelse”, “Artikelsamling 1” og 28 småbøger, samt mange båndoptagelser og artikler udkommet i tidsskriftet “Kosmos”. www.martinus.dk
Martinus Institut med Harald Isenstein’s skulptur Moder med barn, som blev skænket til Instiuttet den 3. okt. 1943. www.martinus.dk

Ole Therkelsen er kemiker og biolog, og han taler og skriver på grundlag af sit livslange engagement i Martinus Kosmologi og har holdt ca. 2.000 foredrag om åndsvidenskaben eller kosmologien i femten lande på seks forskellige sprog, hvoraf flere kan høres på www.oletherkelsen.dk.

 

Ole 11 år og Martinus ved et Gardenparty ved Villa Rosenberg den 15. juli 1959, Martinus Center, Klintvej 69, Klint, 4500 Nykøbing Sj. At have tillid til livet
Jacob Therkelsen, Ole 11 år og Martinus 15.07.1959

 

Mine to bøger:

 1. Martinus, Darwin og intelligent design (2007)
 2. Martinus og den nye verdensmoral (2009)

 

Mine to CD-er:

 1. Kosmiske lektioner (2006)50 foredrag i MP3
 2. FOREDRAG i 2013 (2014)48 foredrag i MP3OLE THERKELSEN  BLOGwww.oletherkelsen.dk 

  GOOGLE+   PROFIL

  www.google.com/+MartinusKosmologiOleTherkelsen

   

  TWITTER

  https://twitter.com/ole_therkelsen

   

  FACEBOOK

  https://www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen/

  www.facebook.com/Martinus.English.Ole.Therkelsen

  www.facebook.com/Martinus.Francais.Ole.Therkelsen

  www.facebook.com/Martinus.Esperanto.Ole.Therkelsen

  www.facebook.com/Martinus.Deutsch.Ole.Therkelsen

  www.facebook.com/Martinus.Dansk.Ole.Therkelsen

   

  OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

  https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

   

  www.varldsbild.se

   

  AMAZON – Ole Therkelsen

  Author Profile

  www.amazon.com/author/ole.therkelsen

  https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

  www.amazon.com

  www.amazon.de

  www.amazon.co.uk

   

  MARTINUS INSTITUT

  www.martinus.dk

  www.shop.martinus.dk

  www.amazon.com/author/martinus

   

  SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

  www.scientia-intuitiva.dk

  www.martinusshop.dk