Martinus-og-symbolet-Menneskets-udviklingsanalyse

Bildtext: 1928 förevisar Martinus symbolen ”Människans utvecklingsanalys”, symbol nr 86. Vid växtriket, djurriket och den fysiska delen av det riktiga människoriket har Martinus på symbolen skrivit ”hör till denna världen”. Om den andliga världen sade Jesus: ”Mitt rike hör inte till denna världen.”