Symboler i DEV 6 (del 1 av 4) Jordklotets spiralkretslopp – Ole Therkelsen

NYA SYMBOLER från DEV6 [nr. 78-100]
Symboler i DEV 6 (del 1 av 4) Jordklotets spiralkretslopp – Ole Therkelsen
Presentationen omfattar i sin helhet fyra delar inklusive en frågestund.
https://youtu.be/3Jyz-0mHt8k     Offentliggjort den 14. jan. 2016
Ole Therkelsen presenterar symboler ur Den Eviga Världsbilden 6. Del 1 behandlar symboler som visar jordklotets spiralkretslopp.  Inspelningen skedde den 25 – 26 oktober 2014.
 
Kosmos nr. 5, 1950 med symbol nr. 80 Jordklodens dyreepoke - skærsilden
Kosmos nr. 5, 1950 med symbol nr. 80 Jordklodens dyreepoke – skærsilden
Bakgrunden till utgivningen av DEN  EVIGA  VÄRLDSBILDEN, del 6
av Ole Therkelsen
 
1. Utgivning av sjätte symbolboken på danska och svenska
Lördagen den 9 maj 2015 anordnades en bokrelease både på Martinus Institut i Köpenhamn och på Världsbild förlag i Hälsans hus i Stockholm, med anledning av utgivningen av Den eviga världsbilden, del 6. Boken, som innehåller de 23 sista av Martinus 100 symboler, gavs således ut samtidigt både på danska och på svenska.
Denna symbolbok använder enbart Martinus egna symbolförklaringar. Dessa förklaringar togs upp på band under perioden 1955–1972. Under vinterhalvåret 1955/56 höll Martinus femton stora kursföredrag med den gemensamma titeln Den eviga världsbilden.
1971 sade Martinus: ”Det jag har kvar att göra färdigt, är den fjärde symbolboken och ytterligare två symbolböcker. Analyserna i de sista delarna blir mycket intressanta, där finns analyser om planeterna och kloten” (Den eviga världsbilden, del 5, st. 76.1).
Med utgivningen av inte mindre än 67 symboler i de nämnda tre symbolböckerna åren 1994, 2012 och 2015 har den studerande således fått möjlighet att skapa sig en ännu bättre överblick över Martinus andliga vetenskap. Det förefaller mig vara en mycket speciell och glädjande händelse att alla intresserade härmed får tillgång till att studera Martinus samtliga symboler.
 
2. Martinus önskade att bandupptagningarna skulle överföras till bokform
I ovannämnda kurs 1955 och 1956 gick Martinus igenom hela världsbilden i alla detaljer. Kursen omtalade han själv som ”totalkurs” och ”grand-kurs” och som ”ett fundamentalt kulturdokument” (se nedan). Flertalet av symbolerna i den sjätte symbolboken förklarades i dessa kursföredrag. I ett kontaktbrev skriver Martinus att han önskar bandupptagningarna av dessa föredrag överförda till bokform.
Martinus: ”En liten grupp civilingenjörer bland min saks vänner har bildat en grupp för inspelning av mina föredrag och kosmiska analyser, så att de ska kunna återges på band och grammofonskivor. Jag har därför beslutat att skapa en fullständig genomgång av världsalltets kosmiska analyser till denna inspelning. Denna totala genomgång kommer således senare att kunna fås på band och grammofonskivor, liksom den naturligtvis också kommer att överföras till bokform. Det blir därmed ett unikt tillfälle för min saks vänner och intresserade att övervara min personliga genomgång av hela världsbilden i alla dess bärande detaljer, ett tillfälle som säkert aldrig återkommer. […] Med ert intresse och er sympati för denna min uppgift är ni således med om att tillförsäkra världen detta grundläggande kulturdokument” (16/9 1955, Kontaktbrev nr 19).
I ett brev till Vignir Andrésson, Island, skriver Martinus att han önskar storkursen med symboler överförd till bokform och översatt till isländska.
Martinus: ”Som tidigare meddelats, blir mina föredrag och kurser inspelade på band för att från dem överföras till bokform och grammofonskivor. Med anledning av detta har jag beslutat att skapa en grand-kurs i världsalltets kosmiska analyser. Den påbörjades den 6 oktober här i institutets föredragssal och blir en genomgång av världsbildens kosmiska och eviga struktur i alla detaljer från A till Ö, följd av alla symbolerna och andra kompletterande bilder. Det blir ett unikt tillfälle för mina vänner här i Köpenhamn att övervara denna personliga och muntliga genomgång av de eviga faktumen i deras fulla vidd, ett tillfälle som säkert aldrig återkommer. Denna stora genomgång av världsbilden blir då inspelad på band, från vilka de sedan kommer att överföras till bokform och grammofonskivor. Denna genomgång blir således den mest omfattande och mest fullständiga kurs som jag hittills muntligen har gett av livets totala analys och är således en verklig grand-kurs, som kommer att fylla hundratals boksidor med sin text och sina bilder. Så snart vi når fram till detta, kommer det att underlätta studiecirkelsarbetet mycket runt om i världen” (1/10 1955, brevdatabasen, martinus.dk).
Denna storkurs blev emellertid inte översatt till isländska, som framgår av en senare korrespondens. Martinus blev klar över att bandavskriften inte lämpade sig att översättas direkt. Bandavskriften skulle bearbetas först.
 
Bildtext: 1928 förevisar Martinus symbolen ”Människans utvecklingsanalys”, symbol nr 86. Vid växtriket, djurriket och den fysiska delen av det riktiga människoriket har Martinus på symbolen skrivit ”hör till denna världen”. Om den andliga världen sade Jesus: ”Mitt rike hör inte till denna världen.”
Bildtext: 1928 förevisar Martinus symbolen ”Människans utvecklingsanalys”, symbol nr 86. Vid växtriket, djurriket och den fysiska delen av det riktiga människoriket har Martinus på symbolen skrivit ”hör till denna världen”.
Bildtext: 1928 förevisar Martinus symbolen ”Människans utvecklingsanalys”, symbol nr 86. Vid växtriket, djurriket och den fysiska delen av det riktiga människoriket har Martinus på symbolen skrivit ”hör till denna världen”. Om den andliga världen sade Jesus: ”Mitt rike hör inte till denna världen.”
 
3. Martinus önskan om bearbetning av bandavskrifter
Mindre än tre månader före sin bortgång sade Martinus igen att det han talade in på band kunde användas: ”Har vi det på band? Ja, för det är viktigt att göra det. Jag får ju inte så mycket skrivet numera. Jag kan inte riktigt se, men det jag säger, det kan ju användas. Då ska det ju rättas, för talet är inte detsamma” (rådsmöte 16/12 1980).
Att talspråket skulle bearbetas till skriftspråk, framgår också av två uttalanden från 1974.
Martinus: ”Hon har skrivit det ungefär som jag har sagt det. Och det kan man inte erbjuda någon. Det märks, när man talar så är det helt annorlunda” (rådsmöte 26/3 1974).
Martinus: ”Ett föredrag är ju inte lämpat att direkt skriva av. Det ska ju bearbetas.” – Medarbetare: ”Texten är helt identisk med det talade föredraget, bortsett från enstaka direkta felsägningar, som jag har utelämnat.” – Martinus: Det är ju så det inte ska vara. Det ska inte vara en direkt kopia av vad jag har sagt. Det är jag inte tillfreds med. Jag skulle ju alls inte skriva så, om jag skulle skriva det. Det talade är något helt annat” (rådsmöte 26/3 1974).
 
I sin 82-års fødselsdagstale den 11.08.1972 viste Martinus det dengang nykolorerede symbol “Jordklodens åndelige struktur i dyreriget” og medgav den korte forklaring, der er gengivet herunder fra stk. 85.1. Med dette symbol påbegyndte Martinus således ifølge sin tale en nykolorering af hele symbolserien over jordkloden i de seks riger.  © Martinus Institut 1981
I sin 82-års fødselsdagstale den 11.08.1972 viste Martinus det dengang nykolorerede symbol “Jordklodens åndelige struktur i dyreriget” og medgav den korte forklaring, der er gengivet herunder fra stk. 85.1.
4. Efterlämnade manuskript och bandavskrifter skulle ”bearbetas”, ”justeras” och ”rättas till” av andra före utgivning
Det framgår således av bandupptagningar från de sista sju årens rådsmöten (1974–1981) att Martinus önskade att både efterlämnade manuskript och bandavskrifter skulle ”bearbetas”, ”justeras” och ”rättas till” av andra före utgivning (rådsmöte 6/3 1979, 29/1 1980 och 16/12 1980).
Vad beträffar om tillräckligt mycket var utgivet, sade Martinus 1970 och 1975 helt riktigt:
”Världsmissionen är räddad” och ”Missionen är för länge sedan färdig” (Den eviga världsbilden, del 5, st. 76.1, 77.2 och Kosmos nr 7/2004). Efter utgivningen av Livets Bog, del 7, 1960 hade det nämligen skrivits tillräckligt för att människorna här på klotet skulle kunna uppnå kosmiskt medvetande (Livets Bog, del 1, st. 248, Livets Bog, del 5, st. 1890–1896 och Den eviga världsbilden, del 2, st. 21.27).
Men trots dessa uttalanden satte Martinus 1960, efter att ha avslutat Livets Bog, i gång med att skriva de sex symbolböckerna, Den eviga världsbilden. Martinus önskade ge mänskligheten så mycket som möjligt, och han var angelägen om att så mycket material som möjligt blev utgivet. Allt han skrev efter att Livets Bog gjorts färdig 1960 betecknade han som ”extra”.
Fortsäts …