Author page Ole Therkelsen at Amazon.com

Please visit my new author page at Amazon.com

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

Martinus, Darwin and Intelligent Design – A new Theory of Evolution.

Also in German
Martinus, Darwin und Intelligent Design – Eine neue Theorie der Evolution
EDITION:  Scientia Intuitiva – www.martinusshop.dk

 

Ole has written two books in English:

“Martinus, Darwin and Intelligent Design. A new Theory of Evolution”.

“Martinus and the new World Morality”.

Ole Therkelsen (born 1948) speaks and writes from his background as a trained chemist and biologist as well as on the basis of his life-long commitment to Martinus Cosmology. Since 1980 he has given 2000 talks on the Cosmology in fifteen countries in six different languages. Many of these talks may be heard on www.oletherkelsen.dk and www.oletherkelsen.info
German Edition

Martinus, Darwin und Intellignet Design - Eine neue Theorie der Evolution. Ole Therkelsen. Erhältlich bei www.amazon.com und www.smashwords.com
Martinus, Darwin und Intellignet Design – Eine neue Theorie der Evolution. Ole Therkelsen. Erhältlich bei www.amazon.com und www.smashwords.com

 

 

English Edition

Martinus, Darwin and Intelligent Design - A new Theory of Evolution
Scientia Intuitiva – www.martinusshop.dk www.amazon.com/author/ole.therkelsen

MARTINUS (1890–1981)

Martinus, born in Sindal in the north of Jutland, Denmark, had a very minimal education and spent most of his early working life as a dairyman. In 1921 he experienced a spontaneous transformation of consciousness that enabled him to analyse life and describe its spiritual laws and eternal principles. Martinus writes in the preface to Livets Bog: “I had become my own source of light. The cosmic baptism of fire through which I had passed … had thus left the fact that entirely new sensory abilities had been released in me, abilities that enabled me – not in glimpses – but on the contrary in a permanent state of awake day consciousness – to apprehend all the main spiritual forces, invisible causes, eternal world laws, basic energies and basic principles behind the physical world. The mystery of existence was therefore no longer a mystery to me. I had become conscious in the life of the whole universe, and had been initiated into ‘the divine principle of creation’.”

In addition to his writings, which provide a scientific basis for loving all living beings, his many symbolic drawings with explanatory texts help the reader to acquire an overview of the cosmic structure of life. Martinus died in Copenhagen in 1981.

At bombardere designede hjernecentre

OPTRÆNING af NYE HØJERE HJERNECENTRE

Hjernen – intelligent design. Ifølge Martinus (1890-1981) findes der i hjernen nogle latente centre, der er beregnede på at skulle bære intuitionen og den kosmiske bevidsthed. Disse center stimuleres, når de ”bombarderes” med kosmiske analyser, ved studier, undervisning og foredrag. Omvendt bliver disse spæde centre beskadiget af alkohol, hash og narkotiske stoffer [se DEV5, stk. 76.16].

DuHjernen hos Martinus fik en bevidsthedsudvidelse i påske 1921, Hjernen hos Martinus fik en bevidsthedsudvidelse i påske 1921, da han fik "kosmisk bevidsthed"
Martinus (1890-1981), Martinus Institut, www.martinus.dk

MARTINUS–CITAT fra Artikelsamling 1, artikel nr. 7

Fortolkning Livets Bog: Fortalen

7.13  LATENTE CENTRER I HJERNEN VIL BLIVE ÅBNET EFTERHÅNDEN, SOM INDIVIDETS MORALSKE UDVIKLING SKRIDER FREM

Årsagen til disse bølgers særlige natur kan jeg ikke komme ind på her, men blot i al korthed bemærke, at individernes modtagelighed for disse er afhængig af deres hjerne- og nervesystem. Hos dyrene er dette jo meget robust, ligeledes hos de primitive eller laveststående mennesker. Disse kan derfor kun reflektere på eller manifestere sig gennem de “lange” bølger inden for “tankebølgerne”. Men efterhånden som nævnte system bliver forfinet, aftager de samme væseners evne til at reflektere på de “lange” bølgelængder i tilsvarende grad. Og individet kommer derved mere og mere til at betjene sig af de “korte” bølgelængder, som altså er identiske med alle former for ophøjede tankearter og dermed grundlaget for alle ædle manifestationer eller fuldkomne tilværelsesformer.

[…]    Når det jordiske menneske gennem livets oplevelse efterhånden bliver ført frem fra de “lange” til mere og mere “korte” bølgelængder, kan denne overgang kun ske ved visse forvandlinger i dets “modtagerapparat”: hjernen, der, selv om den er organisk i sin fremtræden, så dog er teknisk i sin konstruktion. Denne forvandling består i åbningen af ligesom en ny og hidtil latent eller ubenyttet afdeling af hjernen. Denne afdeling er altså af en sådan konstruktion, at den netop er tjenlig for et vist stykke af skalaens hidtil af det pågældende individ ubenyttede bølgelængder. Når en sådan afdeling bliver moden for benyttelse, hvilket sker ved individets moralske udvikling, bliver dette altså i stand til at manifestere sig gennem de for nævnte afdeling eller centrer i hjernen tilpassede tankearter eller bølgelængder. Og individet fremtræder da for sine omgivelser som i tilsvarende grad forvandlet. En sådan forvandling er f.eks. den almindelige religiøse eller sekteriske “omvendelse”. Men da det jordiske menneskes hjerne endnu er langt fra at være taget i brug i hele udstrækningen af det, den i realiteten er bestemt til, vil der være flere sådanne i denne endnu forekommende latente eller ubenyttede centrer, der altså vil blive åbnet eller taget i brug, efterhånden som individets moralske udvikling skrider frem.

 

[…]    Når det jordiske menneske gennem livets oplevelse efterhånden bliver ført frem fra de “lange” til mere og mere “korte” bølgelængder, kan denne overgang kun ske ved visse forvandlinger i dets “modtagerapparat”: hjernen, der, selv om den er organisk i sin fremtræden, så dog er teknisk i sin konstruktion. Denne forvandling består i åbningen af ligesom en ny og hidtil latent eller ubenyttet afdeling af hjernen. Denne afdeling er altså af en sådan konstruktion, at den netop er tjenlig for et vist stykke af skalaens hidtil af det pågældende individ ubenyttede bølgelængder. Når en sådan afdeling bliver moden for benyttelse, hvilket sker ved individets moralske udvikling, bliver dette altså i stand til at manifestere sig gennem de for nævnte afdeling eller centrer i hjernen tilpassede tankearter eller bølgelængder. Og individet fremtræder da for sine omgivelser som i tilsvarende grad forvandlet. En sådan forvandling er f.eks. den almindelige religiøse eller sekteriske “omvendelse”. Men da det jordiske menneskes hjerne endnu er langt fra at være taget i brug i hele udstrækningen af det, den i realiteten er bestemt til, vil der være flere sådanne i denne endnu forekommende latente eller ubenyttede centrer, der altså vil blive åbnet eller taget i brug, efterhånden som individets moralske udvikling skrider frem.

7.14  EFTER NYÅBNING AF DET ENE HJERNEPARTI EFTER DET ANDET, NÅR INDIVIDET TIL SIDST FREM TIL “DEN STORE FØDSEL”

Når et sådant center begynder at blive modent for benyttelse, udløses dets funktionsevne ved et særligt kraftigt bombardement udefra af de for samme center tilpassede bølgelængder. Udløsningen af et sådant bombardement kan skyldes et foredrag, det pågældende individ er kommet ud for eller en gennemgribende moralsk undervisning o.l. Denne udløsning fornemmes eller opleves ofte af individet som et psykisk syn af ild, flammer eller andre forskellige lysende fænomener, der undertiden fremtræder som symbolske udtryk for konsekvenserne af individets indlemmelse i de ny bevidsthedslag. Sådanne oplevelser kendes fra Bibelen som “åbenbaringer”. Når individet er kommet igennem en sådan udløsning, begynder de under den nyåbnede afdeling henhørende tankebølgelængder at vibrere gennem dets hjerne. Det begynder at modtage og afsende helt nye tankearter. Det oplever helt nye bevidsthedstilstande og begynder at tale ud fra disse.

Efter at have oplevet en sådan nyåbning af det ene hjerneparti eller hjernecenter efter det andet, når individet endelig til den sidste og største udløsning inden for dyreriget. Det er denne udløsning, der er identisk med frigørelsen af det hjernecenter, der gør individet til det færdige eller fuldkomne menneske eller “gudemenneske”. Frigørelsen af dette center udtrykker jeg som bekendt i “Livets Bog” som “den store fødsel”. De bølgelængder, som individet derefter kan betjene sig af og opleve igennem, er altså de mest mikroskopiske i tilværelsen og udgør: ren fornuft, kærlighed, intuition og salighed. Med “den store fødsel” er individet overgået fra at være et “foster” til at være et virkeligt født væsen i det rigtige menneskerige. Og det er givet, at de ny tankearter, som tilsammen repræsenterer den absolutte “hellige ånd” eller “kosmisk bevidsthed”, jo er overvældende over for de væsener, som endnu er ubevidste sjæle på det nævnte område. Individet vibrerer, tænker og oplever jo nu i helt andre bølgelængder og dermed i andre bevidsthedslag end sine i samme lag endnu ufødte medmennesker. Men at tale ud fra andre bevidsthedslag, hvilket jo igen vil sige et andet tilværelsesplan, kan jo kun virke overnaturligt eller fantastisk på umodne og uvidende medmennesker, i særdeleshed da det ny horisontområde netop er lige så gigantisk over for medvæseners horisontområde, som dette sidste er gigantisk over for det i moders liv endnu ufødte fosters horisontområde.

 

******

MEN, men disse centre kan ødelægges af alkohol, hash og narkotika. Læs f.eks. stk. 75.16 i 5. symbolbog, Det Evige Verdensbillede 5 :

 

CITAT: DEV5, stk. 75.16

Men der forekommer andre arter af giftstoffer, som er endnu meget mere ødelæggende. Der er f.eks. hash, der let udvikler dødstørsten til de absolut bevidsthedsødelæggende narkotikastoffer opium og lignende. Disse stoffer er meget farlige, fordi de virker på selv det hos mennesket endnu meget spæde kosmiske sansesæt, der i særlig grad udgøres af det endnu meget spæde intuitionsområde, som de pågældende væsener endnu kun har i en meget uudviklet tilstand. Det er dette kosmiske intuitionssansesæt, der er menneskenes nu kommende primære bevidsthedsområde, vel at mærke når de får dobbeltpolethed og alkærlighed.

Læs og søg i Martins’ værk på www.martinus.dk

Martinus-Instituto Martinus-Instituto en Frederiksberg (Kopenhago) estas memposeda publik-utila institucio, kiu de Martinus ricevis la respondecon pri konservado, eldonado kaj tradukado de La Tria Testamento. Krome la tasko de la Instituto estas informado pri la verkaro kaj instruado pri la kosmaj analizoj.
Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, DK 2000-Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

OLE THERKELSEN BLOG
www.oletherkelsen.info

OLE Audio-foredrag
www.oletherkelsen.dk

OLE YOUTUBE KANAL
https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

AMAZON
www.amazon.com/author/ole.therkelsen  https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

GOOGLE+   PROFIL   www.google.com/+MartinusKosmologiOleTherkelsen

TWITTER   https://twitter.com/ole_therkelsen

 

Hallo! Sover du under foredraget

Hallo! – Sover du!
I en kommentar til mine foredrag på nettet var der en, der skrev, at hun faldt i søvn til mine foredrag.
NN: “Jeg falder desværre altid i søvn når jeg prøver at høre hans foredrag og det er ikke fordi at han er kedelig – tværtimod – men mere fordi at han har en hypnotisørs stemme/leje”. Citat slut.
Der er også folk, der falder i søvn til mine foredrag live. For ikke at miste inspirationen bilder jeg mig selv ind, at det er, fordi de bruger nogle nye og højere hjernecentre for at forstå de kosmiske analyser. Og det virker trættende. Der ligger nogle centre i hjernen, der ligger og venter på at blive taget i brug for at forstå de kosmiske analyser.
Martinus taler om dette i foredraget “Mit forhold til Gud” maj 1966 i Varnhem, Sverige. Foredraget kan købes på Martinus Institut [CD 8 – shop.martinus.dk]. Martinus fortæller om, at Erik Gerner Larsson faldt i søvn, når Martinus forklarede ham symbolerne og verdensbilledet:

MARTINUS CITAT: “Og alt efter, som de udvikler dem, vil de så vokse i det, og det vil udvikle deres hjerne. Der ligger jo et terræn, der ligger latent og venter på og skal tages i brug, og det er det, man mærker, når mennesker begynder med den kosmiske bevidsthed. Så begynder denne nye hjernedel at virke, men det vil sige, den er ikke trænet, og da falder menneskene meget ofte i søvn ved de første analyser. Men det er ikke tegn på, at de ikke er interesseret, jo mere interesseret, jo mere falder de i søvn. Men det er kun til at begynde med. Efterhånden så vågner de op. Da Gerner Larsson han fik, da jeg viste ham symbolerne første gang, jeg kom vist dårlig nok til nummer fire af symbolerne, så sad han …… [og sov]. Men det var skam ikke udtryk for, at kan ikke var interesseret, men det var hjernen blev træt. Den skal jo trænes op. Så bliver det meget, meget nemmere, og så bliver det virkeligt dejligt at leve.”

CD 8 Mit forhold til Gud – Martinus Institut – Netboghandel

This lecture was given in 1968 when Martinus visited “Kosmos Holiday Centre” in Varnhem, Sweden.