At bombardere designede hjernecentre

OPTRÆNING af NYE HØJERE HJERNECENTRE

Hjernen – intelligent design. Ifølge Martinus (1890-1981) findes der i hjernen nogle latente centre, der er beregnede på at skulle bære intuitionen og den kosmiske bevidsthed. Disse center stimuleres, når de ”bombarderes” med kosmiske analyser, ved studier, undervisning og foredrag. Omvendt bliver disse spæde centre beskadiget af alkohol, hash og narkotiske stoffer [se DEV5, stk. 76.16].

DuHjernen hos Martinus fik en bevidsthedsudvidelse i påske 1921, Hjernen hos Martinus fik en bevidsthedsudvidelse i påske 1921, da han fik "kosmisk bevidsthed"
Martinus (1890-1981), Martinus Institut, www.martinus.dk

MARTINUS–CITAT fra Artikelsamling 1, artikel nr. 7

Fortolkning Livets Bog: Fortalen

7.13  LATENTE CENTRER I HJERNEN VIL BLIVE ÅBNET EFTERHÅNDEN, SOM INDIVIDETS MORALSKE UDVIKLING SKRIDER FREM

Årsagen til disse bølgers særlige natur kan jeg ikke komme ind på her, men blot i al korthed bemærke, at individernes modtagelighed for disse er afhængig af deres hjerne- og nervesystem. Hos dyrene er dette jo meget robust, ligeledes hos de primitive eller laveststående mennesker. Disse kan derfor kun reflektere på eller manifestere sig gennem de “lange” bølger inden for “tankebølgerne”. Men efterhånden som nævnte system bliver forfinet, aftager de samme væseners evne til at reflektere på de “lange” bølgelængder i tilsvarende grad. Og individet kommer derved mere og mere til at betjene sig af de “korte” bølgelængder, som altså er identiske med alle former for ophøjede tankearter og dermed grundlaget for alle ædle manifestationer eller fuldkomne tilværelsesformer.

[…]    Når det jordiske menneske gennem livets oplevelse efterhånden bliver ført frem fra de “lange” til mere og mere “korte” bølgelængder, kan denne overgang kun ske ved visse forvandlinger i dets “modtagerapparat”: hjernen, der, selv om den er organisk i sin fremtræden, så dog er teknisk i sin konstruktion. Denne forvandling består i åbningen af ligesom en ny og hidtil latent eller ubenyttet afdeling af hjernen. Denne afdeling er altså af en sådan konstruktion, at den netop er tjenlig for et vist stykke af skalaens hidtil af det pågældende individ ubenyttede bølgelængder. Når en sådan afdeling bliver moden for benyttelse, hvilket sker ved individets moralske udvikling, bliver dette altså i stand til at manifestere sig gennem de for nævnte afdeling eller centrer i hjernen tilpassede tankearter eller bølgelængder. Og individet fremtræder da for sine omgivelser som i tilsvarende grad forvandlet. En sådan forvandling er f.eks. den almindelige religiøse eller sekteriske “omvendelse”. Men da det jordiske menneskes hjerne endnu er langt fra at være taget i brug i hele udstrækningen af det, den i realiteten er bestemt til, vil der være flere sådanne i denne endnu forekommende latente eller ubenyttede centrer, der altså vil blive åbnet eller taget i brug, efterhånden som individets moralske udvikling skrider frem.

 

[…]    Når det jordiske menneske gennem livets oplevelse efterhånden bliver ført frem fra de “lange” til mere og mere “korte” bølgelængder, kan denne overgang kun ske ved visse forvandlinger i dets “modtagerapparat”: hjernen, der, selv om den er organisk i sin fremtræden, så dog er teknisk i sin konstruktion. Denne forvandling består i åbningen af ligesom en ny og hidtil latent eller ubenyttet afdeling af hjernen. Denne afdeling er altså af en sådan konstruktion, at den netop er tjenlig for et vist stykke af skalaens hidtil af det pågældende individ ubenyttede bølgelængder. Når en sådan afdeling bliver moden for benyttelse, hvilket sker ved individets moralske udvikling, bliver dette altså i stand til at manifestere sig gennem de for nævnte afdeling eller centrer i hjernen tilpassede tankearter eller bølgelængder. Og individet fremtræder da for sine omgivelser som i tilsvarende grad forvandlet. En sådan forvandling er f.eks. den almindelige religiøse eller sekteriske “omvendelse”. Men da det jordiske menneskes hjerne endnu er langt fra at være taget i brug i hele udstrækningen af det, den i realiteten er bestemt til, vil der være flere sådanne i denne endnu forekommende latente eller ubenyttede centrer, der altså vil blive åbnet eller taget i brug, efterhånden som individets moralske udvikling skrider frem.

7.14  EFTER NYÅBNING AF DET ENE HJERNEPARTI EFTER DET ANDET, NÅR INDIVIDET TIL SIDST FREM TIL “DEN STORE FØDSEL”

Når et sådant center begynder at blive modent for benyttelse, udløses dets funktionsevne ved et særligt kraftigt bombardement udefra af de for samme center tilpassede bølgelængder. Udløsningen af et sådant bombardement kan skyldes et foredrag, det pågældende individ er kommet ud for eller en gennemgribende moralsk undervisning o.l. Denne udløsning fornemmes eller opleves ofte af individet som et psykisk syn af ild, flammer eller andre forskellige lysende fænomener, der undertiden fremtræder som symbolske udtryk for konsekvenserne af individets indlemmelse i de ny bevidsthedslag. Sådanne oplevelser kendes fra Bibelen som “åbenbaringer”. Når individet er kommet igennem en sådan udløsning, begynder de under den nyåbnede afdeling henhørende tankebølgelængder at vibrere gennem dets hjerne. Det begynder at modtage og afsende helt nye tankearter. Det oplever helt nye bevidsthedstilstande og begynder at tale ud fra disse.

Efter at have oplevet en sådan nyåbning af det ene hjerneparti eller hjernecenter efter det andet, når individet endelig til den sidste og største udløsning inden for dyreriget. Det er denne udløsning, der er identisk med frigørelsen af det hjernecenter, der gør individet til det færdige eller fuldkomne menneske eller “gudemenneske”. Frigørelsen af dette center udtrykker jeg som bekendt i “Livets Bog” som “den store fødsel”. De bølgelængder, som individet derefter kan betjene sig af og opleve igennem, er altså de mest mikroskopiske i tilværelsen og udgør: ren fornuft, kærlighed, intuition og salighed. Med “den store fødsel” er individet overgået fra at være et “foster” til at være et virkeligt født væsen i det rigtige menneskerige. Og det er givet, at de ny tankearter, som tilsammen repræsenterer den absolutte “hellige ånd” eller “kosmisk bevidsthed”, jo er overvældende over for de væsener, som endnu er ubevidste sjæle på det nævnte område. Individet vibrerer, tænker og oplever jo nu i helt andre bølgelængder og dermed i andre bevidsthedslag end sine i samme lag endnu ufødte medmennesker. Men at tale ud fra andre bevidsthedslag, hvilket jo igen vil sige et andet tilværelsesplan, kan jo kun virke overnaturligt eller fantastisk på umodne og uvidende medmennesker, i særdeleshed da det ny horisontområde netop er lige så gigantisk over for medvæseners horisontområde, som dette sidste er gigantisk over for det i moders liv endnu ufødte fosters horisontområde.

 

******

MEN, men disse centre kan ødelægges af alkohol, hash og narkotika. Læs f.eks. stk. 75.16 i 5. symbolbog, Det Evige Verdensbillede 5 :

 

CITAT: DEV5, stk. 75.16

Men der forekommer andre arter af giftstoffer, som er endnu meget mere ødelæggende. Der er f.eks. hash, der let udvikler dødstørsten til de absolut bevidsthedsødelæggende narkotikastoffer opium og lignende. Disse stoffer er meget farlige, fordi de virker på selv det hos mennesket endnu meget spæde kosmiske sansesæt, der i særlig grad udgøres af det endnu meget spæde intuitionsområde, som de pågældende væsener endnu kun har i en meget uudviklet tilstand. Det er dette kosmiske intuitionssansesæt, der er menneskenes nu kommende primære bevidsthedsområde, vel at mærke når de får dobbeltpolethed og alkærlighed.

Læs og søg i Martins’ værk på www.martinus.dk

Martinus-Instituto Martinus-Instituto en Frederiksberg (Kopenhago) estas memposeda publik-utila institucio, kiu de Martinus ricevis la respondecon pri konservado, eldonado kaj tradukado de La Tria Testamento. Krome la tasko de la Instituto estas informado pri la verkaro kaj instruado pri la kosmaj analizoj.
Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, DK 2000-Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

OLE THERKELSEN BLOG
www.oletherkelsen.info

OLE Audio-foredrag
www.oletherkelsen.dk

OLE YOUTUBE KANAL
https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

AMAZON
www.amazon.com/author/ole.therkelsen  https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

GOOGLE+   PROFIL   www.google.com/+MartinusKosmologiOleTherkelsen

TWITTER   https://twitter.com/ole_therkelsen

 

Lyset i mørket – Juleforedrag 2012

Lyset i mørket – Juleforedrag 2012 af Ole Therkelsen

Julen er en fest til ære for Kristus-princippet – dvs. lyset i mørket.

Julens kosmiske budskab

Julens budskab. Julen er en fest til ære for Kristus-princippet – dvs. lyset i mørket. Bag den historiske beretning om Jesus fødsel og gerning findes en symbolik og en visdom, som fortæller om en human udvikling, som alle mennesker på jorden kommer til at gå igennem. Den danske forfatter Martinus (1890-1981) har i sin lille bog “Juleevangeliet” forklaret, hvordan vi mennesker i evolutionens gang er på vej bort fra dyrerigets kamp og egoisme imod et rigtigt menneskerige med fuldkomne, humane og kærlige mennesker. Viden om åndsvidenskaben og de åndelige naturlove vil gøre det muligt for de jordiske mennesker at få herredømme over deres mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens verdensrige på jorden.

 Julens massemyrderi

Straks efter at Martinus havde fået udgivet sin første bog Livets Bog 1 i 1932, gik han over til at skrive om kærlighed til dyrene og kærlighed til mikrokosmos i form af Den ideelle føde og Bisættelse, der er to hovedværker om disse emner. I forhold til den gamle verdensmoral og den tidligere religiøse undervisning er det nemlig noget nyt med kærlighed til dyrene og til mikrokosmos.

Om julen: I samme ånd skrev Martinus i 1933 også artiklen Den første julesang på jorden. (Kosmos nr. 9/1933). Her konstaterer han, at julefesten udløser et umådeligt massemyrderi. I ugerne før jul bugner butikker og udsalgssteder med dyr, der har måttet forlade deres sunde, fysiske legemer. Badet i juleudsmykningens elektrisk lys, der egentlig symboliserer den hellige ånd, finder man bjerge af opskårne grisekroppe, afribbet fjerkræ, gæs, ænder, høns og kalkuner. Uden for sådanne store forretninger er muren tilmed beklædt med vildt ude fra naturen, rådyr, harer, fasaner, vildænder. Disse lig skal helst hænge til de er møre, hvilket vil sige mere eller mindre fordærvede, for at være en særlig delikatesse for kødspiseren, hvilket let kan lede tanken hen på ådselæderne.

Martinus skiver: “Hele denne “juleudstilling”, alle disse dræbte dyrs parade, er jo baseret på at lette adgangen for liebhaverne til valget af de dræbte dyr, som de hver især skal have med hjem og bruge ved “helligholdelsen” af den fest, der er til ære for afskaffelsen af princippet: at dræbe.” (Den første julesang på jorden, Artikelsamling 1, stk. 6.6).

Julen er i sin højeste analyse en fest til ære for afskaffelsen af det dræbende princip, til ære for kærlighedens indstrømning i jordens åndelige atmosfære, mener Martinus. Jesus siger også, at ingen har større kærlighed end den, der vil give sit liv for at redde sin næste.

At det ikke er gået op for menneskene, at julen er en fest til afskaffelse af det dræbende princip, ses af julens massemyrderi. Hvis man havde forstået julen rigtigt, ville man gøre julens helligdage til kødløse dage for at reducere udfoldelsen af det dræbende princip.

Tolerancen over for kødspisere

Martinus skriver naturligvis ikke en artikel om julens massemyrderi for at ironisere over folks indstilling til julen, men den er så lidt på bølgelængde med julens ide, at selv en upartisk analyse næsten må virke lidt ironisk.

Martinus kommer ikke med påbud om, at man ikke må spise kød. Han er helt på det rene med, at forståelsen og tilegnelsen af hans analyser om kødspisning og næstekærlighed er et samvittighedsspørgsmål, som hver enkelt må afgøre med sig selv, det kan ikke dikteres eller påbydes. Men Martinus forudser, at den ny verdensmoral vil føre frem til, at det at være kødspiser i dag engang i fremtiden vil virke lige så barbarisk, som kannibalisme forekommer os i dag.

Martinus kritiserer ingen og forsvarer alt og alle. Ethvert menneske gør det så godt, som det kan. Intet menneske kan handle ud fra erfaringer, som det endnu ikke har gjort. Martinus har en helt gennemgående tolerance og kærlighed til alle mennesker, ja hele hans værk er et universelt defensorat for alle levende væsener. (Se LB1 stk. 14 og 19).

Martinus: “Personligt foretrækker jeg at være sammen med en kærlig og tolerant kødspiser frem for med en fanatisk og intolerant vegetar”. (Jegets og dets egen verden, Kosmos nr. 4/2005).

Artikelsamling 1, artikel nr. 6, skrevet i 1933
CITAT fra Martinus’ artikel

Martinus 1890-1981
Martinus 90 år fotograferet i Martinus Center Klint i 1980. Hans livsværk kalder Martinus Åndsvidenskab, Martinus Kosmologi, Det Evige Verdensbillede og Det Tredje Testamente

“Den første julesang på jorden”

6.2 Julen er en højtid, der vibrerer helt ind i menneskenes hjerter

Jul. Denne guddommelige sang og tale skulle komme til at give genlyd over hele jorden, bane sig vej helt ind i fjerne tider og fjerne riger. Og det er denne genlyd, der hvert år med tilbagevendende kraft kaster sine “bølger” helt op til de nulevende slægter inden for de kristne lande under begrebet jul. I form af malmfulde klokkers klang, i form af orgelbrus og julesange vibrerer de helt ind i menneskenes hjerter. De lukker op for erindringernes store skatkammer, de jubler, de hvisker om tidligere oplevede jul, om berøring med gode mennesker, om barmhjertighed, om gaver, om fest og glæde. De toner er en sang om kærlighed. – Men de udgør jo også den udogmatiske fortolkning af en begyndende kærlighedsepokes indtog i jordens historie. De er den uhildede fødselsdagsmelodi for en begyndende verdensgenløsnings fødsel eller for det begyndende indtog af en lys verdensmorals stadfæstelse af kærlighedens store bud: elsker hverandre. De er en ihukommelse af den begyndende neutralisering af princippet: at dræbe – af hævn, krig og lemlæstelse.

Der er højtid, noget storslået overjordisk over disse julens toner eller vibrationer, noget formildende selv for det mest robuste og hårde sind. De skaber trang i alle til at være gode, til at give gaver, til at sende hilsner til nær og fjern.

6.3 En højere verdens atmosfære omfavner, gennemtrænger og inspirerer alle i form af julens vibrationer

Men al denne godhed, al denne guddommelige stemning, der således uundgåeligt næsten når ind i alle sind, er ikke så underlig, thi julens vibrationer har trods alt efterhånden fået så megen magt, at de for det kosmiske syn ligefrem udgør nogle få timers besøg af intet mindre end – den virkelige, store “fred på jorden”. I en kort stund, fra juleklokkernes kimen til noget over midnat juleaften, gæstes verden virkelig af noget af den store fred. I disse få timer er en højere verdens atmosfære virkelig ligesom kommet nærmere. Denne overjordiske atmosfære omfavner, gennemtrænger og inspirerer alle, der har et åbent og kærligt sind, alle der i kontakt med den gamle og den ny verdensimpuls arbejder på at skabe jorden om til en permanent bolig for kærligheden, for freden, for den sande harmoni. Men selv om denne atmosfære ikke er direkte synlig for det fysiske øje, er det dog den, der er identisk med den virkelige og sande “julestemning” i ethvert retmæssigt, åndeligt indstillet sind, så vel som den også udgør den vidunderlige stemning, der juleaften kan føles hvilende over by og land.

Men jorden er endnu alt for mørk, og den himmelske fred må atter vende tilbage til sit eget rige. Dens nærværelse her kan endnu kun udmåles i timer, kan endnu kun betegnes som “et besøg” på jorden. Og menneskeslægten haster atter videre hen over verden i nye baner, mod ukendte mål, mod svære begivenheder, der, om end ubevidst for menneskene selv, så dog slutteligt vil afføde resultater, der skal gøre “julen” permanent eller den store fred til ét med jordens zoner. Jul.

Søg og læs i værket på www.martinus.dk

Martinus-Instituto Martinus-Instituto en Frederiksberg (Kopenhago) estas memposeda publik-utila institucio, kiu de Martinus ricevis la respondecon pri konservado, eldonado kaj tradukado de La Tria Testamento. Krome la tasko de la Instituto estas informado pri la verkaro kaj instruado pri la kosmaj analizoj.
Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, DK 2000-Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

  • * * * *

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

OLE THERKELSEN YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

www.oletherkelsen.dk

www.varldsbild.se

Bogen er både lærerig og underholdende læsning under overskrifter som f.eks.: Martinus får kosmisk bevidsthed, Krishnamurti som verdenslærer, Profetier om den danske verdenslærer, Pyramidens hemmelighed, Jordkloden – et levende væsen, Verdensstaten, Verdenssproget esperanto, Kærlighed til dyrene, Sygdom og helbredelse, Kristusmoralen, Kan evigheden forstås? og Kristi genkomst. Bogen viser konturerne af en ny kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab, filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente.
Forside til Ole Therkelsens bog “Martinus og den ny verdensmoral”. 2. udgave, Scientia Intuitiva, 2016. www.martinusshop.dk

SCIENTIA INTUITIVA – Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

 

Min google+ konto

www.google.com/+MartinusKosmologiOleTherkelsen

 

Hallo! Sover du under foredraget

Hallo! – Sover du!
I en kommentar til mine foredrag på nettet var der en, der skrev, at hun faldt i søvn til mine foredrag.
NN: “Jeg falder desværre altid i søvn når jeg prøver at høre hans foredrag og det er ikke fordi at han er kedelig – tværtimod – men mere fordi at han har en hypnotisørs stemme/leje”. Citat slut.
Der er også folk, der falder i søvn til mine foredrag live. For ikke at miste inspirationen bilder jeg mig selv ind, at det er, fordi de bruger nogle nye og højere hjernecentre for at forstå de kosmiske analyser. Og det virker trættende. Der ligger nogle centre i hjernen, der ligger og venter på at blive taget i brug for at forstå de kosmiske analyser.
Martinus taler om dette i foredraget “Mit forhold til Gud” maj 1966 i Varnhem, Sverige. Foredraget kan købes på Martinus Institut [CD 8 – shop.martinus.dk]. Martinus fortæller om, at Erik Gerner Larsson faldt i søvn, når Martinus forklarede ham symbolerne og verdensbilledet:

MARTINUS CITAT: “Og alt efter, som de udvikler dem, vil de så vokse i det, og det vil udvikle deres hjerne. Der ligger jo et terræn, der ligger latent og venter på og skal tages i brug, og det er det, man mærker, når mennesker begynder med den kosmiske bevidsthed. Så begynder denne nye hjernedel at virke, men det vil sige, den er ikke trænet, og da falder menneskene meget ofte i søvn ved de første analyser. Men det er ikke tegn på, at de ikke er interesseret, jo mere interesseret, jo mere falder de i søvn. Men det er kun til at begynde med. Efterhånden så vågner de op. Da Gerner Larsson han fik, da jeg viste ham symbolerne første gang, jeg kom vist dårlig nok til nummer fire af symbolerne, så sad han …… [og sov]. Men det var skam ikke udtryk for, at kan ikke var interesseret, men det var hjernen blev træt. Den skal jo trænes op. Så bliver det meget, meget nemmere, og så bliver det virkeligt dejligt at leve.”

CD 8 Mit forhold til Gud – Martinus Institut – Netboghandel

This lecture was given in 1968 when Martinus visited “Kosmos Holiday Centre” in Varnhem, Sweden.