Mange beklager, at reinkarnationen blev taget ud af kristendommen

Mange beklager, at reinkarnationen blev taget ud af kristendommen. MARTINUS giver en forklaring på, hvorfor REINKARNATIONEN blev taget ud af KRISTENDOMMEN i artiklen
“Kristendommens verdensepoke”. Kosmos nr. 3 – 2007.

[…]
HVORFOR KRISTENDOMMEN IKKE GIVER OPLYSNINGER OM REINKARNATION

Hvordan kunne kristendommen føre menneskene ud i et materielt stadium? – Det kunne den, fordi den ikke gav oplysninger om reinkarnation. Den skulle kun give oplysninger om det ene liv, og derved kunne menneskene uden de mange liv ikke få den rigtige forklaring på livets mysterium. Kristus kendte udmærket til reinkarnationen, men det skulle menneskene ikke, for så ville de ligesom i østen blive ved med at være religiøse og ikke give sig fuldstændig hen i materien. Men netop ved at kristendommen var bygget på denne måde, måtte det ende med, at menneskene til sidst fuldstændig hengav sig til materien og derved kom til at opleve kulminationen af mørket og af, at man ikke kan klare sig uden at have forbindelse med Gud og de højere verdener. Derved bliver de modne til at kunne lytte til den endelige kristendom eller åndsvidenskaben.

Den tredje epoke i kristendommens skabelse

Åndsvidenskaben er ikke åndsvidenskab, hvis den ikke på alle punkter bekræfter Jesu bjergprædiken; kun dér er den i kontakt med livets mening. Der hvor menneskene søger at opfylde Jesu væremåde, at have ham til model og gøre ligesom han i de særlige daglige situationer, dér er den ny kultur allerede ved at skabes. Det er det, Kristus kalder himmeriges rige, det er den sande kristendom, den sande guddommelige væremåde, den sande kærlighed til næsten. Når den kommer rigtigt frem i alle mennesker, lever vi en helt anden tilværelse, der ikke er til at kende igen. Menneskene er blevet til engle eller guddommelige væsener. Vi vil leve i en ny materiel verden, i hvilken alle jordens værdier er tilgængelige for alle i kraft af en retfærdig verdensadministration. I verdensstaten lever ingen på andres bekostning, her er der en helt ny åndelig opfattelse, hvor man er ét med Gud og den åndelige verden og lever i kontakt med livets største love.

Det Tredje Testamente

Vi ser således, at det sidste stadium i den kristne verdensepoke, den nye verdenskultur allerede er indbygget i de tidligere kulturer. Kristendommens verdensepoke består af tre store stadier, hvor det første udgøres af Det Gamle Testamente og jødedommen og det andet af Det Nye Testamente og kristendommen, hvor den materielle tilstand skulle udvikles. Det tredje stadium er Det Tredje Testamente eller åndsvidenskaben, som vil danne grundlag for menneskets videre udvikling og garantere, at menneskene indenfor denne epoke vil komme til at blive ét med Gud.
se Kosmos nr. 3 – 2007

Martinus Kosmologi på russisk

KOSMOLOGI på RUSSISK

Что такое Космология Мартинуса?
(ESPERANTO: Kio estas la kosmologio de Martinus?)

Aleksandre Kogan har lavet russiske undertekster og lagt russisk stemme til esperanto-filmen: Hvad er Martinus Kosmoslogi? – (13 min) Mange tak!

Космология Мартинуса это духовная наука. Оле Тэркельсен отвечает на вопрос: “Что такое Космология Мартинуса?”, (перевод с эсперанто). Центр Мартинуса, Клинт, Нордселанд, Дания. май 2012. Производство www.martinusforum.dk.
Дата выпуска: 07/12/2012

Ole Therkelsen i radioen P1, “Mennesker og tro”

Ole Therkelsen i  RADIOEN  P1, “Mennesker og tro”
Onsdag 24. juli 2013 kl. 11:30 på P1

Ole Therkelsen i RADIOEN P1, “Mennesker og tro”

TROENS LAND – KURSUS i KOSMOLOGI

På  feriekolonien Klint tæt ved Nykøbing Sj. mødes sommeren igennem mennesker fra ind- og udland med interesse for Martinus’ kosmologi.
Martinus var en dansk mejerist, der som 30årig i 1920 fik en overvældende kosmisk oplevelse.  Den kosmiske indsigt kom til at vende op og ned på Martinus’ liv, og han begyndte i et omfattende forfatterskab at beskrive universets love, som han havde set dem.

I 1935 erhvervede venner af Martinus området Klint og grundlagde landets første feriekoloni på stedet. Siden har Martinus interesserede hvert år rejst til feriekolonien Klint for at gå op fælles opdagelse i Martinus’ ret omfattende beskrivelse af livet.
Anders Laugesen har besøgt Klint og taler bl.a. med stedets  forvalter Eigil Kristensen og Martinus-eksperten Ole Therkelsen.
Kan også høres som Podcast: http://www.dr.dk/P1/menneskerogtro/Podcast/20100105103848.htm