#OT386. Hvad er åndsvidenskab?

#OT386. Hvad er åndsvidenskab? Radio Lotus 04.03.1988

Hvad er åndsvidenskab?

Den 04.03.1988 fortæller Ole Therkelsen i Radio Lotus om, hvad åndsvidenskab egentlig er.  Martinus kaldte først sit værk “Martinus Åndsvidenskab” og siden også “Martinus Kosmologi”.

Martinus (1890-1981) afslappet hjemme på Mariendalsvej 96.
Martinus i sin dagligstue på Mariendalsvej 94, Frederiksberg. I dag museum “Martinus mindestuer. www.martinus.dk

Martinus Åndsvidenskab. Sandhedens analyse er evig

I en artikel med titlen “Åndsvidenskab” i Kosmos nr. 11, 1999 forklarer Martinus hvad åndsvidenskab  er:

MARTINUS CITAT: “Mit arbejde er ikke en ny dogmatisme eller et ny trosobjekt, men er udelukkende videnskab. Det har ganske vist ikke sine professorer eller doktorer, men det forandrer ikke den kendsgerning, at det aldrig nogen sinde kan omstødes, idet det indeholder enhver tings absolutte begrundelse for dets identitet med det store facit, “alt er såre godt”, det mørke såvel som det lyse, det onde såvel som det gode. En bedre analyse og dermed et bedre livsfundament kan ikke skabes eller kan ikke eksistere. En større begrundelse for næstekærligheden kan således ikke gives, og et større grundlag for skabelsen af væsenets egen frigørelse vil der således heller aldrig nogen sinde kunne åbenbares, idet en sådan ville være totalt umulig. Men da mit arbejde er en analyse af sandheden, er en videnskabelig udredning af, hvorledes det går til, at alt er såre godt, at det altså er selve livets analyse, er den ikke noget, jeg kan være ophav til. Den har ikke noget ophav, den er selve livets analyse, er fra evighed til evighed. Det er ikke en analyse af Guddommens væsen, der blot passer for en enkelt lille lokalitet i universet eller for en enkelt lille tidsperiode. Men en analyse, der aldrig nogen sinde kan blive forældet og udviser, at alt er såre godt, kan kun være den allerstørste sandhed. Og som sådan kan den kun være “åndsvidenskab” eller udgøre den hellige ånd.
CITAT SLUT, Åndsvidenskab, Kosmos nr. 11, 1999 og nr. 3. 2016.

Martinus (1890-1981) afslappet hjemme på Mariendalsvej 96.
Martinus i sin dagligstue på Mariendalsvej 94, Frederiksberg. I dag museum “Martinus mindesttuer. www.martinus.dk

HVAD KOSMOLOGIEN ER

Kosmologien giver en logisk begrundede svar på livets grundlæggende spørgsmål.
Den fører til et optimistisk livssyn, og den giver grundlag for et harmonisk og sympatisk forhold til alle mennesker og alt levende.

Martinus Kosmologi

Martinus Kosmologi bidrager hermed til at fremme den humane udvikling.
Kosmologien er absolut kun beregnet for de mennesker, der ser den som en særlig inspiration. Det vil for en stor del være humane materialister.

Hver enkelt interesseret må betragte kosmologien som en livsteori til et helt frit studium.
Enhver må foretage sin egen selvstændige vurdering, ud fra sine erfaringer og ud fra sin egen intelligens-, følelses- og intuitionsevne.
Ingen skal føle sig bundet af noget som helst andet end sin egen opfattelse.

Kosmologien er i fuld overensstemmelse med den fysiske videnskabs sikre resultater.

Kosmologien viser i øvrigt, at der bag verdensreligionernes tilsyneladende ulogiske indhold ligger meget større og helt klare intellektuelle perspektiver. Derfor har Martinus værker hovedtitlen “Det Tredie Testamente”.

Martinus lavede en aftale med Jarld Borgen om udgivelse af en bog, en introduktionsbog til “Det Tredje Testamente” med symbol nr. 23 “Det fuldkomne menneske”

HVAD KOSMOLOGIEN IKKE ER

Kosmologien skal ikke på nogen som helst måde være en ny trosretning. Der skal ikke hverves tilhængere, og der er ikke knyttet nogen form for ceremonier til den.
Den må ikke være grundlag for foreningsdannelse eller nogen anden form for medlemsskab.
Den skal ikke påvirke mennesker mod deres egne interesser og ønsker.

Martins fotograferet af Arne Henriksson i 1965
Martinus (1890-1981) boede på Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96 de sidst 38 år af sit liv, 1943-1981

Martinus kosmiske analyser

Martinus logiske livsforklaring har han beskrevet i sit hovedværk “Det tredie Testamente”, der består af Livets Bog 1-7, Logik, Bisættelse og Det evige Verdensbillede 1-4, samt en række mindre bøger. Igennem en åndelig oplevelse eller “kosmisk indvielse” så Martinus, at hele det fysiske og psykiske verdensalt udgør en stor bevidsthed, der omfatter alt eksisterende liv. Gennem en lang række “kosmiske analyser” påviser han, hvorledes dette altomfattende levende verdensalt hviler på ganske bestemte, urokkelige kosmiske love og principper.

En logisk udvikling

Det gamle Testamente var tilpasset mennesker på et helt andet udviklingsniveau end vores. Da Det nye Testamente fremkom, havde menneskene nået en højere grad af udvikling og var modne for højere sandheder. Men nu er der snart gået to tusinde år siden da, og vores indsigt i og kundskaber om det verdensalt, vi lever i, adskiller sig igen fra ældre tiders opfattelse. Vi begynder derfor at blive modtagelige for endnu højere og logisk begrundede sandheder. Det er dem, kosmologien kan give os. Og netop fordi denne logiske livsforklaring er den naturlige fortsættelse af religionerne har Martinus kaldt sit samlede værk for Det tredie Testamente.

Martinus ved skrivemaskine på Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, www.martinus.dk
Lars Nibelvang mente, at da alle de store forfattere, som f.eks. Dickens, skrev i hånden, skulle Martinus også gøre det.
Men Martinus insisterede på, at det var bedre at skrive på maskine. Det var de uenige om. Så sagde Martinus, at de kunne lade det komme an på en prøve. De valgte så en bestemt sætning, som L.N. skulle skrive i hånden og Martinus skulle skrive på maskine. Det viste sig, at Martinus var meget hurtigere på maskine, selv om han ikke var særligt øvet. Det overbeviste Lars Nibelvang.

Et optimistisk livssyn

Ud fra kosmologien giver denne naturlige udvikling et positivt og optimistisk livssyn, hvor grundlaget for optimismen baseres på en voksende viden om livet og virkeligheden. Uden kendskab til naturlovene ville menneskene ikke være i stand til at bruge naturkræfterne og skabe nutidens teknik. Ved at få kendskab til de åndelige naturlove vil det gradvist blive muligt at forstå sig selv og andre, – og finde mening, logik og kærlighed i tilværelsen.

Martinus, Darwin und Intelligent Design. Eine neue kosmische Entwicklungslehre auf die Martinus-Kosmologie basiert.
Martinus, Darwin und Intelligent Design. Eine neue Theorie der Evolution. Boch von Ole Therkelsen, Chemiker und Biologe

Michael Meyer – Radio Lotus

Radio Lotus blev startet i 1980’erne af Michael Meyer, der cyklede rundt om dagen og interviewede de spirituelle koryfæer på daværende tidspunkt; senere om aftenen og natten udsendte han interviewene. Siden da har Radio Lotus været drevet af forskellige ildsjæle og under forskellige navne.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk