Esperanto gruppe i Martinus Center Kant, august 2011

Ole Therkelsen afholdt 10 foredrag på Esperanto om Martinus Kosmologi i Esperanto-ugen i Martinus Center Klint i år 2011

Esperanto-undervisning i Martinus Center Klint. www.martinus.dk