#OT245. Evolutionen – arv eller miljø?

#OT245. Evolutionen – arv eller miljø?

Evolutionen – arv eller miljø er et foredrag, der er afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 28. juni 2010

 

Martinus fik kosmiske bevidsthed den 24. marts 1921 på Jagtvej 52A, 1.tv. på Nørrebro ved Nørrebros Runddel. www.martinus.dk
Martinus 30 år i 1921, hvor i påsken får kosmisk bevidsthed. www.martinus.dk

Arv eller miljø

Den klassiske debat drejer sig om mennesket er et produkt af arv eller miljø.

Er mennesket et produkt af arv eller miljø?

I forbindelse med intelligent design-teorien må man gå ud fra, at arven tillægges størst betydning, fordi det centrale i teorien er, at der er en intelligent årsag til arveanlæggenes uforanderlige struktur.

I den materialistiske biologi er meningerne delte. De såkaldte selektionister tillægger arven størst betydning, mens sociobiologerne tillægger miljøet størst betydning.

I Martinus Kosmologi må både arv og miljø ses som produkter af individets egen evige fortid – helt i overensstemmelse med loven for årsag og virkning.

Hvordan ser Martinus på begreberne arv og miljø?

I førte omgang siger man, at arven stammer fra forældrenes gener. Men graver man lidt dybere, ser man, at det er individets egne åndelige talentkerner, der står bag udvælgelsen af deres fysiske genpart i forældrenes gener.

Med hensyn til miljøet viser de kosmiske analyser, at det ikke er tilfældigt, hvilket miljø man fødes ind i. Uden at gå i detaljer med denne problematik skal det blot nævnes, at der findes en lovmæssighed, der sikrer, at man kommer til at leve i et ganske bestemt miljø. Denne lovmæssighed fungerer lige så sikkert som de elektriske og magnetiske love for tiltrækning og frastødning, som vi lærer om i fysikken. Det hænger sammen med, at væsenets psykiske eller mentale strukturer netop er af elektrisk-magnetisk natur.

Er det tilfældigt, hvor man fødes? – Arv eller miljø?

Det er således ikke tilfældigt, i hvilken familie og by, i hvilket land og kontinent man fødes. Individet kommer netop til at leve i et sådant miljø, at det i barndom og ungdom i højt tempo kan genopleve tidligere udviklingstrin, så det i dette liv kan blive hjernebevidst eller dagsbevidst i disse tidligere udviklingstrin uden at kunne huske dem. Kosmisk set er miljøet altså også en slags arv, fordi individet ved repetitionen i sit miljø genopfrisker en viden og kunnen fra tidligere udviklingsstadier. Individets evige fortid er den dybeste årsag til såvel dets arv som dets miljø.

I forskningen bliver arven tillagt større og større betydning 

Mit generelle indtryk af dagens forskning er, at arvens område bliver større og miljøets område mindre, fordi ny forskning ofte dokumenterer, at en egenskab, som man tidligere troede havde sin årsag i miljøet, nu viser sig at være båret af et gen. Forskerne finder flere og flere gener, som ikke bare bestemmer intelligens, men også andre mentale egenskaber. For mig at se bliver arvens rolle tydeligere, hvilket kosmisk set bestyrker, at vi fødes med arven fra vor egen fortid.

Repetition og medfødte talenter er de to principper, der sikrer en gradvis udvikling i den evige udviklings fysiske zoner, hvor kroppen som et fysisk redskab for oplevelse og handling må udskiftes og opdateres med visse mellemrum – ligesom andre udslidte redskaber med tiden må udskiftes.

Arv eller miljø i kosmisk belysning

Arv og miljø udgør kosmisk set en enkelt faktor, der sikrer, at væsenet får overført sine tidligere erhvervede egenskaber til sit nuværende livs dagsbevidsthed

 Skæbne, arv og miljø

Er livet styret af tilfældigheder, er vi et produkt af arv eller af miljø? – Kosmisk set styres livet af lovmæssigheder, så vi er selv helt ansvarlige både for de evner, vi har, for det miljø og de omgivelser, vi fødes ind i.

Viden om de psykiske naturlove vil gøre det muligt for menneskene at få herredømme over deres mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens verdensrige på jorden.

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Martinus, Darwin og intelligent design. Arv eller miljø

Ole Therkelsen er forfatter til bogen ”Martinus, Darwin og intelligent design”, der viser, at  udvikling og evolution kan ses i tre perspektiver: det religiøse, det naturvidenskabelige og det kosmiske. Naturens skabelser er så geniale, at man må antage, at der ligger en skaberkraft eller et intelligent design bagved. Martinus (1890-1981) har fremlagt en meget omfattende ny kosmisk udviklingslære. Om arv og miljø

Forelskelse, venskab og kærlighed. Arv eller miljø

Arv eller miljø? – Forelskelse og familiekærlighed er baseret på instinkter og vaner, der er nedarvet fra dyreriget. Ensomhed, skilsmisser og ulykkelige ægteskaber er stadier på vejen mod den fuldkomne universelle kærlighed. Venskab, humanitet eller alkærlighed er en højere form for kærlighed. Mænd og kvinder begynder at ligne hinanden mere og mere, og mennesket er nu ved at blive forvandlet til et dobbeltpolet, fuldkomment væsen.

 

– – –

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk

Martinus – verdensfornyer og verdenslærer

Arven efter Martinus, handler ikke blot om det værk, som Martinus har efterladt sig, men også om hvordan vi forvalter denne arv. Formålet med Martinus arbejde, der har et globalt sigte, er kort sagt at skabe en ny verdensmoral. De mennesker, der interesserer sig for analyserne og forsøger at leve efter dem, er den ny verdenskulturs pionerer. Martinus kosmologi, der både er en åndsvidenskab og en kærlighedsvidenskab, er samtidigt også en verdenslære.

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk