#OT223. Perspektivprincippet

OT223. Perspektivprincippet. Efterårsferien i Klint 2011

Foredraget “Perspektivprincippet” blev afholdt af Ole Therkelsen for arbejdsholdet i Martinus Center Klint den 21.10.2011. Martinus har i særlig grad behandlet temaet med “Perspektivprincippet” Livets Bog 2.

 

Martinus: “Livets Bog vil således ikke kunne indkapsles i eller monopoliseres af nogen som helst form for sekt- eller samfundsdannelse, idet den netop ved sin universelle, upartiske kærligheds- og visdomsmanifestation aldrig kan komme til at eksistere uden lige så godt at være en lærebog for dem, der ikke er medlem af nogen sekt, som for dem, der befinder sig i en sådan, netop i kraft af dens identitet som universaludtryk for livets egen levende religion, i hvilken alle som før nævnt er medlemmer, og alt er læresætninger.” (LB1 stk. 15).
Forside til førsteudgaven af Livets Bog i 1932 i soft-cover med stjernekors og guldtryk. www.martinus.dk

Perspektivprincippet, når man ikke kan opleve alting på én gang?

Enhver oplevelse er baseret på perskpetivprincippet. Hvilket perspektiv ser man ud fra. Det sete afhænger af øjnene, der ser.

Oplevelsen af X1 kan kun ske i X3 ved, at evigheden og uendeligheden inddeles i mindre pakker ved hjælp af opdelingsprincippet, X2. Enhver skabt ting udgør således en begrænset uendelighed (se LB6 stk. 1981, 2094). Efter denne opdeling af helheden kan en kontrast gøre sig gældende og opleves i fravær af den anden. Når en ting opleves som grøn, skyldes det, at komplementærfarven rød bliver absorberet og udslukt. I det oprindelige hvide lys får det grønne lys lov til at dominere, når det røde lys fjernes. Ting i nærhorisonten opleves i fravær af tingene i det fjerne.

Perspektivprincippet ligger til grund for al sansning

Perspektivprincippet, der ligger til grund for al sansning, bevirker, at de nære ting virker store, og at ting i det fjerne virker små. Perspektivisk opleves træerne langs vejen mindre, jo længere bort de kommer. Perspektivprincippet er på denne måde et illusionsprincip, for træerne har jo samme størrelse hele vejen (LB2 stk. 495-499). Alle ting er i virkeligheden lige store, eller rettere uden størrelse, når de ikke bliver oplevet under sansningens perspektiviske forhold.

Perspektivprincippet, nærhorisonten og fjernhorisonten

I hvert rige eller tilværelsesplan opleves de kulminerende grundenergier i nærhorisonten og de mere latente i fjernhorisonten.

En total upartisk livsoplevelse ville indebære en ligelig oplevelse af alle kontraster på én gang. Men livsoplevelsen er ikke objektiv. Den vil altid være subjektiv. I kraft af perspektivprincippet – princippet for sansning – lægger vi på grund af vore sanseevner mere vægt på noget end noget andet. Man overvurderer tingene tæt på og undervurderer tingene langt borte. En sansemæssig opspaltning af det guddommelige noget sker ved, at X2 og perspektivprincippet sikrer, at noget bliver dominerende og noget andet vigende.

Perspektivprincippet  er en del af det altomfattende skabeprincip X2

Perspektivprincippet  er en del af det altomfattende skabeprincip X2. – Der findes kun ét altomfattende skabeprincip X2, men i sin beskrivelse kan Martinus vælge forskellige detaljeringsgrader og omtale forskellige varianter af skabeprincippet. Her bringes en række af Martinus’ betegnelser for de vigtigste skabeprincipper: det seksuelle polprincip, tiltræknings- og frastødningsprincippet, livsenhedsprincippet, kontrastprincippet, sult- og mættelsesprincippet, perspektivprincippet, bevægelsesprincippet, kredsløbsprincippet, talentkerneprincippet, repetitionsprincippet, reinkarnationsprincippet, forældreprincippet og verdensgenløsningsprincippet. Men ved en større detaljeringsgrad i beskrivelsen af X2 ville flere principper kunne tilføjes. Ethvert omtalt kosmisk skabeprincip er en udløber eller en del af X2.

 

Bogen om Martinus, Darwin og intelligent design kan købes på www.martinusshop.dk
“Martinus, Darwin og intelligent design – En ny evolutionsteori” af Ole Therkelsen. www.oletherkelsen.dk

Perspektivprincippet og materiens analyse

Perspektivprincippet står i relation til materiens analyse. I parentes ville jeg gerne nævne en speciel analyse af materien, hvor Martinus konkluderer, at “al materie er lys”. Ifølge Martinus er alt stof eller materie det guddommelige noget, X1, oplevet igennem det særlige perspektivprincip i X2. Stof eller materie er ifølge Martinus et elektrisk-magnetisk fænomen, og oplevelsen af “stof” er i realiteten et syn af kosmisk “lys”. Alt “stof” er “lys” set igennem perspektivprincippet. Al livsoplevelse er dybest set et perspektivisk syn af kosmisk “lys” af forskellig bølgelængde. (Læs evt. om disse specielle analyser i LB2 stk. 487, 495-500, 504, 534).

– – –

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk

 

Jan Tarbensen driver forlaget Sciential Intuitiva, der sælger bøgerne på www.martinusshop.dk
2. Udgave af “Martinus og den ny verdensmoral” er udgivet af forlaget Scientia Intuitiva. www.martinusshop.dk