Martinus meditationsstol. en pile-kurvestol. Foto i hall på Martinus Institut af Ole Therkelsen

I februar 1921 lånte Martinus (1890-1981) en teosofisk bog med anvisninger på meditation af Lars Nibelvang. Denne bog af Hermann Rudolph, Meditation – En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation foranledigede Martinus (1890-1981) til i kurvestolen at meditere på Gud, hvilket førte til at Martinus den 24.03.1921 fik den store bevidsthedsudvidelse, nemlig kosmisk bevidsthed. www.martinus.dk

Den kurvestol af pilekviste, som Martinus mediterede i, da han den 24. marts 1921 fik kosmisk bevidsthed.
www.martinus.dk