@ OleT Kemi 1967 reagensglas DTU. OleT541

Ole Therkelsen på DTU, analytisk kemi i 1967.

Ole med skæg i 1967, da han startede kemistudiet på Det Tekniske univeristit i Lyngby.