#OT346. Kosmologien, Instituttet og Centret. MCK 25.07.2004

#OT346. Kosmologien, Instituttet og Centret. Martinus Center Klint 25.07.2004

Et foredrag af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint år 2004 om Martinus Kosmologi, Martinus Institut og Martinus Center Klint

Se video #078. Ole Therkelsen besøger Martinus Institut i december 2016

Videnskab eller religion – Ole Therkelsen besøger Martinus Institut den 2. dec. 2016. Videooptagelse og redigering er foretaget Ole selv.

Martinus Kosmologi

Videnskaben har vist, at forandringer i den fysiske materie er lovbundne. Forfatteren Martinus (1890-1981) påviser, at der også findes love for tænkningen. Viden om disse psykiske naturlove vil gøre det muligt for de jordiske mennesker at få herredømme over deres mentalitet og efterhånden skabe et kærlighedens verdensrige på jorden.

MARTINUS OG HANS KOSMOLOGI

Martinus (1890-1981) blev født i den lille danske by Sindal i Nordjylland. Efter barneårenes skolegangtjente han sit levebrød i forskellige underordnede stillinger, indtil han i 1921 påbegyndte sit åndsvidenskabelige arbejde, som strakte sig over de næste 60 år. Den udløsende begivenhed herfor omtaler Martinus i Fortalen til Livets Bog:
“… i mig var blevet udløst helt nye sanseevner, evner der satte mig i stand til – ikke glimtvis, – men derimod i en permanent vågen dagsbevidsthedstilstandat skue alle de bag den fysiske verden bærende åndelige kræfter, usynlige årsager, evige verdenslove, grundenergier og grundprincipper. Tilværelsesmysteriet var således ikke noget mysterium for mig”.

Livets Bogi syv bind udgør hovedværket i Martinus’ forfatterskab. Livets Bogindeholder kosmiske analyser, der indgående beskriver livets evige struktur, principper og love. Som supplement til hovedværket har Martinus skrevet Det Evige Verdensbillede(symbolbøger) samt Logikog Bisættelse. Det Evige Verdensbilledeindeholder koncentrerede facitter af analyserne og er ledsaget af symboler, så læseren i en let overskuelig form får et overblik over verdensaltets kosmiske struktur. Martinus’ samlede værk er på tusinder af sider og bærer den overordnede titel Det Tredje Testamente. Der er ingen foreningsdannelse eller medlemskab knyttet til Martinus Kosmologi.

MARTINUS (1890-1981) Martinus er født i Nordjylland, nærmere betegnet i Sindal. Han fik kun en beskeden uddannelse og tjente sit levebrød i forskellige underordnede stillinger. I 1921 havde han en dybtgående åndelig oplevelse, som gav ham evner til at analysere livet og beskrive dets åndelige love og evige principper.. Martinus kaldte sine samlede værker “Det Tredje Testamente”. Det omfatter “Livets Bog” i syv bind, “Det Evige Verdensbillede” i fire bind (symboler med forklaring), “Logik”, “Bisættelse”, “Artikelsamling 1” og 28 småbøger, samt mange båndoptagelser og artikler udkommet i tidsskriftet “Kosmos”. www.martinus.dk
Martinus Institut med Harald Isenstein’s skulptur Moder med barn, som blev skænket til Instiuttet den 3. okt. 1943. www.martinus.dk

MARTINUS INSTITUT

Martinus Institut på Frederiksberg i København er en almennyttig institution, som af Martinus har fået ansvaret for at bevare, udgive og oversætte Det Tredje Testamente. Instituttet har desuden til opgave at informere om værket og at undervise i de kosmiske analyser.

Martinus Institut rummer administration, bogsalg og forlag, der ud over Martinus’ værk også udgiver tidsskriftet Kosmospå flere sprog. I vinterhalvåret afholdes studiegrupper og foredrag. Instituttet varetager undervisningen både på Frederiksberg og på Martinus Center i Klint.

martinus Center
Reception med nyindrettet cafe i Klint

MARTINUS CENTER KLINT

Martinus Center Klint i Odsherred (ved Nykøbing Sj.) er et internationalt studiecenter, hvor der undervises i Martinus Kosmologi ved foredrag, kurser og studiegrupper. Om sommeren er der daglig undervisning på dansk og svensk med nyt program hver uge, og i visse uger undervises der også på engelsk, tysk og esperanto. I foråret og efteråret er der kortere eller længere kurser, hvor man dybtgående kan studere Martinus’ analyser.

Ole Therkelsen på foredragsrejse i Tyskland 2006. Rüdesheim ved Rhinen
Ole Therkelsen i Rüdesheim nær “Niederwald Denkmal” ved Rhinen i Tyskland

YDERLIGERE INFORMATION

Instituttets hjemmeside findes på flere sprog og har omfattende information om Martinus’ verdensbillede, litteraturen og symbolerne, kurser og foredrag, tidsskriftet Kosmossamt oplysning om aktiviteterne på Instituttet og Centret i Klint. Siden indeholder en læse- og søgefunktion, hvor du kan læse og søge i Martinus’ værk og i ældre numre af tidsskriftet Kosmos. Desuden er der et online-arkiv med adgang til bl.a. fotogalleri og brevdatabase. Interesserede kan via hjemmesiden holde sig orienterede om arrangementer, aktuelle udgivelser, kurser og foredrag. Prøvenummer af Kosmos, informationsbrochure, litteraturliste, artikelhæfte, undervisningsprogrammer m.m. kan bestilles ved henvendelse til Instituttet.

 

MARTINUS INSTITUT

Mariendalsvej 94-96

DK-2000  Frederiksberg

 

Tlf. + 45 38 34 62 80

Fax + 45 38 34 61 80

 

Website: martinus.dk

Email: info@martinus.dk

Netboghandel: shop.martinus.dk

 

Litteraturoversigt

 

Det Tredje Testamente:

 

Livets Bog, bind 1-7

Det Evige Verdensbillede, bog 1-5

Logik

Bisættelse

Den Intellektualiserede Kristendom

Artikelsamling 1

samt 28 mindre bøger med udvalgte temaer, de såkaldte småbøger

Supplerende litteratur:

Samarbejdsstrukturen

Martinus’ erindringer

Martinus – som vi husker ham

Litteraturen udgives af Martinus Institut og kan købes i Instituttets netboghandel (shop.martinus.dk), ved henvendelse til Instituttet (info@martinus.dk) eller hos landets boghandlere. Yderligere oplysninger om de enkelte bogtitler fremgår af Instituttets hjemmeside (martinus.dk) eller i netboghandlen. Dele af værket er oversat og publiceret på mange sprog.

© Martinus Institut

www.martinus.dk

Med venlig hilsen

Ole Therkelsen

OLE THERKELSEN  BLOG

www.oletherkelsen.dk

 

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk