#OT381. Martinus Kosmologi – et nyt livssyn

#OT381. Martinus Kosmologi – et nyt livssyn

Foredraget “Martinus Kosmologi – et nyt livssyn” blev afholdt af Ole Therkelsen i Martinus Center Klint den 3. juli 1988.

Et nyt livssyn – et kosmisk livssyn

Man kan få et nyt livssyn – et kosmisk livssyn ved at studere de kosmiske analyser kan man efterhånden komme til at forstå, at guddommen eller hele verdensaltet er en levende organisme, der skaber sundhed og velvære for sig selv ved at skabe sundhed og velvære for sine mikrovæsener. Hvis et mikrovæsen appellerer til makrovæsenet om at få velvære, er det således også i makrovæsenets egen interesse at fremskaffe dette velvære, og her er vi ved begyndelsen til løsningen af bønnens mysterium (se evt. Martinus’ Bog nr. 11).

Bønnens spilleregler, er beskrevet af Martinus i bogen Bønnens mysterium
Martinus bog “Bønnens mysterium” handler om “Bøn som videnskab. www.martinus.dk

Martinus Kosmologi giver et nye livssyn

Hele verdensaltet er en levende, arbejdende organisme i følge Martinus, og det er noget der kan give et nyt livssyn, et kosmisk livssyn.

Martinus: “Alle eksisterende levende væsener både i mikrokosmos, mellemkosmos og makrokosmos danner en sammenhængende, uadskillelig enhed. Det er denne enhed, vi kalder “verdensaltet”. Verdensaltet er således en levende, arbejdende organisme, igennem hvilken et evigt eksisterende guddommeligt “noget, som er”, åbenbarer, manifesterer eller tilkendegiver sin urokkelige eksistens, sin vilje, sin almagt, sin alvisdom og sin alkærlighed” (LB7 stk. 2637).
Se, det kan man kalde et nyt livssyn, et kosmisk livssyn!

En logisk udvikling

Det gamle Testamente var tilpasset mennesker på et helt andet udviklingsniveau end vores. Da Det nye Testamente fremkom, havde menneskene nået en højere grad af udvikling og var modne for højere sandheder. Men nu er der snart gået to tusinde år siden da, og vores indsigt i og kundskaber om det verdensalt, vi lever i, adskiller sig igen fra ældre tiders opfattelse. Vi begynder derfor at blive modtagelige for endnu højere og logisk begrundede sandheder. Det er dem, kosmologien kan give os. Og netop fordi denne logiske livsforklaring er den naturlige fortsættelse af religionerne har Martinus kaldt sit samlede værk for Det tredie Testamente.

Et nyt optimistisk livssyn

Ud fra kosmologien giver denne naturlige udvikling et positivt og optimistisk livssyn, hvor grundlaget for optimismen baseres på en voksende viden om livet og virkeligheden. Uden kendskab til naturlovene ville menneskene ikke være i stand til at bruge naturkræfterne og skabe nutidens teknik. Ved at få kendskab til de åndelige naturlove vil det gradvist blive muligt at forstå sig selv og andre, – og finde mening, logik og kærlighed i tilværelsen.

HVAD KOSMOLOGIEN ER

Kosmologien giver en logisk begrundede svar på livets grundlæggende spørgsmål.
Den fører til et optimistisk livssyn, og den giver grundlag for et harmonisk og sympatisk forhold til alle mennesker og alt levende.

Den bidrager hermed til at fremme den humane udvikling.
Kosmologien er absolut kun beregnet for de mennesker, der ser den som en særlig inspiration. Det vil for en stor del være humane materialister.

Hver enkelt interesseret må betragte kosmologien som en livsteori til et helt frit studium.
Enhver må foretage sin egen selvstændige vurdering, ud fra sine erfaringer og ud fra sin egen intelligens-, følelses- og intuitionsevne.
Ingen skal føle sig bundet af noget som helst andet end sin egen opfattelse.

Kosmologien er i fuld overensstemmelse med den fysiske videnskabs sikre resultater.

Kosmologien viser i øvrigt, at der bag verdensreligionernes tilsyneladende ulogiske indhold ligger meget større og helt klare intellektuelle perspektiver. Derfor har Martinus værker hovedtitlen “Det Tredie Testamente”.

HVAD KOSMOLOGIEN IKKE ER

Kosmologien skal ikke på nogen som helst måde være en ny trosretning. Der skal ikke hverves tilhængere, og der er ikke knyttet nogen form for ceremonier til den.
Den må ikke være grundlag for foreningsdannelse eller nogen anden form for medlemsskab.
Den skal ikke påvirke mennesker mod deres egne interesser og ønsker.

Martinus kosmiske analyser

Martinus logiske livsforklaring har han beskrevet i sit hovedværk “Det tredie Testamente”, der består af Livets Bog 1-7, Logik, Bisættelse og Det evige Verdensbillede 1-4, samt en række mindre bøger. Igennem en åndelig oplevelse eller “kosmisk indvielse” så Martinus, at hele det fysiske og psykiske verdensalt udgør en stor bevidsthed, der omfatter alt eksisterende liv. Gennem en lang række “kosmiske analyser” påviser han, hvorledes dette altomfattende levende verdensalt hviler på ganske bestemte, urokkelige kosmiske love og principper.

 

Når man levet i disharmoni og konflikt med livet

Man kan have forskellige opfattelser og meninger om livet, men på alle de punkter, hvor man har en forkert opfattelse af livets realiteter, vil man ifølge Martinus komme i konflikt og disharmoni med livet. Livet selv læser automatisk korrektur på alle fejlagtige opfattelser. Al disharmoni, ulykke, lidelse, depression og sygdom skyldes et manglende kendskab til livets realiteter. Hvis man for eksempel tror, at et komfur er koldt, mens det i virkeligheden er meget varmt, kan man nemt komme til at brænde sig. Man kan være materialist og tro, at man ikke er evig og kun har ét liv. Man kan tro på døden og på materien. Men denne opfattelse kan føre til kollision med livet på mange områder. Troen på døden og materien kan specielt være årsag til meget dødsangst og sorg og mere generelt til en større skuffelse og utilfredshed med livets forskellige hændelser.

For at opnå en indre harmoni må man lære at leve i harmoni med den ydre verden i form af det levende verdensalt. For at skabe harmoni, sundhed og fred på jorden er det nødvendigt med et verdensbillede, der udtrykker alle livets lovmæssigheder. Skabelsen af et retfærdigt internationalt verdensrige er ikke alene et spørgsmål om at udvikle den materialistiske videnskab, det er i lige så høj grad et spørgsmål om at skabe en videnskab for menneskelig handle- og væremåde.

I påsken 1921 fik Martinus kosmisk bevidsthed
Martinus (1890-1981), Martinus Institut, www.martinus.dk

Martinus kosmologi – et nyt livssyn

Martinus skriver: “Så længe menneskene endnu ikke har en videnskab for væremåde, kan deres indbyrdes samliv umuligt blive fuldkomment eller uden de mentale kortslutninger, vi kalder had, vrede og bitterhed, og som igen afføder alles krig imod alle. Som forsvars- eller beskyttelsesmiddel imod disse mentale kortslutninger ved menneskene i værste tilfælde i dag ikke bedre end at anvende deres fysiske viden og kunnen til skabelse af vold og magt, der i ødelæggelses- og drabskapacitet helst må være endnu større og mere effektiv end modpartens eller “fjendens”. […] Afskaffelsen af krigen eller de indbyrdes ulykkelige forhold, der hersker imellem menneskene, er altså ikke et spørgsmål om materiel kunnen eller fysisk videnskab, men et spørgsmål om en videnskab for væremåde. En væremåde er jo igen baseret på tanker, begær og vilje, hvilke igen er det samme som mentale eller psykiske materier, altså materier, der ikke kan fysisk vejes og måles. Men selv om disse kræfter eller materier ikke kan vejes og måles fysisk, så er det alligevel ikke desto mindre en kendsgerning, at disse kræfter eller materier ligesom de fysiske kan være dødbringende giftige og dermed livsfarlige, og de kan være omfattende livsopbyggende, skabe lys, lykke og glæde”. (Bog nr. 24, Kulturens skabelse, kap. 35). © Martinus Institut, www.martinus.dk

MARTINUS (1890-1981) Martinus er født i Nordjylland, nærmere betegnet i Sindal. Han fik kun en beskeden uddannelse og tjente sit levebrød i forskellige underordnede stillinger. I 1921 havde han en dybtgående åndelig oplevelse, som gav ham evner til at analysere livet og beskrive dets åndelige love og evige principper.. Martinus kaldte sine samlede værker “Det Tredje Testamente”. Det omfatter “Livets Bog” i syv bind, “Det Evige Verdensbillede” i fire bind (symboler med forklaring), “Logik”, “Bisættelse”, “Artikelsamling 1” og 28 småbøger, samt mange båndoptagelser og artikler udkommet i tidsskriftet “Kosmos”. www.martinus.dk
Martinus Institut med Harald Isenstein’s skulptur Moder med barn, som blev skænket til Instiuttet den 3. okt. 1943. www.martinus.dk

Martinus Kosmologi

OLE THERKELSEN  YOUTUBE KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw

 

MARTINUS KOSMOLOGI KANAL

https://www.youtube.com/channel/UCEvdMYsGqeipSvaF0vowZQw

 

Ole Therkelsen Apple podcast

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/martinus-kosmologi/id1494569769

 

Google podcast

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub2xldGhlcmtlbHNlbi5kay9mZWVkL3BvZGNhc3Qv

 

 

VÄRLDSBILD FÖRLAG

www.varldsbild.se

 

AMAZON – Ole Therkelsen

Author Profile

www.amazon.com/author/ole.therkelsen

https://authorcentral.amazon.de/gp/profile

www.amazon.com

www.amazon.de

www.amazon.co.uk

 

 

MARTINUS INSTITUT

www.martinus.dk

www.shop.martinus.dk

www.amazon.com/author/martinus

 

 

SCIENTIA INTUITIVA  –  Publisher

www.scientia-intuitiva.dk

www.martinusshop.dk