Rødmalet foredragssal i ca 1963.

Foredragssalen i Martinus Center Klint ca 1965

Den store foredragssal blev indviet i 1962
Den første lille foredragssal, der blev indviet 1. pinsedag, 16. maj 1937, blev bygget på Fyrrelunden 4 af frivillige under ledelse af N. Rye Jacobsen, der var sløjdlærer.
Den anden foredragssal, det nuværende “Anneks” blev indviet 1. pinsedag, 16. maj 1948.
Den nuværende store foredragssal blev indviet af Martinus med foredraget “Guds øjne” den 1. juli 1962 (Kosmos nr. 7, 1992). I indvielsesforedraget sagde Martinus, at meningen med centret er, at give menneskene lejlighed til at studere de kosmiske analyser og at komme til at forstå livets mening og derved få en vejledning i Guddommens og livets skabelsesprocesser.
Formålet med centret er at lære menneskene at se på livet med Guds øjne, altså at se: Alt er såre godt. Han betonede, at meningen med Centret også var at bidrage til skabelsen af en ny verdenskultur.