Martinus Center Klint 80 år – maj 2015

MARTINUS CENTER KLINT fylder 80 år 15. maj 2015

af Ole Therkelsen

 1. De første syv år efter 1921

Martinus blev født den 11. august 1890 i Sindal, men selv regnede han den 24. marts 1921 for den vigtigste dato i forbindelse sit arbejde og sin mission. Det var den dag, han gennemgik den store fødsel, hvorved han fik en bevidsthedsudvidelse, der gav nye kosmiske sanser. Han regnede ikke sin egen fødselsdag for vigtig, man han lagde vægt datoen 24. marts som “Sagens fødselsdag”.
I de første syv år arbejdede Martinus i det skjulte og fik hele det evige verdensbillede på plads bl.a. ved at tegne kosmiske symboler. Martinus fortalte, at der gik syv år før han fik lært at skrive på den rigtige måde. Herefter kunne han så gå i gang med at skrive sit hovedværk Livets Bog i syv bind, der blev udgivet i årene 1932-1960. Han fortalte også, at det tog ham syv år at få alle kroppens mikrovæsener udskiftet med “lysmikrovæsener”. (Kosmos nr. 3, 1991 og “Mit forhold til Gud”, salgs-CD nr. 8).

Rent Lejlighedskøb Kattegat Strandgrund med gammel Plantage kan købes utrolig billigt. Pragtfuld Beliggenhed på Nordstrand. Wilh-Petersens Ejemdomsskontor
TIL SALG. Strandgrund 5 Øre pr Kvadrat Alen

Figur 1. Strandgrund til 5 øre pr kvadratalen til salg i maj 1934.
Rent Lejlighedskøb  Kattegat  Strandgrund med gammel plantage kan købes utrolig billigt. Pragtfuld  beliggenhed på Nordstrand. Wilhelm-Petersens Ejendomsskontor.

 1. Syv magre år og syv fede år

Efter de første syv år, hvor Martinus levede meget spartansk og beskedent, kom der syv år, der var spækket med fremskridt og store begivenheder. Martinus begynde at holde foredrag i private hjem.
I august 1928 følte Martinus stærkt, at skulle han ud til en større offentlighed, og han tog kontakt til direktør for Magasin du Nord, Carl Vett, der var kendt for sine åndelige interesser. Vett satte Martinus i forbindelse med Bernhard Løw (1843-1931), formand for Antroposofisk Samfund, som arrangerede foredrag med Martinus i sin villa i Ordrup.
Den 1. december 1930 holder Martinus sit første offentlige foredrag: “En ny åndelig verdensimpuls”, i Højskoleforeningens sal på Forhåbningsholms Allé 18 for 2-300 tilhørere.
Den 11. juli 1932 blev Livets Bog 1 udgivet med anmeldelse i Berlingske Tidende dagen efter. I Martinus’ lejlighed på Joakim Larsens Vej 17, 3 th. på Frederiksberg blev Martinus Institut grundlagt under navnet “Livets Bogs Bureau”, idet man fra kontoret begyndte at sælge Livets Bog. Samme sted begyndte Erik Gerner Larsson (1907-1973) og Mogens Munch (1913-2010) også at holde studiekredse i Livets Bog.
Den 1. april 1933 kom nr. 1 af Martinus Instituts tidsskrift “Kosmos”, som nu er udkommet med over 80 årgange.
I 1935 blev Martinus Center under navnet Kosmos Feriekoloni i Klint taget i brug.

Figur 2. Medarbejdere ved stranden 1937. Foto 11728

Figur 2. Medarbejdere på standen i feriebyen i Klint. Mogens Munch og Thora Hammarlund, i midten Erik Gerner Larsson, dernæst Charlotte Olufsberg. Til højre ukendt person.

 1. Kosmos Feriekoloni indvies onsdag den 15. maj 1935

Sommeren 1933 tilbragte Martinus, Erik Gerner Larsson og flere venner et par uger ved Veddinge Strand og Ordrup Næs, hvor de var inviteret af en familie, der havde opført nogle sommerhuse. De talte om, at det ville være dejligt, hvis de selv kunne få nogle sommerhuse og danne en feriekoloni, hvor de så om sommeren kunne fortsætte vinterens studiekredsarbejde på en behagelig måde.
Rye Jacobsen fortæller i bogen “Martinus som vi husker ham”, hvordan han i 1934 viste Martinus en annonce for salg af en stor strandgrund i Odsherred – til kun fem øre pr. kvadratalen. Grundlovsdag den 5. juni 1934 skriver Martinus slutseddel i Klint på købet af denne strandgrund. Martinus lånte de 20.000 kr. til købet af en af sagens venner Charlotte Olufsberg (Martinus i Julekosmos 1955).
Fra juli 1934 til maj 1935 sørger snedkermester Peter Fixen (1884-1969) for opførelsen af de første syv sommerhuse, der hver var beregnet til fire personer. Åbningen eller indvielsen af feriekolonien fandt sted, ved at udlejningen af sommerhusene begyndte den 15. maj 1935 (Kosmos nr. 3, 1935). Undervisningstilbuddet var en ugentlig spørgetime med Martinus. Kildematerialet giver ingen oplysninger om noget foredrag eller nogen højtidelighed på åbningsdagen. I parentes bemærket blev Lillebæltsbroen indviet dagen før den 14 maj 1935.

Erik Gerner Larsson på trappen holder foredrag i Klint
Erik Gerner Larsson på trappen holder foredrag i Klint

Figur 3. Figurtekst: De syv første sommerhuse i 1935. Før foredragssalen blev bygget holdt Gerner Larsson af og til foredrag for små grupper i det fri, her siddende på trappen til et af husene.

 1. Flaget hejses for første gang i Klint

Året efter den 31. maj 1936 kl. 12.00 var der derimod en stor indvielseshøjtidelighed, da flaget blev hejst for første gang i Klint (Kosmos nr. 6, 1936, se martinus.dk). Hver dag om sommeren, når der er kurser i Klint, vajer åndsvidenskabens flag med solspektrets syv farver over Martinus Center.

Sagens flag hejses for første i Martinus Center Klint, den 31. maj. 1936 kl. 12.00.
Sagens flag hejses for første i Martinus Center Klint, den 31. maj. 1936 kl. 12.00. Se Kosmos nr. 6, 1936

Efterhånden vil dette flag blive brugt mere og mere på Martinus centre rundt omkring i verden. Flaget er et symbol over det enkelte evigt levende væsen og det evigt levende verdensalt og er derfor det mest universelle symbol, man kan forestille sig. Min egen gisning er, at dette flag engang vil blive flaget for den kommende verdensstat her på jorden, ligesom FN har sit flag, EU har sit flag osv.

Figur 4, Flagets struktur. Kærlighedens symbol. (Symbol nr. 42, Copyright Martinus Institut 1981). Se Kosmos nr. 6, 1936

Symbol nr. 42 Flagets struktur. Kærlighedens symbol. (Symbol nr. 42, Copyright Martinus Institut 1981)
Symbol nr. 42 Flagets struktur. Kærlighedens symbol. (Symbol nr. 42, Copyright Martinus Institut 1981)

Martinus’ symbolforklaring: “Flaget er det ydre synlige udtryk for det allerhøjeste tankeklima, det er den hellige ånds symbol, den matematiske formel for den guddommelige verdensplan, udtrykket for det evigt fuldkomne verdensbillede. Og i kraft af denne dets identitet som kærlighedens symbol vil dets vajen i krigens og ufredens tjeneste aldrig kunne finde sted uden at være en parodi på dets bestemmelse. Hvor dette lysets symbol derfor retmæssigt skal vaje i verden, må al krig, brutalitet og ufred være bandlyst. Og på samme måde må en mental kopi af dette vaje i vore hjerter. Det gælder også her, at det ikke bliver sønderrevet af de stærke lidenskabers storme, men at det hele tiden kan vaje og lyse i en atmosfære af tilgivelsens og kærlighedens friske brise.”

 1. Feriekolonien udvides

I 1936-1937 udvides feriekoloniens område betydeligt, idet et stort areal bag ved de syv første huse erhverves. Kolonien vokser dermed til i alt 17½ td. land, og der er planer om at lave foredragssal, gartneri, frugtplantage, pensionat, flere sommerhuse (Se kortskitse i Kosmos nr. 4, 1937 på martinus.dk).
I 1937 købte Martinus Villa Rosenberg af globetrotteren og journalisten Holger Rosenberg (1869-1960), og huset tages i brug i foråret 1938 som administrationsbygning [Klintvej 70]. (Kosmos nr. 6, 1938).
Efter at de første syv huse var bygget parallelt med stranden, byggede man 2 x 7 huse vinkelret på stranden, og i 1940 havde man færdigbygget de 21 huse, der således dannede en hestesko.
Erik Gerner Larsson, der var uddannet gartner, leverede et stort stykke arbejde i forbindelse med feriebyens etablering, vedligeholdelse og udvikling.

Den 15. april 1946 går Sagens flag til tops over herregården Klintsøgaard. Købet af Klintsøgaard, der grænsede op til Martinus Center, inkluderede park, gartneri, fire gamle bondehuse, samt 20 tdr. strandareal.
Den 15. april 1946 går Sagens flag til tops over herregården Klintsøgaard. Købet af Klintsøgaard, der grænsede op til Martinus Center, inkluderede park, gartneri, fire gamle bondehuse, samt 20 tdr. strandareal.

Figur 5.  Martinus med cykel foran hovedbygningen på Klintsøgaard i 1946.

 1. Køb og salg af Klintsøgaard

Den 15. april 1946 går Sagens flag til tops over herregården Klintsøgaard. Købet af Klintsøgaard, der grænsede op til Martinus Center, inkluderede park, gartneri, fire gamle bondehuse, samt 20 tdr. strandareal. Med denne store udvidelse omdøbes Kosmos Feriekoloni til Kosmos Ferieby.
Hovedbygningen ombygges og indrettes til hotelpension (Pension Klintsø), som dog næsten kun havde gæster i sommerperioden, hvilket bevirkede, at økonomien stadig blev forringet. Martinus var på fallittens rand, og den eneste redning var flere udstykninger og salg af sommerhuse til private interesserede. Martinus betingede sig dog forkøbsret ved ejerskifte og mange af husene er siden gået tilbage til Martinus Center igen.
Den 1. april 1953 måtte Martinus sælge Klintsøgård til overlæge Kai Ankerbye, der året efter overdrog bygningen til det offentlige (Holbæk Amt), idet den blev til rekreationshjem for patienter fra sygehuset i Nykøbing Sj. I dag blomstrer Klintsøgaard med en idrætsefterskole med 100 elever om året.
Men det store køb af Klintsøgaard var ikke en fiasko, for salget resulterede i en stor udvidelse af Feriebyen, idet man kunne beholde de store strandarealer og træpavillonerne, der i dag kaldes Pavillon 1 og Pavillon B, som oprindeligt var opført som hønsehuse til den store herregård. 

Den første lille foredragssal, der blev indviet 1. pinsedag, 16. maj 1937, blev bygget på Fyrrelunden 4 af frivillige under ledelse af N. Rye Jacobsen, der var sløjdlærer. Den anden foredragssal, det nuværende “Anneks” blev indviet 1. pinsedag, 16. maj 1948. Den nuværende store foredragssal blev indviet af Martinus med foredraget “Guds øjne” den 1. juli 1962 (Kosmos nr. 7, 1992).
Den første lille foredragssal, der blev indviet 1. pinsedag, 16. maj 1937, blev bygget på Fyrrelunden 4 af frivillige under ledelse af N. Rye Jacobsen, der var sløjdlærer.

 

 1. Den store foredragssal blev indviet i 1962

Den første lille foredragssal, der blev indviet 1. pinsedag, 16. maj 1937, blev bygget på Fyrrelunden 4 af frivillige under ledelse af N. Rye Jacobsen, der var sløjdlærer.
Den anden foredragssal, det nuværende “Anneks” blev indviet 1. pinsedag, 16. maj 1948.

Den tredje foredragssal blev indviet den 1. juli 1962
Den tredje foredragssal blev indviet den 1. juli 1962

Den nuværende store foredragssal blev indviet af Martinus med foredraget “Guds øjne” den 1. juli 1962 (Kosmos nr. 7, 1992). I indvielsesforedraget sagde Martinus, at meningen med centret er, at give menneskene lejlighed til at studere de kosmiske analyser og at komme til at forstå livets mening og derved få en vejledning i Guddommens og livets skabelsesprocesser.
Formålet med centret er at lære menneskene at se på livet med Guds øjne, altså at se: Alt er såre godt. Han betonede, at meningen med Centret også var at bidrage til skabelsen af en ny verdenskultur.
Martinus sagde: “Denne åndelige oplevelse bevirkede, at jeg kunne opfatte de kosmiske analyser, som det er blevet min mission at give verden, og som nu til en vis grad også er blevet Deres mission, således at min mission er blevet en stor fælles sag. Det er den første begyndelse til det virkelige guddommelige verdensrige, der skal komme. Det er begyndelsen til det slutfacit, som Guddommen har til hensigt at skabe med menneskenes liv. Alt efter vore evner og anlæg, alt efter som vi kan se med ‘Guds øjne’, er vi i færd med at hjælpe Gud med at skabe en langt højere kultur og langt skønnere tilværelsesform.
           I 1984 blev den store foredragssal renoveret og isoleret til helårsbrug. Samtidigt fik salen et mere internationalt islæt, idet der blev lavet seks tolkebokse, hvor foredragene kunne tolkes til svensk, engelsk, tysk, hollandsk, esperanto og spansk efter behov. På væggene i foredragssalen hænger der i dag otte af Martinus’ symboler i kæmpeformat.

Renovereret og hvidmalet foredragssal fotograferet i maj 2003. Foto Willy Kuijper
Renovereret og hvidmalet foredragssal fotograferet i maj 2003. Foto Willy Kuijper

Figur 7 & 7A. Den røde foredragssal i Klint blev malet hvid efter renoveringen i 1984.
[Foto med rød sal ca. 1963. Foto med hvid sal 2003].

 1. For 40 år siden i 1975 holder Martinus en velkomsttale i Klint – 40 år efter indvielsen

I velkomst talen i 1975 sagde Martinus: “Selve Feriebyen har i dag fyrretyve års jubilæum. Det er den fyrretyvende sæson, vi nu går ind til.
Men de næste fyrretyve sæsoner vil komme til at vise noget helt andet.
Målet med Kosmos Ferieby er, at det engang skal blive til et center for denne højeste viden. Her vil blive bygget en læreanstalt, og her vil blive bygget en hel by engang med tiden. De huse, vi nu har, er jo snart færdige, det kan ikke vare så mange år. Vi er indstillet på eventuelt snart at kunne bygge igen og så bygge rigtige huse. Det er altså meningen, at her skal blive et verdenscenter for kosmisk videnskab. Det er det, vi må arbejde hen på, og Sagen er da også i god vækst. Al den kærlighed, der har ført Sagen hertil, behøver jeg ikke at være bange for, vil svigte. For det er jo kærlighed, der har ført den hertil.” (Velkomsttale i Klint, Kosmos nr. 7, 2004).

Postkort med “Kosmos Købmandshandel” med reklamer for Ekstra Bladet og Jolly Cola. I 1976 købte Martinus Institut købmandsbutikken.
Postkort med “Kosmos Købmandshandel” med reklamer for Ekstra Bladet og Jolly Cola. I 1976 købte Martinus Institut købmandsbutikken.

Figur 8. Postkort med “Kosmos Købmandshandel” med reklamer for Ekstra Bladet og Jolly Cola. I 1976 købte Martinus Institut butikken af købmand Børge Jensen.

 1. Ny reception og navneforandring til Martinus Center i 1977

I begyndelsen af 1976 købte Martinus Institut Kosmos Købmandshandel med tilhørende bolig og de to ferieboliger, lejlighed N og O, af købmand Børge Jensen. Butikken blev nedlagt og omdannet til en mere hensigtsmæssigt beliggende reception, idet den tidligere havde været placeret i et af studierummene i foredragssalen.
Søndag den 26. juni 1977 indledte Martinus højsæsonen i Klint med et foredrag, hvor det officielt blev kundgjort, at Kosmos Ferieby skiftede navn til Martinus Center, om samtidigt kom bogstaverne MARTINUS CENTER op på gavlen af den gamle købmandsbutik.
Martinus ønskede altid at holde sin person i baggrunden, og man kunne måske undre sig over, at han ønskede navnet Martinus Center. Han begrundede det med, at alle jo kunne bruge navnet Kosmos i forbindelse med deres egen virksomhed, hvorimod Martinus Center var mere entydigt. Navneskiftet var også et udtryk for udviklingen fra et feriested til en international helårsskole. Da Martinus i et interview blev spurgt, hvorfor han havde valgt navnene Martinus Institut og Martinus Kosmologi, svarede han: Fordi det er lettere at finde i telefonbogen! (Notits Kosmos nr. 6, 1997). I vore dage er det også let huske og finde internet-adressen martinus.dk.

 

 1. DEN FØRSTE SKOLE PÅ JORDEN FOR INTELLEKTUALISERET KRISTENDOM OG ALKÆRLIG VERDENSKULTUR

Forud for opførelsen af den første nye Pavillon A blev der i 1977 blevet oprettet en byggefond. Om byggefonden skriver Maritnus i en nytårshilsen til Sagens venner i 1979:
“Jeg har den glæde at kunne meddele, at udsigten til at få bygget en skole i åndsvidenskab, hvilket i virkeligheden vil sige: en skole i livsvidenskab og alkærlighed, er rykket meget nærmere sin løsning. Der er tilgået vort oprettede byggefond betydelige midler. Men det er dog ikke sådan, at vi lige med det samme er færdige og klar til at bygge en skole eller center for vor mission. For denne vor skole skal der helst være behov for hele året. Men vi må naturligvis begynde småt og så efterhånden udvide dens opførelse, alt eftersom behovet kræver det, og alt eftersom der er økonomi nok til, at vi kan magte denne udvidelse.
Tiden er altså inde til, at vi må studere tegninger, betingelser og planer for dens opførelse. Den skal naturligvis indrettes så logisk og praktisk som muligt, uden at være en luksusskole.
Foreløbig kan vi også, for de nævnte midler, få repareret og fornyet de forældede og udslidte områder i Martinuscentret, der alt for længe har trængt til denne ansigtsløftning.
Det er således en stor opmuntring og inspiration for vor mission og sag, at vi nu må begynde at forberede alle detaljer i den kærkomne skoles byggeri, dens indretning og plads indenfor Martinuscentrets område.
Det bliver således den første skole på jorden for intellektualiseret kristendom og alkærlig verdenskultur.”

Foredragsholder Ole Therkelsen i rødt i foredragssalen i Martinus Center Klint, den 11. august 2012. På væggen ses symbol 22, 12, 23 og 6 af Martinus. Copyright Martinus Institut 1981. www.martinus.dk
Foredragsholder Ole Therkelsen i rødt i foredragssalen i Martinus Center Klint, den 11. august 2012. På væggen ses symbol 22, 12, 23 og 6 af Martinus. Copyright Martinus Institut 1981. www.martinus.dk

Figur 9. Foredragssalen den 11.08.2012 med symboler på væggen

 1. Nye bygninger og stadige udvidelser

Martinus ønskede således, at man fremover skulle bygge helårshuse i Klint, og sommeren 1983 kunne den nye pavillon A blive taget i brug. I 1994 blev Restaurant Terrassen ombygget, moderniseret og udvidet. Den nye pavillon C blev taget i brug sommeren 2001.

Der er i dag 250 sengepladser plus camping i Centret. Inklusiv fællesarealer er det samlede areal, der hører til Centret nu på 14 hektar.

Med års mellemrum går sommerhuse tilbage til Instituttet ved tilbagekøb eller testamente og arv, og på den måde udvides og vokser Martinus Center stadigt.

Martinus havde en vision om, at Centret skulle udvikle sig til en stor international skole, hvor interesserede fra hele verden kunne blive uddannet til at holde foredrag om åndsvidenskaben i deres egne lande. Centret skulle udvikle sig til en hel by med et stort internationalt universitet med tusinder af studerende, med hoteller, højhuse, flyveplads osv. Uden for Martinus Center findes der store udvidelsesmuligheder på de landbrugsarealer, der blev indvundet ved inddæmningen af Klintsø, der var på ca. 2 x 2 km. Det hører fremtiden til, og foreløbig arbejder de mange frivillige med at danne denne begyndelse i Klint.

 1. Et center i Kaukasus for jordens højeste åndsliv

Ifølge Martinus ville hovedcentret for åndsvidenskab i de kommende århundreder ligge i Danmark – i Martinus Center Klint. Men engang i en fjern fremtid, når der var blevet fred i verden, skulle hovedcentret ligge i Kaukasus ved Sortehavet.
Ifølge Alf Lundbeck (1904-1990) talte Martinus i 1931 om, at der i fremtiden ville blive lavet et center for jordens højeste åndsliv med universiteter og læreanstalter, der sandsynligvis ville komme til at ligge i Sydrusland. Det havde han på følelsen. Han havde også en formodning om, at der i Kaukasus ville blive bygget en pyramide, der ville besidde en meget stor psykisk kraft. Den skulle være større end Cheops-pyramiden, og på de tre sider skulle der i farver vises de vigtigste af Martinus’ symboler. For at være vejrbestandig skulle de laves af metertykke sten i forskellige farver sat sammen som mosaik. Den fjerde side skulle være en skinnende hvid trekant, der skulle symboliserende det evigt levende væsen i form af det treenige princip.
Senere i livet talte Martinus også flere gange om, at dette åndsvidenskabelige verdenscenter ville blive dannet i Kaukasus. På et møde torsdag den 30. marts 1978 har en medarbejder gjort følgende notat fra Martinus udtalelser: “Vi bor det bedste sted på kloden. Skandinavien er udvalgt i de næste 2000 år. Hertil kommer de store kosmiske impulser. Om 2000 år kommer centret til at ligge i Kaukasus.” (Notits Kosmos nr. 3, 2005).
 

 1. Odsherred med den gyldne stjerne og de blå bølger

Martinus Center Klint er beliggende i Odsherred, der har et meget interessant istidslandskab. Klintebjerg med de skønne solnedgange er f.eks. dannet ved det ungbaltiske isfremstød for 17.000 år siden (geopark-odsherred.dk). Der er også mange historiske seværdigheder. Solvognen belagt med guld blev fundet i Trundholm mose 7 km fra Klint. I Nyrup kun 2 km fra Martinus Center ligger Birkehøj, der er Danmarks største jættestue målt efter volumen, og i Stenstrup 7 km derfra ligger to meget velbevarede tvillingejættestuer. Ebbe Kløvedal Reich har skrevet en bog “En engels vinger” om den historisk set meget interessante Højby Kirke nær Klint.

Figur 10. Figurtekst: Den gyldne Odsherred-stjerne

Den gyldne femtakkede stjerne midt i det blå har i århundreder været knyttet til Odsherred. Dette vartegn eller symbol har en dunkel oprindelse, men betydningen skulle være den, at der her på denne egn skulle tændes et lys, som ville brede over hele verden. Bølgerne skal vise, at der fra Martinus Center Klint skal udgå en viden, der skal hjælpe menneskene i deres udvikling frem til fuldkommenheden med kosmisk bevidsthed.
Den gyldne femtakkede stjerne midt i det blå har i århundreder været knyttet til Odsherred. Bølgerne skal vise, at der fra Martinus Center Klint skal udgå en viden, der skal hjælpe menneskene i deres udvikling frem til fuldkommenheden med kosmisk bevidsthed.

På nogle symboler (nr. 4, 11, 33 og 86) placerer Martinus sin femtakkede stjerne på det sted i udviklingen, hvor det færdige menneske opnår kosmisk bevidsthed. Denne universelle, kosmiske bevidsthed bæres af intuitionen, som Martinus symboliserer ved den blå farve.
Med god fantasi kunne man også godt forestille sig Odsherred som en femtakket stjerne midt i havet før inddæmningen af Lammefjorden og Siddinge Fjord, som det fremgår af det gamle segl på illustrationen med “Odtsherrits seggel”.

Odsherreds SEGL Odtsherrits seggel. Som femtakket stjerne
Odsherreds SEGL Odtsherrits seggel. Som femtakket stjerne

Figur 11. Figurtekst: Odsherreds gamle segl med teksten: Odtsherrits seggel

 1. Geopark Odsherred med enestående landskab, miljø og kulturhistorie

En geopark er et afgrænset område med en unik geologi. Den 22.09.2014 fik Danmark sin første geopark, da Odsherred blev optaget som international anerkendt geopark i Global Geoparks Network på den 6. internationale UNESCO-geoparkkonference i Canada. (geoparkodsherred.dk, geoparks2014.com). Indtil videre er der kun 100 geoparker i hele verden. Dette internationale samarbejde har bl.a. til formål at etablere et vidensnetværk med erfarings- og vidensudveksling inden for råvarer, kunst, kultur, miljø, bæredygtighed og de lokale råvarer.
Martinus Center Klint deltager i et 4-dages Geopark Odsherred-event 29/7-1/8, 2015, og på længere sigt vil dette åndsvidenskabelige center måske kunne bidrage til den omtalte internationale erfarings- og vidensudveksling i Global Geoparks Network.

Reception med nyindrettet cafe i Klint - VELKOMMEN
Reception med nyindrettet cafe i Klint

Figur 12. Receptionen i Martinus Center Klint med nyindrettet café i 2015.

 1. MARTINUS CENTER KLINT FYLDER 80 I ÅR. FØDSELSDAGSFEST LØRDAG DEN 30. MAJ 2015

Som det fremgår af årsprogrammet for Klint 2015 (www.martinus.dk) vil Centrets fødselsdag blive markeret i Klint. Vi fejrer dagen med et stort åbenthus-arrangement lørdag den 30. maj.
Efter velkomst på Restaurant Terrassen med kaffe, te og fødselsdagskage vil programmet bl.a. indeholde rundvisninger, film med Martinus, et tilbageblik på da det hele startede og meget mere.
Priser og program kommer i april 2015 på www.mcklint.dk.

Den nyindrettede café ved siden af Receptionen vil også blive taget i brug. Velkommen!

 

Ole Therkelsen
www.oletherkelsen.dk
www.oletherkelsen.info