Martinus Center i Klint fylder 80 år – 15. maj 2015

Martinus Center i Klint fyller 80 år – 15. maj 2015

av Ole Therkelsen

 1. De första sju åren efter 1921

Martinus föddes den 11 augusti 1890 i Sindal, men själv räknade han den 24 mars 1921 för det viktigaste datumet i samband med sitt arbete och sin mission. Det var den dag som han genomgick den stora födelsen, varigenom han fick en medvetandeutvidgning som gav honom nya kosmiska sinnen. Han räknade inte sin egen födelsedag som viktig, men han betonade datumet 24 mars som ”Sakens födelsedag”.
Under de första sju åren arbetade Martinus i det fördolda och fick hela den eviga världsbilden på plats, bland annat genom att teckna kosmiska symboler. Martinus berättade att det gick sju år innan han lärde sig att skriva på det riktiga sättet. Därefter kunde han så sätta i gång med att skriva sitt huvudverk Livets Bog i sju delar, som utgavs under åren 1932–1960. Han berättade också att det tog honom sju år att få alla kroppens mikroväsen utbytta mot ”ljusmikroväsen” (Kosmos nr 3/1991 och ”Mit forhold til Gud”, Martinus Instituts sälj-CD nr 8).

.

Strandtomt till fem öre per kvadrataln till försäljning i maj 1934, 5 Øre pr. Kvadrat Alen En dansk kvadrataln = 0,394 m2
TILL SALU. Strandtomt till fem öre per kvadrataln till försäljning i maj 1934, 5 Øre pr. Kvadrat Alen En dansk kvadrataln = 0,394 m2Strandgrund 5 Øre pr Kvadrat Alen

Strandtomt till fem öre per kvadrataln till försäljning i maj 1934, 5 Øre pr. Kvadrat Alen
En dansk kvadrataln = 0,394 m2
DANSK TEKST i annons:
Rent Lejlighedskøb  Kattegat  Strandgrund med gammel plantage kan købes utrolig billigt. Pragtfuld  beliggenhed på Nordstrand. Wilhelm-Petersens Ejendomsskontor.

 1. Sju magra år och sju feta år

Efter de första sju åren där Martinus levde mycket spartanskt och anspråkslöst, kom det sju år som var fyllda med framsteg och stora händelser. Martinus började hålla föredrag i privata hem.
I augusti 1928 kände Martinus starkt att han skulle ut till en större offentlighet, och han tog kontakt med direktören för Magasin du Nord, Carl Vett, som var känd för sina andliga intressen. Vett satte Martinus i förbindelse med Bernhard Løw (1843–1931), ordföranden för Antroposofisk Samfund, som därefter arrangerade föredrag med Martinus i sin villa i Ordrup.
Den 1 december 1930 håller Martinus sitt första offentliga föredrag: ”En ny åndelig verdensimpuls”, i Højskoleföreningens sal på Forhåbningsholms Allé 18 inför 200–300 åhörare.
Den 11 juli 1932 utgavs Livets Bog, del 1, med en recension i Berlingske Tidende dagen efter. I Martinus lägenhet på Joakim Larsens Vej 17, 3 t.h. i Frederiksberg grundades Martinus Institut under namnet ”Livets Bogs Bureau”, eftersom man från kontoret började sälja Livets Bog. I samma lokal började Erik Gerner Larsson (1907–1973) och Mogens Munch (1913–2010) också att ha studiecirklar i Livets Bog.
Den 1 april 1933 utkom nr 1 av Martinus Instituts tidskrift Kosmos, som nu har kommit ut i över 80 år.
År 1935 togs Martinus Center, under namnet Kosmos Feriekoloni, i bruk.

Figur 2. Medarbejdere ved stranden 1937. Foto 11728
Medarbetare på stranden i feriebyn i Klint. Mogens Munch och Thora Hammarlund, i mitten Erik Gerner Larsson, därnäst Charlotte Olufsberg. Till höger: okänd person.

Medarbetare på stranden i feriebyn i Klint. Mogens Munch och Thora Hammarlund, i mitten Erik Gerner Larsson, därnäst Charlotte Olufsberg. Till höger: okänd person.

 1. Kosmos Feriekoloni invigs onsdagen den 15 maj 1935

Sommaren 1933 tillbringade Martinus, Erik Gerner Larsson och flera vänner ett par veckor vid Veddinge Strand och Ordrup Næs, dit de var inbjudna av en familj som hade uppfört några sommarstugor. De talade om att det skulle vara härligt om de själva kunde få några sommarstugor och skapa en feriekoloni, där de om sommaren på ett behagligt sätt kunde fortsätta vinterns studiecirkelarbete.
Rye Jacobsen berättar i boken Martinus som vi minns honom hur han år 1934 visade Martinus en annons om en försäljning av en stor strandtomt i Odsherred för endast fem öre per kvadrataln. (En dansk kvadrataln = 0,394 m2 – övers. anm.)
Grundlagsdagen den 5 juni 1934 skriver Martinus kontrakt i Klint på köpet av denna strandtomt. Martinus lånade de 20 000 danska kronor till köpet av en av sakens vänner Charlotte Olufsberg (Martinus i Julkosmos 1955).
Från juli 1934 till maj 1935 ansvarar snickarmästare Peter Fixen (1884–1969) för uppförandet av de första sju sommarstugorna, som var beräknade för fyra personer. Öppnandet eller invigningen av feriekolonin ägde rum i och med att uthyrningen av sommarstugorna började den 15 maj 1935 (Kosmos nr 3/1935). Undervisningsutbudet var en frågetimme i veckan med Martinus. Källmaterialet ger ingen upplysning om något föredrag eller någon högtidlighet på öppningsdagen. Inom parentes kan tilläggas att bron över Lilla bält invigdes dagen innan den 14 maj 1935.

Erik Gerner Larsson på trappen holder foredrag i Klint
Erik Gerner Larsson på trappen holder foredrag i Klint

De sju första sommarhusen år 1935. Innan föredragssalen byggdes höll Gerner Larsson av och till föredrag för små grupper i det fria, här sittande på trappan till ett av husen.

 1. Flaggan hissas för första gången i Klint

Året efter, den 31 maj 1936 kl. 12.00, var det däremot en stor invigningshögtid då flaggan hissades för första gången i Klint (Kosmos nr 6/1936, se martinus.dk). Varje dag om sommaren när det är kurser i Klint vajar den andliga vetenskapens flagga med solspektrumets sju färger över Martinus Center.

Sagens flag hejses for første i Martinus Center Klint, den 31. maj. 1936 kl. 12.00.
Sagens flag hejses for første i Martinus Center Klint, den 31. maj. 1936 kl. 12.00. Se Kosmos nr. 6, 1936

Efter hand kommer denna flagga att användas mer och mer på olika Martinus-center runt om i världen. Flaggan är symbolen över det enskilda evigt levande väsendet och det evigt levande världsalltet och är därför den mest universella symbol man kan föreställa sig. Min egen gissning är att denna flagga en gång kommer att bli flaggan för den kommande världsstaten här på jorden, liksom FN har sin flagga, EU har sin flagga osv.

Symbol nr 42: Flaggans struktur. Kärlekens symbol.(copyright Martinus Institut 1981.)
Se Kosmos nr. 6, 1936

Symbol nr. 42 Flagets struktur. Kærlighedens symbol. (Symbol nr. 42, Copyright Martinus Institut 1981)
Symbol nr. 42 Flagets struktur. Kærlighedens symbol. (Symbol nr. 42, Copyright Martinus Institut 1981)

Martinus symbolförklaring: ”Flaggan är det yttre synliga uttrycket för det allra högsta tankeklimatet, det är den heliga andens symbol, den matematiska formeln för den gudomliga världsplanen, uttrycket för den evigt fullkomliga världsbilden. Och i kraft av denna dess identitet som kärlekens symbol kommer dess vajande i krigets och ofredens tjänst aldrig att kunna äga rum utan att vara en parodi på dess bestämmelse. Där denna ljusets symbol därför rättmätigt skall vaja i världen, måste allt krig, all brutalitet och ofred vara bannlyst. Och på samma sätt måste en mental kopia av denna vaja i våra hjärtan. Det gäller också här att den inte blir söndersliten av de starka lidelsernas stormar, utan att den hela tiden kan vaja och lysa i en atmosfär av förlåtelsens och kärlekens friska bris.”

 1. Feriekolonin utvidgas

År 1936–1937 utvidgas feriekolonins område betydligt, då en stor areal bakom de sju första husen förvärvas. Kolonin växer därmed till totalt 17 1/2 tunnland mark (Ett danskt tunnland är 5516 m2övers. anm.) och det finns planer på att bygga föredragssal, trädgårdsmästeri, fruktplantage, pensionat och flera sommarstugor (Se kartskiss i Kosmos nr 4/1937 på martinus.dk).
År 1937 köpte Martinus Villa Rosenberg av globetrottern och journalisten Holger Rosenberg (1869–1960), och huset tas i bruk våren 1938 som administrationsbyggnad [Klintvej 70] (Kosmos nr 6/1938).
Efter det att de första sju husen hade byggts parallellt med stranden, byggde man 2 x 7 hus vinkelrätt från stranden och år 1940 hade man byggt färdigt de 21 husen, som därmed formade sig som en hästsko.
Erik Gerner Larsson, som var utbildad trädgårdsmästare, utförde ett stort arbete i samband med feriebyns etablering, underhåll och utveckling.

Den 15. april 1946 går Sagens flag til tops over herregården Klintsøgaard. Købet af Klintsøgaard, der grænsede op til Martinus Center, inkluderede park, gartneri, fire gamle bondehuse, samt 20 tdr. strandareal.
Den 15 april 1946 går Sakens flagga i topp över herrgården Klintsøgård. Köpet av Klintsøgård, som gränsade mot Martinus Center, inkluderade park, trädgårdsmästeri, fyra gamla bondstugor samt 20 danska tunnland strandmark

Martinus med cykel framför huvudbyggnaden till Klintsøgård år 1946.

 

 1. Köp och försäljning av Klintsøgård

Den 15 april 1946 går Sakens flagga i topp över herrgården Klintsøgård. Köpet av Klintsøgård, som gränsade mot Martinus Center, inkluderade park, trädgårdsmästeri, fyra gamla bondstugor samt 20 danska tunnland strandmark. Med denna stora utvidgning döptes Kosmos Feriekoloni om till Kosmos Ferieby.
            Huvudbyggnaden byggs om och inreds till ”hotellpensionat” (Pension Klintsø), som dock nästan bara hade gäster under sommarperioden, vilket ledde till att ekonomin stadigt försämrades. Martinus var på konkursens rand, och den enda räddningen var flera avstyckningar och försäljning av sommarstugor till privata intressenter. Martinus förbehöll sig dock rätten till förköp vid ägarbyte och många av husen har sedan dess gått tillbaka i Martinus Centers ägo.
Den 1 april 1953 måste Martinus sälja Klintsøgård till överläkare Kai Ankerbye, som året därpå överlämnade byggnaden till det offentliga (Holbæk Amt), då det blev rekreationshem för patienter från sjukhuset i Nykøbing Sj. I dag blomstrar Klintsøgård som en ”idrottsefterskola” (folkhögskoleliknande skolform för ungdomar, övers.anm.) med 100 elever om året.
Men det stora köpet av Klintsøgård var inte ett fiasko, då försäljningen resulterade i en stor utvidgning av feriebyn genom att man kunde behålla de stora strandområdena och träpaviljongerna, som i dag kallas Paviljong 1 och Paviljong B, som ursprungligen hade uppförts som hönshus till den stora herrgården.

 

Den første lille foredragssal, der blev indviet 1. pinsedag, 16. maj 1937, blev bygget på Fyrrelunden 4 af frivillige under ledelse af N. Rye Jacobsen, der var sløjdlærer. Den anden foredragssal, det nuværende “Anneks” blev indviet 1. pinsedag, 16. maj 1948. Den nuværende store foredragssal blev indviet af Martinus med foredraget “Guds øjne” den 1. juli 1962 (Kosmos nr. 7, 1992).
Den første lille foredragssal, der blev indviet 1. pinsedag, 16. maj 1937, blev bygget på Fyrrelunden 4 af frivillige under ledelse af N. Rye Jacobsen, der var sløjdlærer.
 1. Den stora föredragssalen invigdes år 1962Den första lilla föredragssalen som invigdes pingstdagen, 16 maj 1937, byggdes på Fyrrelunden 4 av frivilliga under ledning av N. Rye Jacobsen, som var slöjdlärare.
  Den andra föredragssalen, det nuvarande ”Annexet”, invigdes pingstdagen 1948.

  .

Den tredje foredragssal blev indviet den 1. juli 1962
Den tredje foredragssal blev indviet den 1. juli 1962

Den nuvarande stora föredragssalen invigdes av Martinus med föredraget ”Guds ögon” den 1 juli 1962 (Kosmos nr 7/1992 och nr 2/2008). I invigningsföredraget sade Martinus att meningen med centret är, att ge människorna möjlighet att studera de kosmiska analyserna och att komma att förstå livets mening och därigenom få en vägledning i Gudomens och livets skapelseprocesser.
Syftet med centret är att lära människorna att se på livet med Guds ögon, alltså att se: Allt är mycket gott. Han betonade att meningen med centret också var att bidra till skapandet av en ny världskultur.
Martinus: ”Denna andliga upplevelse gjorde att jag kunde uppfatta de kosmiska analyser som det har blivit min mission att ge världen och som nu till en viss grad också har blivit Er mission, så att min mission har blivit en stor gemensam sak. Det är den första början till det verkliga gudomliga världsrike som skall komma. Det är början till det slutfacit som Gudomen har för avsikt att skapa med människornas liv. Alltefter våra förmågor och anlag, allteftersom vi kan se med ’Guds ögon’, är vi i färd med att hjälpa Gud att skapa en långt högre kultur och en långt skönare tillvaroform”. (Kosmos nr 2/2008).
År 1984 renoverades den stora föredragssalen och isolerades för att användas året runt. Samtidigt fick salen en mer internationell prägel då det gjordes sex tolkboxar, där föredragen vid behov kunde tolkas till svenska, engelska, tyska, holländska, esperanto och spanska. På väggarna i föredragssalen hänger det i dag åtta av Martinus symboler i jätteformat.

Renovereret og hvidmalet foredragssal fotograferet i maj 2003. Foto Willy Kuijper
Renovereret og hvidmalet foredragssal fotograferet i maj 2003. Foto Willy Kuijper

Den röda föredragssalen i Klint målades vit efter renoveringen 1984.
Foto med röd sal ca år 1963. Foto med vit sal år 2003.

 1. För 40 år sedan, år 1975, höll Martinus ett välkomsttal i Klint – 40 år efter invigningen

I välkomsttalet år 1975 sade Martinus: ”Själva feriebyn har i dag fyrtioårsjubileum. Det är den fyrtionde säsongen vi nu går in i.
Men de kommande fyrtio säsongerna kommer att visa något helt annat. Målet med Kosmos Ferieby är att det en gång skall bli ett center för den högsta kunskapen. Här kommer att byggas en läroanstalt, och här kommer att byggas en hel stad en gång i tiden. De hus som vi nu har, har ju snart gjort sitt, det kan inte dröja så många år. Vi är inställda på att eventuellt snart kunna bygga igen och då bygga riktiga hus. Det är alltså meningen att här skall bli ett världscenter för kosmisk vetenskap. Det är det vi måste arbeta i riktning mot, och Saken har ju också god tillväxt. Jag behöver inte vara rädd för att all den kärlek som har fört saken hit skall svikta. För det är ju kärlek som har fört den hit” (Välkomsttal i Klint 1975, Kosmos nr 7/2004)..

Postkort med “Kosmos Købmandshandel” med reklamer for Ekstra Bladet og Jolly Cola. I 1976 købte Martinus Institut købmandsbutikken.
Postkort med “Kosmos Købmandshandel” med reklamer for Ekstra Bladet og Jolly Cola. I 1976 købte Martinus Institut købmandsbutikken.

Postkort med ”Kosmos Købmandshandel” med reklam för Extra Bladet och Jolly Cola. År 1976 köpte Martinus Institut livsmedelsbutiken.

 

 1. Ny reception och namnförändring till Martinus Center år 1977

I början av 1976 köpte Martinus Institut Kosmos Købmandshandel med tillhörande bostad och de två feriebostäderna, lägenheterna N och O, av butiksägare Børge Jensen. Butiken lades ned och gjordes om till en mer ändamålsenligt belägen reception, då den tidigare hade varit placerad i ett av studierummen i föredragssalen.

Söndagen den 26 juni 1977 inledde Martinus högsäsongen i Klint med ett föredrag där det officiellt kungjordes att Kosmos Ferieby bytte namn till Martinus Center, och samtidigt kom bokstäverna MARTINUS CENTER upp på gaveln av den gamla livsmedelsbutiken.

Martinus önskade alltid att hålla sin person i bakgrunden, och man kunde kanske förvånas över att han valde namnet Martinus Center. Han motiverade det med att alla ju kunde använda namnet Kosmos i samband med deras egen verksamhet, medan Martinus Center var mer entydigt. Namnbytet var också ett uttryck för utvecklingen från en plats för ferie till en internationell helårsskola. Då Martinus i en intervju fick frågan varför han valde namnen Martinus Institut och Martinus kosmologi, svarade han: Därför det är lättare att hitta dem i telefonkatalogen! (notis i Kosmos nr 6/1997). I våra dagar är det också lätt att hitta och komma ihåg internetadressen martinus.dk.

 

 1. Den första skolan på jorden för intellektualiserad kristendom och en oändligt kärleksfull världskultur

Innan uppförandet av den första nya Paviljong A upprättades det år 1977 en byggfond. Om byggfonden skriver Martinus i en nyårshälsning till Sakens vänner år 1979:

”Jag har glädjen att kunna meddela att utsikten till att kunna bygga en skola i andlig vetenskap, vilket i verkligheten vill säga: en skola i livsvetenskap och oändlig kärlek har kommit närmare sin lösning. Det har tillkommit betydande medel till vår upprättade byggfond. Men det är ändå inte så att vi med detsamma är färdiga och klara med att bygga en skola eller ett center för vår mission. Det skall helst finnas ett behov för denna skola hela året om. Men vi måste naturligtvis börja i det lilla och så efter hand utvidga byggandet allteftersom behovet kräver det, och allteftersom det finns tillräckligt med ekonomiska medel att klara av denna utvidgning.
Tiden är alltså inne för oss att studera ritningar, förutsättningar och planer för att uppföra den. Den skall naturligtvis utformas så logiskt och praktiskt som möjligt, utan att vara en lyxskola.
Tillfälligt kan vi också, för de nämnda medlen, få de föråldrade och utslitna områdena på Martinus Center, som alltför länge haft behov för denna ansiktslyftning, reparerade och förnyade.
Det är således en stor uppmuntran och inspiration för vår mission och sak, att vi nu kan börja förbereda alla detaljer till byggandet av denna kärkomna skola, dess utformning och plats inom området för Martinus Center.
Det blir således den första skola på jorden för intellektualiserad kristendom och oändligt kärleksfull världskultur.”

Foredragsholder Ole Therkelsen i rødt i foredragssalen i Martinus Center Klint, den 11. august 2012. På væggen ses symbol 22, 12, 23 og 6 af Martinus. Copyright Martinus Institut 1981. www.martinus.dk
Foredragsholder Ole Therkelsen i rødt i foredragssalen i Martinus Center Klint, den 11. august 2012. På væggen ses symbol 22, 12, 23 og 6 af Martinus. Copyright Martinus Institut 1981. www.martinus.dk

Föredragssalen den 11/8 2012 med symboler på väggen

 1. Nya byggnader och fortsatt utbyggnad

Martinus önskade alltså att man framöver skulle bygga en helårsskola i Klint, och sommaren 1983 kunde den nya Paviljong A tas i bruk. År 1994 moderniserades restaurang Terrassen – den byggdes om och byggdes ut. Den nya Paviljong C togs i bruk sommaren 2001.
Det finns i dag 250 sängplatser plus camping på centret. Inklusive gemensam areal är den samlade arealen som hör till centret nu 14 hektar.
Från tid till annan återgår sommarstugor till institutet genom återköp eller testamente och arv, och på det sättet utvidgas och växer Martinus Center stadigt.
Martinus hade en vision om att centret skulle utvecklas till en stor internationell skola, där intresserade från hela världen kunde utbildas till att hålla föredrag om den andliga vetenskapen i deras egna länder. Centret skulle utvecklas till en hel stad med ett stort internationellt universitet med tusentals studerande, med hotell, höghus, flygplats osv. Utanför Martinus Center finns det stora utbyggnadsmöjligheter på de lantbruksarealer, som utvanns genom att dämma upp sjön Klintsø, som var cirka 2 x 2 km stor. Det hör framtiden till, men för tillfället arbetar det många frivilliga med att skapa denna början i Klint.

 1. Ett center i Kaukasus för jordens högsta andliga liv

Enligt Martinus kommer huvudcentret för den andliga vetenskapen under de kommande århundradena att ligga i Danmark – i Martinus Center Klint. Men en gång i en fjärran framtid, när det har blivit fred i världen, kommer huvudcentret att ligga i Kaukasus vid Svarta havet.
Enligt Alf Lundbeck (1904–1990) talade Martinus år 1931 om att det i framtiden skulle skapas ett center för jordens högsta andliga liv med universitet och läroanstalter, som förmodligen skulle ligga i Sydryssland. Det hade han på känn. Han förmodade också att det i Kaukasus skulle byggas en pyramid, som skulle besitta en mycket stor psykisk kraft. Den skulle vara större än Cheopspyramiden, och på tre sidor skulle det i färger visas de viktigaste av Martinus symboler. För att vara väderbeständiga skulle de göras av metertjock sten i olika färger sammanfogade som mosaik. Den fjärde sidan skulle vara en skinande vit trekant, som skulle symbolisera det evigt levande väsendet i form av den treeniga principen.
Senare i livet talade Martinus också flera gånger om att detta andligvetenskapliga världscenter skulle skapas i Kaukasus. På ett möte torsdagen den 30 mars 1978 har en medarbetare gjort följande anteckning från Martinus uttalanden: ”Vi bor på den bästa platsen på jorden. Skandinavien är utvalt under de följande 2 000 åren. Hit kommer de stora kosmiska impulserna. Om 2 000 år kommer centret att ligga i Kaukasus” (Notis från Kosmos nr 3/2005).

 

 1. Odsherred med den gyllene stjärnan och de blå vågorna

Martinus Center ligger i Odsherred, som har ett mycket intressant istidslandskap. Klintebjerg med de vackra solnedgångarna är till exempel skapat genom den ungbaltiska isframstöten för 17 000 år sedan (geopark-odsherred.dk). Det finns också många historiska sevärdheter i Odsherred. Solvagnen belagd med guld hittades i Trundholm mose sju kilometer från Klint. I Nyrup, endast två kilometer från Martinus Center, ligger Birkehøj, som är Danmarks största stendös, mätt efter dess volym, och i Stenstrup sju kilometer därifrån ligger två mycket välbevarade tvillingdösar. Ebbe Kløvedal Reich har skrivit en bok, En engels vinger, om den historiskt sett mycket intressanta Højby kyrka nära Klint.

 

Den gyldne femtakkede stjerne midt i det blå har i århundreder været knyttet til Odsherred. Dette vartegn eller symbol har en dunkel oprindelse, men betydningen skulle være den, at der her på denne egn skulle tændes et lys, som ville brede over hele verden. Bølgerne skal vise, at der fra Martinus Center Klint skal udgå en viden, der skal hjælpe menneskene i deres udvikling frem til fuldkommenheden med kosmisk bevidsthed.

Den gyldne femtakkede stjerne midt i det blå har i århundreder været knyttet til Odsherred. Bølgerne skal vise, at der fra Martinus Center Klint skal udgå en viden, der skal hjælpe menneskene i deres udvikling frem til fuldkommenheden med kosmisk bevidsthed.

Den gyllene femuddiga stjärnan mitt i det blåa har i århundraden varit knuten till Odsherred. Detta kännemärke eller symbol har ett dunkelt ursprung, men betydelsen lär vara den att det här i detta område skulle tändas ett ljus som skulle spridas över hela världen. Vågorna ska visa att det från Martinus Center Klint ska utgå en kunskap, som ska hjälpa människorna i deras utveckling fram emot fullkomligheten och emot kosmiskt medvetande. På några symboler (nr 4, 11, 33 och 86) placerar Martinus sin femuddiga stjärna på det ställe i utvecklingen där den färdiga människan uppnår kosmiskt medvetande. Detta universella kosmiska medvetande bärs av intuitionen, som Martinus symboliserar med den blå färgen.
Med lite fantasi kunde man också mycket väl förställa sig Odsherred som en femuddig stjärna mitt i havet, innan uppdämmandet av Lammefjorden och Siddinge Fjord ägde rum, vilket framgår av det gamla seglet på illustrationen med ”Odtsherrits seggel”.

Med lite fantasi kunde man också mycket väl förställa sig Odsherred som en femuddig stjärna mitt i havet, innan uppdämmandet av Lammefjorden och Siddinge Fjord ägde rum, vilket framgår av det gamla seglet på illustrationen med ”Odtsherrits seggel”
Med lite fantasi kunde man också mycket väl förställa sig Odsherred som en femuddig stjärna mitt i havet, innan uppdämmandet av Lammefjorden och Siddinge Fjord ägde rum, vilket framgår av det gamla seglet på illustrationen med ”Odtsherrits seggel”

Odsherreds gamla segel med texten: Odtsherrits seggel.

 1. Geopark Odsherred med enastående landskap, miljö och kulturhistoria

En geopark är ett avgränsat område med en unik geologi. Den 22/9 2014 fick Danmark sin första geopark, då Odsherred upptogs som internationellt erkänd geopark i Global Geoparks Network på den 6:e internationella UNESCO-geoparkkonferensen i Kanada (geoparkodsherred.dk, geoparks2014.com). Tills vidare finns det endast 100 geoparker i hela världen. Detta internationella samarbete har bland annat till syfte att etablera ett kunskapsnätverk med erfarenhets- och kunskapsutväxling inom råvaruområdet, konst, kultur, miljö, hållbarhet och de lokala råvarorna.
Martinus Center Klint deltar i ett fyra dagars Geopark Odsherred-event 29/7–1/8 2015, och på längre sikt kommer kanske detta andligvetenskapliga center kunna bidra till den nämnda internationella erfarenhets- och kunskapsutväxlingen i Global Geoparks Network.

 

Reception med nyindrettet cafe i Klint - VELKOMMEN
Reception med nyindrettet cafe i Klint

Receptionen med nyinrättat kafé år 2015

 1. Martinus Center Klint fyller 80 år i år. Födelsedagsfest lördagen den 30 maj 2015

Som framgår av årsprogrammet för Klint 2015 (martinus.dk) kommer centrets födelsedag att markeras i Klint. Vi firar dagen med ett stort öppet-hus-arrangemang lördagen den 30 maj.

På restaurang Terrassen kommer det att serveras kaffe, te och födelsedagstårta, och programmet innehåller bland annat en välkomsthälsning i föredragssalen, en tillbakablick från när det hela startade, rundturer, film med Martinus, och mycket mera. Pris och program återfinns på sista sidan av detta nummer av Kosmos.

Det nyinrättade kaféet vid sidan om receptionen kommer också att tas i bruk.

Välkommen!

 

Ole Therkelsen
www.oletherkelsen.dk
www.oletherkelsen.info
www.youtube.com/Ole Therkelsen