martinus-symbolske-tegn-i-brev-til-krihnamurti-i-1924

Det hemmelige tegn fra Martinus til Krishnamurti

Den 04.12.1924 skrev Martinus et brev til den udråbte verdenslærer Krishnamurti, at den nye verdenslære ville komme til at udgå fra Danmark